Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri

İsimli konu WH 'Anne Ve Çocuk' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 28 Şubat 2011 tarihinde yazılmıştır. Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. KARARSIZ DURUŞ

  • Fetal membranlar intakt ve fetal hareketlilik artmış
  • 1/300
  • 37 haftadan büyük gebeliklerde transvers, oblik ve kararsız duruş halen devam ediyorsa, membran ruptürü sırasında kordon sarkma ihtimali 20 kat artmıştır.
  • % 3 – 27 fetal kayıp
  • %10 maternal kayıp ( enfeksiyon, hemoraji )
  • C/S, % 0 – 10 fetal mortalite
  • İnternal podalik versiyon ve makat doğum, % 25 – 90 fetal mortalite
  • Eksternal versiyon ve verteks doğum, %6 fetal mortalite
  TRANSVERS DURUŞ

  • Omuz prezentasyonu
  • Akromiona göre tanımlanabilir ( sol akromial ), sırta göre tanımlanabilir
  • ( dorsoanterior )
  • Conduplicato corpore ( fetus < 600 gr ise )
  • 36 – 37 haftadan sonra eksternal versiyon denenebilir
  YÜZ PREZENTASYONU

  • Fetal çeneye göre tanımlanır
  • % 0.2
  • % 0.6 – 5 perinatal mortalite ( % 2 – 3 )
  • % 60 malformasyon; 1/3�ü anensefali
  • Normal doğum evreleri görülür
  • % 60 – 80 mentum anterior; % 10 – 12 mentum transvers, % 20 – 25 mentum posterior
  • Mentum anterior yüz gelişi hemen her zaman vajinal doğabilir
  • Mentum transverslerin çoğu ve mentum posteriorların % 25 – 33�ü mentum anterior�a döner
  • Genel olarak % 70 – 80 vajinal yolla, % 12 – 30 abdominal yolla doğar
  • İnternal elektrod fetal çeneye yerleştirilir
  OMUZ DİSTOŞİSİ

  • Vajinal doğumların %0.15 – 1.7�sinde
  • 21 – 290 / 1000 fetal mortalite
  • Biakromial çap önde simfizise, arkada promontoriuma takılır
  • Makrozomi ile sıklıkla ilişkili ( GDM, postterm gebelik )
  • Forceps ve vakum uygulanması sırasında gelişebilir
  • ACOG, 2000 C/S endikasyonu;
  • Nondiabetik > 5000 gr
  • Diabetik > 4500 gr
  • Baş güç kullanarak transvers aksa çevirilmemelidir
  • Omuzlar rotasyonunu tamamlayana dek fundal bası uygulanmamalıdır
  • Hafif suprapubik bası
  • Başa hafif bası uygulanması, posterior omuzu sakrumun boşluğuna iter ve anterior omuzun serbest kalmasını sağlar ( Bası eşit uygulanmaz veya aşırı güç kullanılırsa brakial pleksus zedelenmesi )
  • McRoberts manevrası
  • Bacakların anne karnına doğru hiperfleksiyonu ( lumbosakral vertebra düzleşir, maternal pelvis ve simfizis ventral rotasyona geçer, promontorium uzaklaşır )
  • Rubin manevrası
  • Anterior omuzun elle oblik pozisyona itilmesi
  • Woods manevrası
  • Posterior omuzun elle 180o çevrilmesi sırasında posterior omuz anteriora dönerken doğum gerçekleşebilir.
  • Posterior kolun elle fetal göğüs kafesine doğru mobilize edilmesi, kolun doğurtulması ve gerekirse gövdenin, kolun anteriora doðru dönüşünü sağlayacak ve oblik aksa getirecek şekilde çevrilmesi
  • Klavikulanın kırılması ( akciğerlerden uzağa doğru )
  • Zavanelli manevrası ( ????? )
  ALIN PREZENTASYONU

