Atatürk'ün Din Hakkındaki Sözleri

İsimli konu WH 'Türkiye ve Ulu Önder Atatürk' kategorisinde, s_a_g_o_p_a üyesi tarafından 29 Ocak 2010 tarihinde yazılmıştır. Atatürk'ün Din Hakkındaki Sözleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. [​IMG]Yıllardır tartışıla geldi bu; Atatürk'ün dinler hakkındaki düşünceleri neydi? Aslında bizim düştüğümüz en büyük hata, tarihi şartları göz ardı ederek çıkarımlarda bulunmak. Atatürk, Bağımsızlık Savaşı boyunca saltanata ve hilafete yakın bir politika izlemiş, savaşın ardından ise gelecek yüzyıl konjonktürünü düşünerek cumhuriyeti hayata geçirmiştir.

  Burada yayınlayacağım sözlerde bir kesin hüküm aramayın; zaten siz de farkedeceksiniz ki Atatürk, bir yıl önce farklı, bir yıl sonra farklı konuşabiliyor. Bunun en büyük sebebi, dediğim gibi politik hamlelerdir. İşte Atatürk'ün din hakkındaki sözleri;  • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
  • Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dine tabii olmasi için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.
  • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
  • Biz ne Bolşevikiz, ne de Komünist: Ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir Demokrat Hükümetidir.
  • Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şeyi, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir.
  • Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar. Bununla beraber, Allah'a kendi milli lisanlarında değil, Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe, Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler. Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar, Türk milletince karışık, cahil hocalar ağzıyla, ateş ve azap ile müdhiş bir muamma halinde kalan, dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler. Bir taraftan Arapları zorla emirleri altına aldılar, bir taraftan Avrupa'da Allah kelimesinin ilâhî parolası altında Hıristiyan milliyetleriylerine ilişmeyi düşünmediler. Ne onları ümmet yaptılar ne de onlarla birleşerek bir kuvvetli millet yaptılar. Mısır'da, belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler, hırkasıdır diye bir palaspareyi, hilafet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular, halife oldular. Gâh şarka, cenuba, gâh garb veya her tarafa birden saldıra saldıra, Türk milletinin Allah için, Peygamber için topraklarını, menfaatlarını, benliğini unutturacak Allah'la mutevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet vermeyen, sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca, asıl hakiki saadete öldükten sonra ahirette kavuşacağını va't ve temin eden dini akide ve dini his, millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olamadı. Bu feci manzara karşısında kalanlara, kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden dini hissi; dünyanın acısı duyulan tokatıyla derhal, Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı, davetlileri, Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Türk vicdanı umumisi, derhal, yüzlerce asırlık kudret ve küşayişiyle, büyük heyecanlarla çarpıyordu. Ne oldu? Türk'ün milli hissi, artık ocağında ateşlenmişti. Artık Türk, cenneti değil, eski, hakiki büyük Türk cedlerinin mukaddes miraslarının son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milliyetinde bıraktığı hatıra.
  • Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını Tanrının lütfundan dilerim.
  • Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar! Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz.
  • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.
  • Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.
  • Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.
  • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere fırsat vermeyeceğiz. 28.02.2007
  • Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var malzemesi iyi. Fakat bina uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayi takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur (tefsirler, hurafeler gibi) binayı fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşerek ve sağlam temeller üzerinde yeni bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır.
  • Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan" kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.
  • Efendiler.... Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lazım geldiğini düşünmek danışmak için yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihninin başlı başına çalışması lazımdır. İşte biz de burada din ve dünya için gelecegimiz ve istiklalimiz için ve en çok milli egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncelerimi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerini anlatmak istiyorum. Milli ülküler milli irade yalnız şahsın düşmesinden değil tüm millet fertlerinin ülkülerinin toplamıyla yaratılır...
  • Ey Arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür- Adalet-i ilahiye, O’nun tecellilerine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devrede mütalaa olunabilir, ilk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir, insanlığın kemal (olgunluk ) devridir.
  • Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki hazineye sahiptir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamıyacaktır ve alamaz.
  • Minberlerin halkın anlıyacağı bir dille ruh ve dimağa hitab olunmakla İslam ehlinin vücudu canlanır, iman kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat buna nazaran hatiplerin haiz olmaları lazım gelen özellik yetenek ve dünyanın gidişini bilmeleri çok önemlidir.
  • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
  • Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra millî rabıtalarını gevşetti,millî hislerini uyuşturdu.
  • Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü..
  • Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum... Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor.
  29 Ocak 2010
  #1
  muhammet berat balaban bunu beğendi.
 2. Atatürk'ün Din Hakkındaki Sözleri Cevapları

