Açıklamalı anlatım bozuklukları ile ilgili 100 öss sorusu

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 4 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır. Açıklamalı anlatım bozuklukları ile ilgili 100 öss sorusu hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ben 12. sınıftayım acilen açıklamalı dil ve anlatım bozuklukları ile ilgili 100 öss sorusu arıyorum lütfen
  4 Aralık 2009
  #1
 2. Açıklamalı anlatım bozuklukları ile ilgili 100 öss sorusu Cevapları

 3. Anlatım Bozukluğu Uygulamaları ve Açıklamalı Cevapları

  1- Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz.

  2- Ekşi yiyecekleri az, acıyı ise hiç yemezdi.

  3- Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

  4- Önümüzdeki haftanın önemli programlarını hatırlatmaya çalıştık.

  5- Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi.

  6- Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi.

  7- Biricik arzum bu yıl ki sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir.

  8- Fabrika ticarî ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi.

  9- Bu işi ben ve sen yapmalısınız.

  10- Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.  11- Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum.

  12- Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir.

  13- Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinde ısrar ediyordu.

  14- Yeni durağa gelmişti ki otobüs hemen geldi.

  15- Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı.

  16- Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.

  17- Dünkü toplantıda Ali bana okul arkadaşını tanıştırdı.

  18- Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.

  19- Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz.

  20- Bu tür konuşmalar gözlerimi yaşartırlar.

  21- Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.

  22- Şüphesiz ki bu sözleri bazı öğrenciler duymuş olmalı.

  23- Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.

  24- Bu kitap yayınevinin ölümünün 10. yıl dönümünde ünlü şairin yüce anısına armağandır.

  25- Kitap için kendisine verilen paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi.

  26- Herkes onu görmek istemiyordu.

  27- Japonya’daki arkadaşıyla on yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmış.

  28- Büyüklere gereken saygıyı göstermeli ve incitmemeliyiz.

  29- Hiçbiri anlatılanları tam anladı.

  30- Bu erikler çok tatlıdırlar.

  31- Yanına gidin, konuşup derdinizi anlatın.

  32- Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.

  33- Ağaç bayramında ben de birkaç fidan ektim.

  34- Her ne kadar iyi hazırlanılmışsa da istenilen sonucu alamadı.

  35- Karaya yaklaşıyor mu, yoksa uzaklaşıyor muyuz?

  36- Hiç kimse bu paraya bu işi yapar.

  37- Erzurum’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi otuz dolaylarındaydı.

  38- Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir.

  39- Mutlaka bugün çocukluk arkadaşını belki arayacak.

  40- Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.

  41- Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor.

  42- Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi.

  43- Yeni kaydolan öğrencilerin bu kadar çekimser davranmalarına bir anlam veremiyorum.

  44- Son dakikada attığı golle takımının galip gelmesine yol açtı.

  45- Sınavı düzenli çalışmasına karşın kazandı.

  46- Ülkemizde bu tür ameliyatlarda ölüm şansı Avrupa’da yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır.

  47- Aşağı yukarı bundan tam iki yıl önceydi.


  ANLATIM BOZUKLUKLARI UYGULAMASININ AÇIKLAMALI CEVAPLARI
  1- Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz.

  Tamlama yanlışı, karşılıklı birlik olmaz.

  2- Ekşi yiyecekleri az (yerdi), acıyı ise hiç yemezdi.

  Yüklem eksikliği, "az yemezdi" gibi bir anlam ortaya çıkıyor.

  3- Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

  Mantık yanlışı, "okumak"la "anlamak" yer değiştirmeli.

  4- Önümüzdeki haftanın önemli programlarını hatırlatmaya çalıştık.

  "Hatırlatma" geçmişte yaşanan olaylar için kullanılır.

  5- Ben ona ağabey (derdim), o da bana kardeşim derdi.

  Yüklem eksikliği.

  6- Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi.

  Tamlama yanlışı, "ve" bağlacı pasta suyu gibi bir yanlış ifadeye yol açıyor.

  7- Biricik arzum bu yılki sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir.

  Kelimenin aldığı ek yanlış; "kazanmak" yerine "kazanmanız" ya da "girmenizdir" yerine "girmektir.

  8- Fabrika ticarî ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi.

  Tamlama yanlışı; "ticarî otosu" denmez, "ticarî oto" denir.

  9- Bu işi ben ve sen yapmalısınız.

  Özne-yüklem uyuşmazlığı, özne birinci ve ikinci şahıs olunca yüklem I. çoğul olur, yani "yapmalıyız" denmelidir.

  10- Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve (kendisini) tebrik ederim.

  Herhangi bir öğenin eksikliği, sıralı cümlelerde sık karşılaşılan ve ÖSS'de en çok sorulan yanlışlıklardan biri.

  11- Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum.

  Özlem geçmişe duyulur.

  12- Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir.

  "Ve" bağlacının yol açtığı yanlışlık; "coğrafî açıdan" denir. ÖSS'de genellikle sorulan bir bozukluk. Bağlaç görür görmez bu tip bir yanlışlık olup olmadığı kontrol edilmeli.

  13- Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, (herkes) kendi fikrinde ısrar ediyordu.

  Özne eksikliği.

  14- Yeni durağa (yeni) gelmişti ki otobüs hemen geldi.

  Yeni olan durak değil; kelime yanlış yerde.

  15- Bir yıl boyunca devamlı çalış(ıl)arak kazanıldı.

  Etken-edilgen fiil uyuşmazlığı.

  16- Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.

  Tamlama yanlışı; "özel kuruluşlar" denir.

  17- Dünkü toplantıda Ali bana okul arkadaşını tanıştırdı.

  "Bana tanıttı" ve "benimle tanıştırdı" denmelidir.

  18- Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.

  "Hatta" bağlacı daha kötü bir durum olduğunu ifade ediyor; bu yüzden "sara nöbeti" önce söylenmelidir.

  19- Her yolda kalan (her) insana yardım etmeliyiz.

  Kelime yanlış yerde.

  20- Bu tür konuşmalar gözlerimi yaşartırlar.

  Organlar özne olduğu zaman yüklem çoğul olarak kullanılmaz.

  21- Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.

  Doğru bir cümle idi; ama anlatım bozukluğu vardır diye bir şartlanma söz konusu olduğu için eminim kendinizce yanlışlar bulmuşsunuzdur. Bu da ÖSS'deki soruların zorluklarından birini göstermektedir. O da doğru cümlelerde bile yanlış aramak zorunda kalınmasıdır.

  22- Şüphesiz ki bu sözleri bazı öğrenciler duymuş olmalı.

  Mantık yanlışı.

  23- Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.

  "Başarısını" olmalı.

  24- Bu kitap yayınevinin ölümünün 10. yıl dönümünde ünlü şairin (yüce anısına armağandır.

  Kelime yanlış yerde.

  25- Kitap için kendisine verilen paranın eksik (olduğunu) ve yeterli olmadığını söyledi.

  Yardımcı fiil eksikliği.

  26- Herkes onu görmek istemiyordu.

  "Herkes" yerine "hiç kimse" denmeli; olumlu-olumsuz uyumsuzluğu.

  27- Japonya’daki arkadaşıyla on yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmış.

  Gereksiz kelime; "mektuplaşma" zaten karşılıklı olur.

  28- Büyüklere gereken saygıyı göstermeli ve (onları) incitmemeliyiz.

  Nesne eksikliği.

  29- Hiçbiri anlatılanları tam anladı.

  "Hiç biri" yerine "herkes" ya da "anladı" yerine "anlamadı" denmeli; olumlu-olumsuz uyumsuzluğu.

  30- Bu erikler çok tatlıdırlar.

  Tekil-çoğul yönünden özne-yüklem uyuşmazlığı; "tatlıdır" denmeli.

  31- Yanına gidin, konuşup derdinizi anlatın.

  Gereksiz kelime.

  32- Bu konuda söylenenlere inanıyor, (söylenenleri) her yerde öne sürüyordu.

  Nesne eksikliği.

  33- Ağaç bayramında ben de birkaç fidan ektim.

  "Ek-" fiili tohum için kullanılır; "dik-" denmeli.

  34- Her ne kadar iyi hazırlan(ıl)mışsa da istenilen sonuc(u) alamadı.

  Etken-edilgen uyuşmazlığı; ya "hazırlanmışsa" ya da "sonuç alınamadı" denmeli.

  35- Karaya yaklaşıyor mu, (karadan) yoksa uzaklaşıyor muyuz?

  Tümleç eksikliği.

  36- Hiç kimse bu paraya bu işi yapar.

  "Hiç kimse" yerine "herkes" ya da "yapar" yerine "yapmaz" denmeli; olumlu-olumsuz uyumsuzluğu.

  37- Erzurum’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi otuz dolaylarındaydı.

  Gereksiz sözcük

  38- Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir.

  Gereksiz sözcük

  39- Mutlaka bugün çocukluk arkadaşını belki arayacak.

  Mantık yanlışı.

  40- Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, (onlara) destek olmalıyız.

  Tümleç eksikliği.

  41- Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor.

  Gereksiz sözcük

  42- Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi.

  Birbiriyle karıştırılan kelime; "ayrıcalık" himaye anlamına gelir; burada "farklılık" denmeli.

  43- Yeni kaydolan öğrencilerin bu kadar çekimser davranmalarına bir anlam veremiyorum.

  Birbiriyle karıştırılan kelime; "çekingen" denmeli.

  44- Son dakikada attığı golle takımının galip gelmesine yol açtı.

  Yanlış anlamda kullanılan kelime; "yol aç-" olumsuz işler için kullanılır.

  45- Sınavı düzenli çalışmasına karşın kazandı.

  "Karşın" deyince "kazanmadı" demesi gerekirdi.

  46- Ülkemizde bu tür ameliyatlarda ölüm şansı Avrupa’da yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır.

  "Şans" yerine "ihtimal" denmeli, yanlış anlamda kullanılan sözcük.

  47- Aşağı yukarı bundan tam iki yıl önceydi.

  Mantık yanlışlığı
  4 Aralık 2009
  #2
 4. Sayfa 8 1)Kişi,yer,zaman,olay 2)Cumhuriyet dönemi yıllarında yazılmıştır.(2. Dünya Savaşı olabili.)Gerçekçiliği yansıtıyor. 3)Kişi kendisini olayın içinde hisseder ama tiyatroda farklı hem görsel hem de işitsel. 4)Dil ötesi işlevinde.Çünlü bu bir sanat metnidir. 3. etkinlik 1)1. metin savaş sonrası halkın çektiği yoklugu anltmıştır.2.metinde zamanın içinde akıp gittiğini,3. metinde realizm hakkın da bilgi vermiştir. 2)Realizm metninde ileti dogrudan verilmiştir. 3)İletisi dogrudan olan metinler sanatsal değillerdir.iletsi dolaylı yoldan olan metinler ise sanatsal metinlerdir. 4. etkinlik -Kaymaklı tavuk göğsü:dil ötesi(sanatsal) Realizm:Göndergesel -Yazılış amaçları farklı olduğundan işlevleri farklıdr. sayfa 9 5. etkinliği sıır 1926yılında yanı cumhurıyetın ılanından sonra yazılmıştır. cumhurıyet donemınde saırler anadoluya yonelıse geçiş yapmıslar ve anadoluya yonelerek halkın yasayıslarını dıle getırmıslerdır bu bakımdan saır bulundugu donemden etkılenmıs ve anadoluyu konu etmıstır her eser bulundugu donemın ızlerını tasır umarım ısıne yarar SAYFA=10 DİLLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SANA ETKİNLİKLERİ : 1)ANLATMAYA BAĞLI METİNLER=FABL,MASAL,HİKAYE,ROMAN 2)GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER=TİYARTOa)KOMEDİ,b)TRAJEDİ c)DRAM d)ORTA OYUNU,e)KÖY SEYİRLİK OYUNU. KENDİNİ COSKUYLA İFADE ETMEYE BAĞLI TÜRLER=ŞİİR Dille gerçeleştirilen sanat etkinlikleri Anlatmaya bağlı edebi türler -Hikaye -Roman -Destan -Masal -Fabl Göstermeye bağlı edebi metinler -Tiyatro -Bale -Sinema Kendini coşkuyla ifade etmeyebağlı türler -Şiir -Müzik
  biraz karmaşık inş yardımcı olmuşumdur
  5 Aralık 2009
  #3
soru sor

Açıklamalı anlatım bozuklukları ile ilgili 100 öss sorusu