Adım Adım Türkiye Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 24 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Adım Adım Türkiye Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1. .Okul gecesi için hazırlıklar bitti. Fakat Can, evden getirmesi gereken makası unutmuş. Gösterinin en önemli bölümünde kullanılacak olan makası bulamıyor. Can’ın içinde bulunduğu bu durum için hangisi ya da hangilerini düşünmek doğru olur? I. Sorumluluk bilinci gelişmemiş. II. Unutkanlık, hepimizin başına gelebilir, yeni bir makas alınır. III. Gösteriyi iptal etmeliyiz. Davranışlarından hangisi doğru olur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II √

  2. Aşağıdakilerden hangisi tarihi miraslarımızdandır?
  A) Peribacaları
  B) İstanbul Boğazı
  C) Pamukkale
  D) Süleymaniya Camii √

  3. 1.Tarihi eserler geçmişi anlamaya yarayan bir kanıttır. 2.Cami,saray,kale tarihi mekanlardır. 3.Peribacaları tarihi nesnelerdir. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 1-2
  B) 1-2-3
  C) 1-3
  D) 3 √

  4. Aşağıdakilerden hangisi Amasya ile bütünleşmiştir?
  A) Amasya kayısısı
  B) Misket elması[​IMG]
  C) İri kirazları
  D) Peri bacaları
  [​IMG]
  5. - Takvim, Saat ve Ölçüde değişiklik yapıldı, - Kılık, Kıyafette düzenleme yapıldı. - Yeni Türk harfleri kabul edildi. Yukarıda yapılan yenilikler Atatürk'ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklerdir?
  A) Milliyetçilik
  B) Halkçılık
  C) İnkilapçılık[​IMG]
  D) Devletçilik
  [​IMG]
  6. Kadınlara verilen aşağıdaki haklardan hangisi toplumdaki katılım gücünü artırmak için verilen haklardan değildir
  A) Seçme seçilme hakkı
  B) İstediği işte çalışma hakkı
  C) Eğitim alanında erkek kadın eşitliği
  D) Tek eşle evlenme hakkı[​IMG]
  [​IMG]
  7. Ülkemizde turistler trafından ziyaret edilen çok sayıda tarihi eser ve doğal güzellik vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?
  A) Manyas kuş gölü[​IMG]
  B) İstanbul'daki Ayasofya
  C) Efes'deki antik tiyatro
  D) Konya'daki Karatay Medresesi
  [​IMG]
  8. .Her bireyin toplum içinde sorumlukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen birey- ler zor duruma düşerler ve başkalarını da zor duruma düşürürler. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
  A) Okulda yapılan grup çalışmasında öğrencinin gereken araçları getirmemesi[​IMG]
  B) Öğrencinin sınava çalışmaması
  C) Okula gitmemek
  D) Kitap okumamak
  [​IMG]
  9. Gezmek,görmek,alış-verişyapmak,dinlenmek amacıyla yapılan gezilere ne denir?
  A) Seyahat
  B) Gezi
  C) Eğlence
  D) Turizm[​IMG]
  [​IMG]
  10. Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kayseri- Mevlana Müzesi[​IMG]
  B) Bursa- Uludağ
  C) Ankara- Anadolu Medeniyetler Müzesi
  D) İstanbul- Ayasofya Müzesi
  [​IMG]
  11. Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletçilik[​IMG]
  B) Halkçılk
  C) Milliyetçilik
  D) İnkılapçılık
  [​IMG]
  12. Aşağıdaki tarihi ve turistik yerlerden hangisi doğa turizmine yonelik hzimet vermektedir?
  A) ishak paşa sarayı
  B) pamukkale[​IMG]
  C) efes harabeleri
  D) mardin evleri
  [​IMG]
  13. Eğitim birliği hangi kanunla sağlanmıştır?
  A) Tevhid-i Tedrisat
  B) Öğrenim
  C) Yüksekokullar
  D) Ceza kanunu[​IMG]
  [​IMG]
  14. Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran kişilere vicdan özgürlüğütanıyan Atatürk'ün hangi ilkesidir?
  A) Devletçilik
  B) Milliyeçilik
  C) Laiklik[​IMG]
  D) Cumhuriyetçilik
  [​IMG]
  15. Bir toplumu daha iyi hayat standartlarına kavuşturmak için yapılan köklü değişiklik ve yeniliklere denir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Medeniyet
  B) Uygarlık
  C) İnklıap[​IMG]
  D) Demokrasi
  [​IMG]
  16. Atatürk'ün yaptığı aşağıdaki inkılaplardan hangisi daha çok sayıda vatandaşın yönetime katlmasını sağlamıştır?
  A) Ekonomik yenilikler
  B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi[​IMG]
  C) Herkesin bir soyadı alması
  D) Miladi takvimin kabul edilmesi
  [​IMG]
  17. Aşağıdaki tarihi ve turistik yerlerden hangisi güney doğu Anadolu bölgesinde yer almaz?
  A) İshak paşa sarayı[​IMG]
  B) balıklı göl
  C) nemrut dağı
  D) zeugma
  [​IMG]