 3. "adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler."
  O Hafızlara kimse böyle diyemez. Allah'tan daha iyi kimbilebilir? O arapça indirdi , hafızlarda arapça okudu. Kimin beyninin sulandığı apaçık ortada!

  Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar!
  Osmanlı'yı yıkmakla kalmadılar kültürümüzü de yıktılar. Cumhuriyet kurulduktan sonra hızla dinsizlik ve namussuzluk büyük erdem sayıldı. Bravo bu söz amaçları göstere göstere belli ediyor.

  “Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır,bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır,fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır,biz ilhamlarımızı gökten ve gaipden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”
  M.K. Atatürk

  MUSTAFA filmi - Can Dündar

  Bu sözün açıklaması gayet basit. Kur'an'ı Kerim ' e gökten indiği sanılan denmesi apaçık dinsizliğin , inkarcılığın daniskası değil midir? Hiç kimse bana devlet politikası , bilmem diğer dinler felan demesin Atatürk Din karşıtıdır ve söylediği iyi sözler politik oyunlardır aynen yukarıda yaptığı oyunlar gibi.
  30 Ocak 2010
  #2
 4. atarük baska be
  18 Şubat 2010
  #3
 5. arkadaşım yazdığın bu tüm yazıyı okudum ve kayıtsız kalamadım,rahatsız oldum.Yıllarca Atatürk üstünden oyunlar oynandı bu memlekette herkes biçer döver oldu Atatürk dedi milleti uysallaştırdı Atatürk din düşmanı kılığına soktular üstünden prim elde ettiler Atatürk ün izindeyiz dediler yapmadıkları kalmadı Atatürk öldükten sonra Abd ile 1939 ve 1949 yıllarında anlaşmalar imzalandı.Amaç neydi biliyor musun bugün olduğu gibi Atatürk ü yanlış anlatarak yeni nesile istedikleri gbii bir Atatürk çerçevesi çizerek yeni nesli,gençleri pasifleştirmek bunun içinde verdiğim tarihlerde Atatürk ün bizzat kendisini yazmış olduğu kitapları kendi çizdiği haritaları eğitim kurumlarının müfredatından çıkardılar ve kendi istediklerini koydular olan da nedir biliyor musun ?Osmanlı tarihi savaşları.Koskoca binlerce yıllık Türk tarihini Osmanlı nın savaşlarıyla özetlendi kültürünü sosyol durumunu ekonomisini askeri şartlarını eğitimini zamanın şartlarını vesairesini bilmedik hep Osmanlının savaşları koydular bilerek müfredata hani Türkler barbar ya..

  Atatürk din düşmanı diyorsan yuvarlak cümleler kurmadan kesin ve katti şeylerle ispat etmen gerekir lakin senin örnek vermiş olduğun cümleler cumhuriyetin ilk yıllarında cahil halkı etkisine almaya çalışan birtakım sahtekarlar içindir.Ama malesef insanlar nasıl bakarsa öyle görüyor.

  Şöyle bir geçmişe Atatürk ün hayatına bakarsan annesi Zübeyde Hanım ın örtülü çarşaflı dindar ailesinin son derece mütevazı toplum içinde sayılan sevilen bir aile olduğunu görürsün.

  Osmanlı ya gelince ben Osmanlı ile gurur duyuyorum.Ama devletler insanlar gibidirler.Doğarlar büyürler gelişirler yaşlanırlar ve ölürler.Atatürk ve silah arkadaşları milletinde azmiyle yine yeniden inşa ettiler yüce Türk devletini.

  Atatürk din düşmanı olsa bu ülkeye komunizm i getirirdi emin ol cumhuriyeti değil..
  18 Şubat 2010
  #4
 6. 'Beyinleri sulandı' ifadesi anlamını bilmediği manasında arapçaya tek bir gönderme yok dikkat ederseniz...Anlamını bilmediğin zaman sadece okursun gözler ve diller konuşur oysa anlamını bilirsen yürekten bağlanırsın ve hakikati görürsün İslam'da...gözboyamış olmazsın...Arapça bilenler okur zaten sorun yok orda...
  18 Şubat 2010
  #5
 7. Kim prim etti Allah aşkına halkın faydasına ne oldu söyler misin?
  Laiklik bir prim midir? Batıya özenerek türkülerin yasaklanıp yabancı müziklerin okunması prim midir ? Üniversiteler de başörtüsü yasağı prim midir?
  Şimdi diceksin bunları Atatürk mü istedi diye . Onun izinden gidenlerin şeriat gelicek diye müslümanlara vermek istedikleri cezalardır bunlar. Belki diyebilirsin Atatürk istemedi ama onun takipçileri yaptı diye. Bu da bizim suçumuz değil !

  Atatürk ün bizzat kendisini yazmış olduğu kitapları kendi çizdiği haritaları eğitim kurumlarının müfredatından çıkardılar ve kendi istediklerini koydular olan da nedir biliyor musun ?Osmanlı tarihi savaşları
  Bizim tarihimiz sadece cumhuriyetten sonrası değil 1071 den beri bu coğrafya da yaş******r da var. Kendi istediklerini koydular diyosun ama cumhuriyetin ilk yıllarında osmanlı arşivleri talan edildi ,bilgiler bugün avrupanın gizli kütüphanelerinde duruyor. Geçenlerde romanyada bi belge çıktı kütüphane müdürü buraya trenlerle taşınmış dedi 1900 lü yıllarda. Bize tarihimiz de unutmaya çalıştırıldı. Sırf Atatürk'ün çizdiği haritaları da derslerde görmek zorunda değiliz. Tarihimiz de o kadar çok kaynak varki. Hepsinden faydalanmak lazım diye düşünüyorum.

  cumhuriyetin ilk yıllarında cahil halkı etkisine almaya çalışan birtakım sahtekarlar içindir
  İspatım orada var araştırırsan kanıtları mevcuttur.
  Kim bu sahtekarlar söylermisin ? Ama dikkat et halkın içinden birileriyse örnek göstermelisin. İngiliz , fransız maşalarını örnek göstermemelisin. Şeyh sait isyanı gibi.

  Şöyle bir geçmişe Atatürk ün hayatına bakarsan annesi Zübeyde Hanım ın örtülü çarşaflı dindar ailesinin son derece mütevazı toplum içinde sayılan sevilen bir aile olduğunu görürsün.
  Neden şimdi Laiklik elden gidecek diye üniversitelere insanlar alınmıyor ?
  Annelere bir sözüm yok. Ama bu ilke bunlarımı gerektiriyor ?

  Atatürk ve silah arkadaşları milletinde azmiyle yine yeniden inşa ettiler yüce Türk devletini.
  Bende bundan bahsediyorum Atatürk tek başına kurmadı bu devleti.
  Neden sadece o gösterilip neredeyse tapılacak durumlarda ?

  Atatürk din düşmanı olsa bu ülkeye komunizm i getirirdi emin ol cumhuriyeti değil..
  Hangi rejim gelirse gelsin Hakkı bilmeyen , halkı dinlemeyen baskıcı hiç bir rejim bu ülkede barınamaz er ya da geç yıkılır yada değişir.
  18 Şubat 2010
  #6
 8. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler. Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar, Türk milletince karışık, cahil hocalar ağzıyla, ateş ve azap ile müdhiş bir muamma halinde kalan, dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler

  Evet sadece arapçaya bi laf yok Türk hükümdarlarına da gönderme var. Yazık bu kadar aşağılanmaz ceddimiz..

  18 Şubat 2010
  #7

 9. “Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça, bütün Türk çocukları kendileri için lazım olan atılım kaynağını tarihte bulabileceklerdir. Türk çocukları bu tarihten bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.”

  Türk tarih kurumunu kuran Atatürk' ü ceddimizi aşağılamakla suçlamak ne büyük bir gaflettir.
  18 Şubat 2010
  #8
 10. Yazdıklarımdan sonra bi nebze olsun düşüncelerin değişir diye düşünmüştüm yanılmışım,sabaha kadar konuşsam boş,işte bu körü körüne bağlanmak sendeki yinede düşüncelerine saygı duyuyorum bu sana son cevabım çünkü daha fazla konuşmanın anlamı yok..

  Bir Türk dünyaya bedel derler ya bazen düşünüyorum da gerçekten öyle.Tarih boyunca o kadar düşmanız var hala dayanmaktayız.Artık eskisi gibi savaşlar yok napıyorlar ? içten yıkıyorlar nasıl yapıyorlar - sağ sol , alevi sünni - türk kürt - zengin fakir vesaire toplumun değer yargıları ahlak sekteye uğratılıyor bunu kim yapıyor kim prim elde ediyor ? darbelerin arkasında kim varsa o , kardeşi kardeşe vurduran kimse amaç ne bizi birbirimize düşürmek işte sen arkadaşım buna alet oluyorsun nasıl ? işte böyle inandıralarak neye ? Atatürk dinsiz di içkici ayyaştı biizm için talihsizlik vesaire vesaire vesaire....

  Ben Atatürkçüyüm ama dinsiz değilim elhamdül'illah.Mustafa Kemal Atatürk ün zamanında böyle türban meseleleri yoktu,savaştan yeni çıkmış halk tek yumruktu.Naptı Atam fabrikalar kurdu,
  'köylü milletin efendisi' dedi,başöğretmen oldu halka eğitim verdi birçok türkçe kelimenin isim babasıdır Atatürk.Asıl onun zamanında gelişiyordujk.Hz.Ali ne demiş 'bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum'..Şimdi biz Atatürk ü seviyoruz diye put mu oldu ?

  Ayrıca türküler yasaklandı falan filan demişsin en çok buna kızdım aç Aşık Veysel'in Atatürk e yazdığı ağıt dinle o zman.Atatürk hiç bi zaman batıyı örnek almadı onun dediği tek şey muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktı.Atatürk e dil uzatmadan önce onu bilmen gerekir ve ben bilmeyerek konuştuğuna inanıyorum...

  Atatürk ün izinden gidenlerin yaptıkları için mezardan çıkacak hali yok o canını ortaya koyarak bu vatan için zamanında didinerek arkadaşları ve halkıyla bize bir miras bıraktı zaten ama biz bu vatanın evladıysak üniversitelerde türban geçmiyosa bu senin suçundur aynı zamanda benimde suçumdur.Ben türbana karşı değilim arkadaşım...

  Evet tarihimiz Atatürk ün kitaplarından ibaret değil senin için önemsiz olabilir ama birçok insan için bu çok önemli.Ayrıca Türklerin tarihi Alpaslanın anadoluyo girmesinden veya Osmanlı danda ibaret değildir...Göktürkler Uygurlar da bilinmeli elin oğlu gelir sonra sen yokken biz vardık der...

  Yanılmıyosam 1928 de tekke ve zaviyleri kapattı 1929 dada hilafeti kaldırdı.Çok iyi yapmış yoksa insanlar şirke karışıp gidip yalvarıyodu ölü insanlardan medet umuyorlardı.Madem şeyh sait örneğini istemiyorsun sana yerli örnekler vereyim o zaman üfürükçüler cinciler mesihler hala var değil mi ? En son ağcayla Hasan Mezarcıyı hatırlıyorum ben mesihim diyolar işte o zamanda böyle şeyler vardı ve halk eğitmsizdi din üstünden kandırıılıyorlardı ve Atatürk bunlara çare olmuştur...

  Konuşmamı sonlandırıyorum demişsin ki Hakk'ı bilmeyen halkı dinlemeyen hiçbir rejim dayanamaz yıkılır..Evet buna katılıyorum.

  Bu ülkenin % 90 ı müslüman ve bu ülke 86 yıldır cumhuriyetle yaşıyor..SAygılar
  18 Şubat 2010
  #9
 11. Atatürk dinsiz di içkici ayyaştı biizm için talihsizlik vesaire vesaire vesaire....
  Benim içkisine lafım yok olamaz da zaten ben sadece düşünceleri ve yaptıkları hakkında konuşuyorum.

  Hz.Ali ne demiş 'bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum'..Şimdi biz Atatürk ü seviyoruz diye put mu oldu ?
  "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" Hz. Ali
  Atatürk'ü seviyorsun diye ne ben ne kimse suçlayamaz seni ama onu putlaştırıp tapanlara ve bunu herkesten istemelerine karşıyım.

  biz bu vatanın evladıysak üniversitelerde türban geçmiyosa bu senin suçundur aynı zamanda benimde suçumdur.Ben türbana karşı değilim arkadaşım...
  Laiklik ilkesi alet edilerek kardeşlerimiz üniversiteye sokmuyorlar demi?
  Tamam bizim suçumuzsa ben düzeltmeye çalışıyorum. İster Atatürk'ün ister sonradan gelen liderlerin suçu olsun neden düzeltilmiyor bu sorun? Kime sorsam Atatürk'ün laiklik ilkesi diyor. Ben böyle bir sistemi neden seveyim o zaman ? Nerede bizim özgürlüklerimiz. Değiştirelim o zaman diyoruz yasayı ona da lafları hazır irtica geliyor. Ben sana karşısın demiyorum ama herşeyi körü körüne kabul etmeden sorunlara objektif bakmalıyız.
  Türbana eski usül diyolar , yobazlık diyolar , 7. yüzyıl geleneği diyolar. Birgün Atatürk'ün sözleride 21. yüzyılda kalmış denilmez mi o zaman ?
  Başı kapatmak Allah'ın emri uzaya da taşınsak kimse buna engel olamaz demi?

  Ayrıca Türklerin tarihi Alpaslanın anadoluyo girmesinden veya Osmanlı danda ibaret değildir...Göktürkler Uygurlar da bilinmeli elin oğlu gelir sonra sen yokken biz vardık der...
  Sözlerine katılıyorum. Sadece bir kişinin kitaplarından yararlanmamak lazım.
  Ben sadece bu coğrafyada olanları söylemek istedim. Yoksa sana istediğin kadar anlatabilirim ilk çin kaynaklarında Türklerden daha doğrusu Hun türklerinden başlayıp , Göktürk[köktürk] devletinde hükümdarların kendi dilimizle eserler vermeye başlamasından , bu devletin ipek yolu ticareti yüzünden başlayan kavgalar yüzünden yıkılıp Uyguların devam ettirmeye çalışması , daha sonra Karahanlılar devletinin islamiyetle tanışıp dilimize arapça kelimelerin daha çok girmesi , Altay dil ailesinden ayrılma süreci gibi birçok olay ve dilde değişim yaşanmıştır.

  En son ağcayla Hasan Mezarcıyı hatırlıyorum ben mesihim diyolar işte o zamanda böyle şeyler vardı ve halk eğitmsizdi din üstünden kandırıılıyorlardı ve Atatürk bunlara çare olmuştur...
  Herkes kandırılmıyordu şimdi olduğu gibi.
  Atatürk bunlara çare olmamıştır Hz. Muhammed {s.a.v} çare olmuştur.
  O sünnetiyle ne yapıp ne yapmamız gerektiğini öğretmiş , Kuran'ı bizlere anlatmıştır. O dediğin insanlar afedersin ama dini zayıf , zekası geri de olan insanlardı. Onlar böyle diye tekke ve zaviyelere gidip Allah için birşeyler yapmaya çalışan insanların ne suçu günahı var peki ? Kurunun yanında yaşta yandı demi. İnsanları yasaklayarak değil doğru yola ileterek birşeyleri başarırsınız. Efendimizin hoşgörüsü 7. asırdan beri ayakta, halen bu sistemi değiştirmeye çalışan liderlerin düşünceleri ise 100 yıl olmadan çatırdamaya başlıyor.


  Bu ülkenin % 90 ı müslüman ve bu ülke 86 yıldır cumhuriyetle yaşıyor..
  Bu ülke İslamiyetle tanıştıdığı o günden beridir inançla yaşıyor , bu ülkenin geçmişi 86 yıl değil bence.

  Bende saygılarımı sunarım kardeşim amacım sadece doğruları yanlışları tartışmak , doğruyu bulup benimsemek ve göstermek.
  19 Şubat 2010
  #10

 12. sanırım bu açıklama gayet yerinde...
  19 Şubat 2010
  #11
 13. cok dogru...muslumaniz ve musluman bir vatanda %90 kusuru musluman olan bir millet olarak variz;ancak bir insanin dini inancindan dogan duruslari tutumlari davranislari uygulamalari tartisiliyor ve ona karisiliyor...

  2. Abdulhamid Han soyle diyor

  "İmparatorluğumuz din, îmân ülkesidir ve öyle kalacaktır. Eğer din anlayışı yıkılırsa, imparatorluğumuzun sonu gelmiş demektir. Dindaşlarımızın oturduğu memleketlerin, büyük devletlerin elinde olması pek acıdır. Osmanlı İmparatorluğuna yirmi milyon müslüman kalmıştır. Buna rağmen bütün müslümanların gözü İstanbul'dadır. Düşmanlarımız maddî kudretimizi yıkmaya muvaffak olsalar dahi, manevî kudretimiz bakî kalacaktır...iste bugun amaclari manevi kurdetimizi yikmak olsa gerek

  "Henüz zamanı gelmiş değil ama, bir gün bütün mü'minler birden kalkınacaklar ve tek bir insan gibi hareket ederek gâvurun boyunduruğunu kıracaklardır."..yanlis mi soyluyor yani...

  ve son olarak

  Yatağından taşan bir nehre benziyoruz. Biz hiç de can çekişen bir millet değiliz.Canlı,kuvvetli bir milletiz.Bizi zinde tutabilecek yegane kuvvet, İSLAMİYETTİR......!!
  20 Şubat 2010
  #12
 14. Türkiye de sor bakalım kaç kişi ettiği duanın anlamını biliyor.Beyni sulanmış hafızlara döndü kelimesi tamamen doğrudur.Türkiyede kuran öğrenenler arapça şeklinde öğrendi ve çoğu bilmediği dili olduğu gibi ezberleyip yanlış tasfir etti.Cumhuriyet döneminden sonra kültürümüz falan kaybolmadı hilafet ve saltanat kaldırıldı ve en güzelide oldu.Çünkü onlar İngilizin Fransızın uşağından başka birşey değildi ve kurtuluş savaşında da bunu verdiği fetvalarla güzelce açıkladılar. Ayrıca Mustafa filminde anlatılanların çoğu yalan çıktı.Turgut Özakman oradaki yanlışları açıkladı okursan görürdün.Sakarya Savaşının tarihine bile yanlış verdiler.O filime bakarak Atatürk'ü değerlendirme çünkü o filim Atatürk'ü karalamaya yönelik bir filim.
  21 Şubat 2010
  #13
 15. Türban konusu tam bir saçmalık tabi ki devlet insanların giyimine kuşamına karışmamalı. Atatürk'ün içkisi beni ilgilendirmez seni de ilgilendirmez kendisini ilgilendirir ve kendisi hesap verir herkesin günahı boynuna.Atatürk bütün Türk devletlerinin araştırılmasını istedi ve kendiside bu konunun üzerine düştü hatta Mu kıtası diye bir kitapta yazdı.Alır okursun düşüncesini görürsün.Türk Tarih Kurumu'da bu amaçla ve Atatürk'ün emri üzerine kuruldu zaten.Tekke ve zaviyler hakkında bilgi eksikliğin var orada sandığın şeyler olmuyordu.Tam tersine tariktatlar kurulup haraç alınıyor sözde din adına pis işler yapılıordu.Kaçakçılık vs. gibi işler. Tek temiz tarikat mevlanacılık tarikatı vardı o da daha sonradan müze oldu zaten Atatürk onu korudu.
  ..................................... Çünkü Araplar Hz.Muhammedi dinlemedi ve şuan ki yaşamlarına ve politikalarına bakarsan uzaktan yakından alakaları olmadığını görürsün.Allah okuyun çalışın diye emir veriyor bunlar ancak petrol havzalarında yatıp dinleniyor doğru düzgün savaş verdikleri bile yok ne olsa hemen Amerikaya gidiyorlar.Türk halkının yüzde 90 nı değil yüzde 97 si müslüman ve bu devleti ayakta tutan İslamiyet ve din inancıdır.Umarım böle devam eder.Ezan susmasın Bayrak inmesin. Şunu belirteyim Atatürk hiçbir zaman için din karşıtı olmadı ama onu toplumdan soğutmak için herkes din karşıtıymış gibi gösterdi.Yahudi olduğunu söylenler oldu dinsiz olduğunuda.Ama kimse bütün İslam devletlerinin 20.yyda onu örnek alarak savaştığını ve bağımsızlık mücadelesine girdiğini söylemedi. Madem bu adam bu kadar dinsizdi niye müslümanlık hala var niye bu camiler yıkılmamış.Madem Atatürk dinsizdi.Niye bu kadar İslam devleti lideri onu örnek alarak savaşmış ve madem Atatürk dinsizdi niye bir millet ona inanmış romanlar övgü dolu şiirler yazmış niye heykelleri okulara sokaklara dikilmiş bu da bir soru işareti olarak ona dinsiz diyenlere gönderiyorum.
  21 Şubat 2010
  #14
 16. Senin gibiler ve öyle düşünenler hariç herkes okuduğu duanın anlamını bilir. Cüzlerde bile duanın altında Türkçe anlamı yazıyor.
  Sen sordun muki Türkiye'de yaşayanlara gelmiş burada bana sor diyorsun ???

  Neyi yanlış tasvir ettiler yahu sırf sarıklı cübbeli diye hocaları sizin zihniyetiniz astırmadımı ?

  Evet cumhuriyetle hilafet saltanat kaldırıldı belki iyi belki kötü oldu ama buradan şunu anlıyorum özellikle son padişahlara dl uzatıyosun. Öyle bir hükümdarlığı senin sandığın gibi ecnebilere yalakalık yaparak değil onlara yalakalık yapan içimizdeki hainlerle uğraşarak çokta güzel yönettiler. Atatürkü kim yolladı anadoluya sanıyosun ???

  Can Dündar'ın belgesi Mustafa'da herşey belgeli ve kanıtlı merak etme bi filme bakıp değerlendirmiyorum. Kimin ne olduğunu biliyorum çok şükür.
  21 Şubat 2010
  #15
 17. Devlet karışmamalı ama karışıyor işte. Düzeltmeye çalışıyorlar ama en başta chpliler laiklik elden gidecek diye ağababaları ile karşı çıkıyolar.

  Tekke ve zaviyler hakkında bilgi eksikliğin var orada sandığın şeyler olmuyordu.Tam tersine tariktatlar kurulup haraç alınıyor sözde din adına pis işler yapılıordu.Kaçakçılık vs. gibi işler. Tek temiz tarikat mevlanacılık tarikatı vardı o da daha sonradan müze oldu zaten Atatürk onu korudu.
  Sen mi biliyosun peki bi biz bilmiyoz yani ? Ben yok demiyorum vardır ama bir kişinin hatasını tüm tarikata bağlayamazsın. Şimdi ÇYDD denen kuruluşun pisliğini tüm ADT lere yüklesem olurmu ?
  Mevlanacılık tarikatı diye bişe yok önce onu söleyim.
  Sen tek temiz tarikat o diyerek diğer güzel tarikatları kötülüyosun ve büyük bi vebal altına giriyosun. Sözlerini dikkatli seç.
  Atatürk onu koruyup ne yaptı acaba koruması bile şu an Unesco da.


  .....................Atatürk'te bir şeye çare olamadı.

  Allah seni ıslah etsin başka hiç birşey demiyorum.
  Bu sözünden sonra sana haklı yada haksız olsam da birşey anlatamam.
  Bu evrenki O'nun için yaratıldı senin için değil. Sen nasıl bir zihniyetle hiçbir şeye çare olmadı dersin. Sen faydalanamamışsın o belli zaten...
  Şimdi araplar hakkında söyledim yanlış yere çekmişsin diceksin belki ama Kuran ne için indi az düşün yeter sana. Sırf araplara inmedi. Hala petrol amerika zırvalıklarını söyleme bana. Başka birşey bilmezsiniz zaten. varsa yoksa sloganlarınız.

  Atatürk benim için sadece bir insan tamam mı . Milletin yada onu sevenlerin ne yaptığı umrumda değil. Camileri neden yıkmamış diyosunda bu ülkeyi tekmi kurtardıki herşeyi tek başına yapabilsin.
  21 Şubat 2010
  #16
 18. Arkadaşlar öncelikle bu konuya nacizane bi yorum yapacağımı belirtmek isterim :)
  Sagopa dostumdan başlıyorum :)keşke bu bilgilerin kayıtlarını,nerde ve ne zaman yayınlandığını belirtseydin.çünkü şu an Atatürkün sırtından çevrilen entrikaların,söylenen yalanların haddi ve hesabı yoktur.Bugün bizler Atatürkün isminin nasıl kullanıldığını,Atatürkün nasıl bazı kesimlere kasten düşman edilediğini çok iyi anlıyoruz.(örnek;Ergenekon ve bir çok yeni darbe planlarıyla ilişkisi olan ,sözde Atatürkçüler,ve dernekleri).Tabiki bütün insanlar gibi,Atatürkünde yanlışları olmuştur,heleki o şartlar altında.Sagopa dostuma bu paylaşımı için teşekkür ederim

  KaraGece ve goes fraba arkadaşlarım yukarıda yazdığım şeylerden pay çıkarırsınız zaten ama,Chp zihniyeti bu ülke için sadece Atatürk zamanında bişeyler yapmaya çalışmıştır.Atatürk öldüğü anda,ona ait bütün belgeler depolara konularak çürümeye terk edilmiş,paranın üzerinden resmi kaldırılmış ve inönü tarafından kendi düşünceleri sanki Atatürkün düşünceleriymiş gibi halka sunulmuş.şuandada tam olarak yerin dibine batmış bir chp görmekteyiz.Terörist örgütlerin avukatı olduğunu söyleyen,yargıya karışmayın deyipte,haddi olmayan bir çok olaya burnunu sokan.seçim zamanı çarşaflılara rozet takıp,seçimden sonra Başörtüsü yasağına şiddetle destek çıkan ve daha o kadar çok şey varda millet okurken sıkılmasın,ne olduğu ortada,çamur ve çirkeflik siyaseti yapan ve utanmadan Atatürkün patisiyiz diyerek,hala adını kullanmaktan utanmaya bir zihniyet. Atatürk sadece bir insan ,ben şahsen put gibi heykellerinin ,resimlerinin heryerde olmasına karşıyım.O savaşları tek başına kazanmadı tabi,kesin olmayan rakamlarla 250 binin üzerinde şehit ve gazilerimizle kazanıldı bu vatan.AMA bu vatan onun iradesinde ve komutanlığında kazanıldı bunuda göz ardı etmek kimseye yakışmaz.Ama gelgelelimki bu kadar emek ve sıkıntı çekilerek kazanılan ve kurulan cumhuriyet daha 90 yaşına gelmeden çatırdıyor__dukiiiiii şimdiki Hükümet geldide Allah tan bu ülkenin, ayakta durmasını sağlayan kolonlara yapışan ve Atatürkün adını kullanarak bugünlere kadar ülkenin kanını emen ASALAKLAR'ı temizlemeye başladı. Cumhuriyet kendine geldi ,İNŞALLAH bu milletin iradesiyle ,bu kadar engellemelere rağmen^^EGEMENLİK KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MİLLETİN DİR^^sözünü daha inanarak söylecek ve benimseyeceğiz...
  Saygılar biraz karışık olmuş olabilir affedin aceleye geldi :)
  21 Şubat 2010
  #17
 19. çok büyük çoğunlukla dediklerine katılıyorum eyvallah..
  21 Şubat 2010
  #18
 20. bazı arkadaslar donup dolasıp son osmanlı padişahlarına laf konduruyorlar...su anda yazamadıgım kelimeleri ona yakıstırıyorlar...kusura bakmasın kimse...ben ecdadıma hakaret ettirmem...
  3 Mart 2010
  #19
 21. Hakaret edenlerin bu vatanda yaşamaya hakları bile yok bence.
  Şu an bu topraklarda yaşıyorsak eğer , dünya Türk ismini biliyorsa , İslamiyet'i biliyorsa ve yaşıyorsak önce Allah'ın izniyle inşallah daha sonra ecdadımızın sayesinde.
  Bunlara saygı duymayan insanların kanı bozuktur.
  3 Mart 2010
  #20
soru sor

Atatürk'ün Din Hakkındaki Sözleri

Alakalı Aramalar:

 1. ataturk yobazlik icin soyledigi sozler

  ,
 2. atatürk osmanlı padişahlarına atam ceddim dedi mi