4.sınıf türkçe dersi soru ve cevapları-8

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 29 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. 4.sınıf türkçe dersi soru ve cevapları-8 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1.Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden

  farklıdır?
  A.toprak B.araba C.sevgi D.yeşil

  Cevap:C sevgi
  2.Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlükte en sonda yer alır?
  A.çekirge B.çekirdek C.çekmece D.çene

  Cevap:D çene
  3.’’Gençliğimde ağır işlerde çalıştım.’’Cümlesindeki anlamına göre
  ‘’ağır’’ kelimesinin karşıtı nedir?
  A.kolay B.güç C.zor D.küçük

  Cevap:A kolay
  4.’’Babamdan ödümüz kopardı.’’Cümlesindeki deyimin anlamı nedir?
  A.çok kızmak B.çok sinirlenmek C.çok korkmak D.çok üzülmek
  Cevap:c çok korkmak
  5.’’Masanın üstü çok dağınık duruyor.’’Cümlesindeki tamlamanın
  çeşidi nedir?
  A.belirtili isim tamlaması B.belirtisiz isim tamlaması C.sıfat tamlaması
  D.takısız isim tamlaması
  Cevap:a belirtili isim tamlaması
  6.’’Küçük’’ kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?
  A.Küçük, çabuk buraya gel! B.Ben küçükleri korurum. C.Küçük
  çiçekler topladım. D.Küçüğü gördün mü?
  Cevap:c küçük çiçekler
  7.’’Dün okuldan dönerken seni eczanenin önünde
  gördüm.’’Cümlesindeki zamir olan kelime hangisidir?
  A.dün B.dönerken C.seni D.önünde
  Cevap:c seni
  8.Aşağıdaki fiillerin hangisinin mastarı doğrudur?
  A.geldi-gelir B.gelecek-gelmiş C.koşuyor-koşmak D.aldı-alacak
  Cevap:c koşuyor
  9.’’Öğretmenim bugün ödevlerime baktı.’’Cümlesinin yükleminin
  zamanını ve şahsını belirtiniz.
  A.-di’li geçmiş zaman 3. tekil şahıs B.-gelecek zaman 1. tekil şahıs
  C.-gelecek zaman 3. tekil şahıs D.-geniş zaman 1. tekil şahıs
  Cevap:a -di’li geçmiş zaman 3. tekil şahıs
  10.’’Sözcük ile cümle’’ arasındaki ilişkiye benzer ilişki ‘’birey’’ ile
  aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında konulabilir?
  A.okul B.şehir C.ev D.toplum
  Cevap:d toplum

  ALINTI
  29 Mart 2011
  #1
 2. 4.sınıf türkçe dersi soru ve cevapları-8 Cevapları

soru sor

4.sınıf türkçe dersi soru ve cevapları-8