8.Sınıf Türkçe Çalışma Test Soruları - 19

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 26 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. 8.Sınıf Türkçe Çalışma Test Soruları - 19 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 8.Sınıf Türkçe Çalışma Test Soruları - 19  1)‘ Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken / Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz.’ yukarıdaki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Eylem - isim fiil – sıfat fiil
  B) Sıfat fiil – isim fiil – bağ fiil
  C) İsim fiil – bağ fiil – eylem
  D) Eylem – bağ fiil – sıfat fiil

  2)Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması yoluyla oluşmamıştır?

  A) Karadut B) Kırkayak
  C) Sivrisinek D) Kuşpalazı

  3)''Çalışkan çocukları babaları dün ödüllendirdi.''Bu cümlede hangi öğe yoktur?
  A-Özne B-Yüklem C-Dolaylı Tümleç D-Belirtili Nesne

  4)''Dayanmak'' sözcüğü,aşağıdakilerin hangisinde ''güç bir duruma katlanmak''anlamında kullanılmıştır?
  A-Bu ayakkabı bir iki yıl daha dayanır.
  B-Yaşlı adam ameliyata iyi dayandı.
  C-Bu kış,odunumuz dayanmadı.
  D-Kara kış kapıya dayandı.

  5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlamasının tamlananı sıfat almıştır?
  A)Evin biricik kızı çok ağlıyordu.
  B)Yeni aldığım dosyayı kaybettim.
  C)Güneşli bahar günleri artık sona erdi.
  D)Artık plastik bardak istemiyorum.

  6)Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

  A)Hangi arabayı beğendin?
  B)Kaçının geleceği belli oldu mu?
  C)Bunları neden söyledin?
  D)Sınava hangileri girecekmiş?

  7)Aşağıdakilerden hangisi olay planının bölümlerinden biri değildir?

  A)Serim bölümü
  B)Gelişme bölümü
  C)Çözüm bölümü
  D)Anlam bölümü

  8)Engin denizlerin, yüce dağların
  Yeşil yaylaların ,zümrüt bağların
  Yiğitleri destan yazan çağların
  Tarihine ışık tutar Türkiye’m.
  Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne girer?
  A)Lirik
  B)Pastoral
  C)Epik
  D)Didaktik

  9)“Dinleyen çocuklara bakıp anlatmaya başladı.”
  Yukarıdaki cümlede geçen fiilimsilerin sırasıyla türlerini yazınız.

  A)Zarf-fiil,sıfat fiil,isim fiil
  B)Sıfat fiil,zarf fiil,isim fiil
  C)İsim fiil,sıfat fiil,zarf fiil
  D)Sıfat fiil,isim fiil,zarf fiil
  10) Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?

  A)Tutuşsak el ele bir yaz sabahı çıksak Şardağın yücelerine
  B)Çiçek sular gibi saf sevgimizi döksek türkülerin hecelerine
  C)Her yağmur öncesi dost duyguları eksek cümle gönül bahçelerine
  D)Göklere çekilse göz uykuları dolunay uzanıp öpse suları  11). “Batan gün kana benziyor
  Yaralı cana benziyor
  Ah ediyor bir gül için
  Şu bülbül bana benziyor”
  Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Zengin kafiye kullanılmıştır.
  B)8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
  C)“a a b a” kafiye şemasına sahiptir.
  D)Gülün bülbüle olan sevgisi anlatılmıştır.

  12) Ve onlar, yıldızlar gibi
  Gözleri ışıl ışıl yanarlar
  Oyuncak için değil, kağıt, kalem
  Kitap için gizlice ağlarlar.
  Cahit KÜLEBİ
  Yukarıdaki dörtlükte geçen “yanmak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Isısı artmak B) Parlamak
  C) Tutuşmak D) Çok üzülmek


  13) Tümünüz iyi çocuklarsınız, biliyorum
  Sabırla varılır büyük yarınlara
  O gözünüzde tüten yarınlara
  Değil mi ki bu aşk var içinizde
  Sizi kahramanlar diye selamlıyorum.
  Halim YAĞCIOĞLU
  Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

  A)Bu ülkenin bütün çocukları güzel ve iyidir.
  B) Amacı olan her çocuk bir kahramandır.
  C) Her çocuk, kendi sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.
  D) Büyük yarınlara ulaşmak için sabırla çalışmak gerekir

  14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

  A) Annesinin göğsüne başını koyup dakikalarca ağladı.
  B) Seninde kendine özgü bir yaşam biçimin olmalı.
  C) Yaşlı adam her gün yeni birşey öğrenmek istiyordu.
  D) Aylar sonra bir gün haber vermeden eve dönmüşdü.

  15)“Karşıdan gelen arabayı durdurup tozlanmış camdan baktı içeri.”
  1 2 3 4
  cümlesinde altı numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir?

  A) 4 B) 3
  C)2 D) 1


  16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’O’’ sözcüğü işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

  A) O konuyu biz aramızda çok konuşmuştuk.
  B) O, bize geldiğinde saat epey geç olmuştu.
  C) Onlar konuklarımız arasında en gözde olanlardı.
  D) O, çöpe atılacaklar arasına kondu.

  17) Aşağıdakilerin hangisinde ‘’Küçük’’ sözcüğü niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?

  A) Ayağındaki küçük ayakkabılardan artık sıkılmıştı.
  B) Küçükler bugün çok sevinçliydi.
  C) Kardeşlerin en küçüğü akıllıydı.
  D) Toplantıda herkesin içinde küçük düşmüştü.

  18)Dolaşmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gezmek, gezinmek" anlamında kullanılmıştır?

  A) Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
  B) Bu kapı kapalı olduğu için arkadan dolaşınız.
  C) Ortalıkta böyle bir söylenti dolaşıyor.
  D) Şef, binanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu.

  19) Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A. Yaz yağmurlarını çok severim.
  B. Öğrencilik yılları ne çabuk geçti!
  C. Bu yıl çok çalışmalıyım.
  D. Günün yorgunluğunu kitap okuyarak atıyorum. .

  20)Bahtiyarlık ( ) çalışmak ( ) eser vermek ( ) yaratmak ve başkalarına iyilik etmektir ( )

  Bu cümlede boş parantezle ( ) belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir ?


  A ) (, ) (, ) (, ) (. )
  B) ( ; ) (, ) ( , ) (... )
  C ) (; ) (, ) (, ) (. )
  D) ( ; ) ( , ) (, ) ( ! )


  CEVAP ANAHTARI
  01 D 11 A
  02 D 12 B
  03 C 13 C
  04 B 14 A
  05 A 15 B
  06 D 16 A
  07 D 17 A
  08 B 18 D
  09 B 19 C
  10 D 20 C
  26 Kasım 2010
  #1
 2. 8.Sınıf Türkçe Çalışma Test Soruları - 19 Cevapları

soru sor

8.Sınıf Türkçe Çalışma Test Soruları - 19