Deizm nedir ?

İsimli konu WH 'Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 9 Mayıs 2008 tarihinde yazılmıştır. Deizm nedir ? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Deizm nedir ?
  Deizm (tanrıcılık)

  Tüm dinleri rededen ancak tanrının varlığına inanan inanç şeklidir. Dinler rededildiği için peygamberler, kutsal kitaplar, cennet ve cehennem, melek, şeytan gibi kavramların hiçbirinin deizm inancında yeri yoktur. Sadece evreni ve doğa kanunlarını koyan, bunun ardından evrene ve insanlığa hiç bir müdahalesi olmayan tanrıya inanılır. Bu tek inancın kaynağı, dolaysız yoldan algılarımızla doğaya ve insanın yapısına duyulan hayranlık ve bunları bir yaratan (tanrı) olması gerektiğine olan inançtır.

  Deizmde ibadetlerin ve dinsel ritüellerin olmamasından dolayı ateistler ile deistler arasında günlük hayatta, pratik anlamda bir farklılık yoktur.

  Deizm, evrim teorisine karşı değildir. Deizme göre insan, tanrının oluşturduğu kurallar çerçevesinde, daha ilkel canlıların evrimleşmesi sonucu oluşmuş olabilir. Bir tanrıya inanmak, o tanrının, insanı aşama geçirmeksizin bir anda yarattığı fikrine de inanmayı gerektirmez. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, İslam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur.

  ***********************************

  Sorular ve Yanıtlar;

  Deizm neye dayanır?

  Akıla ve doğaya. Evrene bakınca bir düzen görürüz ve bu düzen bizi bir tanrı ya da tasarımcı inancına götürür.


  Deizm ateizmin bir çeşiti midir?

  Hayır. Ateizm tanrıyı reddeder. Deizme göre tanrı vardır. Deizm dinleri reddeder.

  Eğer deism tanrı inancını kabul ediyorsa deizm ve yahudilik, islam, hıristiyanlık gibi diğer dinler arasında ne fark vardır?

  Deizm yukarda da geçtiği gibi doğaya ve akla dayanır, vahye dayanmaz. Diğer tüm dinler vahye ya da kutsal kitaplara dayalıdırlar. Deizmde bir rahibe papaza ya da imama gerek yoktur. Deismde ihtiyaç olan tek şey kendi sağduyumuz ve düşünme becerimizdir.


  Deistler tanrının evreni yaratıp geri çekildiğine mi inanıyorlar?

  Bazı deistler öyle düşünüyor, bazı deistler tanrının insan davranışlarına müdahale edebileceğini düşünüyor. Örneğin, George Washington Long Island'dan çekilme ya da teslim olma arasında daha riskli olan çekilmeyi seçmiştir ve kendisine niye daha riskli olanı seçtiği sorulduğunda, bunun yapabileceğinin en iyisi olduğunu ve gerisinin tanrının taktiri olduğunu söylemiştir.


  Deistler dua ederler mi?

  Sadece şükür ve teşekkür için dua edebilirler, tanrıya dikte etmezler. Dua için belli bir yer ve zaman, belirli bir vücut duruşları yoktur.  Deistler tanrıyı nasıl görürler?

  Tanrıyı istediği kadar gücü olan ölümsüz bir varlık olarak görürüz. Albert Einstein' dan alıntı deizmin tanrı tanımı için iyi bir örnek olacaktır: " Benim dinim kendini zayıf aklımızla algılamamız zor olan sonsuz güç sahibi üstün ruha alçak gönüllü bir şekilde hayran olmaktan ibarettir. Bu üstün düşünen gücün duyguları derinden etkileyen ikna ediciliği, ki bu kendini anlamak mümkün olmayan evrende ifşa eder, benim tanrı anlayışımı oluşturur"


  Deizm bir mezhep midir?

  Deizmin bir mezhep olması mümkün değildir çünkü Deizm kendine dayanmayı öğretir ve insanları daima akıllarını kullanmaya teşvik eder. Deizm bedeli ne olursa olsun otoriteyi sorgulamayı öğretir. Deizm vahye dayalı dinler gibi muhakemesi olmayan iddialarda bulunmaz. Vahye dayalı dinler insanları tanrının söylediklerine teslimiyete ya da bu sözlere karşı düşünme gücünüzü ertelemeye çağırır. Bunu iman olarak adlandırırlar. Örneğin, Musa'nın denizi yardığına ya da İsanın suyun üstünde yürüdüğüne ya da Muhammedin Kuran'ı bir melekten aldığına inanmak ne kadar mantıklıdır?


  Deizmin dünyadaki fenalıklara karşı cevabı nedir?

  Dünyadaki fenalıkların büyük bir kısmı eğer tanrı vergisi aklımızı kucaklasaydık ortadan kalkabilirdi. Unutulmamalıdır ki, Doğanın bulduğumuz ve ilerlemekte kullandığımız bütün kanunları, bilgisayardan tıppa ve uzay yolculuğuna kadar önceden beri vardı. Ama biz bilgimizi ilerletmek ve öğrenmek yerine batıl itikadları ve korkuyu seçtik. Başarının gereği olan zor işleri becermektense kendi davranışlarımızdan sorumlu olmadığımızı düşünmek daha çok yatıştırıcıdır. Deizm her soruya bir cevabının olduğunu iddia etmemektedir, deizm sadece bu sorulara giden doğru yolda olma iddiasındadır.
  9 Mayıs 2008
  #1
 2. Deizm nedir ? Cevapları

 3. Uzun süre düşündükten sonra Deist olmaya karar verdim ... Objektif düşündükten sonra gerçekten de mantıklı .. anahtar kelime ( biz ne yazıkkı bilgimizi ilerletmek yerine , batıl itikadları ve korkuyu seçtik)
  21 Haziran 2008
  #2
 4. deist olanlara sesleniyorum siz hatanızı kendi elinizle veriyorsunuz nedense hep ALBERT EINSTEIN'ini kendi tarafınıza aldığınız için yine sizinle bu şahısı kullanarak cvp. vereceğim.

  Albert Einstein' dan alıntı deizmin tanrı tanımı için iyi bir örnek olacaktır: " Benim dinim kendini zayıf aklımızla algılamamız zor olan sonsuz güç sahibi üstün ruha alçak gönüllü bir şekilde hayran olmaktan ibarettir. Bu üstün düşünen gücün duyguları derinden etkileyen ikna ediciliği, ki bu kendini anlamak mümkün olmayan evrende ifşa eder, benim tanrı anlayışımı oluşturur"

  yani gördüğünüz gibi albertin dediği gibi akıl tanrıyı anlamada
  yetersiz o halde geriye tek bir seçenek kaldı o daha vahy

  .....gön hz ibrahimin dininden olan İBRAHİM MUTLU
  "EŞEK İÇİN OT İLE ŞEKER BİRDİR AMA EŞEK YARATILIŞI BAKIMDAN OTU BEĞENİR"
  HZ MEVLANA
  15 Şubat 2009
  #3
 5. Bir şeye karşı çıkmadan önce okumalı ve üzerine düşünmeli, zahmet olmazsa aşağıdaki yazılanları bir kez olsun okuyun lütfen..

  MÜLK SÛRESİ

  Mekke’de inmiştir. 30 âyettir. Adını başlangıç kısmında geçen ve Allah’ın kâinatı yaratıp yönetmesinde ortaya çıkan mülkünden, yani hakimiyetinden bahsetmesinden alır. Allah’ın dünyayı bütün imkânları ile insanlara âmade kıldığını, insanlara gözler, kulaklar, gönüller verdiğini, daha nice hikmetli eserlerinin O’nun tek Yaratıcı, tek Mâbud olduğunu ortaya koyduğunu bildirip âhirette O’na hesap verileceğine inanmayanların kendilerini mâruz bıraktıkları tehlike bildirilir. Allah ve buyruklarını tanıyanların felaha ereceği bildirildikten sonra, ikinci kısımda kâfir ve nankörlerin kötü âkıbetleri anlatılır.

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  1 – Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O herşeye kadirdir.

  2 – Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur).

  3-4 – Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Her hangi bir kusur görebilir misin?

  Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.

  5 – Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık.

  En yakın sema: Yıldız ve gezegenleri vasıtasız olarak görebildiğimiz gökyüzüdür. Onun ötesi ancak araçlar vasıtasıyla görülebilir. Daha ötesi cihazlar vasıtasıyla bile görülemez.

  Cin şeytanları yüce gayb âlemini dinleyip, haber çalarak onları dünyadaki yoldaşları kâhin ve falcılara vermek isteyince onlar şihaplarla (alevlerle) kovalanırlar. Şihaplar meteorlarla ilgili olabilir. Gayb âleminde cereyan eden hadiselere, görünen âlemde alamet koymak Cenab-ı Allah’ın âdetinde bulunan bir şeydir.

  6 – Rab’lerini inkâr edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası!

  7 – Onlar oraya atılınca, cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler.

  8 – Cehennem öfkesinden nerdeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri: “Sizi uyaran bir peygamber dâveti size ulaşmadı mı?” diye sorarlar.

  9 – Onlar şöyle cevap verirler: “Evet, bizi uyaran oldu, ama biz onu yalancı saydık ve “Rahman hiçbir vahy indirmedi, siz besbelli bir sapıklık içindesiniz” dedik.

  10 – Ve ilave edecekler: “Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık!”

  11 – Böylece günahlarını itiraf ederler. Bizden ırak olsun o cehennemlikler!

  12 – Fakat Rab’lerini görmedikleri halde, O’na karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.

  13 – Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir.

  14 – O yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu?

  (İlmi herşeye nüfuz eden, herşeyden haberi olan) latîf ve habîr O’dur.

  15 – Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da O’dur.

  Haydi öyleyse siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın. O’nun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip O’nun huzuruna çıkacağınızı da bilin.

  Yer uysal bir binek gibi insana hizmet ediyor. Omuzlar atın en hassas azasıdır. Binicisinin omuzuna basmasına pek razı olmaz. Arzın, omuzları üzerinde yürünürse, bunun mânası, onda itaat etmeyen hiçbir tarafın kalmadığıdır.

  Cenab-ı Allah, barındırdığı milyonlarca tür mahlûkata göre küçücük olan bu dünyayı, onların sayılara sığmayan fertlerine hazırlanmış yüzbinlerce çeşit erzak ve ihtiyaç maddeleri ile doldurmuştur. Bu yerküreyi, bir gemi gibi uzay okyanusunda hızla hareket ettirip mevsimlere uğratarak, bahar ve yaz mevsimini, yüz binlerce yiyeceklerle doldurup, her kış erzakı tükenen canlıların, imdadına, erzak gemisi halinde göndermektedir.

  16 – Yüceler yücesi olan Allah’ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor.

  Bu ifadeden, Allah’ın yukarıda bir cihette ve bir yerde olduğu mânası çıkarılamaz. İnsan, mekanlara sığmayan Rabbini, farkında olmadan hep yücelerde düşündüğünden böyle buyurulmuştur. Nasıl ki duada eller yukarıya kaldırılır. Vahiyler, kitaplar, melekler, emirler yukarıdan indirilir. Hâşa, bunlar Allah’ın yukarıda olduğunu anlatmak gayesini taşımazlar. Bu müteşabih âyetler insana bir tasavvur verirler. Bu gibi âyetler Allah’ın mutlak yüceliğini ifade ederler. Bunlar. “O’nun hiç benzeri yoktur” “Yüzünüzü nereye döndürürseniz Allah oradadır” gibi muhkem âyetlerin ışığında gerçek mânalarını bulurlar.

  17 – Yahut O’nun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz!

  18 – Onlardan öncekiler de dini, peygamberleri yalan saydılar. Ama Benim red ve inkâr edişim, intikamım nasıl olurmuş, anladılar!

  19 – Üstlerinde kuşların saf saf dizilip kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada Rahman’dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür.

  20 – Rahman’ın dışında size güyâ yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler büyük bir aldanış içindedirler.

  21 – Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu, onlar azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler.

  22 – Düşünün bir: Yüzükoyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi?

  Burada âhireti inkâr edenler, psikolojik bir delil ile ikna edilirler: İnsan yaratılışı gereği tehlikeden kaçar. Hatta onda bir, yirmide bir tehlike ihtimali olsa bile o yoldan gitmek istemez. Fayda ve menfaatini garantilemek ister. Cenab-ı Allah ona şunu hatırlatıyor: Âhirete inanırsan, dümdüz yolda güven içinde elini kolunu sallaya sallaya yolda ilerlersin. Ama âhireti inkâr edenin işi çok zordur; âdeta yüzüstü sürünerek yol almaya çalışan gibidir. Hiç insan böyle olmak ister mi? Her an yakalanma tehlikesi ve endişesi ile firarî duruma düşmek ister mi?

  23 – De ki: Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Sizin şükrünüz ne de az!

  24 – Sizi yeryüzünde yaratıp zürriyet halinde yayan O’dur. Ölümden sonra da diriltilip yine O’nun huzurunda toplanacaksınız.

  25 – Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar: “Eğer iddianızda tutarlı iseniz, bu vaad yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdid ettiğin azap ne zaman?

  26 – De ki: “Bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım.”

  27 – Onu yanıbaşlarında buldukları zaman inkâr edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine: “İşte sizin isteyip durduğunuz şey!” denilir.

  28 – De ki: “Söyler misiniz bana: Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri, ister helâk eder, ister merhamet eder,

  ne ederse eder, peki kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır?”

  29 – De ki: “Sizi imana dâvet ettiğimiz İlah Rahmandır. Biz O’na iman ettik. O’na dayandık.

  Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz.

  Bu âyet Allah’ın varlığına dair ilzamî bir delil ihtiva eder. Bu öyle bir delildir ki inkârcıyı susturur, diyecek bir söz bırakmaz. “Biz O’na inandık. Farz-ı muhal, dediğimiz olmasa da hiçbir zararımız olmaz. Ama siz, olan bir gerçeği inkâr ettiyseniz, onun ebediyyen cezasını çekeceksiniz.”

  30 – De ki: “Söyleyin bana: şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu, kim getirebilir size?”


  Dahası için anlayabileceğiniz en iyi dil hangisi ise Kur'an-ı Kerîm'in o dildeki mealini bir kez olsun baştan sona okumanızı öneririm. Allah yardımcınız olsun...
  7 Eylül 2009
  #4
 6. PayLasm İCin TesskürLr..! :)
  14 Aralık 2009
  #5
 7. mrb öncelikle..benim merak ettiğim bir konu var semavi dinleri reddeden bir inanışın(ki bence yanlıştır)anlatıldığı bir siteye islami arkadaş bulma gibi bir reklam neden alınır..her şeyi mantıkla açıklamaya çalışan arkadaşlar bu sizce mantıksızlık değil midir_?bu sorarlar adama...
  5 Haziran 2010
  #6
 8. Gerçekten güzel bi paylaşım...
  3 Temmuz 2010
  #7
 9. ya arkadaslar ben muslumanım elhamdulıllah ve de ülkücüyüm ama yenı tanıstıım bırı dıstmıs ve bırz konusmayla yanıma cekcem gıbı duruyo aklı karısmıs sadece cok baskı yapmıslar bana yardımcı olacak bırı varmı ayrıca burdakı deıstım dıen arkadaslara sorum var bes tane bılyeyı fırlatsanız hepsı 5 er santım arayla nasıl dusurebıırsınız sızce hersey tesaduf dıyellım yada tanrı yarattı gıttı pekı hersey tesaduf eer bu dedıım olayı gerceklestırın bende deıst olcam bı ımkansız yanı bence aklınızı kullanın herseyı reddetmeden once ha bu ınandıınız sey nerden cıktı onuda solım ınsanlara allahın emırlerı zor geldı ıbadet etmek 24 saatın bır saatını ayırmak sonra bole bı yola bsvurdular
  17 Ağustos 2010
  #8
 10. Bu yazıyı yeni okudum ve iftara 5 dk. var =)zihnimin bağlantıları bir yerde koparsa şimdiden özür dilerim Arkadaş deizmin tarifini vermiş yer yer mantıklı gelen (mantıklı olan demiyorum) taraflarını ifade etmeye çalışmış. Şimdi buraya nakilden değil (çünkü peygambere, meleğe kısacası herhangi bir vasıtay inanmıyor) akıldan pek çok delil getirebilrim ama manasız kalıcak... Çünkü bu mevzu tartışılacaksa bile bunun zamanı ve zemini burası değil. Yani dini savunacak arkadaşlar lütfen burada bu gayrette olmasınlar. Çünkü yaşamayan ve hissetmeyen için yaşamadığı şey yoktur. Öyle zanneder.. Siz ne derseniz deyin her zaman karşıdaki anlamak istediğini cımbızla seçer cümlelerinizden. Kimseyi kınadığım için söylemiyorum bunları fakat inanmayan arkadaşlara şunu söylemek isterim ; Hidayet Allahtandır o istemedikçe siz bunu hissedemezsiniz rabbim sizlere de hissetmeyi nasib etsin
  26 Ağustos 2010
  #9
 11. ya kardeş çok güzel yazmışsında . hani biz zaten tanrıya inanıyorz ama senin o yazdğın şeylere inanmıyorz . ona bakarsan bende müslümandım şu anda deistim. halimden de çok memnunum . hristiyanlığıda araştırdım museviliğide müslümanlığı zaten biliyorrdm. bu saçmalıkları gördükten sonra kakarımı verdim. enstein özentisi falan da değiliz. tamamen kendi irademiz . insan beyni kendisine sınırlamalar konulmasından nefret eder bunu unutma ve bütün dinler seni kısıtlıyor . sana kısıtlamalar koyuyor . bizim dinimiz de inancımızda bilim ve doğa üzerine . saygılar ....

  10 minutes süre sonraki ekleme :

  kardeş biz nasıl senin inançlarına saygı duyuyorsak sende saygı duy. biz namazın orucun zorluğundan değil saçmalığından inanmıyorz. bir insan ne için 15 saat aç kalır . kimin için? varlığını bilmedğin bir peygamber içinmi . cennet cehennem melekler için mi ? ben şu anda bu yazıyı yazıyorm. düşünüyorum ve ben varım. bu gerçektir ve ben eminim . öbür dünya ölüm sonrası hayat gerçekmidir ? bilinmiyor . sadece bir kurana yada incile bakarak görmedğim birşeye inanmak istemiyorm. aslında inanıyorm tanrıya ama dinlerine inanmıyorm. neden allah sürekli farklı dinler göndermiş yer yüzüne . bana bunun cevabını ver kurandan. allaha göre incilde hristiyanlıkta doğru olan neden musevilikte müslümanlkta yanlış . neden insanların kafalarını bu kadar karıştırıyor. bir tane din yap yada gönder . herkes ona inansın . doğrularda yanlışlarda orda olsun. sınaw diyosunuz bu dünyaya . sonu belli sınav olmaz be kardeşm. sonumuz belli sizin dininize göre . sınav bunun neresinde . irade diyosunuz sonra diyosunuz tanrı insana istedği davranışı yaptırabilice kgüce sahiptirr . ben bi hareket yaptğımda gerçkten kendi irademle mi yoksa tanrı nın isteğiylemi yaptığımı nerden bilicem. belki onu ben değilde tanrı istedi . ve bana doğmadan önce yada bşka bir alemde kimse böyle bir dünyaya gidiceksn . bunlar olcak şu olcak sınaw olcaksn sonra cennet cehennem falan filan kimse bana sormadı istermisn istemezmisn diye . ben kendimi burda buldum. tek din yada tek inancım doğa ve bilimdir. gerisi şüphelerden oluşan gerçeklik payı bile şüphe olan inançlardır . kendini iyi hissetmek için yapılan ibadetler inanışlar . bence tek bir iyi vardır bilim. tek bir kötü vardır cehalet.
  22 Eylül 2010
  #10
 12. 2000 li yıllarda bile ben peygamberım diye ortaya cıkan ınsanları goruyoruz hz. olarak tabır edilen kişilerin zamanında 2000 li yıllardaki gibi ben peygamberim diye ortaya cıkan ınsanlardan bi farkı oldugunu dusunmuyorum.
  Müslümanlığın en iyi yanının temizlik oldugunu soyleyen bi kadınla karsılastım calıstıgım eczanede kadın 2 haftada 1 kere banyo yapıyormus kendisi soyledi uzerınde manto yazın sıcagında durumun ne kadar temız oldugunu bı de sız dusunun.Birde dinleri o kadar cok saptırmıslar ki yine eczaneye hacca gitmiş bi dayı geldi prostat olmus neden oluyor diye sordu erkekde ayakta idrar yapmaktan daha sık goruluyor dedım.Adamın soyledıgı zaten dinimizce ayakta işemek gunah.Gercekten gunah oldugunu dusunebılır ama neden gunah dıye ogrenmek ıstedım amcanın acıklaması suydu hz muhammet bı gun mezarlıgın yanından gecerken su sesı duymus daha sonra cıglık duymus o su sesı ıdrar sesıymıs ondan cıglık atıyormus ondan gunahmıs.O kadar sacma yerlerden sevap gunah kavramları cıkartmıslar kı gerekcesını ogrenınce sevap gunaha ınanacak olsamda ınanasım gelmıyor.
  Eger sevap gunah diye bir seye ınanan varsa gercekten ; sevabı sadece agıretı dusundugu ıcın yaptıgına ınanıorum.
  Ben eger bırısıne bır ıyılık yapacaksam onu sadece ıyılık yapmak ıstedıgım ıcın yaparım. Oruc desek dıne ınanan muslumunım dıye gecınen ınsnların arasında ramazan zamanı oruclumusun dıye bı konu oldugunda yalan uzerıne kurulu gerekcelerle; neden tutmadıgını acıklama gereksınımı duyması sınırımı bozuyor.
  7 Ekim 2010
  #11
 13. ben uzun zamandır deistim ve deist olmaya karar vermedim aslında hep deist olduğumu farkına vardım sadece... hiç kimsenin düşüncesi umrumda değil ama şu anlamsız semavi dinlere inanıpta benim inancımı eleştiren insanlara sormak istiyorum... neden kuranda cine bir ayette şeytan bir ayette ise melek deniyo... enam suresinde 111.ayette yazanlar ve daha bi dünya çelişmeli ayet sizlere hiç mi bir şey ifade etmiyo... kuran tevrat zebur incil hepsi safsata... hepinizin gözü boyanmış... ayrıca siz müslümanda değilsiniz... hani müslümanlık hoşgörü diniydi, nerde? sizde ne hoşgörü ne saygı hiç biri yok... kusura bakmayın ama gözünüz görmez kulağınız işitmez diliniz söylemez aklınız bilmez olmuş... müritçilik sizde, tarikatçılık sizde, cemaatçilik sizde, irticaa sizde daha sayim mi? siz, semavi din inançlılar... aslında siz en büyük korkaksınız... bir gözünüzü devlet bir gözünüzü din ağzınızıda aileniz kapıyo ve soyutlanıp kalıyosunuz... kim bana rahibeyle çarşaflı kadın arasındaki farkı yada bir papazla hocanın arasındaki farkı yada kiliseyle cami arasındaki farkı yada kuran incil tevrat zebur arasındaki farkı kim açıklayabilir... kimse açıklayamaz çünkü hepsi aynı safsata... siz ateş korkusu ve cennet vaadleriyle yaşamaya devam edin... aranızda eminim sinirlenip söylediklerimi hazmedemeyenler olacaktır kusura bakmasınlar ama artık gerçeklerle yüzleşmeyi bir deneyin...
  23 Ekim 2010
  #12
 14. arkadaşlar yukarıda belirtmissiniz yok birçok kitap var incil, tevrat hepsi farklı şeyler yazıyor diye aslında hepsinde yazan şey aynıdır. fakat biz müslümanlar bütün kitaplara inanıyoruz ve iman ederken kitaplara da iman ediyoruz fakat onların değiştirilmemiş haline inanıyoruz. müslümanlar arasında kötü şeylere başvuran yok mu kesinlikle var. fakat unutmayın ki o dine mensup olduğunu söyleyen o dinin peygamberinin ailesini katletmiştir. torunlarını yoldaşlarını müslüman olduğnu söyleyen yezid tarafından yok edilmiştir. lütfen bizim bir kediden bir köpekten veya başka bir canlıdan farkımız olduğunu görün. arkadaşlar herşeyi kendi iradenizle yapıyorsunuz tabi şu an sağ elinizi de kaldırabilirsiniz sol elinizi de kaldırablirsiniz yada ikisinide kaldırmayabilirsiniz bu sizin kendi insiyafitinizdir.
  3 Kasım 2010
  #13
 15. tanrı var ya da yok. Ne olmuş yani?? aradaki fark nedir?? tanrının olması yada olmaması arasında nasıl bir fark vardır.. neden inanmak için kendimizi bu kadar zorluyoruz.tanrı, biz üzerinde düşünüp tartışmasak da var. tabii varsa.
  ama bilmek istediğim şey neden yıllardır bunu tartışıyoruz? neden insanları inandıkları dinlere göre yargılamaya çalışıyoruz. yani bu biraz, herkesin takım elbise giydiği bir toplantıda insanların iç çamaşırlarına ayrılması gibi birşey. boxer giyenler; slip giyenler...
  sonuçta karşımızdaki insanın pantolonunu zorla indirmedikçe iç çamaşırlarını da göremiyoruz değil mi??
  20 Aralık 2010
  #14
 16. Sayın deistler bakın işte şuanda bu ülkenin uzuun yıllar eğitim almış dini inançları son derece güçlü bir bireyi var ve size saygı duyuyorum ama sırf birşeyler düşünebildiğiniz içini, düşünemedikleriniz ise size bir bir gün ama cok geç olmadan vakıf olur diye umarak seslenmek istiyorum size.

  Tek bir sorum olacak sizlere. Sız deıstler tanrının var oldugunu dusunuyorsunuz s'zce cok guclu olmalı oyle degılmı? Pekı bu cok guclu tanrının bulundugu yerden yarattıklarına seslenmesı onlara dogruları anlatan b'r k'tap gondermes' mı sacma gel'yor?
  6 Ocak 2011
  #15
 17. rabbim kimseyi deist ateist ve başka izmlerin peşinden koşan istlerden eylemesin,bu konuda fikir sahibi olmak için yaptığın paylaşımın için teşekkürler. çünkü...
  7 Ocak 2011
  #16
 18. İnanmak görünmeyene inanmaktır. görünene inanmamak ahmaklıktır.!!! deiat olarak sizler tanrının varlıgını kabul edebiliyorsunuzda neden sizin istedigi gibi kontrol edebilecegini kabul edemiyorsunuz ?? tanrı sizi yaratacak güçte ise sizi istedigi gibi kontrol edemez mi?? siz deistler olarak tanrıya insan özellikleri kazandırmayı amaçlıyorsunuz. ama ihlas suresinde yeterince acıklanmıştır. ( gerçi siz kurana veya dinlere inanmadıgınız için bu örnegi kabul etmezsiniz). ayrıca hangi insan yaptıgı (ürettigi-yarattıgı) bir ürünü nesneyi yaptıktan sonra bir kenara atmışki tanrı yarattıgı insanları bir kenara atsın. ressam bile yaptıgı resimi izler inceler takip eder. ki böyle bir kainatı yaratma kudretine sahip tanrı neden bu kainatı başı boş bıraksınki?? madem deistlik akla ve bilime dayalıydı bunları açıklasın o zaman ...
  10 Ocak 2011
  #17


 19. Şimdi ben senin sorularının hepsinin cevabını vericem hemde maddeleyerek .

  1-) ''kardeş biz nasıl senin inançlarına saygı duyuyorsak sende saygı duy''

  Tabi saygı duyulmalı bende duyuyorum sadece sizlerin doğru yolu bulmanız için çaba sarfediyoruz ...

  2-) ''biz namazın orucun zorluğundan değil saçmalığından inanmıyorz''

  Saçmalık demişken nasıl bir saçmalık her şeyi yaradan ALLAH değilmidir.ALLAH a sizde inanıyorsunuz zaten öyle değil mi ?O zaman bizi yeri göğü yaradan için niye ibadet etmeyelim niye tapmayalım...Yoksa ALLAH a da mı inanmıyorsunuz ?

  3-) ''bir insan ne için 15 saat aç kalır.kimin için? varlığını bilmedğin bir peygamber içinmi . cennet cehennem melekler için mi ''

  Güzel soru ... Niye mi aç kalır bir insan 15 saat sen hiç açlık yaşadın mı yokluk yaşadın mı ?Sen afrikada yaşadın mı?Sen günü sadece ekmeklen geçirdin mi ? Sen hiç hayatında savaş geçirdin mi ? İşte o sana gelen oruç saçmalığı bu insanların halini anlamak için işte bu oruç halimize şükretmemiz için 15 saat aç kalıp halimize şükretmemiz için yapılan bir ibadettir.Ayrıca sen kuranı kerimi incelememişsin oruç melekler için değil peygamberler için değil açlık yaşayan insanların halini daha iyi anlamak için tutuluyor ..

  4-) ''ben şu anda bu yazıyı yazıyorm. düşünüyorum ve ben varım. bu gerçektir ve ben eminim''

  Sen şuanda yazıyorsun ama aklın senle değil.Düşünüyorum o halde varım diyorsun pek felsefe dersi almışa benziyorsun . Somutluk ve soyutluk arasında kalmışsın sen bence gerçekliği tekrar ara tüm kutsal din kitaplarını okumanı tavsiye edeerim.

  5-) ''öbür dünya ölüm sonrası hayat gerçekmidir ? bilinmiyor''

  Öbür dünya gerçek midir demişsin ölünce nasıl olsa anlıycaksın ama böyle bir inanışlan ölmemeni tercih ederim..Orda çok canın yanabilir.Peki insan ölünce nereye gidier.İnsan öldümü bir boşluğa mı düşer sizin inanışınızda nedir merak ediyorum.İnsan ölünce ALLAH hzuuruna çıkmaz mı?İnsan ölüncen yaradanın karşısna çıkmaz mı ?

  6-) ''sadece bir kurana yada incile bakarak görmedğim birşeye inanmak istemiyorm. aslında inanıyorm tanrıya ama dinlerine inanmıyorm. neden allah sürekli farklı dinler göndermiş yer yüzüne . bana bunun cevabını ver kurandan. allaha göre incilde hristiyanlıkta doğru olan neden musevilikte müslümanlkta yanlış .''

  Doğru inanmamalısın tabi somut birşey görmeedikçe hiçbirşeye inanmamanı hak veriyorum.Allaha inanıyorum demişsin ama yaptıklarına inanmıyorsun çok ilginç .Allah neden sürkli din gönderdi demişsin açıklıyım hemen önceki dinler bozulduğu için yeni bir din göndermişstir.Dinler amaçlarından saptığından dolayı ALLAH yeni bir din göndermiştir.ALLAH a göre incilde hristiyanlıkta doğru olan neden musevilikte yanlış küçük bir tebessümle başlıyım yazıma :) az öncede belirttiğim gibi dinler kendi amaçlarından sapmaya başladığı için yani incil sürekli yeni gelen papa tarafından tekrar yazıldı.Her gelen papa yeni bir yazı ekledi veya kitabı değiştirdi.ALLAH ın göderdiği şeyi nasıl değiştirebilirsin ALLAH ın kutsal kitabını sen nasıl değiştirebilirsin.
  20 Ocak 2011
  #18
 20. Arkadaşlar ben müslümanım.ve size inandığım dini anlatacağım. Buradaki arkadaşların bir çoğu müslümandır ama ben belki biraz farklı düşünüyorum islamı. çok kısa bir zamana kadar babadan oğula kalma saltanat ve sadece duyumlarla yaşadım ve öğrendim islamı. Ama son zamanlarda yaptığım araştırmalarda anladımki bugüne kadar doğru bildiğim bir çok şey yanlışmış.hz.muhammet ten bugüne kadar ortalama 20 nesil gelip geçmiş ve herbir generasyon dine bir şeyler katmışlar.gerçek din allah a aittir ve allah insanlara kuran da en güzel bir şekilde anlatmıştır. Allah ın adil sıfatı gereği bütün toplumlara bir uyarıcı gelmiştir.ama insanlar (yahudiler ve hristiyanlar) bu dini gereği gibi anlayamamışlar bu dine dışarıdan bir çok hurafeler katmışlardır.buda kitaplaşmış ve allah kelamı ve kul kelamı bir sayılmış incilde ve tevratta yerbulmuştur. Netice olarak herkesin bildiği gibi hahamlar ve rahiplerin deyimleri ile incil ve tevrat değişmiştir. şuanda yaşadığımız toplumda o kadar çok yazılmış kitap,okadar çok söylenmiş söz varki insan neye ve kime inanacağını şaşırıyor. Toplumumuz bilinçsizce insanları rablaştırıyor. Rab (terbiye eden) demektir. Herkes bir gruba giriyor ve malesef tevbe suresi 31.ayette bahsedilen konuya meylediyor. Bilerek veya bilmeyerek. Peygamber efendimiz ''bende sizin gibi bir insanım ''demesine rağmen çok yüceltiliyor. Kızı fatma ya ''babam peygamberdir diye bana güvenme çünkü bende nasıl hesap vereceğimi bilmiyorum'' demesine rağmen hala bir şefaat anlayışı devam ediyor.şefaat kime edilir? Elbette cehennemliklere. Cennetliklere şefaat lazım değildirki. Yani allah ın kurallarına uymamış cehennem ehline allah resulu nasıl şefaat edebilir. Kuran da açıkça ayrılmayın birlik olun dedikçe biz ayrılanlardanız.dört tane imamın arkasından gidip bu işi mezhep savaşlarına kadar götürüyoruz. şahsen ben mezhepsizimdir. Benim için bütün müslümanlar birdir. Nerede ve ne zaman doğacağına karar vermemişken ve allah ın iradesi ile doğmuşken nasıl olurda insan doğduğu topraklar için milliyetçilik yapabilir.o zaman ben şubatta doğduğum için benden sonra mart doğumlulara küçümseyerek bakabilirim. Müslüman müslümana milliyetçilik yapamaz. Benim için türk müslüman ne ise alman müslüman aynıdır. Bir konuya daha değinmek isterim. Külli ve cüzi irade denilen iki farklı irade vardır. Külli irade allah a ait iradedirki bunun önüne geçilemez.doğum ölüm zaman bunlar allah ın iradesidir. Birde cüzi irade vardır ki bu kulun elindedir. Doğru ve yanlışı seçmek tamamen kula bırakılmıştır. Yaşadığımız dünya cennet ve cehennem arası(araf)tır. Seçimini yapacaksın ve yapmış olduğun seçimin neticesine katlanacaksın.bu cüzi iradeye allah asla müdahele etmez. Bakınız mekkeli müşrikler peygamber efendimize '' allah bize seni değilde,bir melek gönderseydi elbette in******rdan olurduk,demekki allah bizim inanmamızı istemiyor'' dedikleri zaman gelen ayet gayet açıktır. ''ben eğer onalara bir melek göndersem veya meleğin kanadının biraz ucundan göstersem iş bitirilir ve müşrikler helak edilir.'' burada allah açıkça ben sizin seçiminize müdahale etmem demektedir. Zaten tersi olmuş olsa adalet kavramı ortadan kalkar.ve bu dünyadaki imtihanımız anlamını kaybeder. Peki ama neden biz imtihandayız?? çünkü allah adem i yarattı ve meleklerden üstün tuttu. Bunu iblis kabul etmedi. Bir iddia ortaya attı. '' ben seni tesbih edip dururken sen,zalim olan insanı yarattın'' dedi. Ve allah tan muhlet istedi. Insanların zalim,nankör,cahil ve meleklerden daha aşağılık olduğunu göstereceğim dedi. Allah iblise bu mühleti verdi. Iblis ve insanlar birbirine düşman olarak yeryüzüne indi. şimdi savaş zamanı. Seçim zamanı. Isteyen istediği yoldan gidebilir. çünkü seçim hakkına asla müdahele edilmez ve başkasının seçiminden asla başka birisi mesul tutulmaz. Arkadaşlar nacizane benim tavsiyem odurki bildiklerinizi tamamen unutun ve kuran dışında size gelen bütün bilgileri sorgulayın. Sorgulama da ki ölçünüz kuran olsun. Kuran a teslim olalım. Kuran dışında bütün kitapları teslim alalım. Kulaktan duyma bilgileri unutalım. Dikkat edin,kuran da birçok yerde geçen ayetlerde, ''inkar edenlerin tamamı atalarından buldukları ve gördükleri sebebiyle inkar etmiştir.''' atalarımızı,alimlerimizi,hocalarımızı ve herkesi sorgulayalım. Yalnız bu sorgulamada kuran ölçümüz olsun.
  20 Şubat 2011
  #19
 21. arkadaşlar herkesin(iki tarafında) yorumlarının teker teker okudum ve bir müslüman olarak deist arkadaşlara şunu söyleme istiyorum islam hristiyanlık ve bazı dinlerin temeli aynıdır. fakat hristiyanlık ve musevilik dinleri daha eski kökenlere dayandığı için bazı din adamları papavb kişiler olsun değiştirilmiştir. farkettiyseniz hristiyanlıkta katolik ve ortodoksluk vardır ve araştırırsanız incilin hristiyanlıkta 4-5 tane çeşidi bulunmaktadır bu da hristiyanlığın bazı değişimlere uğradığının göstergesidir. bir de şu yönlere bakalım biz kendi peygamberimizi hz muhammed olarak görürüz ama imanın şartları arasında vardır (allah'ın peygamberlerine inanmak) şunu anlayabilirizki müslümanlık şu ana kadar dünyaya gelmiş en son ve değiştirilmemiş dindir. ayrıca peygamberlere inanmayan kişiler dinin nereden geldiğini gökten mi düştüğünü açıklayabilirmi eğer tanrı o zamanki insanlara dini anlatmıştır ya da melek göndermiştir derseniz yanlış söylemiş olursunuz çünkü Allah'ın peygamberi insan arasından seçmesi insanların peygamberi daha iyi anlamasına sağlar. oruç zekat gibi ibadetlerde allahın bizim gibi ihtiyacını karşılayıp karnını doyurabilen kişilerin yokluk içinde olan kişileri anlammamız ve yoksulların gelecek yardımlarla geçinebilmesi demektir. yani allahın kural koyduğu şeyler insanların gruplaşmasını önler birlik beraberliği arttırır.
  26 Mayıs 2011
  #20
soru sor

Deizm nedir ?