  • Kısmi defleksiyon
  • Pelvise en geniş mentooksipital çapla girer
  • Frontal kemiklere göre tanımlanır
  • 1/670 – 3433 ( 1/1500 )
  • % 1.3 – 8 perinatal mortalite
  • % 60 olguda sefalopelvik uyumsuzluk, yüksek parite veya prematurite görülür
  • Frontum anterior, frontum transvers veya posterior prezentasyonlardan iki kez daha sıktır
  • Frontum anterior prezentasyonda C/S olasılığı daha düşüktür
  • Geniş mento-oksipital çapla prezente olduğundan, vajinal yolla doğum ancak geniş pelvis � küçük bebek varlığında gerçekleşebilir
  • Spontan olarak yüz veya verteks gelişe dönüşebilir
  MAKAT PREZENTASYON

  • % 3 – 4
  • Prematurite
  • Parite artışı
  • Çoğul gebelik
  • Hidramnios
  • Oligohidramnios
  • IUGR
  • Umbilikal kord kısalığı
  • Hidrosefali
  • Anensefali
  • Makat prezentasyonda doğum anamnezi
  • Uterin anomali
  • Pelvik tümör
  • Plasenta previa
  • Antikonvulsan kullanımı
  MAKAT PREZENTASYON

  Angajman bitrokanterik çapa göre tanımlanır
  • %25 fetal mortalite
  • En sık zedelenen organlar
  • Beyin
  • Spinal kord
  • Karaciğer
  • Adrenal bezler
  • Dalak
  • Baş takılması
  • Duhrssen kesisi
  • Nukal kol
  • Umbilikal kord sarkması
  • Ayak gelişi % 15
  • Tam makat % 5
  MAKAT PREZENTASYON

  • Brakial pleksus zedelenmesi
  • Farinksde psödodivertikül oluşumu
  • Mesane ruptürü
  • Sternokleidomastoid kas zedelenmesi ve tortikollis
  • Platipelloid ve Android pelvis tipleri uygun değil
  • Fetal başın hiperekstansiyonda olması ( %5 ) servikal omurilikte zedelenmeye yol açar
  • Doğum indüksiyonu ( ????? )
  VAJİNAL MUAYENE

  • İskial tuberositeler
  • Sakrum
  • Anus
  • Eksternal genital
  • Ağız ve malar eminensler üçgen oluştururken, iskial tuberositeler ve anus çizgiseldir
  Komplet ve inkomplet makat prezentasyonda, saf makata göre;
  • umbilikal kord prolapsusu
  • başın servikse takılması riski daha fazladır
  • 1/3 < 2500 gr
  • l Saf makat az
  • l Ayak gelişi sık
  • Mortalite
  • l Prematurite
  • l Anomali
  • < 1500 gr
  • l C/S
  • 1500
  • 2000 gr
  • l ?????
  • > 2000 gr
  • l Vajinal doğum
  MAKAT PREZENTASYONDA VAJİNAL DOĞUM

  • Tahmini doğum ağırlığı 2000 – 3800 gr
  • Saf veya tam ( ??? ) makat prezentasyon
  • Uygun pelvis
  • Fetal başın fleksiyonda olması
  • Fetal monitorizasyon
  • Zatuchni – Andros skor > 4
  • Acil C/S koşulları mevcut
  • Doğum eyleminin uygun ilerlemesi
  • Tecrübe
  Vajinal doğum için uygunsuz radyografik pelvik ölçümler:
  • Pelvik girim AP çapı < 11 cm
  • Pelvik girim transvers çapı < 12 cm
  • İnterspinöz çap < 9 cm
  Ultrasonografi ile obstetrik konjugat ölçümü radyografik ölçümlerle korele
  ve 1 cm kısadır

  Pelvik uygunluğun en iyi göstergesi doğum eyleminin yeterli ilerlemesidir
  • Omuzlar çıkıp boyun görünmeden traksiyon uygulanırsa
  • Baş hiperekstansiyona geçer
  • Kol başın yanına gelebilir
  • Omuz takılabilir
  Aşırı traksiyon, servikal omurganın aşırı gerilmesine ve tentorial yırtıklara yol açabilir
  • Pinard manevrası
  • ( Makat dekompozisyonu )
  • Lovsett manevrası
  • ( Nukal kolun, gövde ve başın 180o çevrilmesine bağlı sürtünmeyle kurtulması ve gövde üzerinden çekilip çıkartılması )
  • Mauriceau – Smelli – Veit manevrası
  • Prague manevrası
  • Bracht manevrası
  • Geriden gelen başa Piper Forseps
  ( baş angaje olduktan sonra )
  MAKAT PREZENTASYONDA C/S