  19. Önemli doğal varlıklarımızdan olan ''Peri Bacaları''hangi bölgemizde yer almaktadır?
  A) Marmara Bölgesi
  B) Ege Bölgesi
  C) İç Anadolu Bölgesi[​IMG]
  D) Doğu Anadolu Bölgesi
  [​IMG]
  20. Atatürk'ün yaptığı inkılaplardan hangisi en son yaptığı inkılaplardandır?
  A) Soyadı kanunu[​IMG]
  B) Cumhuriyetin ilanı
  C) Kılık kıyafet inkılabı
  D) Halifeliğin kaldırılması
  [​IMG]
  21. Mustafa Kemal Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazandı?
  A) Çanakkale[​IMG]
  B) Trablusgarp
  C) Sakarya
  D) Başkomutanlık
  [​IMG]
  22. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un tarihi varlıklarından birisi değildir?
  A) Boğaziçi ve Fatih Sultan Köprüsü[​IMG]
  B) Galata Köprüsü
  C) Rumeli Hisarı
  D) Dolmabahçe Sarayı
  [​IMG]
  23. İçinde bulunduğumuz toplumda kültürel farklılıklara rastlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıkların sebeplerinden değildir?
  A) Eğitim
  B) Para birimi[​IMG]
  C) İklim
  D) Yeryüzü şekilleri
  [​IMG]
  24. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün temelinde yoktur?
  A) Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığı
  B) Yönetimde milletin egemenliği
  C) İnsan haklarının kısıtlanması[​IMG]
  D) Akıl ve bilime önem verilmesi
  [​IMG]
  25. akarsuların getirdiği alüvyonlarla oluşan ovalara delta ovaları denir. Aşağıdakilerden hangisi delta ovasıdrı?
  A) konya ovası
  B) erbaa ovası
  C) suluova ovası
  D) çarşamba ovası[​IMG]
  [​IMG]
  26. Cumhuriyet Bayramı yurdumuzun her yerinde coşkuyla kutlanır.Kurban Bayramı'nda toplumumuzun her kesimi dayanışma örneği sergiler. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
  A) Kültür birliği[​IMG]
  B) Kültürel farklılık
  C) Doğal varlık
  D) Tarihi zenginlik
  [​IMG]
  27. 1.Karadeniz iklimi:Yazlar sıcak ve kurak,kışlar ılık ve yağışlıdır. 2.Akdeniz iklimi:Yazlar serin,kışlar ılık ve yağışlıdır. 3.Karasal iklim:Kışlar uzun ve yağışlı,yazlar kısa ve sıcak olur. 4.Akdeniz iklimi:Kışlar uzun ve yağışlı,yazlar kısa ve sıcaktır. Yukarıdakilerin hangisinde iklim tipi ve özelliği doğru olarak verilmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3[​IMG]
  D) 4
  [​IMG]
  28. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülkemizdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Halkçılık
  B) Devletçilik
  C) Milliyetçilik[​IMG]
  D) Laiklik
  [​IMG]
  29. Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bütün inkılaplar hangi ilkeyle ilişkilidir?
  A) inkılapçılık[​IMG]
  B) laiklik
  C) devletçilik
  D) milliyetçilik
  [​IMG]
  30. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin hayatımızdaki olumsuz etkisi değildir?
  A) otomobillerden çıkan egzos dumanlarının hava kirliliğine neden olması
  B) her eve giren televizyon aile içiilişklerin zayıflamasına neden olmuştur?
  C) pek çok ürünün üretildiği fabrikalar soluduğumuz havaya zehir saçmaktadır.
  D) internet kullanımının ortya çıkmasıyla bir kaç tuşa basark istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.[​IMG]
  [​IMG]

  31. 3.Atatürk ilkelerinden hangisi ekonomik sorunları çözmekte etkilidir?
  A) Milliyetçilik
  B) Devletçilik[​IMG]
  C) Halkçılık
  D) Cumhuriyetçilik
  [​IMG]

  33. Bir yerin tarihi yerlerini görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan kişiye ne denir?
  A) Seyahat
  B) Yolcu
  C) Turist[​IMG]
  D) Tarihçi
  [​IMG]
  34. Ticaretin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Bir ürün ya da hizmeti başka ülkelerdeki insanlara satmak
  B) bir ürün veya hizmetin alınıp satılması[​IMG]
  C) bir ürün ya da hizmeti başka ülkelerden satın almak
  D) çarşıdan alışveriş yapmak
  [​IMG]
  35. Eğitim birliği hangi kanunla sağlanmıştır?
  A) Eğitim Kanunu
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu[​IMG]
  C) Ceza Kanunu
  D) Soyadı Kanunu
  [​IMG]
  36. I.Ormanların kesilmesi II.arazinin yanlış kullanımı III.yanlış otlatma Hangileri erozyonun sebeplerindendir?
  A) I
  B) I-II
  C) I-III
  D) I-II-III[​IMG]
  [​IMG]
  37. Yurdumuz işgal edildiği yıllarda halkın tepkisi ne olmuştur?
  A) İşgali kabullenmişlerdir
  B) Düşmana karşı savaşmaya başlamışlardır[​IMG]
  C) Bazı yerlerde küçük direnişler olmuştur
  D) Lider beklenmiştir
  [​IMG]
  38. Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere ................. denir? Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
  A) Vadi
  B) Ova
  C) Yaylak
  D) plato[​IMG]
  [​IMG]
  39. bozok platosu hangi bölgemizdedir?
  A) karadeniz böl.
  B) doğu anadolu böl.
  C) iç anadolu böl.[​IMG]
  D) güneydoğu anadolu böl.
  [​IMG]
  40. I Ekonomik alanda II- Toplumsal alanda III-Eğitim ve kültür alanında Yukarıdaki bilgilerin hangisi yada hangileri Atatürk'ün inkılap yaptığı alanlardandır?
  A) I
  B) I-II-III[​IMG]
  C) II
  D) III
  [​IMG]
  41. Milliyetçilik ilkesinin sonucu hangisidir?
  A) saltanatın kaldırılması
  B) medeni kanunun kabulü
  C) eğitim birliğinin sağlanması[​IMG]
  D) ekonomik alanda yenilikler yapılması
  [​IMG]
  42. Milliyetçilik ilkesinin sonucu hangisidir?
  A) saltanatın kaldırılması
  B) medeni kanunun kabulü
  C) eğitim birliğinin sağlanması[​IMG]
  D) ekonomik alanda yenilikler yapılması
  [​IMG]
  43. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?
  A) uludağ
  B) ağrı dağı[​IMG]
  C) toroslar
  D) ılgaz
  [​IMG]
  44. Tuz gölü hangi bölgemizdedir?
  A) karadeniz
  B) ege
  C) iç anadolu[​IMG]
  D) marmara
  [​IMG]

  ALINTI
  24 Mart 2011
  #1
 2. Adım Adım Türkiye Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Cevapları

soru sor

Adım Adım Türkiye Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler