Çokgenler Soruları - 5.Sınıf Matematik

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 24 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Çokgenler Soruları - 5.Sınıf Matematik hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın açı özellklerinden biridir?
  A) açı ölçüleri toplamı 360 dercedir. √
  B) bütün açılarının ölçüleri eşittir.
  C) açı ölçüleri toplamı 180 derecedir.
  D) karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir.

  2. Dikdörtgen ve üçgenin köşe sayıları farkı kaçtır?
  A) 1 √
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  3. Aşağıdakilerden hangisini kenarı yoktur?
  A) kare
  B) dikdörtgen
  C) daire √
  D) düzgün beşgen

  4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?
  A) 10
  B) 12
  C) 15 √
  D) 17

  5. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?
  A) Dikdörtgen √
  B) Düzgün altıgen
  C) Düzgün beşgen
  D) Kare

  6. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?
  A) Dikdörtgen √
  B) Düzgün altıgen
  C) Düzgün beşgen
  D) Kare

  7. Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamıştır?
  A) Milliyetçilik
  B) Devletçilik
  C) Laiklik √
  D) Halkçılık

  8. yandaki sayılar arasında bir ilişki vardır.buna göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir? 3------11 4------18 5------27 6------?
  A) 42
  B) 39
  C) 38 √
  D) 40

  9. Çevresi 45 cm olan düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm olur?
  A) 8 √
  B) 9
  C) 6
  D) 7

  10. Aaşğıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?
  A) Eşkenar üçgen
  B) Düzgün beşgen
  C) Düzgün altıgen
  D) İkizkenar üçgen √

  11. Kenar uzunluğunun 3/4'ü 9 dm olan düzgün beşgen şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç dm'dir?
  A) 60 √
  B) 56
  C) 52
  D) 48

  12. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. 1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir?
  A) 60 √
  B) 56
  C) 48
  D) 36

  13. Bir kenar uzunluğu 25 cm olan düzgün altıgenin çevresi kaç metre eder?
  A) 150
  B) 15
  C) 1,5 √
  D) 1,2

  14. Bir kenar uzunluğu 36 cm olan bir kareyle düzgün altıgenin çevreleri eşittir.Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?
  A) 24 √
  B) 22
  C) 20
  D) 18

  15. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir.1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç m'dir?
  A) 60 √
  B) 56
  C) 48
  D) 36

  16. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?
  A) Eşkenar üçgen
  B) Düzgün beşgen
  C) Düzgün altıgen
  D) İkizkenar üçgen √

  17. Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere ne denir?
  A) dikdörtgen
  B) üçgen
  C) düzgün çokgen √
  D) çember

  18. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
  A) 180
  B) 540 √
  C) 360
  D) 720

  19. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
  A) 90
  B) 180
  C) 360
  D) 120 √

  20. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği taşımaz?
  A) Eşkenar dörtgen
  B) Kare
  C) Yamuk √
  D) Dikdörtgen

  21. 8-Hangisi düzgün çokgen değildir?
  A) eşkenar üçgen
  B) kare
  C) düzgün beşgen
  D) paralel kenar √

  22. 9-ABCD bir paralel kenar ve Daçısı 120 derece ise A kaçtır?
  A) 120
  B) 60 √
  C) 80
  D) 40

  23. 1-Çeyrek çember kaç derecelik yaydır?
  A) 180
  B) 90 √
  C) 45
  D) 30

  24. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir?
  A) Bütün kenar uzunlukları eşittir.
  B) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
  C) Düzgün çokgendir.
  D) Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur√

  25. Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir?
  A) Üçgen
  B) Düzgün çokgen √
  C) Dikdörtgen
  D) Altıgen

  26. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dörtgenler grubunda yer almaz? A) Paralelkenar
  B) Kare
  C) Yamuk
  D) Altıgen √
  24 Mart 2011
  #1
 2. Çokgenler Soruları - 5.Sınıf Matematik Cevapları

soru sor

Çokgenler Soruları - 5.Sınıf Matematik