8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Test Soruları - 8

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 26 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Test Soruları - 8 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Test Soruları - 8  1)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal değildir?

  A) Kıvırcık saçlı olma
  B) Uzun boylu olma
  C) Renkli gözlü olma
  D) Gelişmiş kaslı vücutlu olma

  2)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile olmaz?

  A) Polenlerin oluşması
  B) Yumurta hücresinin oluşması
  C) Patatesin vejatatatif üremeyle çoğalması
  D) Sperm hücresinin Oluşması

  3) C2H5OH + O2 › CO2 + H2O
  Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin katsayısı 1 alınarak denkleştirildiğinde O2’nin katsayısı kaç olur?

  A)2 B)3
  C)3/2 D)5/2

  4)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermik bir tepkime değildir?

  A)Suyun oluşması
  B)Kömürün yanması
  C)Azot gazının yanması
  D)Sodyum hidroksit ile sülfürik asit çözeltilerinin tepkimesi

  5) 5-A 6-A 7-A

  2.periyot

  Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Buna göre;
  I. X’ in atom numarası 7’ dir.
  II. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağ oluşur.
  III. X ve Y elementleri arasında iyonik bağ oluşur.
  IV. Y karalı bileşiklerinde (-2) değerliklidir.
  Yukarıda verilenlere göre hangileri doğrudur?
  A) I- II
  B) I- III
  C) I-II-III
  D) I-II-IV


  6) Aşağıdaki organik bazlardan hangisi DNA da bulunmaz?

  A) Timin B) Guanin
  C) Adenin D)Urasil

  7)XY bileşiği iyonik, ZY2 bileşiği ise kovalenttir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
  I. X metaldir. II. Y ametaldir. III. Z ametaldir.

  A) Yalnız I B) I ve II
  C) II ve III D) I,II,III

  8)Sabunlu suya ,limonlu suya veya sirkeli suya turnusol boyası damlatıldığında sıvıların renkleri nasıl olur?

  Sabunlu su Limonlu su Sirkeli su
  A) kırmızı mavi mavi
  B) kırmızı kırmızı kırmızı
  C) mavi mavi kırmızı
  D) mavi kırmızı kırmızı


  9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Kovalent bağlı bileşikler elektrik akımını iletir
  b) İyonik bağ metallerle ametaller arasında meydana gelen bağdır
  c) Apolar kovalent bağ aynı cins ametal atomlar arasında oluşan bağdır
  d) 20Ca atomu ile 17Cl atomu arasında oluşacak bileşiğin formülü CaCl 2 dir


  10)Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

  A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
  B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
  C)X Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
  D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
  11.Aşağıdakilerden hangisi genetik bir rahatsızlık değildir?

  A) Renk körlüğü B) Dawn Sendromu
  C) Hemofili D) Menenjit

  12)Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelere egzotermik tepkimeler denir.
  HCI (hidroklorikasit) ve Na OH( Sodyum hidroksit) tepkimeye girdiğinde başlangıçta soğuk olan beherglasın ısındığı görülmüştür.
  Yukarıda verilen bilgilere göre gerçekleşen tepkime nasıl bir tepkimedir?

  A)Sentez tepkimesi B)Endotermik tepkime
  C) Egzotermik tepkime D) Ayrışma tepkimesi

  13) Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

  A) RNA B) DNA
  C) A.T.P D)Çekirdekte

  14)Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Proton ve nötronlar
  B) Nötron ve elektron
  C)Proton ve elektronlar
  D) Elektronlar

  15)Bir hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme aşağıda verilen özelliklerden hangisini sağlamaz.

  A)Canlının çoğalmasını
  B)Kromozom sayısının sabit kalmasını
  C)Canlının büyümesini
  D)Ataya benzer yavruların oluşmasını.
  16)
  a. CaCO3 ? X + CO2
  b. X + 3C ? Y + CO
  c. Y + 2H2O ? Z + Ca(OH)2

  Denklemleri veriliyor. Bu denklemlerdeki X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
  X Y Z
  a. CaO CO2 C2H2
  b. Ca CaC2 C2H4
  c. CaO CaC2 C2H2
  d. CaO2 CaO C2H4

  17)Aşağıdakilerin hangisinde maddelerin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir ?
  Madde Sulu Çözeltisinin Özelliği
  a. HBr Asidik
  b. CH3COOH Bazik
  c. NH3 Bazik
  d. NaCl Nötr

  Eşit hacimde ve eşit kuvvetteki asit ile bazı karıştırırsak çözelti nötr olur. Eşit hacimli böyle bir karışımda pH değerleri toplamı 14 tür.
  Aşağıda pH değerleri verilmiş eşit hacimli sıvılar karıştırıldığında hangi karışım kırmızı turnusolu maviye çevirir?

  a) pH=6 - pH=8
  b) pH=6 - pH=9
  c) pH=5 - pH=8
  d) pH=4 - pH=7


  18)Aşağıdakilerden hangisi Mitoz bölünme için yanlıştır?

  A) Sonuçta tıpatıp ana canlıya benzeyen iki yeni hücre oluşur?
  B) Canlılar arasında çeşitliliğe yol açmaz
  C) Canlının tüm hücrelerinde görülür
  D) Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme ve yenilenme olurken tek hücreli ilkel yapılı canlılarda çoğalma olur

  19) a-Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir
  b-HCl ile NaOH tepkimesi sonucu oluşan yeni maddedir.
  c-dokunulduğunda ele kayganlık hissi vermektedir.
  Yukarıda 3 farklı maddenin özellikleri verilmiştir. Bu maddeler sırasıyla ne olabilir?

  A) asit-baz-tuz
  B)tuz-asit-baz
  C)asit-tuz-baz
  D)tuz-asit-baz

  20))Aşağıdaki bilgilerden hangisi iyonik bağ için söylenebilir?

  A)Metal - metal atomları arasında gerçekleşir
  B)Metal - ametal atomları arasında gerçekleşir
  C)Elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur
  D)iki çeşit iyonik bağ vardır.

  CEVAP ANAHTARI
  01 D 11 D
  02 C 12 C
  03 B 13 C
  04 C 14 D
  05 D 15 C
  06 D 16 C
  07 D 17 B
  08 D 18 C
  09 A 19 C
  10 C 20 B

  26 Kasım 2010
  #1
 2. 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Test Soruları - 8 Cevapları

soru sor

8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Test Soruları - 8