  • Tahmini doğum ağırlığı < 1500 gr veya > 4000 gr
  • Pelvis yapı uygunsuzluğu
  • Fetal başın hiperekstansiyonu
  • Doğum endikasyonu olmasına karşın doğum eyleminin başlamamış olması ( preeklampsi, vs )
  • Doğum eyleminin ilerlememesi
  • Uterin disfonksiyon
  • Zatuchni – Andros skor < 4
  • Ayak gelişi
  • 25 – 26 haftanın üstünde prematür fetus
  • Şiddetli IUGR
  • Doğum travması anamnezi
  • Sterilizasyon isteği
  MAKAT PREZENTASYONDA MORBİDİTE

  • Maternal
  • Uterin ruptür
  • Serviks laserasyonu
  • Epizyotomi uzaması
  • Uterin atoni
  • Fetal
  • Umbilikal kord sarkması
  • Humerus, klavikula ve femur kırığı
  • Kranyum ve boyun kırığı
  • Testiküler ve iç organ zedelenmesi
  • Posttravmatik hemoglobin ve myoglobin salınımına bağlı şok akciğeri
  • Sternokleidomastoid adele zedelenmesi
  • Skapula, humerus ve femur epifiz ayrılması
  • Serebellum ve brakial pleksus zedelenmesi
  • İntraventriküler hemoraji
  VERSİYON BAŞARISI

  • Eksternal sefalik
  • İnternal podalik
  • Parite
  • Fetal prezentasyon
  • Amnios sıvı miktarı
  • Gestasyonel yaş
  • Makat tipi
  ( saf makat ise zor )
  Eksternal sefalik versiyon:
  � < 34 hf � 36 hf
  l sefalik prezentasyona sıklıkla spontan döner
  l İşlem sırasında gelişebilen bradikardi prematür doğuma yol açabilir
  � > 34 hf � 36 hf
  l Haftalık uygulama ile %50 başarı

  Amnios sıvısı azsa, anne obesse, fetus iriyse, plasenta anterior yerleşimliyse, serviks dilateyse, makat pelvise inmişse ve fetal omurga anterior veya posterior pozisyondaysa başarı şansı düşüktür
  • Fetusun hareketli olduğu dönem beklenir
  • Tek bir manevra ile 5 – 10 dakika içinde yapılır
  • Makat angaje ise zorlanmadan pelvis dışına çıkartılır
  • Baş yakalanarak fleksiyona getirilir
  • Transvers situsa geçildiğinde akustik uyarı ile fetusun tekme atması sağlanabilir
  • Birkaç dakika süreyle uterus manipule edilir
  UTERİN RELAKSASYON

  • 10 mg hekzaprenalin i.v. 1 dk içinde
  • Terbutalin 0.25 mg s.c. veya 5 ml SF ile 5 dk içinde
  • Terbutalin 0.5 mg/dk i.v. 15 – 20 dk süresince
  • Ritodrin 0.2 mg/dk i.v. 20 dk süresince
  VERSİYON KONTRENDİKASYONLARI

  • Uterin anomaliler
  • III. Trimester kanaması
  • Çoğul gebelik
  • Oligohidramnios
  • Uteroplasental yetmezlik bulgusu
  • Nukal kord
  • Fetal anomali
  • Membran ruptürü
  • Eski C/S veya uterin cerrahi
  • Belirgin CPD
  VERSİYON KOMPLİKASYONLARI

  • Rh sensitizasyonu
  • Placental ayrılma
  • Uterin ruptür
  • Amniotik sıvı embolizasyonu
  • Fetomaternal hemoraji
  • Preterm eylem
  • Fetal distress
  • Fetal kayıp
  • Brakial pleksus zedelenmesi
  28 Şubat 2011
  #1
 2. Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri Cevapları

 3. görünüşLerini merak ettim tatLım varsa onLarı da ekLesene başyardımcım :D
  28 Şubat 2011
  #2
 4. :D..
  maalesef zikim bu konunun resimlerini bulamadım
  28 Şubat 2011
  #3
soru sor

Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri