Atatürkün din ile ilgili sözleri

İsimli konu WH 'Türkiye ve Ulu Önder Atatürk' kategorisinde, doggancan üyesi tarafından 7 Ağustos 2008 tarihinde yazılmıştır. Atatürkün din ile ilgili sözleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. Tabiatiyle ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.

  Bir de, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, tüm tekkeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla kapatılmıştır. Tarikatlar kaldırılmıştır. Şeyhlik, dervişlik, çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vesaire yasaktır. Çünkü bunlar gericiliğin kaynakları ve cehaletin damgalarıdır. Türk milleti, böyle müesseselere ve onların mensuplarına katlanamazdı ve katlanmadı. 1930

  Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.

  Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. 1930

  Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. 1930

  Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.

  Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler. İğrenç kimselerdir. İşte bu duruma karsıyız ve buna müsaade etmiyoruz. 1930

  Bunun gibi bağlı bulunmakla inanmış ve mutlu olduğumuz İslam dinini, yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere, bir politika aracı durumundan kurtarmak ve yükseltmek gerektiği gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve tanrısal olan inanç ve vicdanlarımızı karışık ve türlü renkte bulunan ve her türlü çıkarlar ve tutkuların alanı olan siyasetten ve siyasetin bütün öğelerinden bir an önce kesinlikle kurtarmak, milletin dünya ve ahiret mutluluğunun emrettiği bir zorunluluktur. Ancak böylece İslam dininin yüceliği gerçekleşir. 1924

  Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifeli olan bir hükümet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburdur. 1927

  Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, sâf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir.
  1923

  Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar. 1924
  7 Ağustos 2008
  #1
 2. Atatürkün din ile ilgili sözleri Cevapları

 3. paylaşım için saol
  8 Ağustos 2008
  #2
 4. gzel pylaşm...saol....Din ödevim için lazzımdıı..Tşk..:bravo::bravo::bravo::tamam::tamam::tamam::D
  22 Mart 2010
  #3
 5. süpr beeee helalll
  22 Mart 2010
  #4
 6. 1- Müminler her savaşta bir hayur vardır.2- İman edenler her zaman kazanırlar
  5 Aralık 2011
  #5
 7. kardeşim akıl var mantık var kadınlarla kızlarla beraber açıksaçık gezen bir adam dini nekadar isterki hem kendisi diyor milleti batılı bir toplum yapacağız ulan batıllılar islam dinini istermi senelerdir yok etmeye çalışıyorlar zaten.
  28 Mayıs 2012
  #6
 8. Din ödevim için lazzımdıı.. [​IMG]
  9 Haziran 2012
  #7
 9. Atatürk dini sevmiyor diye konuşan türk halkına ve gençliğinie sesleniyorum lütfen Atamızın bu güzel sözlerini okuyun !!
  31 Ağustos 2012
  #8
 10. 1930 sonrası çok farklı bir Atatürk olduğunu kimse unutmasın..Taşlar yerine oturduktan sonra Atatürk'ün din ile ilgili görüşleri tamamen değişmiştir..Benim sevdiğim Atatürk'te 1930 sonrası Atatürk'tür kesinlikle..
  14 Ekim 2012
  #9
 11. balıkesir hutbesini de eklemek lazım
  8 Kasım 2012
  #10
soru sor

Atatürkün din ile ilgili sözleri