9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları ..

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, 'Gülümseme.' üyesi tarafından 6 Ocak 2011 tarihinde yazılmıştır. 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları .. hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. [FONT=�Lucida Grande�,sans-serif]

  9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları

  [/FONT]

  Bu kitap cevaplarının bizimle alakası olmayıp tamamen internetten derlenmiştir.

  Duyuru:
  Yeni müfredata göre "bazı okullarda" bu seneki Edebiyat ile Dil ve Anlatım kitapları yenilenmiş.Bu cevaplarla bu seneki kitap cevapları uyuşmuyor "olabilir".Yeni kitap cevaplarını da buldukça sizlerle paylaşacağız.


  BU SAYFADAKİ ÖDEVLERİN BİR KISMINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!..


  Not : Eksik sayfaları elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.Sabrınız için teşekkür ederiz ..

  Sayfa 3

  Soru 2 ) Tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.İnsanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı…

  Sayfa 4

  Soru 1) Metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir
  Soru 4) Dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.Bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir  Sayfa 5

  a ) çünkü ; duygularımız karşıdakine iletişimle aktarırız.
  b) çünkü ; isteklerimizi daha iyi belirtiriz.
  c) çünkü ; yardımlaşma gereklidir.
  d) çünkü ; anlatamadığımız birçok şeyi iletişimle anlatırız.

  Sayfa 6
  TABLO
  Gönderici (anne) , ileti (ödevini yaptın mı) , Kanal (sözlü) , Alıcı (çocuk) , Dönüt (ödevimi yaptım)
  bağlam (ev ortamı)

  Resim altındaki boşuklar ;
  a.Gönderici : Trafik Lambaları
  b.İleti : Aracın durması gerektiği
  c.Alıcı : Araç içindeki adam
  ç.Dönüt : Araç duruyor
  d.Bağlam : Cadde

  Sayfa 7
  8.ETKİNLİK : Basın milletin müşterek sesidir.
  9.ETKİNLİK :Oduncu : Odun toplama zamanı
  Çiftçi : Hasat Zamanı
  Öğretmen :Okulların açılması
  10. ETKİNLİK : Sosyal Gösterge : Hastanelerdeki "sus" işareti .
  Dil Göstergesi : Kitap
  Doğal Gösterge : Ağaçların Yaprak Dökmesi

  Sayfa 8
  12.ETKİNLİK
  Dil göstergesi ve dil dışı göstergeler vardır.
  Dil dışı göstergeler : simgeler (ör:bayrak) ve doğal göstergeler ..vs.
  Etkili gösterge dil ile yapılan göstergedir.

  Sayfa 9
  15.ETKİNLİK :
  kulgak / kulak , kangı / hangi , edgü / iyi , kadgu / kaygı

  ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
  1.soru : Gönderici : baba , ileti : arkadaşlarımınız kalbini kırmamak gerektiği
  dönüt : arkadaşlarla kavga etmemek gerekir , alıcı : oğul

  devamı sayfa 10da yani arka sayfada ;

  SAYFA 10
  2.SORU : 1.boşluk : varlık , 2.boşluk : gösterge bilimi
  3.SORU : Y , Y
  4.SORU : A
  5.SORU : B , 6.SORU : E , 7.SORU : B , 8.SORU : A

  Sayfa 11
  Hazırlık Soruları ve Cevapları
  soru-1)Çevrenizdeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunuzu anlatınız.
  *Çevremizdeki insanlarla genellikle dil aracılığıyla iletişim kurarız.Fakat bunun dışında iletişim kurarken beden dilimizi yani jest ve mimiklerimizide kullanırız.
  *iletişim kurarken bazı hususlara dikkat etmeliyiz.Karşımızdaki bireye toplumsal kurallar dahilinde davranmalı ve saygı göstermeliyiz.
  soru-2)Konuşma yetnğnzibir süreliğine kullanamazsanız neler olabileceğini belirtiniz.
  *konuşmak her insanın en temel ihtiyaçalrından biridir.Bu ihtiyacı gideremeyen insan iletişimi farklı yollarla gerçekleştirmeye calısır.İnsan iletişim kurmk için jest ve mimiklerini ve ya yazıyı kullanabilir.Fakat bunların hiçbiri konusmanın yerini tutamaz.Çünkü konuşmak insanın kendini en rahat ifade ettiği iletişim şeklidir.
  *Doğrudandır araç istemez.
  soru-3)yanlış anlaşldğnz br drmda hisstklernzi söyleyiniz.
  *Yanlş anlaşılmak hiç kimsenin hoşlanacağı bir durum değildir.Bu yüzden kendimizi ifade ederken seçtiğimiz sözcüklere,tavrımıza,beden dilimize fazlasıyla dikkat etmeliyiz.
  soru-4)İletşm denince aklnza gelenleri yazınız.
  *İletişim denince akla insanların duygu,düşünce ve bilgilerini birbirlerine herhangi bir yolla iletmeleri akla gelir.
  soru-5)Bildiğiniz iletişim yollarını yazınız.
  *Dİlle gerçekleştirilen iletişim.
  *Jest ve mimiklerle grçklştrln iletşm.
  *Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle grçklştrln iletşm.
  *simgelerle grçklştrln iletişim.

  İletişim Çeşitleri

  -Konuşarak
  -Yazarak
  -Resim çizerek
  -El-Kol hareketleriyle
  -Gazete ve Televizyon
  -Simgelerle

  SAYFA 12
  1-)Yazar coktan beri şehre inmediği için''insanları sevebilmek için'' sehre iniyor.
  2-)Dil dışında bakış ,jest ve mimiklerle iletişim kurulmustur.
  3-)Dil dışı yollara kurulan iletişim dille yapılan iletişim kadar etkili değildir.Dil daha etkili ve daha kalıcı bir iletişim aracıdır.Dil ile yapılan iletşim doğrudan ve araçsız oldugu için daha kullanıslıdır.
  4-)Metinde dil
  -Alıcıyı harekete geçirme.
  -Sanatsal işlev ile kullanılmıştır.
  5-)Uzun süre insanlardan uzak kalan yazarın insanlarla konuşmak onları sevmek ihtiyacını ne denli hissettiği,konuşmak ve sevmek ihtiyacı ile yaptıkları iafde edilmiş.

  SAYFA 13
  1. etkinlik-)
  Dil ile yapılan iletşm dil dışı iletişimden daha etkilidir.Çünküğ bu iletişim şekli ile vermek istediğimiz mesajı en kısa ve anlaşılır şekilde kolaylıkla verebiliriz.
  2.etknlk-)
  Kullanma ve içme sularının saglıga zarar vememesi için belirli oranlarda zararlı maddelerden arınmış olması gerekir.
  ^^Koku bulunmamalı,çözülmş oksjen en azından litrede 6 mg olmalıdr^^
  ^^Karbondiokstn bulnması az miktarda hidrokarbonat içermesi suya ayrı bir lezzet kazandırır.
  3.etkinlik-)
  Bir fiilin hiç bir türetme eki almamış haline basit fiil denir.

  SAYFA 14
  3. Sorunun cevabı : Edebi İşlev
  4.Sorunun cevabı : Şiirsel İşlev

  SAYFA 15
  8.ETKİNLİK TABLO
  ---> Dilin İşlevleri
  Heyecan Bildirme İşlevi : Birden karşıma çıkmasın mı!
  Alıcıyı Harekete Geçirme : Hemen yanıma geliyorsun.
  Dil Ötesi : Nokta , cümle sonuna konulan bir işarettir.
  Şiirsel : Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal !
  Kanalı Kontrol : Acaba sorular doğru mu cevaplandı?
  Göndericilik : Felsefe düşünce bilimidir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1.Dil , insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. Doğru (x) Yanlış ( )
  Dil , insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır . Doğru (x) Yanlış ( )

  2.Cevap "E" şıkkıdır.
  Çünkü ;
  I . Dil Ötesi İşlev'de kullanılmıştır.
  II.Göndericilik
  III.Alıcıyı Harekete Geçirme
  IV.Kanalı Kontrol işlevi'nde kullanılımıştır.


  3. Dilin İnsan hayatındaki Önemi sorusunun cevabına ulaşmak için tıklayın

  Sayfa 17
  TABLO
  Kültür ve DİL
  -İkisi de değişim içerisindedir.
  -İnsan ile birlikte dil ve kültür de vardır.
  -Millet kültürünü dil ile geleceğe taşır.
  -Kültür topluma ait unsurları taşır, dilde kültürü.
  -Dil gündelik yaşamı oluşturur, kültür düzenler.


  Sayfa 19


  2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline……..

  KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ
  ööretmen -> öğretmen
  duyduuma -> duyduğuma
  ayrılcakmışsınız -> ayrılacakmışsınız
  iişallah -> inşallah
  dooru -> doğru
  diildir -> değildir
  eyer-> eğer
  hakkaten -> hakikaten
  diyer -> diğer
  öörencileriniz-> öğrencileriniz
  üzülücez-> üzüleceğiz
  herkez-> herkes
  geş-> geç
  te-> de
  deyerinizi -> değerini v.b….  Sayfa 20

  4.etkınlık

  ağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denir


  SAYFA 21 - 22


  ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

  1-) Dil, Yazı dili
  2-)D,Y
  3-)D
  4-)E
  5-)B
  6-)D

  SAYFA 23 - 24


  ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
  1-)A
  2-)D
  3-)A
  4-)E
  5-)A
  6-)D
  7-)C
  8-)C

  SAYFA 27


  1. KÖKEN: soy, asıl.
  3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır.
  4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur.
  5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.
  6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.

  SAYFA 29

  1. ETKİNLİKTek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri.
  Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca.
  Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

  SAYFA 30


  ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1-)
  …….Akraba diller ya da diller ailesi denir.
  …….Hint-Avrupa

  2-) Doğru
  Yanlış, Çünkü çekimli dildir.
  Yanlış, çünkü moğolcadır.
  Yanlış, Çünkü Bantu dil ailesindendir.

  3-)E
  4-)C
  5-)B
  6-)E
  7-)A


  Sayfa 31
  Hazırlık

  1. türk diline bilimsel olarak yaklaşılması ve dilimizin kuralalrının bilimsel metodlarla net bir şekide ortaya konulması dilin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiğini ifade etmek istemiştir.
  2. 8 yy göktürk yazıtlarında geçmiştir.
  3. kültürel ve sosyal gelişmeler
  savaşlar ve göçler
  4.dilde değişme:dilin zaman içinde sosyal kültürel ve siyasi nedenlerden dolayı değişim göstermesidir.
  dilde gelişme:dilin özünden kopmadan doğal yollarla zaman içinde gelişmesidir.
  dilde yozlaşma:dilin özünden uzaklaşması ve özelliklerini yitirmesidir.

  ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  sayfa 36

  3. etkinlik
  bilge kağan yazıtı - eski türkçe göktürk dönemi
  altın yaruk - eski türkçe göktürk dönemi
  divanü lügat-it-Türk - eski türkçe karahanlı dönemi
  çalıkuşu - türkiye türkçesi
  fuzuli divanı - osmanlı türkçesi
  yunus emre divanı - eski anadolu türkçesi
  muhakemetü’l-lügateyn - çağdaş
  nutuk - türkiye türkçesi
  devlet ana - türkiye türkçesi
  Sayfa 38 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  ölçme değerlendirme
  1.) göktürk
  2.) doğru,doğru,-,yanlış
  3.)e)karahanlı türkçesi

  sayfa 39- 40 test ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir

  1-b
  2-c
  3-a
  4-e
  5-e
  6-d
  7-b
  8-d
  9-a


  Sayfa 43 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  1.soru
  üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz
  2.soru
  duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler
  3.soru
  duraklamalar anlamı etkiler  Sayfa 45
  ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  1)
  perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.
  2)
  farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur
  3)
  arkasındaki:parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.
  gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır
  tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
  gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,"y" kaynaştırma harfidir
  hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.
  hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
  görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !

  Sayfa 47
  ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  5. etkinlik
  Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.
  Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.
  6.etkinlik
  noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim
  7. etkinlik
  1.
  zorlaştırıyor
  2.
  eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde
  3.
  evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir
  4.
  duraklardaki nefesi göstermektedir©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  4.Soru = O = yuvarlak-kalın-geniş
  U =yuvarlak-kalın-dar
  A =geniş-kalın-düz
  Ö=yuvarlak-ince-geniş
  E=düz-geniş-ince
  I=kalın-dar-düz
  İ=ince-dar-düz

  ölçme değerlendirme
  1.
  tonlama , durak
  2.
  d/y
  3.
  gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/ten/yar

  sayfa 48
  anlama ve yorumlama
  2)
  vurgu ve tonlamaya dikkkat etmeliyiz.kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz.
  4)
  söyleyişi zorlandıran ses, ''koşullandırılmıştık''

  SAYFA 49
  12.ETKİNLİK
  verdiğin budur gayretim
  bundan başka uyamıyorsun doktor bey,
  üç sepet yumurta sabah kahvaltım,
  teker teker sayamıyorsun doktor bey
  iki tabak pilav bir yanık ayran,
  ister yağlı olsun isterse yayvan,
  yanına kesiyorsun beş kilo soğan,
  yiyosun yiyosun doyamıyorsun doktor bey.
  AŞIK KARAMEHMET

  Sayfa 49
  ÖLÇME DEĞERLENDİRME
  1)
  şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına tonlama denir.
  şiiri okurken nefes alıp verdiğimiz yere durak denir.
  2)
  D,Y
  3)
  yokmuş -muş açıkgöz -göz
  izmir -iz aslanağzı -na
  kütahya -ta gözlükçü -lük
  uşak -şak incelmiş -miş
  makedonya -don bakkal -kal
  babaeski -ki kelebek -le
  anadolu -do vatandaş -tan
  şimdi -di gerçekten -ten
  kapatıyordu -tıyordu


  Sayfa 50
  6.Soru
  sert ünsüzler yumuşak ünsüzler
  sürekli ünsüzler : f,h,s,ş ğ,l,m,n,r,v,y,z,g
  süreksiz ünsüzler: ç,k,p,t b,c,d,g

  sayfa 51 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  2. ETKİNLİK :
  AİLE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
  MİLLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz
  AD : -
  SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
  TREN :türkçe kelimelerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz
  PLAN : '' '' '' ''
  VİRAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez
  JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile başlamaz
  KATİP : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur
  KAĞIT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur


  3. ETKİNLİK
  ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  ÜNLÜ (HECE DÜŞMESİ) : İLERLE-
  ÜNLÜ TÜREMESİ : azıcık
  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI : kaşığı
  ÜNSÜZ TÜRMESİ : hakkı
  ÜNLÜ DARALMASI : anlıyor
  ÜNSÜZ DÜŞMESİ : yüksel-
  ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: sınıfça

  sayfa 52 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
  anlama yorumlama

  1-çok, hanımeli çanakkale atatürk kelimelerinde ünlü uyumları aranmaz çnkü birleşik sözcüklerdir...

  (2soru): elma: "e" ince sesli "a" kalın seslidir byk ünlü uyumuna uymaz... "ANNE" : "a" kalın sesli "e" ince sessli dir byk ünlü uymna uymz... çamur: "a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i," düz ünlsnden bir tnesi gelir "u"yuvarlak ünlüsü gelmez tavuk:"a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i" bir tanesi gelir "u" ünsüzü gelmez
  3.sorunun cevabı
  kalınlık incelik uyumu B.Ü.U=geliyor,gülerken,yarınki ,sabahleyin,ekşimtrak,turunçgil

  sayfa 53 tablo;

  Kelimeler------------- Ses olayı

  Toprağa------- ünsüz yumuşaması
  omzunda------ ünlü düşmesi
  orağın--------- ünsüz yumuşaması
  sarpça-------- ünsüz benzeşmesi
  yurda-----------ünsüz yumuşaması
  yükselen--------ünsüz düşmesi
  kalbe------------ünsüz yumuşaması
  sesizce----------ünsüz türemesi
  alnına---------- ünlü düşmesi
  tavrını---------- ünlü düşmesi

  Sayfa 54 ve 55
  1-
  b,c,d,g,ğ ünsüz yumuşaması
  p,ç,t,k " benzeşmesi
  hece düşmesi " düşmesi
  ünlü türemesi " türemesi
  2-
  D,D,D,D,D
  3-
  B 4C 5C 6A

  Sayfa 55
  Ölçme ve Değerlendirme
  4. C)
  5. C)Olayı ona da başdan sona anlat.
  6. A)Elini hafifçe omzuma koydu, kulağıma eğildi.
  7. Ünsüz yumuşaması

  ölçme değerlendirme 8.soru tablo
  1-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uyuyor
  2-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uyuyor
  3-b.ü.u uymuYOR..........k.ü.u uymuyor
  4-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uymuyor
  5-b.ü.u uymuyor...........k.ü.u uymuyor
  6-b.ü.u uymuyor...........k.ü.u uymuyor
  7-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uyuyor
  8-b.ü.u uymuyor...........k.ü.u uymuyor
  9-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uymuyor
  10-b.ü.u uymuyor(-ken ekinden dolay).........k.ü.u uyuyor..!!


  SAYFA 58:

  5.ETKİNLİK:
  yanlış yazılmış kelimeler-kelimelerin doğru yazımı-yazılış sebebi
  - tv'de: TV de: tv büyük yazılır.
  - baştanbaşa: baştan başa: ikilemeler ayrık yazılır.
  - evde ki hesap: evdeki hesap: ek olan -ki bitişik yazılır.
  - deniz altı(araç): denizaltı: birleşik yazılır.
  - yaptıki: yaptı ki: bağlaç olan -ki ayrı yazılır.
  - geldi: Geldi: cümledir. cümleler büyük harfle başlar.
  - Ahmet bey: Ahmet Bey: özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar.
  - hiçmihiç: hiç mi hiç: -mi ayrı yazılır.
  - gelmiyen: gelmeyen
  - bir takım(insanlar): birtakım

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
  1- 1. boşluk: birleşik
  2. boşluk: birleşik
  2-D, Y, Y
  3-D
  4-E
  5-D
  6-B
  7-E
  8-kelimelerin doğru yazılmış halleri: burnuna, Kazakça, terk etmek, redetmek, anlayacak, büyükçek, Karabük'e 23'te
  9-bağlaç olan -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan -ki

  SAYFA 62:
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
  1- 1.boşluk: üç nokta
  2.boşluk: iki nokta
  3.boşluk: -
  4.boşluk: tırnak işareti
  5.boşluk: parantez
  2-D, D, Y, D
  3-D
  4-E
  5-A
  6-A
  7-D
  8-D
  9-B


