Cennetde görevli olan meleklerin isimleri nedir?

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 6 Temmuz 2010 tarihinde yazılmıştır. Cennetde görevli olan meleklerin isimleri nedir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. cennetde görevli olan meleklerin isimleri.
  6 Temmuz 2010
  #1
 2. Cennetde görevli olan meleklerin isimleri nedir? Cevapları

 3. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Rablerinden sakınanlar da bölük bölük cennete iletilirler Sonunda oraya gelip kapıları açıldığında, (cennetin) bekçileri onlara: "Size selâm olsun Hoş ve temiz geldiniz İçinde sonsuza kadar kalmak üzere girin oraya!" derler" (Zümer suresi, ayet: 73)
  Cennet Melekleri
  Bu ayetten anladığımıza göre cennete girenleri melekler selam ve hoşnutlukla karşılarlar İçeri girmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederler Burada cehennemliklerin karşılanışı ile cennetliklerin karşılanışı arasında bir kıyaslama yaptığımızda ne kadar büyük bir fark olduğunu görürüz Kur'an-ı Kerim'de cehennem meleklerinin oraya atılanlara soruları hakkında şöyle buyurulur: "Her bir topluluk oraya atıldıkça bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar" (Mülk suresi, ayet:

  Cennet melekleri hakkında bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurulur: "O en büyük korku onları tasalandırmaz Melekler onları: "İşte bu, size vaadedilmiş olan gününüzdür" diye karşılarlar" (Enbiya suresi, ayet: 103)

  Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurulur:

  "(Bu yurt) kendilerinin ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanların girecekleri Adn cennetleridir Melekler de her kapıdan yanlarına girerler: "Sabretmenize karşılık size selâm olsun (Dünya) yurdunun sonu ne güzeldir!" (derler)" (Ra'd suresi, ayet: 23-24)

  Kur'an-ı Kerim'de cennet melekleri hakkında özel bir isim kullanılmaz Yukarıda verdiğimiz ayetlerin birincisinde "hazene" yani "bekçiler" adı verilir Diğer iki ayette ise sadece "melekler" ifadesi kullanılmaktadır

  Bu arada şunu hatırlatalım ki Yüce Allah'ın cennete gireceklere nimet olarak vereceği huriler ve gılmanlar melek sınıfından değildir Çünkü melekler cinsiyetsiz varlıklardır ve Allah'ın belli emirleri için özel olarak yaratılmışlardır Huriler ve gılmanlar ise cinsiyetleri olan ve cennete girecek insanlara hizmet edecek varlıklardır

  12 sayıdan beridir yani on sayıdır meleklere iman konusunu işliyoruz Bu on sayıda meleklere imanın gereği, meleklerin özellikleri ve Allah'ın belli melekleri hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette yer alan bilgilere başvurarak sizleri bilgilendirmeye çalıştık Allah'ın meleklerinin hepsi burada anlattıklarımızdan ibaret değildir Bunların dışında daha pek çok melek bulunmaktadır Sayılarını ise ancak Allah bilir Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulur: "Rabbinin askerlerini O'ndan başkası bilmez" (Müddessir suresi, ayet: 31)

  Bize düşen Allah'ın bütün meleklerine iman etmek, haklarında Kur'an ve sünnette bilgi olanları ise ne şekilde tanıtılmış iseler o şekilde tanımak ve bilmektir Fakat melekler gayb alemine ait varlıklardır Dolayısıyla onlar hakkında en doğru bilgileri ancak vahiy yoluyla almak mümkündür Vahiy yoluyla gelen bilgiler ise Kur'an ve sünnette yer alan bilgilerdir Dolayısıyla insanların gayb alemine ait varlıklar hakkında kendi kafalarından uydurdukları bilgilerin hiçbir geçerliliği ve tutarlılığı yoktur Bunu insanların arasında, melekler hakkında asılsız efsanelerin ve hurafelerin dolaşıyor olmasından dolayı hatırlatıyoruz Bu tür efsanelerin ve hurafelerin bazıları muhtelif dinlerden geçmiş, bazıları da insanlar tarafından hiçbir dayanağa dayanılmaksızın uydurulmuş rivayetlerdir Farklı dinlerden geçmiş olanların da bazılarının asılları vahye dayansa bile zaman içinde insanlar tarafından tahrif edilmiş, değiştirilmiş olabilir Dolayısıyla melekler hakkında bize ulaşan söylentilerin ve rivayetlerin doğruluk derecesini önce Kur'an ve sünnette yer alan bilgilerle tetkik etmemiz, bu bilgilerle çelişiyorsa kesinlikle reddetmemiz gerekir Bu bilgilerle çelişmese bile bu iki kaynakta yer alan bilgilerle teyit edilmiyorlarsa yine de ihtiyatlı yaklaşmayı tercih etmeliyiz Çünkü dediğimiz gibi melekler gayb alemine ait varlıklardır ve onlar hakkındaki doğru bilgiler ancak vahiy yoluyla bize ulaşabilir
  7 Temmuz 2010
  #2
 4. cok sagol pasham cok guzel merak ile okudum
  7 Temmuz 2010
  #3
 5. Melekler : Yerde[​IMG] göklerde[​IMG] çevremizde ve heryerde bulunurlar. sayılarını ancak Allah bilir. Herbirine Allah'ın verdiği görevler vardır

  Bazıları devamlı olarak Allah'a ibadet eder. Bazılarıda kâinat'ın tertip ve düzeni ile vazifelidirler. İnsanların gücünün erişemeyeceği büyük işler yaparlar insanlara iyiliği telkin eden[​IMG] kötülüklerden koruyan[​IMG] sıkıntılı zamanlarda mü'minlerin yardımına gönderilen meleklerde vardır. Yüce Allah[​IMG] meleklerin varlığı ile sonsuz kudretini göstermiştir.


  Büyük melekler ve görevleri
  1) Cebrâil:
  Meleklerin en büyüğüdür.
  Görevi: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak[​IMG] Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur'an-ı Kerimi Allah'tan peygamberimize getiren Cebrâil'dir

  2) Mikâil: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.
  (Yağmur yağması[​IMG] rüzgar esmesi[​IMG] ekinlerin bitmesi vs. gibi)

  3) İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.

  4) Azrâil: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

  Bu dört melekten başka diğer meleklerden bazılarıda şunlardır:

  Kirâmen Kâtibin: Bunlar iki melektir. Biri insanların sağında[​IMG] diğeri solunda bulunur. sağındaki[​IMG] insanların yaptığı iyi işleri.
  Solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı "Amel Defteri" meydana gelir.

  Münker ve Nekir: Bunlar öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir.

  Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.

  Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır
  8 Temmuz 2010
  #4
 6. Allah Bizlere Cenneti Naspi Etsin İnşallah
  8 Temmuz 2010
  #5
 7. Amin inşallah
  8 Temmuz 2010
  #6
 8. Asi Jüliet, Asi Olmamalısın XD
  8 Temmuz 2010
  #7
 9. Yeri geldiğinde hersey olurum:)
  8 Temmuz 2010
  #8
soru sor

Cennetde görevli olan meleklerin isimleri nedir?

Alakalı Aramalar:

 1. cennette dolaşan meleklerin ismi