Bilgisayar Deneme Sınavı 1

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Bilgisayar Deneme Sınavı 1 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bilgisayar Deneme Sınavı 1  1. SORU
  Aşağıdakılerden hangisi ilk bilgisayarların özelliklerinden biri değildir?

  a) Fiziksel boyutlarının büyük olması
  b) Çok fazla elektrik enerjisi kullanması
  c) Çalıştırılması için çok sayıda kişinin görev yapması
  d) Elektronik parçalarının gelişmemiş olması
  e) Çok hızlı işlem yapması


  2. SORU
  15 Giga Byte kaç Kilo Byte\'dır?

  a) 15 000
  b) 1 500 000
  c) 3 000 000
  d) 15 000 000
  e) 20 000 000


  3. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda sistem ünitesinde yer almaz ?

  a) RAM bellek
  b) Klavye
  c) CD sürücü
  d) Disket sürücü
  e) Donanım kartı


  4. SORU
  Eczanelerde işleme giren ürünü bilgisayara tanıtmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  a) Çizici
  b) Yazıcı
  c) Bar-kod okuyucu
  d) Tarayıcı
  e) Optik karakter okuyucu


  5. SORU
  Aşağıdakiler den hangisi tamamen kablosuz iletişim türüne bir örnektir?

  a) Etkileşimli televizyon
  b) Etkileşimli video
  c) Internet
  d) Sayısal kütüphane
  e) Uydu iletişimi


  6. SORU
  Günlük alışverişin internet üzerinden bilgisayar ile yapılmasına ne denir?

  a) Elektronik ticaret
  b) Yapay us
  c) Elektronik-posta
  d) Uziletişim
  e) Bilişim otobanı


  7. SORU
  Kelime işlemci programında formüllerin yazılmasında Ekle menusunun hangi seçeneği kullanılır?

  a) Simge
  b) Resim yazısı
  c) Stil
  d) Nesne
  e) Yer işareti


  8. SORU
  Günlük alışverişin internet üzerinden bilgisayar ile yapılmasına ne denir?

  a) Elektronik ticaret
  b) Yapay us
  c) Elektronik-posta
  d) Uziletişim
  e) Bilişim otobanı


  9. SORU
  Yeni alınan bir disketin kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılan işleme ne ad verilir?

  a) Çözümleme
  b) Formatlama
  c) Kopyalama
  d) Fıltreleme
  e) Indeksleme


  10. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi fiber optik kablonun temel özelliğidir?

  a) Uzmanlartarafından döşenme
  b) Çok hızlı iletişim sağlaması
  c) Kısa mesafelere çekilebilmesi
  d) Pahalı olması
  e) Koruma önlemlerinin alınması


  11. SORU
  Modern bir kütüphanedeki dokümanların saklanmasında genellikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  a) Manyetik leyp
  b) Disket
  c) Disk
  d) Yazıcı
  e) CD


  12. SORU
  Klavyeler tuşlarını yerleşimine göre ikiye ayrılır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi klavye türlerinden biridir?

  a) F
  b) E
  c) K
  d) H
  e) P


  13. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi ikincil bellek türüdür?

  a) EPROM
  b) MOS
  c) Disket
  d) Java
  e) ROM


  14. SORU
  Lazer yazıcılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Bir sayfayı bir kerede basarlar
  b) Ortalama hızları 100 ppm dir
  c) Nokta vuruşlu yazıcılara göre daha kaliteli yazı ve grafik çıktıları verirler
  d) Baskı kaliteleri bir inch kareye basabildikleri nokta sayısı ile oraltılıdır
  e) Hızları ve baskı yoğunluğu arttıkça fiyatları da artar


  15. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi Başlat menüsünde yer almaz?

  a) Masaüstü
  b) Bul
  c) Ayarlar
  d) Çalıştır
  e) Programlar


  16. SORU
  Kelime işlemci ortamında sık kullanılan cümle veya sözcüklerin otomatik metin olarak tanımlanmasında kullanılan seçenek hangi menüde yer alır?

  a) Dosya
  b) Düzen
  c) Ekle
  d) Biçim
  e) Araçlar


  17. SORU
  Windows 95/98 işletim sisteminde, klavye ayarları ve kullanıcı tanımı gibi ayarların yapılmasında asağıdakilerden hangisi kullanılır?

  a) Sık kullanılanlar menusu
  b) Başlat menüsü
  c) Belgeler menüsü
  d) Çalıştır menüsü
  e) Denetim masası


  18. SORU
  Aşağıdaki programlama dillerinden hangisinin yazımı daha zordur?

  a) FORTRAN
  b) COBOL
  c) BASIC
  d) Makine dili
  e) PASCAL


  19. SORU
  Kelime işlemci programında seçili metni kopyalamak için klavyeden aşa gıda kilerden hangisi kullanılmalıdır?

  a) Ctrl+F
  b) Ctrl+Z
  c) Ctrl+X
  d) Ctrl+C
  e) Ctrl+A


  20. SORU
  Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir orkestra şefi gibi çalışır?

  a) Görsel programlama dilleri
  b) İşletim sistemi
  c) Nesnetabanlı diller
  d) Yordam yönelimli diller
  e) Derleyiciler


  Cevaplar:

  01-> e) Çok hızlı işlem yapması
  02-> d) 15 000 000
  03-> b) Klavye
  04-> c) Bar-kod okuyucu
  05-> e) Uydu iletişimi
  06-> a) Elektronik ticaret
  07-> d) Nesne
  08-> a) Elektronik ticaret
  09-> b) Formatlama
  10-> b) Çok hızlı iletişim sağlaması
  11-> e) CD
  12-> a) F
  13-> c) Disket
  14-> b) Ortalama hızları 100 ppm dir
  15-> a) Masaüstü
  16-> c) Ekle
  17-> e) Denetim masası
  18-> d) Makine dili
  19-> d) Ctrl+C
  20-> b) İşletim sistemi
  23 Kasım 2010
  #1
 2. Bilgisayar Deneme Sınavı 1 Cevapları

soru sor

Bilgisayar Deneme Sınavı 1