  SAYFA 64-65

  1.
  A
  2.
  C
  3.
  A
  4.
  D
  5.
  E
  6.
  B
  7.
  B
  8.
  B
  9.
  C
  10.
  E
  11.
  D
  12.
  A
  13.
  B
  14.
  C
  -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan –ki


  blogkafem.blogspot.com
  69 hazırlık
  1 )
  kökler ağaçlar için önemli organlardır çünkü ağaçların hayat kaynağı can damarı kökleridir ağacın kökü kurursa ağaçta kurur
  2)
  değiştirilirr örneğinn armut ağacınaa elma aşısı yapılırr genleriyle oynanılır elma meyve verir
  3)
  kelimeler kök halinde bulunur veya köklere bazı eklerin eklenmesiyle oluşur
  4)oluşurr
  5)
  dildeki gelişme ve değişme dilin canlı bir varlık olmasının kanıtıdır

  İnceleme

  1)
  heves isim kök
  bil fiil
  göz isim
  ***** isim ve fiil
  2)
  ser kök
  gi yapım eki
  le çekim eki
  5)
  çiçek basit
  ayırtılmış türemiş
  doksan basit

  2.Etkinlik
  isimden isim yapan kitap-çı arka-daş
  fiilden isim yapan kaç-ak uy-um
  fiilden fiil yapan anla-t
  isimden fiiil yapan baş-la
  3.Etkinlik
  sırayla yasıorum
  doğru
  göz
  git
  yarat
  inan
  ağla
  yaş
  dar
  garip
  tembel
  süz
  dinle

  sözcüğün türetilen yeniş sözcükler arasında bir ilişki vardır çünkü kökün üstüne ekler eklenerek yapılır

  etkinlik 4)

  dil birimleri ekleri sözcüklere yeni anlam katar sözcük üretir


  sayfa 71 blogkafem.blogspot.com
  6.etkinlik
  basit kelimelersu,çabuk,adam,bardaklarıı,erkekler,kadıni ihtiyarı,kadına...türemiş kelimeler:boyacısı,satan,boyalı,şekerci,iziznli,saygılı,parl atıp,ıslanıca,boyama,işlem,tutku,
  birleşik kelimeler:ayakkabı ,cumartesi

  7. etkinlik
  yapım eki almış kelimeler:ıslanınca,boyama,tutku,işlem,boyacı,izin li,şekerci,yenmiş,
  çekim eki almış kelimeler:bardaklarını,erkekler,ihtiyarı,kadına,ış ıdı,askerler,ediyorlardı,kişileri
  yapım-çekim eki almış kelime:durmadan,üstünde,işlemlerine  sayfa 76
  1-Y,D,D
  2-
  C

  sayfa 77
  3
  -B
  4
  -B
  5-
  kitab-ı ver:belirtme hali
  kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki
  gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek
  okul-a gitti:yönelme hali
  saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki
  eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek
  8-
  kiloca o….:bakımından anlamı
  yürekler acısı…….:abartma anlamı
  böyle çocukça……:benzerlik anlamı
  dayımlar yaza…..:yok
  sınıftaki Ali’ler……:aynı adı taşıyanlar
  gelen misafirleri kapıda……:bulunma hali
  gelen misafirleri ayakta……..:bulunma hali
  bireden ayağa…….:ayrılma hali
  senden iyi arkadaş…….:ayrılma hali
  bence bu kazak……..:göre anlamı
  küçükken sıkıntıdan…….:ayrılma hali
  her taraf kağıttan…….:ayrılma hali
  bir saat önce seni okulda………:bulunma hali
  işe gitmek……….: yönelme hali

  sayfa 77
  3-B
  4-B
  5-kitab-ı ver:belirtme hali
  kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki
  gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek
  okul-a gitti:yönelme hali
  saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki
  eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek
  8-kiloca o....:bakımından anlamı
  yürekler acısı.......:abartma anlamı
  böyle çocukça......:benzerlik anlamı
  dayımlar yaza.....:yok
  sınıftaki Ali'ler......:aynı adı taşıyanlar
  gelen misafirleri kapıda......:bulunma hali
  gelen misafirleri ayakta........:bulunma hali
  bireden ayağa.......:ayrılma hali
  senden iyi arkadaş.......:ayrılma hali
  bence bu kazak........:göre anlamı
  küçükken sıkıntıdan.......:ayrılma hali
  her taraf kağıttan.......:ayrılma hali
  bir saat önce seni okulda.........:bulunma hali
  işe gitmek..........:yönelme hali

  Sayfa 78
  Hazırlık
  1-)
  Tas:içine sulu şeyler konan kap
  2-)
  Tam olarak yazamayız.Ancak yakın bir şekilde yazabiliriz.
  3-)
  t.a.s seslerini duyduğumuzda zihnimizde tasın görüntüsü oluşur.
  4-)
  Örneğin bir varlık olan bardak b,a,r,d,a,k seslerinden oluşur aklımıza bardak gelir.Bu söze katlıyoruz.
  5-)
  Bir kelime bir iletişimde gösteren vazifesi görü.Bir kelime duyulduğu vakit kelimeyi oluşturan sesler kelimenin görüntüyle zihinde birşleşir ve böylece iletişim gerçekleşmiş olur.


  1.etkinlik
  1-)Kavram:Bir nesnenin zihindeki genel tasarımıdır
  Kavramlaştırma:
  Zihinde yapılan somutlaştırmadır.
  Terim
  :Bilim,sanat,meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimeye denir.
  İmge:
  zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey.
  2-)
  Duyu organlarının dıştan algıladığı nesnenin bilince yansıyan benzeri.

  İnceleme
  1-)
  hayaletler : soyut
  bahar : somut
  tepeden : somut
  yıldızlar : somut
  gece : somut
  haya l: soyut
  düşünce : soyut
  2-)
  Somut:Beş duyu organıyla algılayabildiğimiz kavramlar somuttur.Somut kavramlar dış dünyaya bağlı olan kavramlardır.öncelikle göze hitap eder
  Soyut:Beş duyu organımızla algılanamaz .Şiire derinlik zenginlik katar.
  5-)
  somutlaşırarak.Sayfa79
  2.etkinlik
  *trombositler,kemik iliği,damar çeperleri =Terim
  Parçanın bütünü tıp

  *estetik,zevk,zeka,irade,olgu= Terim
  Parçanın bütünü felsefe

  *Billur bir kadehe benziyırun sen =İmge

  olmazsa olmaz.

  3.etkinlik
  ev=yuva,villa,yalı,kulübe,şato ,konut,daire,gecekon du,hane,daire.

  Anlama ve Yorumlama
  at : yolla
  ışıklarla : nurla
  kalbimin : yüreğimin
  geldim : vardım
  kapına : eşiğine
  yollardan : diyarlardan
  uzak : ırak
  şarkı : türkü
  .
  .
  .
  Anlam bozukluğu olur.


  15. Etkinlik-
  • Aşk-ı Memnu romanında öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır.
  • Romanda dil göndergesel işlevdedir.
  • Söylenmek istenilenin karşı tarafa(alıcı) tam anlamıyla çağrışım yapması, anlatıla doğrultusunda seçilen anlatım türü ve dilin işlevi ile ilgilidir.
  16. Etkinlik-
  • Aşk-ı Memnu romanı realizm akımı doğrultusunda kaleme alınmıştır.
  • Realist anlayış Aşk-ı Memnu romanındaki olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurları ile romanın temasının gerçekçi bir dille anlatılmasını ve okurda gerçeklik duygusu uyandırmasını sağlamıştır.
  Romantizm:
  - Sefiller, Yazarı: Victor Hugo, Konusu: “Jan Valjan’in yaşamı”
  Realizm:
  - Madame Bovary, Yazarı: Gustave Flaubert, Konusu: Yasak Aşk
  17. Etkinlik-
  Okuduğunuz herhangi bir romanla ilgili (ör. Aşk-ı Memnu) kişisel duygu ve düşüncelerinizi yansıtan yazılar kaleme alınız.


  sayfa 80
  Ölçme ve Değerlendirme
  1
  -somut
  2
  -D,Y
  3-
  C
  4-D

  sayfa 83
  4.Etkinlik
  kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam
  Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam
  Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam
  Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

  sayfa 84
  3.Macera başlamak üzereymiş o gün,
  Sürücelmiş bu ateş yıllarca ... istiare yapılmıştır benzetilen ateş
  4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır
  5.Ey benim sarı tamburam,
  sen ne için inlersin?
  içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır
  6.hediye namıyla bir şey gönderme.... Huzuri
  şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

  blogkafem.blogspot.com

  SAYFA 85
  kara gönlümde.....:mecaz:kötü yerine kara adlandırılmış.
  ani bir üzüntü......:benzetme:dertlerini, sıkıntılarını alev gömleğine benzetmiş.
  kır ata......:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.
  ayağını yorganına....:kinaye:hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı vardır.
  hafız osman........:benzetme:hafız osmanı ışıka benzetiyor.
  mor menekşe.......:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.
  her nereye.....:tariz:gerçekten böyle birşey olmaz tam tersini kastedmek istiyor.
  böyle çalışırsan....:tariz:tam tersini söylemek istiyor.
  gönlüm gibi.....:teşhis:mektubu kişileştirmiştir.
  evden izin.....:ad aktarması:iç-dış ilişkisi. evden değil içindekiler kastedilmiş.
  şişler hazır........:ad aktarması:iç-dış ilişkisi.mangal değil içindeki kastedilmiş.

  sayfa 86
  1-boşluklar
  *mecazı mürsel
  *kişileştirme
  *temel anlam
  *açık istiare
  2-D,Y,D

  sayfa 87
  3-E
  4-A
  5-D
  6-A
  7-C

  sayfa 88
  8-D
  9-D
  10-C

  Sayfa 89
  2. soru çok eşli anlamlı oldugu için
  5. soru hayır yok yüz organ olarak digeri ise rakamsal

  sayfa 91
  1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz
  bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var
  ayşegül bize geldi
  arkadaşıma gül aldım
  3 etkinlik)
  yaşı eş sesli
  güçlü)eş anlamlı
  aglrım)zıt anlamlı
  eşimiz)yakın anlamlı


  sayfa 93
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

  1-Y, D
  2-eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli bu sıraya göre yazıyorum
  -mektep:yok-yok
  -endişe:yok-yok
  -ak:siyah-yok
  -yok-tembel-yok
  -yok-kısa-yok
  -surat-yok-sayı,yüzmek,para
  -yok-kaybet-kazan,kazanmak
  -kırmızı-ver-yok
  3-kelimeler ve eş anlamları
  yaşlı: ihtiyar
  gelecek: istikbal
  hayat: yaşam
  tekrarla: yinele
  yenilgi: mağlubiyet
  duy: işit
  öykü: hikaye
  eser: yapıt
  sene: yıl
  akran: yaşıt
  şen: neşeli
  olasılık: ihtimal


  sayfa 95
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  BOŞLUKLAR:
  1-yan, mecaz, mecaz
  2-D, Y, D
  3-E
  4-C

  Sayfa 97
  Hazırlık Çalışmaları
  1-)
  Konuşmak v.b istediğini yap biliyorsun kendıne gore yap
  2-)
  aileler oturmuş yemek yiyor dinlenenler büyük ağaçlar ne görüyorsan yaz
  3-)
  Kelime grubu=En az İki kelimeden oluşur.
  4-
  blogkafem.blogspot.com

  İnceleme sayfa 97
  1=
  Rivayet ederler
  bu kent,toprağı cevher,
  suyu kevser
  havası miskü amber
  hasılı cenner misali bi yermiş
  hele kentin ortasına öyle bir konak kurulmuşki
  görenlerin parmağı ağzında kalırmış.
  Kelime Grupları En az iki kelimeden oluşur
  anlam ve şekil bakımından uyumlu olması

  Sayfa 98
  2.
  Anlam bütünlügü, iki ya da daha fazla kelimenin oluşması, belirli bir düzen kural için oluşuyor.
  3.
  Mecaz anlam kazanıyor. Monotami metin olacaktır.

  ECİR ve SABIR
  1.
  blogkafem.blogspot.com
  2. blogkafem.blogspot.com
  3. En az iki kelimeden oluşur.
  4.
  Kullanılamaz. Çünkü mecaz anlam taşırlar.
  5.
  En az iki kelime, mecaz anlam, kısa ve özlü anlatım, kalıplaşmış sözlerdir ve mastar şeklindedirler.
  6.
  blogkafem.blogspot.com

  Sayfa 99
  4.etkinlik:
  dilinde tüy bitmek:
  bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak
  agzında bakla ıslanmamak:
  hiç sır saklamamak
  çenesi düşmek:
  çok konuşmak
  diş geçirememek:
  gücü yetmemek
  elinden tutmak:
  yardım etmek
  ayak diremek:
  inat ve ısrar etmek
  devede kulak:
  çok önemsiz ya da çok az
  agır başlı olmak:
  ciddi olmak, davranışlarda aşırıya kaçmamak
  el üstünde tutmak:
  bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek
  baş göz etmek:
  birisini evlendirmek
  aklı yatmak:
  bir işin olabilecegine inanmak
  ortalıgı ayaga kaldırmak:
  çok gürültü etmek
  anasının gözü:
  kurnaz, becerikli, çıkarcı
  bir ayagı çukurda olmak:
  yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak.

  SAYFA 101

  7.ETKİNLİK
  BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI:
  -benim saçlarım
  -havvanın saçları
  -halının içi
  BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI:
  -misafir odamızdaki
  ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI:
  -okul kitabımdaki maymunun burnu

  8.etkinlik:
  BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI:
  -kasabanın omzunda
  -kasabamızın sabahları

  BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI:
  -ayva agacına
  -emir dagları
  -gümüş rengi
  -gökyüzü

  sayfa 102
  9.etkinlik:
  a. -
  b. -

  SIFAT TAMLAMASI
  -bu ugultu
  -bu ateş
  -akşam havası
  -küflü aynalarında
  -kırık masalarında
  c.-
  ç.-

  10. etkinlik : -

  sayfa 103
  11.etkinlik:
  BAGLAMA GRUBU
  -bilinçli ya da bilinçsiz
  -olay ve eylem
  -acı ve ıstırap
  -başlayan ve biten
  -ulaşılamayan ya da ulaşılmakta
  b. sıfatları baglamış.

  12.etkinlik:
  a.
  EDAT GRUBU
  -onun tarafından sevildigim için
  -bir kadın gibi
  -o kadar
  -egemenligine karşı
  b. -

  sayfa 104
  13.etkinlik:
  zaman su gibi geçiyor. hastalandıgı için okula gelmedi. sana göre herşey kolay. tabanca ile iki el ateş ettim. sokaga dogru yürüdü. üç yıl önce okula başladı. hastalandıgından dolayı okula gelmedi.

  14.etkinlik:
  ÜNLEM GRUBU
  -ey fazilet ve nezaketin payı
  -ey korku agırlıgından iki büklüm gezmeye alımış zengin-fakir herkes
  -ey hicran üzgünü ana
  -ey egilmiş esir baş

  15.etkinlik:
  burada seslenme var.

  16.etkinlik:
  UNVAN GRUBU
  -akif efendi
  -murat dayı
  -imdadın halilSayfa 106
  19.etkinlik:
  isim unsuru + sıfat-fiil = sıfat fiil grubu
  çocugun üzerinden çocugun üzerinden
  bir kemik bırakmış bir kemik bırakmış

  20.etkinlik:
  isim unsuru + zarf-fiil = zarf-fiil grubu
  üstünü örtüp üstünü örtüp
  purluga doldurunca purluga doldurunca

  Sayfa 107
  21.etkinlik:
  büyük basamaklı sayı + küçük basamaklı sayı = sayı grubu
  otuz beş otuz beş
  kırk yedi kırk yedi

  Sayfa 108
  Ölçme ve Degerlendirme
  1.
  C
  2.
  D
  3.
  D
  4.
  A
  5.
  A
  6.
  B
  7.
  B
  8.
  D
  9.
  C
  10.
  B

  ©ödevler blogkafem.blogspot.com web sitesine aittir
  sayfa 109:
  ölçme ve değerlendirme:
  1
  -C
  2-D
  3
  -D
  4-A
  5-
  A
  6-B
  7
  -B
  8-D
  10
  -B


  sayfa 111 ve 112

  ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİME
  1-B
  2-A
  3-E

  4-
  C
  5-C

  6-
  C
  7-E

  8-
  D
  9-E

  10
  -A

  sayfa 115;
  Metninin altındaki soruların cevabı:
  1.soru:
  noktayla ayrılması ve cümleyi oluşturan öğelerin bulunması...
  2.soru:
  yüklem cümlede yargı bildirir...bu nedenle önemlidir...
  3.soru:
  isim-fiil cümlesidir...(oradn herhangi bir cümle seç...)
  4.soru:
  yargı üzerinde taşır.bir yüklem bir cümledir!
  5.soru:
  kelime grupları birbirinden ayrılamaz...onlar kalıplaşmışlardır,bir bütünlerdir....!
  Sayfa 116
  13 ve 14. YY'ın ÖğretiCi MetinLeri ;
  NesirNazım'dır..


  sayfa 117
  2.EtkinlikBunlar bu atı ,düğün koşusunda koşmak için hazırlıyorlar.(bunlar:özne,düğün koşusunda koşmak için:zarf tümleci,hazırlıyorlar:yiklem)
  Biletlerini alıp üçüncü mevkiye yrleşince rahat ettiler.(gizli özne "onlar",üçüncü mevkiye yerleşince:zarf tümleci,rahat ettiler:yüklem)


  sayfa 118
  ölçme değerlendirme

  1)
  ..geçişli fiil...
  ..zarf tümleci...
  2)
  D,D,Y,D,D,Y
  3-
  D
  4-
  A
  5-
  A
  6-
  C

  sayfa 123
  1).....BASİT CÜMLE....
  .....BAĞLI CÜMLE...
  2) D,D
  3-A 4-A 5-B
  6)HALİNİ BELİRTMEK,ANLAMI PEKİŞTİRMEK İÇİN YAN CÜMLE GEREKLİDİR.
  7)İSİM CÜMLESİDİR
  YAPISI SIRALI CÜMLE
  8)BİRLEŞİK CÜMLE:Ğ I C Ç
  SIRALI CÜMLE:E H A
  BAĞLI CÜMLE:F G
  BASİT CÜMLE D B

  sayfa 124
  tablo
  birleşik cümle
  ğ,ı,c,ç

  sıralı cümle
  e,h,a

  basit cümle
  d,b

  bağlı cümle
  f,g


  125-127. sayfalar
  hazırlık 1.soru:
  lokomotifitir. cünkü;trenin her bölmü ona bağlıdır.
  2.soru:
  kelime grupları
  3.soru:
  ilietişimin olması için iki kişi olması lazım.bir gönderici iki alıcı ve diğer unsurlar kanal bağlam gibi...
  4.soru :
  ortam, mekan cok önemlidir. söylenmek istenen söz söyleneceği yerinde anlamlıdır bu karsısındaki kişinin anlaması için önemlidir.
  sayfa 127 1. etkinlik:
  cümlede götürüverdi kelimesi olmasaydı herhengi bir yargıya ulaşamazdık. cünkü; yargıyı bildiren bir sey olmazsa birsey anlamayız.
  ANLAMA YORUMLAMA
  1
  :toplarım kelimesi yanlıştır. cünkü; özne cogulken yüklem cogul, tekilken yüklem tekil olmak zorundadır.
  2.etkinlik:
  birinci cümle: taksiyle
  ikinci cümle: okulaüçüncü cümle: kış mevsiminde
  dördüncü cümle: ben'dir.

  sayfa 132
  1-
  D,Y
  2-
  A
  3-
  A
  4-D
  5-
  mişli ve dili
  blogkafem.blogspot.com


  sayfa 136 ölçme ve değerlendirme
  1
  - yalnış, doğru
  2
  - D
  3
  - C
  4
  - B
  5
  - E
  6
  - E

  sayfa 145-146 ve 147
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1.)......tanım.....
  ..........öznel.....
  .....benzetme....
  ......ihtimal...
  .......tasarı.......
  ...öneri......
  ...ön yargı........
  2.) ......tanımlama....
  .....üslup.....
  ......karşılaştırma...
  ....benzetme.....
  ......nesnel...
  ....eleştri.....
  ...varsayım.....
  .........öneri....
  ......tasarı.....
  .....ihtimal....
  .....ön yargı.....
  ...neden-sonuç....
  ....amaç-sonuç....
  .....şart.....
  3.)Y,D,Y,Y,D,D,D
  4-A, 5-D, 6-B, 7-E, 8-D,9-B


  SAYFA 151
  7.ETKİNLİK:

  anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunu nedeni, cümlenim doğru biçimi sırasıyla yazıyorum
  -hepsi ve daha fazlası az sonra: gereksiz sözcük kullanımı: hepsi ve fazlası az sonra
  -fabrika ticari ve polis otosu üretimine eçen yıl ara verdi: tamlama yanlışlığı: fabrika ticari oto ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi
  -hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz: yardımcı fiil eksikliği: hangisinin başarılı olduğunu hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz
  -senin yüzünden sınıfı geçebildim: kelimelerin yanlış anlamda kullanılması: senin sayende sınıfı geçebildim
  -aldığı kumaşın rengini beğenmediği için geri vermeyi düşünüyor: belirtili nesne eksikliği: aldığı kumaşın rengini beğenmediği için kumaşı geri vermeyi düşünüyor
  -düşünceler zamanla değişirler: özne-yüklem uyumsuzluğu: düşünceler zamanla değişir
  -kimse seni suçlamıyor, aksine senin haklı olduğunu düşünüyor: özne eksikliği: kimse seni suçlemıyor, aksine herkes senin haklı olduğunu düşünüyor
  -bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? : zarf tümleci eksikliği: bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, güçlüklerle nasıl başa çıktı?
  -duvarları kirletmek, yazı yazmak kesinlikle yasaktır: dolaylı tümleç eksikliği:
  duvarları kirletmek, duvarlara yazı yazmak kesinlikle yasaktır
  -görüşlerime katılmadığınızı, karşı çıkıp eleştirdiğinizi bilmiyor değilim: gereksiz sözcük kullanımı
  -birçok kişiler böyle düşünüyor: özne-yüklem uyumsuzluğu: birçok kişi böyle düşünüyor
  -güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir: aynı anlamda kelimelerin kullanılması: güç zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir


  SAYFA 152:
  anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunun nedeni, cümlelerin doğru biçimi sırasıyla yazıyorum
  -yemeğine biraz tuz, biber ve limon sıktı: yüklem eksikliği: yemeğine bira tuz, biber ekti ve limon sıktı
  -bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar: özne-yüklem uyumsuzluğu: bu tür duygular gözlerimi yaşartır
  -hiçbir işlerde başarılı olamadı: özne-yüklem uyumsuzluğu: hiçbir işte başarılı olamadı
  -hiç kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın: özne eksikliği: hiç kimse bir yere kıpırdamasın herkes yere yatsın
  -küçük kızın saçları bir hayli büyümüş: yanlış anlamda kullanılan sözcük: küçük kızın saçları bir hayli uzamış
  -kuşkusuz o da senden çok korkuyor olmalı: kelime fazlalığı: kuşkusuz o da senden çok korkuyor
  -iki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı: kelime fazlalığı: iki kardeşten küçüğü arkadaşımdı
  -bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görüşürüz: eş anlamlı kelimelerden kaynaklanan anlatım bozukluğu: bu konuyu yeniden bir hafta içinde görüşürüz
  -bu kouda gençleri azımsamak doğru değil: yanlış kelime kullanımı: bu konuda gençleri küçümsemek doğru değil
  -kuyrukta bekleyen hastalar içinde ilk muayene odasına ben alındım: kelimelerin yanlış kullanımı: kuyrukta bekleyen hastalar içinde muayene odasına ilk ben alındım
  -nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış: eksik kelime: nüfus sayımı bu yıl yapıldı, nüfus bir hayli artmış
  -siz çalmasını babamdan öğrendim: tamlama yanlışlığı: saz çalmayı babamdan öğrendim


  SAYFA 153 blogkafem.blogspot.com
  ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
  1-D, D, D, Y, Y, D
  2-E
  3-E
  4-D


  SAYFA 154:
  5-E
  6
  -E
  7
  -bahar gelince dağlar yeşil giysilerini giydiler(giydi)
  -yıldızlar bana bakıyor(bakıyorlar)

  8-
  kızını çok sever, armağanlar alırdı(ona)
  -kimseyi küçük görmemeli, insanca davranmalıyız(herkese)

  9-
  -onu severim her konuda iyi anlaşırız
  -bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı

  10-
  birçok kişiler onu övüyordu
  11-
  bana bir zararı olmuyor aksine hep koruyordu

  SAYFA 155
  ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

  1-B
  2-E

  3
  -D
  4-D

  5
  -E
  6-A


  SAYFA 156:
  7-A
  8
  -D
  9
  -B
  10
  -C
  11
  -C

  S.161

  1-C
  2-C
  3-C
  4-C
  5-B
  6-D
  7-C
  8-A


  sayfa 161-162
  1-C
  2-C
  3-C
  4-C
  5-B
  6-D
  7-C
  8-A
  (Paragrafın Boyutu) Sayfa 169-170
  [​IMG]
  Sayfa 170 ve 171'İn Cevapları

  [​IMG]


  Sayfa 171 Ölçme ve Değerlendirme
  boşluk:boyut
  1
  -D
  2-Y
  3
  -D
  4-D
  5
  -Y
  6-D

  3.soru
  Etkiler.Okumada kolaylık bakımından sağlar.

  Sayfa 172-173

  1)
  güven duygusu olmadığını ortaya koyar
  2)
  ana düşünce gerçek dostluk.ana düşünceyle bütünlük sağlıyo
  3)
  mesaj gerçek dostlukla ilgili mesaj verilirken bunlara gerek yok
  4)
  dil öğeleri birleşerek kelime kelime grupları cümlelerle ifade edilir.
  5)
  gerçek dostların birbirine güven duyması .gerçek dostları olmayanların birbirine güven duymaması
  6)
  kısa ve acık olması net daha etkiler okuyucuyu
  7)
  parcanın ulaşmasını sağlar önemlidir.
  8)
  yardımcı düşünce düşünceyi çeşitli yönlerden destekliyor tamamlıyor.
  2.Etkinlik
  a)
  bazılarında ilk son cümlelerde bazılarında ise ortalarında bulunur
  b)
  anadüşünceler
  A.
  insanlar kendinden önceki yapıtlarada bakar
  C:
  süs yapayım derken şiirde anlatılanı yok etmesi
  c)
  anlatılanlardanyola çıkarak
  d)
  Parağrafın başında sonundaki cmlelerde verilir

  sayfa174
  paragrafta yer alan yardımcı düşünceler:
  1)
  duyguların hatıraların ve sevgileri çiçeklerle ifade etmek güzeldir.
  2)çiçekler temiz duyguları ifadeb eder.
  3)
  çiçeklere dünyamızın güzellikleriyle bakmalıyız.
  paragrafın ana düşüncesi:
  1)çiçeklerin dilinden konuşmak,renkli ve güzel konuşmaktır.
  ana düşünce ile yardımcı düşünceler arasındaki ilişki bağlam eşitliğinde:
  paragrafın her düşüncesi çiçek kelimesiyle biririne sağlanmış
  çünkü konu çiçektir.anadüşünce paragrafın ilk cümlesidir.
  yazar sonraki yardımcı düşüncelerle bu ilk cümledeki duyguları görüşü desteklemiştir.

  SAYFA 175
  ÖLÇME VE DEGERLENDİRME:

  1
  .B
  2.
  E
  3.
  A
  4.C
  5.
  A
  6.C
  7.
  D
  8.
  C
  9.
  C
  10.
  D
  11.
  D179.nun 3.sorusu;aksam,polisler,kaçanlar ve ara sokaklar.4.fııl cumlelerının 6.olay paragrafı oldugu ıcın zaman sırasına gore kısı mekan ilişkisine gore sekıllenmıstır.

  180.sayfadakı ılk soru;nasıl sorusuyla sorulur.2.tasfır paragrafı 3.gorme 5.bu bır tasfır paragrafıdır.yer ve gorunus sıfatlarla belırtılmıstır.sankı kelımelerle resım cızılmıstır.181.sayfadakı ılk soru;ınsanların haklarını aramak ıcın genellıkle mucadeleler sectıgı ancak konusulup anlasarak bır yol bulunabılınecegı anlatılıyor 2.dusunceyı cesıtlı yonlerden acıklamak tanımlamak ıcın bellı bır duzen ıcınde verılmıstır 3.oznellıktır cunku yazar kendı dusuncelerını verıyor 4.bır durumun nedenlerın ınandırıcı bır nıtelıkte anlatıp ortaya koymak amacıyle yazılmıstır.
  182.sayfadakı ılk soru kısının bulundugu ruh halıcozumlenmeye calısmıs yasadıgı bır olay karsısındakı halı verılmeye calısılmıstır 2.ısyan pıskolojısı var 3.nesnel olanları anlattıgı ıcın 4.tahlıl oldugu ıcın konu olan kısının davranıslarından gorunusden konusmasından soz eden


  SAYFA 192
  1-A
  2-E
  3-C
  4-E

  SAYFA 193
  5-A
  6-D
  7-C

  SAYFA 195
  1.ETKİNLİK
  A)Hangi durumların karşılatırıldığını yazınız.
  On yıl önce basılan gazete sayısı ile günümüzde basılan gazete sayısı ikisi arasındaki artış.
  B)Hangi durumların karşılaştırıldığını yazınız.
  Kitap okumayanların kitaplar hakkında ağırbaşlı konuşmaları.Kitap okuyanların da bu durumun hoşlarına gitmemeleri.

  SAYFA 196
  A)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız.
  Akropal,Ayasofya,Selçuk eserleri,Mimar Sinan,Acemi Ali,Atatürk Anıtı,İstanbul Üniversitesi,Taşkışla.
  B)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız.
  Chicago Üniversitesi profesörlerinden Bobit

  SAYFA 199

  1-B
  2-E
  3-C

  SAYFA 200
  4-E
  5-A
  6-B
  7-C

  SAYFA 206
  1-D
  2-E
  3-C
  4-D

  SAYFA 207
  5-C
  6-A
  7-D
  8-D
  SAYFA 208
  9-C
  10-C
  11-E
  Yapabildiğimiz kadar size cevapları hazırladık .. Umarım yardımcı olmuşuzdur..Yazdıklarınızı kendiniz de bir kez gözden geçiriniz..Eksik sayfa varsa bizi bildirin..başarılar..

  Alintidir..


  blogkafem.blogspot.com'dan alınmıştır.

  6 Ocak 2011
  #1
 2. 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları .. Cevapları

soru sor

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları ..