9.Sınıf Kimya Çözünürlük Soruları

İsimli konu WH 'Kimya' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 17 Eylül 2011 tarihinde yazılmıştır. 9.Sınıf Kimya Çözünürlük Soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 9.Sınıf Kimya Çözünürlük Soruları
  kimya çözünürlük soruları ve cevapları - kimya çözünürlük soruları ve çözümleri çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler

  Soru 1
  Hg2 Cl2 , Ag2 CO3 , Ca3 (PO4)2 bileşikleri için çözünürlük çarpımı sabiti ifadelerini yazınız.

  Cevap

  Önce çözünürlük dengesi yazılır. Kçç ifadesi yazılırken çözünürlük denge reaksiyonundaki
  iyonların katsayıları ilgili iyonlara "üs" olarak yazılır.
  Hg2 Cl2 (k) Hg2 +2 (sulu) + 2Cl- (sulu) Kçç = [Hg2 +2] [Cl-]2
  Ag2 CO3 (k) 2Ag+ (sulu) + CO3-2 (sulu) Kçç = [Ag+]2 [CO3-2]
  Ca3(PO4)2 3Ca+2 (sulu)+ 2PO4-3 (sulu) Kçç = [Ca+2]3 [PO4-3]2


  Soru 2
  Gümüş sülfat'ın molar çözünürlüğü 1,5 x 10-2 mol/ L' dir. Bu tuzun Kçç değerini
  hesaplayınız.

  Cevap
  Öncelikle çözünürlük dengesi denklemi yazılır:
  Ag2 SO4 (k) 2Ag+ (sulu) + SO4-2 (sulu)
  Bu denkleme göre 1 mol Ag2SO4'tan, çözeltide 2 mol Ag+ ve 1 mol SO4-2
  oluşur. 1,5 x 10-2 mol Ag2SO4 , 1 L çözeltide çözündüğünde,derişimler


  Soru 3
  Kalsiyum sülfat'ın deneysel olarak bulunan çözünürlüğü 0.67 g/L' dir. Bu tuz için
  Kçç değerini hesaplayınız.

  Cevap
  Önce bir litre çözeltide çözünen CaSO4 'ın mol sayısı bulunur.
  Çözünürlük dengesi:

  Bu denkleme göre 1 mol CaSO4 'ten 1 mol Ca+2 ve 1 mol SO4-2 oluşur. Dolayısıyla
  dengede
  [Ca+2 ] = 4,9 x 10-3 M ve [SO4-2 ] = 4,9 x 10-3 M
  olur. Buna göre, çözünürlük çarpımı sabiti,
  Kçç = [Ca+2 ] [SO4-2 ]
  = ( 4,9 x 10-3 ) (4,9 x 10-3 )
  = 2,4 x 10-5
  olarak bulunur.

  Çözümlü soru 4 ve 5 'de Kçç değerinden, molar çözünürlük ve çözünürlüğün
  nasıl hesaplanacağı verilmiştir. Bu tür problemlerin çözümünde aşağıda verilen
  basamaklar izlenir:

  0,67 g CaSO4
  1 L çözelti
  x mol CaSO4
  136,2 g CaSO4
  = 4,9 x 10-3 mol/L
  CaSO4 (k) Ca+2 (sulu) + SO4-2 (sulu)
  Bileşiğin KÇÇ
  Değeri
  Bileşiğin Molar
  Çözünürlüğü
  Bileşiğin
  Çözünürlüğü
  Katyon ve Anyonların
  Derişimleri

  Soru 5
  Kalsiyum fosfat'ın Kçç değeri 1, 2 x 10-26 dır. Bu tuzun çözünürlüğünü g/L olarak
  hesaplayınız.
  Cevap
  Önce çözünürlük dengesi, derişimdeki değişmeler belirtilir ve molar çözünürlük
  hesaplanır.

  Başlangıçta : 0.00 M 0.00 M
  Değişme : + sM + sM
  Dengede : s M s M
  CuI (k) Cu+ (sulu) + I- (sulu)
  Kçç = Cu+ I-
  5,1 x 10-12 = (s) (s)
  s = 5,1 x 10-12 = 2,3 x 10-6 M
  Başlangıçta : 0,00 M 0,00 M
  Değişme : + 3 s + 2s
  Dengede : 3 s M 2 s M
  Ca3 (PO4)2 (k) 3Ca+2 (sulu) + 2PO4-2 (sulu)


  alıntı
  17 Eylül 2011
  #1
 2. 9.Sınıf Kimya Çözünürlük Soruları Cevapları

 3. işime yarıcak inşAllah
  17 Eylül 2011
  #2
soru sor

9.Sınıf Kimya Çözünürlük Soruları