Delâil-i Hayrât - En Güzel Salâvatlar

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, world_power üyesi tarafından 9 Mayıs 2011 tarihinde yazılmıştır. Delâil-i Hayrât - En Güzel Salâvatlar hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Delâil-i Hayrât (Salavati Şeriflerin Tümü Demektir)

  Delâil-i Hayrât"
  kitabı asırlardır okunmaktadır.
  Bu kitabı okuyan pek çok kimse maddî ve mânevî hastalıklarına şifa buldular ve
  ALLAH'ın lütfuna mazhar oldular.


  Pek çok salâvatıı şerifenin cem edildiği "Delâil-i Hayrât" ismindeki o meşhur kitabın telif edilmesiyle alâkalı olarak şöyle bir kıssa anlatılmaktadır:
  (((Okumaya deger. Uzun ama))))


  Delâil-ii Hayrât"ın müellifi olan Süleyman el-Cezûlî Hazretleri günün birinde yolculuk esnasında abdest tazelemek ihtiyacı hissetti. Fakat yanında su yoktu, etrafta da ne bir dere, ne de bir su kaynağı görünmüyordu. Şöyle kısa bir araştırma sonunda bir su kuyusu buldu. Fakat kuyudan su çekmek için ne bir kova, ne de bir ip vardı. Ne yapacağını bilemedi, durdu. Nasıl yapayım da bu kuyudan suyu çıkarayım diye çare düşünürken, civardaki evlerden birinin önünde kendisine bakmakta olan bir kız gördü. Hemen ona hâlini arz ederek bir kova ile ip getirmesini istedi. Evinin önünde bekleyen kız, çaresiz bir şekilde kuyunun başında bekleyen bu yaşlı pir-i fâniye kim olduğunu sordu. Zamanın âlimlerinden olan Süleyman el-Cezûlî Hazretleri kendisini tanıtınca kız hayretle:


  "Bütün insanlar sizin ilminizden istifade eder, sizi hayır ve kerametle överler. İnsanların bir müşkülü olduğu zaman sizden yardım beklerken, siz kuyudan bir kova su çıkarmaktan aciz kalmışsınız." dedi. Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî:


  "Evladım hiç kuyudan ipsiz, kovasız su çıkarılır mı, bu nasıl olur? deyince, kız kuyunun başına gelip, bazı şeyler okuyarak kuyunun içerisine üfürmeye başladı. Mevlâ'nın hikmeti, o andan itibaren kuyunun içindeki su kabarıp yükselmeye başladı. Nihayet kuyunun suyu tamamen dolarak taştı. İmam el-Cezûlî bu işe çok taaccüp etmişti. Kuyudan taşan sudan hemen abdestini aldı sonra kıza dönüp:


  "Evladım! Sen bu keramete hangi amelin sebebiyle nail oldun?"diye sorunca, kız dedi ki:
  "Ben Peygamber Efendimize salâvatı şerifeyi çok getirip, buna devamla bu keramete nail oldum." diye cevap verdi.


  İmam el-Cezûlî Hazretleri kızın bu apaçık kerametine şahid olunca salâvatı şerife zikrini artırdı ve daha çok salâvat getirmeye başladı. Yaşadığı bu hâdise hiç aklından çıkmıyordu. Kız bu keramete ulaşmasının sebebi olarak salâvatı şerifeye devam ettiğini söylemişti; ama acaba bu hangi salâvatı şerifeydi? Çünkü o kadar çok salâvatı şerife vardı ki..


  Yine bir gece yatağına uzanmış yatıyordu; ama bunları düşünmekten gözüne uyku girmemişti. Derken gecenin yarısı olunca bir de baktı ki, hanımı yavaşça yanından kalktı. Abdestini aldı, elbisesini giyindi ve bütün hazırlığını yaptıktan sonra da kapıdan çıkıp gitti. Hanımının bu hâlinden şüphelenen İmam el-Cezûlî hiç belli etmeden gizlice onun arkasından nereye gittiğini takip etmeye başladı. Bir de ne görsün; hanımı evin kapısından dışarı çıkınca orada onu iki tane aslan bekliyor. Biri önünde biri de arkasında olmak üzere aslanlar hanımına refakat ederek, sahile doğru gitmeye başladılar. Süleyman el-Cezûlî heyecan ve merakla onları takip etmeye başladı. Hanımı denizin kenarına gelince, aslanlar orada beklediler.

  O denizin üzerinden yürüyerek sahile yakın tenha bir adacığa gitti. Orada bir müddet ibadet ettikten sonra su üzerinde yürüyerek tekrar sahile geldi. Deniz kenarında onun gelmesini bekleyen aslanlar, o gelince yine biri önünde biri arkasında eve kadar ona refakat ettiler. Tüm bu olanları hayretle izleyen İmam el-Cezûlî Hazretleri, gizlice hanımından evvel eve gelip sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi yatağına uzandı. Biraz sonra da hanımı geldi, elbiselerini değişti ve usulca yatağına yatıp uyudu.


  Süleyman el-Cezûlî Hazretleri ertesi gece yine tetikteydi. Acaba bu olay sadece o geceye mi mahsustu, yoksa ondan sonraki gecelerde de tekerrür edecek miydi?.. Ertesi gece yine aynı saatte hanımı aynı şekilde kalktı. Abdestini aldı elbisesini giyindi ve bütün hazırlığını yaptıktan sonra evden çıktı. Dün gece ki gibi dışarıda onu iki tane aslan bekliyordu. Yine biri önde biri arkasında aslanlar hanımına refakat ederek sahile geldiler. Denizi yürüyerek geçip o küçük adacığa gitti. Orada bir müddet ibadetini yaptı ve tekrar sahile yürüyerek döndü. Aynı şekilde aslanların refakatinde evine geldi. Elbiselerini değiştirip, hiçbir şey olmamış gibi yatağına girdi.


  İmam el-Cezûlî üçüncü gece hanımını tekrar takip edip, yine aynı olaylar cereyan edince artık daha fazla dayanamadı ve hanımıyla konuştu. Meseleyi ona açıp, üç gecedir kendisini takip ettiğini, ondaki keramete vakıf olduğunu anlattı. Bu kerametin sırrını öğrenmek istedi. Bunun üzerine hanımı tebessüm ederek:


  "Efendi! Demek sırrıma vakıf oldunuz. Bu benim için birkaç günlük mesele değildir; ben senelerdir böyle yaparım. Bana böyle bir kerametin ihsan edilmesine gelince, bunun sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'a çok salâvat getirmektir."

  Süleyman el-Cezûlî Hazretleri günlerden beri kafasını meşgul eden soruya galiba cevap bulabilecekti. Hemen hanımına sordu:


  "Ey Hatun! Hangi salâvata devam etmekle bu keramete nail oldun?" Hanımı kocasının bu sorusuna cevap vermek istemedi. Fakat kocası ısrarla bunu açıklamasını isteyince dedi ki:

  "Efendi! Bunu söylemeye müsaade yok. Ama madem söylemem için çok ısrar ediyorsun, o hâlde bu gece istihare yapayım, eğer müsaade olursa, o zaman söylerim." dedi.


  O gece istihare yaptı. Ertesi sabah istihare neticesine göre kocasına durumu şöyle anlattı:
  "Bu salâvatı şerifeyi açıkça söylememe müsaade edilmedi. Lâkin şuna müsaade var ki, sen bütün salâvatı şerifeleri araştır ve bulduklarını bir kitapta cem et. Şayet benim okuduğum salâvatı şerife o kitapta mevcut ise söylerim." dedi.


  Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî Hazretleri araştırma yapmaya başladı. Ne kadar salâvatı şerife ile alâkalı eser varsa, gözden geçirdi. İnceledi, tetkiklerde bulundu. Bu işin ehli olan zatlara danıştı ve sonuç itibariyle bulduğu tüm salâvatı şerifeleri bir araya cem ederek, onu "Delâil-i Hayrât" ismiyle kitaplaştırdı. Bu kitabı gözden geçirmesi için hanımına sundu. Hanımı bu kitabı baştan sona okuduktan sonra eşine dedi ki:


  "Evet, benim okuduğum salâvatı şerifeye bir kaç yerde rastladım. Sen bunu okumaya devam et." dedi.


  İmam el-Cezûlî bunun üzerine o kitabı hem kendisi okudu hem de bütün Müslümanlara okumalarını tavsiye etti.
  İçinde pek çok salâvatı şerifenin bulunduğu bu "Delâil-i Hayrât" kitabı asırlardır okunmaktadır.
  Bu kitabı okuyan pek çok kimse maddî ve mânevî hastalıklarına şifa buldular ve ALLAH'ın lütfuna mazhar oldular.

  -aLıNtı-
  Kıssadan hise bu dua aşagıda...


  KARA DAVUT
  SERHINDEN ALINMISTIR
  Bismillahirrahmanirrahim

  1- Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvâcihi ve zürriyetihi kema salleyte ala íbrahime ve bârik ala Muhammedin ve ezvâcihi ve zürriyetihi kema bârekte ala âli Íbrahime inneke hamîdün mecídun

  2- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âlihi kemâ salleyte alâ ibrahime ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ bârekte alâ âli İbrahime fil âlemine inneke hamîdün mecîdün.

  3- Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ salleyte alâ îbrahime ve bârik alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ barekte alâ ibrahime inneke hamîdün mecîdün.

  4- Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala ali Muhammedin.

  5- Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike.Kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime.

  6- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli ibrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme ve terahham alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ terahhamte alâ ibrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme vetehannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ tahannente alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ sellemte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime İnneke hamîdün mecîdün.


  7- Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammedin ve ali Muhammedin ve bârik alâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ salleyte ve rahimte ve bârekte alâ îbrahime ve alâ âli Ibrahime fil âlemine inneke hamîdün mecîdün.

  8- Allahümme salli alâ Muhammedin nebîi ve ezvâcihi ümmehatil mü'minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi kemâ salleyte alâ ibrahime inneke hamîdün mecîdün.

  9- Allahümme bârik ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke hamîdün mecîdün.

  10- Allahümme dâhiyel medhuvvâti ve bâriel mesmûkati ve cebbârel kulûbi alâ fitretihâ şahiyyihâ ve saidi hec'al şeraife salâvatike ve nevâmiye berekâtike ve re'fete tahannünike alâ Muhammedin abdike ve resûlikel fâtihi limâ uğlika vel hatimi limâ sebeka vel mu'linil hakka bilhakkı veddâmiği liceyşâtil ebâtili. Kemâ hummile fadtalâa biemrike bitâatike müstevfizen fî merdâtike vâiyen li vahyike hafızan li ahdike mâziyeten alâ nefâzi emrike hattâ evra kabesen li kabisin elâüllahi tasilü biehlihi esbâbehü bihi hüdiyetil kulübü bade havzâtil fiteni vel ismi ve ebhecu mûdihâtil a'lâmi ve nâiratil ahkâmi ve münirâtil Islâmi fehüve eminükel memûnü ve hâzinü ilmikel mahzûni ve sehîdüke yevmeddini ve baisüke ni'meten ve resûlüke bil hakkı rahmeten. Allahümmefsah lehü fî adnike ve eczihi muzâafâtil hayri min fazlike mühenneâtin lehü gayre mükedderâtin min fevzi sevâbikel mahlûli cezîli atâikel ma'lûli. Allahümme â'li alâ binâin nasi binaehü ve ekrim mesvâhü ledeyke ve nüzülehü ve etmim lehü Nûrehü ve eczihi minibti'âsike lehü makbûleş şehâdeti ve merdiyyel mekaleti zâ mantıkin adlin ve huttetin faslin ve bürhânin azîmin.  11- İnnellahe ve melâiketehü yusallûne alennebiyyi yâeyyühellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmen. Lebbeykellahümme Rabbi ve sa'deyke salâvatulahil berrir rahîmi. Vel melâiketil mukarrebîn ven nebiyyîne vessıddıkıyne veşşühedâi vessâlihine. Vemâ sebbaha leke min şey'in yâ Rabbel âlemine. Alâ seyyidina Muhammed ibni Abdullahi hâtemin nebiyyîne. Ve seyyidil mürselîne ve imâmil müttekiyne ve resûli Rabbil âlemîne ve ürsiltü ilel hakka kaffeten eşşâhidil beşîriddai ileyke bi iznikes siracil münîri aleyhis selâmü.

  12- Allahümme ec'al salâvâtike ve berekâtike ve rahmetike alâ seyyîdil mürselîne ve imâmil müttekıyne ve hâtemin nebiyyîne Muhammedin abdike ve resulike imâmil hayri ve kaaidil hayr ve resûlir rahmeti. Allahümmeb'ashü mekamen mahmuden yağbituhü fihil evvelûne vel âhirûne. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âlâ âli Muhummedin kemâ salleyte alâ ibrâhîme inneke hamîdün mecîdün. Allahümme bârik âlâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte ala ali ibrahime inneke hamîdün mecîdün.
  13- Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âlihi ve ashâbihi ve evladihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve ashârihi ve ansarihi ve eşyâihi ve muhibbîhi ve ümmetihi ve aleynâ maahüm ecmaîne ya erhamer râhîmîne.

  14- Allahümme salli alâ Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ emertenâ bissalâti aleyhi. Ve salli aleyhi kemâ yuhibbu en yusallü aleyhi.

  15- Allahümme salli alâ Muhammedin kemâ emertenâ en nusalliye aleyhi. Alllahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema hüve ehlühü. Allahümme salli alâ Muhammedin kemâ tühibbü ve terdahü lehu.

  16- Allahümme ya rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli ala Muhammedin ve âli Muhammedin ve a'tı Muhammeden ned derecete vel vesîlete fil cenneti. Allahümme ya rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin iczi Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü.

  17- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ehli beytihi.

  18- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta la yebka mines salâti şey'ün. Verham Muhammeden ve âle Muhammedin hattâ yebka miner rahmeti şey'ün. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebka minel bereketi şeyün Ve sellim alâ Muhammedin ve ala ali Muhammedin hattâ lâ yebka mines selâmi şey'ün.

  19- Allahümme salli ala Muhammedin fil evveline. Ve salli alâ Muhammedin fil âhirine. Ve Salli alâ Muhammedin fil nebiyyîne. salli alâ Muhammedin fil mürselîne. Ve salli alâ Muhammedin fil meleil a'lâ ila yevmiddini. Allahümme a'tı Muhammedennil vesîlete vel fazilete veşşerefe vedderecetel kebîrete. Allahümme înni amentü bi Muhammedin inni amentü bi muhammedin ve lem erehü felâ tahrimni fil cînâni rü'yetehü ver zukni sohbetehü ve teveffeni alâ milletihi veskınî min havzihi meşreben reviyyen saigan henîen lâ nazmeü ba'dehü ebeden inneke ala külli şeyin kadirün.Allahümme ebliğ ruhe muhammedin minni tahiyyeten ve selamen. Allahümme ve kema amentü bihi ve lem erehü fela tahrimni fil cenani rüyetehü.

  20- Allahümme takabbel şefaate Muhammedinil kübra verfa derecetehül ulya ve atihi sülehü fil ahireti vel ula kema ateyte ibrahime ve musa.

  21- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli ibrâhime inneke hamîdün mecîdün.

  22- Allahümme salli ve sellîm ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyike ve resûlike ve ibrâhîme halîlike ve safiyyike ve Mûsâ kelîmike ve neciyyike ve İsa rûhike ve kelimetik ve alâ cemi'i melâiketike ve resulike ve enbiyâîke ve hîretike min halkıke ve esfiyâike ve hassetike ve evliyâike min ardıke ve semâike ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimatihi ve kemâ hüve ehlühü ve küllemâ zekerehüz zâkirüne ve gafele an zikrihil gafilûne ve alâ ehli beytihi ve itretihit tâhirine selleme teslimen.

  23- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihî ve zürriyetihi ve ala cemi'in nebiyyîne vel mürselîne. Vel melâiketi vel mukarrebîne ve cemi'i ibâdillâhis salihîne. Adede mâ emtarites semâü münzü beneyteha. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ enbetetil ardu münzü dehevteha. Ve salli alâ Muhammedin adeden nücûmi fissemâi feinneke ahseyteha. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ teneffesetil ervâhü münzü halektehâ. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte ve mâ tahlüku ve mâ ehâta bihi ilmüke ve ed'âfe zâlike. Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve meblâğa ilmike ve ayâtike. Allahümme salli aleyhim salâten tefûku ve tafdülü salâtel musalline aleyhim minel halkı ecmaîne kefadlike alâ cemi'i halkıke. Allahümme salli aleyhim salâten dâimeten müstemirreted devâmi alâ merril leyâli vel eyyâmi muttasıleted devami lenkıdâe lehâ velensırâme alâ minelleyâli vel eyyâmi adede külli vâbilin vetallin.


  24- Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyike ve İbrahime halilike ve ala cemi’i enbiyaike min ehli ardıke ve semaike adede Halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve müntehâ ilmike ve zinete cemi'i mahlûkatike salâten mükerrereten ebeden adede mâ ahsa ilmüke ve mile mâ ahsa ilmüke ve ad'âfe mâ ahsa ilmüke salâten tezîdü ve tefûku ve tafdulü salâtel musallîne aleyhim min halkı ecmaîne kefadlike ala cemî'i halkıke. Allahümmec'alni mimmen lezime millete nebiyyike Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme. Ve azzeme hürmetehu. Ve eazze kelimetehu. Ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da'vetehu.Ve kessere tâbiîhi ve firkatehu. Ve vâfâ zümretehu ve lem yuhalifu sebilehu ve sünnetehü. Allahümme inni es'elükel istimsâke bi sünnetihi. Ve eûzübike minel inhirâfi amma câe bihi. Allahümme inni es'elüke min hayri mâ sâleke minhü Muhammedün nebiyyüke ve resûlüke sallallahü aleyhi ve selleme. Ve eûzübike min şerri mesteâzeke minhü Muhammedün nebiyyüke ve resûlüke sallallahü aleyhi ve selleme. Allahümme'sımıni min şerril fiteni. Ve afini min cemî'il miheni. Ve eslih minnî mâ zahare ve mâ batane, Ve nakkı kalbî minel hıkdi vel hasedi. Ve lâ tec'al aleyye tibâeten Ii ehadin. Allahümme inni es'elekel ahze biahseni mâ ta'lemü. Vetterkelîseyyîî mâ ta'lemü. Ve es'elüket tekeffüle birrızkı. Vezzühde filkefafi. Vel mahrece bilbeyâni min külli şübühetin. Vel felece bissavâbi fî külli hüccetin. Vel adle fil gadabi vel ridâi vetteslime limâ yecrî bihil kazâü. Vel iktisâde fil fakrı vel gınâ. Vettevâzua filkavli vel fili vessıdkı fil ciddi vel hezli. Allahümme inne lî zünûben fimâ beyni ve beyneke ve zünûben fimâ beyni ve beyne halkıke. Allahümme mâkâne leke minhâ fagfirhü. Ve mâ kâne minhâ lihalkıke fetehammelhu annî. Ve egninî bîfadlike inneke vâsi'ül magfireti. Allahümme nevvir bil ilmi kalbî vesta'mil bitâatike bedenî, ve hallis minel fiteni sırrî. Veşgal bil'itibâri fikrî. Ve kınî şerre vesâvisiş şeytani. Ve ecirni minhü ya rahmânü. Hatta layekûne lehü aleyye sultânün. Allahümme innî es'elüke min hayri mâ ta'lemü. Ve eûzübike min şerri mâ Ta'lemü. Vestagfirüke min külli mâ ta'lemü. İnneke ta'lemü velâ na'lemü ve ente allâmül guyubi. Allahümme erhamnî min zammanî hazâ. Ve ihdakıl fiteni ve tetâvüli ehlil cür'eti aleyye vestid'afihim iyyâye. Allahümmecalnî minke fî iyâzin menî'in ve hirzin hasinin min cemi'i halkıke hattâ tübelliganî eceli muâfen.  25- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men salla aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tenbegis salâtü aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tecibüs salâtü aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emerte en yusallâ aleyhi.

  26- Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedinnillezî nûruhü min nûril envâri ve eşraka bî şuâi sırrıhil esrârü. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehli beytihil ebrâri ecma'ine.

  27- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi bahri envârike ve ma'dini esrârike ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hazretîke ve hâtimi enbiyâike salâten tedümü bidevâmike ve tebka bibekaike salâten turdîke ve turdîhi ya erhamer râhimîne.

  28- Allahümme rabbel hîlli vel harami. Ve rabbil meş'aril harami. Ve rabbel beytil harami. Ve rabber rükni vel makami. Eblig li seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin minnes selâme.

  29- Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin seyyidil evveline vel âhirine. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin fi küllin vaktin ve hinin. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin fil meleil'a'lâ ilâ yevmiddini. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin hattâ terisel arda ve men aleyhâ ve ente hayrül vârisine.

  30- Allahümme salli alâ Muhammedin in nebiil ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahîme inneke hamîdün mecîdün ve bârik alâ Muhammedinin nebiil ümmiyyi kemâ bârekte alâ îbrâhime inneke hamîdün mecîdün.

  31- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin adede mâ ehâta bihi ilmüke ve cerâ bihi kalemüke ve sebkatbihi meşiyyetüke ve sallet aleyhi melâiketüke salâten dâimeten bi devâmike bâkıyyeten bi fadlike ve ihsânike ilâ ebedil ebedi ebedenlânihayete li ebediyyetihi ve lâ fenâe li deymûmiyyetihi. Allahümmesalli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin adede mâ ehata bihi ilmüke ve ahsahü kitâbüke ve şehidet bihi melaiketüke v'erda an ashâbihi verham ümmetehü inneke hamîdün mecidün.,

  32- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala cemi’i ashabi Muhammedin.

  33- Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahimeve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhime fil âlemine inneke hamîdün mecîdün.
  Allahümme bi huşû'il kalbi indes sücûdi leke yâ seyyidi bi gayri cehûdin ve bike yâ Allahü yâ Celîlü felâ şey'ün yüdânîke fil vefâi bil uhûdi ve bikrü siyyikel mükellil binnûri ilâ arşikel azîmil mecîdi ve bimâ kâne tahte arşike hakkan kable en tahlûkas semâvâte ve savter reûdi künte iz künte miste malem tezel kattu ilâten urifte bittevhidi fec'alni minel muhibbine vel mahbûbînel mukarrebînel âşikıyne leke yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü.»
  34- Allahümme sallî alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede ma ehata bihi ilmüke. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ ahsahü kitâbüke. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin adede mâ nefezet bihi kudretüke. Allahüme salli alaseyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ hassasathu iradetüke, Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emrüke ve nehyüke. Allahümme salli alâ ve mevlanaMuhammedin adede mâ vesiahü sam'uke.Allahümme salli alaseyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin adede mâ ehâta bihi basarüke.

  35- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede ma zekerehuz zâkirûne. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlâna Muhammedin adede mâ gafele an zikrihul gafilûne.

  36- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede katril emtâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede evrakıl eşcâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede devabbil kıfari. Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede devabbil bihâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede miyâhil bihâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ ezlâma aleyhil leylü ve edâa aleyhin nehâiri.

  37- Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai verricali.

  38- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin rızâe nefsike. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin midade kelimatike.Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin mil'e semavâtike ve ardıke. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlana muhammedin zinete arşike. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin adede mahlûkatike. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin efdâle salâvatike.

  39- Allahümme salli alâ nebiyyir rahmeti. Allahümme salli alâ şefi’ilümmeti. Allahümme salli alâ kâşifil gummeti. Allahümme salli ala mücliz zulmeti. Allahümme salli alâ mûlin ni'meti. Allahümme salli alamü'tir rahmeti.

  40- Allahümme salli alâ sahibil havzıl mevrûdi. Allahümme salli ala sahibîl makamil mahmudi. Allahümme salli alâ sahibil livâil ma'kudi Allahümme salli alâ sahibil mekânil meşhûdi. Allahümme salli ala alel mevsûfi bil keremi vel cûdi. Allahümme salli alâ men hüve fissemai mahmudün ve fil ardı Muhammedün.

  41- Allahümme salli alâ sâhibiş şâmeti. Allahümme salli alâ sahibil alâmeti. Allahümme salli alel Mesûfi bil kerameti. Allahümme salli alel mahsûsi biz zeâmeti. Allahümme salli alâ men kâne tüzıllahül gamâmeti. Allahümme salli alâ men kâne yerâ men halfehü kema yeramen emamehu. Allahümme salli aleş şefi'il müşeffai yevmel kiyameti.

  42- Allahümme salli alâ sâhibid darâ'ati. Allahümme salli ala sâhibiş şefaati. Allahümme salli alâ sâhibil vesîleti Allahümme salli alâ sahibil fazileti. Allahümme salli alâ sâhibid derecetir refi'ati. Allahümme salli alâ sâhibil hirâveti. Allahümme salli alâ sahibin naleyni. Allahümme salli alâ sâhibil hücceti. Allahümme salli alâ sâhibil burhanı. Allahümme salli alâ sâhibis sultani. Allahümme salli alâ sahibit tâci. Allahümme salli alâ sâhibil mi'raci. Allahümme salli alâ sâhibil kadibi. Allahümme salli alâ rakibin necibi. Allahümme salli alâ râkibil burâkı. Allahümme salli alâ muhterıkıs seb'it tıbâkı.  43- Allahümme salli aleşşefî'i fî cemi'îl enâmi. Allahümme salli alâ mensebbeha fî keffihit taâmü. Allahümme salli alâ men bekâ ileyhil ciz'uhanne lifirâkıhi. Allahümme salli alâ men tevessele bihi tayrül felati. Allahümme salli alâ men sebbahat fî keffihii hasâtü. Allahümmesalli alâ men teşeffa'a ileyhiz zabyü biefsahi kelâmin. Allahümme salli alâ men kellemehüz zabbü fî meclisihi maa ashâbihil a'lami.

  44- Allahümme salli alel beşîrin nezîri. Allahümme salli ales sirâcil münîri. Allahümme salli alâ men şekâ ileyhil bâîrü. Allahümme salli alâ men tefeccere min beyni esâbiihil mâün nemirü. Allahümme salli alettahiril mutahhari. Allahümme salli alâ nûril envâri. Allahümme salli alâ menil şakka lehül kamerü. Allahümme salli alet tayyibil mutayyabi. Allahümme salli aler resûlil mukarrebi. Allahümme salli alel fecris satı'ı. Allahümme salli alen necmis sâkıbı. Allahümme salli alel urvetil vüska. Allahümme salli alâ nezîri ehlil arzi. Allahümme salli aleşşefî'i yevmel ardı. Allahümme salli ales sâki linnâsi minel havzı. Allahümme salli alâ sahibi livâil hamdi. Allahümme salli alel müsta'mili fî merdâtike gayete cühdi.

  45- Allahümme salli alen nebiyyil hâtimi. Allahümme salli aler resulil hatimi. Allahümme salli alel Mustafel kaimi. Allahümme salli ala resulike ebil Kasimi.

  46- Allahümme salli ala sâhibil ayâti. Allahümme sallî alâ sâhibid dilalâti. Allahümme salli alâ sâhibil işârâtî. Allahümme salli alâ sâhibil kerâmâti. Allahümme salli alâ sâhibil alâmâti. Allahümme salli ala sâhibil beyyinâti. Allahümme salli alâ sâhibil mu'cizâti. Allahummesalli alâ sâhibil havârıkıl adâti.

  47- Allahümme salli alâ men sellemet aleyhil ahcârü. Allahümme salli alâ men secedet beyne yedeyhil eşcârü. Allahümme salli alâ men tefettekat min nûrihil ezhârü. Allahümme salli alâ men tabet bi bereketihis simârü. Allahümme salli alâ menihdarret min bakıyyeti vedûihil eşcârü. Allahümme salli alâ men fâdet min nûrihi cemiül envâri. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi tuhattül evzârü. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi tünâlû menâzilül ebrârî. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi yürhamül kibârü vessigarü. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi netene'ammü fihâzihid dari ve fî tilked dâri. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi tünâlü rahmetül azîzil gaffâri.

  48- Allahümme salli alel mansûril müeyyedi. Allahümme salli alel muhtaril mümeccedi. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin. Allahümme salli alâ men kâne izâ meşâ fil berrili akferi teallâkatil vuhûşü biez yâlihi. Allahümme sallî aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Elhamdü lillâhi rabbil âlemine.
  Elhamdülillâhi alâ hilmihü. Ba'de ilmihi. Ve alâ afvihi ba'de kudretihi. Allahümme înnî eûzü bike minel fakri illâ ileyke. Ve minezzülli illâ leke ve minel havfi illâ minke. Ve eûzü bike en ekule zûren. Ev agşâ fücûren. Ev ekûne bike magrûren. Ve eûzübike min şematetil a'dâi. Ve udâliddai. Ve haybetir recâî. Zevalin ni'meti ve fücaetin nikmeti.

  49- Allahümme salli alâ seyyidina Muhmmmedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü habîbike.
  Allahümme salli alâ seyyidina Muhmmmedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü habîbike.
  Allahümme salli alâ seyyidina Muhmmmedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü habîbike.
  Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme ve sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü. halîlike.
  Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme ve sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü. halîlike.
  Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme ve sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü. Halîlike.

  50- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve bârekte alâ İbrâhime fil alemine inneke hamîdün mecîdün. Adede halkıke ve ridâe nefsike. Ve zinete arşike ve midâde kelimâtike.

  51- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede men salla aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ sulliye aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ez'afe mâ sulliye aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ hüve ehlühü. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâlehü.
  52- Allahümme salli ala ruhi seyyidinâ Muhammedin fil ervâhi ve alâ cesedihi fil ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
  Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervahi ve salli ala cesedi Muhammedin fil ecsadi ve ala kabri Muhammedin fil kubüri. Allahümme belig rühi Muhammedin mini tahiyyeten ve selamen.

  53- Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüz zakirüne. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ gafelean zikrihil gafilûne.

  54- Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihi ümmehâtil mü'minîne ve zürriyetihi ve ehli beytihi salâten ve selâmen lâ yuhsâ adede hümâ ve lâ yukta'u mededü hümâ.

  55- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma ehata bihi ilmüke ve ahsahü kitabike salaten tekünu leke rızaen velihakkıhi edâen. Ve a'tıhil vesîleti vel fazileti vedderecetir-refîati. Veb'ashü Allahümmel makame Mahmûdellezî veadtehu ve eczihi annâ mâ hûve ehlühü. Ve alâ cemi'i ihvânihi minen nebiyyine vessıddıkıyne veşşühedâi vessâlihîne.

  56- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe yevmel kıyameti.
  Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’del mukarrebu minke yevmel kıyamete.


  57- Allahümme salli alâ seyyidînâ Muhammedin. Allahümme tevichü bitacir rızâi vel kerameti. Allahümme a'ti liseyyidinâ Muhammedin efdale ma seeleke lînefsihi. Ve a'ti li seyyidinâ Muhammedin efdale seeleke lehü ehaden minhalkıke. Ve a'ti liseyyidinâ Muhammedin efdale mâ ente mes'ûlün lehü ilâ yevmil kıyameti.


  58- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve ibrâhime ve Musa ve isâ ve mâ beynehüm min en nebiyyîne vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecmaine.
  Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve ibrâhime ve Musa ve isâ ve mâ beynehüm min en nebiyyîne vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecmaine.
  Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve ibrâhime ve Musa ve isâ ve mâ beynehüm min en nebiyyîne vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecmaine.


  59- Allahümme salli alâ ebînâ Âdeme ve ümminâ havvâe salate melâiketike ve a'tıhimâ miner rıdvâni hattâ türdiyehümâ ve eczi hima. Allahümme mâ câzeyte bihî eben ve ümmen an veledeyhima.


  60- Allahümme salli alâ seyyidina Cibrîle ve Mikâile ve İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi ve alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürselîne salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine.
  Allahümme salli alâ seyyidina Cibrîle ve Mikâile ve İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi ve alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürselîne salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine.
  Allahümme salli alâ seyyidina Cibrîle ve Mikâile ve İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi ve alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürselîne salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine.


  61- Allahümme sallİ alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ alimte vemil'e mâ alimte ve zinete mâ alimte ve midâde kelimâtike.

  61- Allahümme sallİ alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ alimte vemil'e mâ alimte ve zinete mâ alimte ve midâde kelimâtike.
  --------------------
  62- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten mevsûleten bil mezidi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten lâ tenkate'u ebedel ebedi ve lâ tebîdü.

  63- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâtikelleti salleyte aleyhi ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin selâmekellezî sellemte aleyhi ve eczihi annâ mâ hüve ehlühü. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten türdîke ve türdîhi ve terdâ bihâ annâ ve eczihi annâ mâ hüve ehlühü.

  64- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisâni huccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hazretike vetirâzi mülkike ve hazaini rahmetike ve tarikı şerîatikel mütellezzizi bitevhîdike insani aynil vücûdi vessebebi fî külli mevcûdin ayni â'yani halkıkel mütekaddimi min nûri ziyâike salâten tedûmü bidevâmike ve tebka bibekaike lâ müntehâ düne ilmike salâten turdîke ve turdîhi ve terdâ bihâ annâ ya Rabbel Âlemine.

  65- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ fî Allah salâten daimeten bidevâmi mülkillâhi.

  66- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyidinâ Ibrâhîme ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ bârekte alâ âli ibrâhime fil âlemine inneke hamidün mecîdün. Adede halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşıke. Ve midâde kelimâtike. Ve adede mâ zikireke bihi halkuke fimâ meda ve adede mâhüm zâkirûneke bilti fimâ beka, fî külli senetin ve şehrin ve cumu'atin. Ve yevmin ve leyletin ve saatin minessâati. Ve şemmin ve nefesin ve tarfetin ve lemhatin minel ebedi ilel ebedi ve âbâdid dünya ve âbâdil âhireti ve eksere min zâlike lâ yenkatı'u evvelehü velâ yenfazü âhirühü.

  67- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin alâ kadri hubbike fihi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin alâ kadri inayetike bihi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin hakka kadrihi ve mikdârihi.

  68- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncınâ bihâ min cemi'ü ehvâli vel âfâti. Ve takdi lenâ bihâ cemi'al hacâti. Ve tütahhiruna bihâ min cemi'is seyyiâti. Ve terfeuna bihâ a'led derecâti. Ve tübelligunâ bihâ aksalgayâti. Min cemi'il hayrâti fil hayati ve ba'del memâti.

  69- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salater rızai verda an ashabihi rızaer riza.

  70- Allahümme salli alâ seyyidinâ Mııhammedin nissâbıkı lil halk nûruhü ve rahmetün lil âlemîne zuhûrühü. Adede men medâ min halkıke ve men bakiye ve men saide minhüm ve men şakiye. Salâten testagrıkul adde ve tühitu bil haddi. Salâten lâ gayete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe. Salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zâlike.  71- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin'illezî melete kalbehu min celâlike ve aynühu min cemâlike feesbaha ferihan müeyyeden mansûren ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen vel hamdülillahi ala zâlike.

  72- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede evrakız zeytuni ve cemi'is simâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ kâne veyekûnü ve adede mâ ezlâme aleyhil leylü ve adâe aleyhinnârü. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin ve alâ alihî ve ezvâcihi ve zürriyetihi adede enfâsi ümmetihi. Allahümme bibereketis salati aleyhic’alna bissalati aleyhi minel faizine ve ala havzihi minel varidineş şaribine.Ve bisünnetihi ve taatihi minel âmiline ve lâ tehül beynenâ ve beynehü yevmel kıyameti ya rabbel âlemine. Vagfirlenâ ve livalidiynâ ve licemi'il muslimine. Elhamdü lillâhi rabbil âlemine  73- Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Mııhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ekremi halkıke ve sirâci fukıke ve efdâli kaimin bi hakkıkel meb'usi bi teysîrike ve rıfkıke salâten yetevelâ tekırarüha ve telûhü aller ekvâni envârüha.

  74- Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin efdali memdûhin bikavlike ve eşrefi dâ'in lil i'tisâmi bihablike. Ve hâtemi enbiyâike ve rüsülike, Salâten tübelliğunâ fiddâreyni 'amîme fadlike. Ve keramete rıdvânike ve vaslike.

  75- Allahümme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ekremil küremâi min ibâdike. Ve eşrefil münâdîne liturukı reşâdike. Ve sirâci aktârike ve bilâdike. salâten la tefnâ ve lâ tebîdü tübelligunâ bihâ kerâmetel mezîdi.

  76- Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedinir refi'i makamühül vacibi ta'zîmühü vehtirâmühü, Salâten lâ tenkatı'u ebeden ve lâ tefnâ sermeden ve la tenhasirü adeden.

  77- Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhime fil âlemine inneke hamîdün mecidün.

  78- Allahümme ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin küllema zekerehüz zâkirûne. Ve gafele an zikrihil gafilûne.

  79- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âli Muhammedin ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte ve rahimte ve bârekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîdün.

  80- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyi ümmîyil tahiril mutahhari ve alâ âlihi ve sellim.

  81- Allahümme salli alâ men hatemte bîhir risâlete ve eyyedtehü binnasri vel kevseri veşşefa'ati.

  82- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Mııhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetissirâcil vehhâcil mahsûsi bil hulûkıl azîmi. Ve hatmir resüli zil mirâci ve alâ alihi ve eshâbihi ve etbâihis sâlikîne. Ala menhecihil kavimi. Fea'zimillâhümme bihi minhâce nücûmil islami. Ve mesâbihiz zalâmi. Elmüntedâ bihim fî zulmeti leyliş şekkid dacci.Salaten dimeten müstemirreten ma telatamet fil ebhirül emvacü ve tafe bil beytil atik imin külli fecin amikın nil hüccacü.

  83- Ve efdalüs salâti vetteslimi alâ Muhammedin resûlihil kerimi. Ve saffetihi minel ibâdi ve şefî'il halâikı fil mî'âdi. Sahibil makamil mahmudi vel havzil mevrûdin mâhidı bia'bâi. Risâleti vettebligil eammi vel mahsûsi bişerefis siâyeti fissala hil a'zami. Sallâllahü aleyhi ve alâ âlihi salâten dâimeten müstemirreted devâmi alâ merrilleyâli vel eyyâmi.

  84- Fehüve seyyidül evveline vel âhirine ve efdalül evveline vel âhirine. Aleyhi efdalü salâtil musallîne. Ve ezkâ selâmil müslimîne Ve etyabü zikriz zâkirine. Ve efdalü salâvâtillâhi. Ve ahsenü salâvatillâhî. Ve ekmelü salâvâtillâ. Ve esbagü salâvâtillâhi. Ve etemmü salâvâtillâhi. Ve ezharü salâvâtillâhi. Ve a'zamü salâvâtillâhi.
  Ve ezkâ salâvatillâhi. Ve etyabü salâvatillâhi. Ve ebrekü salâvâtülâhi. Ve ezka salâvatillâhi. Ve enmâ Salâvatillâhi. Ve evfâ salâvatillâhi. Ve esna salâvatillâhi ve a'lâ salâvatillâhi. Ve ekseni salâvatillahi. Ve ecma'ü salâvâtillâhi.Ve eâmmü salâvâtillâhi ve edvemü salavâtillâhi. Ve ebka salâvâtillâhi Ve eazzü salâvâtillâhi. Ve erfa'u salavattillâhi Ve a'zamü salâvâtillâhi. Alâ efdali halkıllahi. Ve ahseni halkıllahi. Ve ecelli halkıllahi. Ve ekremi halkıllahi Ve ecmeli halkıllaâhi. Ve ekmeli halkıllahi. Ve etemmi halkıllâhi. Ve a'zami halkıllahi. îndellâhi. Resûlillâhi. Ve nebiyillâhi. Ve habîbillâhi. Ve safiyyülâhi. Ve neciyyillâhi ve halilillâhi. Ve veliyyillâhi. Ve emînillâhi. Ve hîretillâhi min halkıllaâhi. Ve nuhbetilâhi min beriyyetillâhi. Ve saffetillâhi. Min enbiyâillâhi.Ve urvetillâhî. Ve ismetillahi. Ve nimetillahi. Ve miftâhi rahmetillâhi.
  El muhtarı, min rüsülillâhi. El müntehebi min halkıllaki. El faizi bil matlâbi fil merhebi vel mergabil muhlisi fîma vühibe. Ekremi meb'ûsin esdakı kaailin encahi şâfi'in efdali müşeffein nil emini fimestûdies sâdıkı fîmâ bellegas sâdii bi emri rabbihil mudtalii bima hummile ekrabi rüsülillâhi illâllahi vesîleten ve a'zamihim gadden indallâhi menzileten ve fazîleten ve ekremi enbiyâillâhil kiramis safveti alellahi ve ehabbihim illâllahi ve ekrabihim zülfâ ledallahi ve ekremil halkı alellahi ve ahzâhüm ve erdâhüm ledallahi ve a'lennasi kadren ve a'zamihim mahallen ve ekmelihim mehâsinen ve fadlen ve efdalil enbiyâi dereceten ve ekmelihim şeriaten. Ve eşrefil-enbiyâi nisaben ve ebyenihim beyânen ve hitaben ve efdalihim mevliden ve mühaceren ve itreten ve ashaben ve ekreminnâsi erumeten ve eşrefihim cürsûmeten ve hayrihim nefsen ve atharihim kalben ve esdakıhim kavlen ve ezkâhüm filen ve esbetihim aslen ve evfâhüm ahden ve emkenihim mecden ve ekremihim tab'an ve ahsenihim sun'an ve etyebihim fer'an ve ekserihim tâaten ve sem'an ve a'lâhüm makamen. Ve ahlahüm kelâmen ve ezkâhüm selâmen. Ve ecellihim kadren ve a'zamihim fahren. Ve esnâhüm fahren. Ve erfa'ihim fil melail a'lâ zikren. Ve evfâhüm ahden. Ve asdakıhim va'den. Ve ekserihim şükren Ve a'lâhüm emren. Ve ecmelihim sabren. Ve ahsenehim hayren. Ve akrabihim yüsren. Ve eb'adihim mekânen. Ve a'zamihim şa'nen. Ve esbetihîm bürhânen. Ve ercahihim mizânen. Ve evvelhim îmânen. Ve evdahihim beyânen. Ve efsahihim lisânen. Ve ezharihim sultânen.
  9 Mayıs 2011
  #1
 2. Delâil-i Hayrât - En Güzel Salâvatlar Cevapları

soru sor

Delâil-i Hayrât - En Güzel Salâvatlar

Alakalı Aramalar:

 1. delâil i hayrat salavatlar

  ,
 2. tüm salavatlar

  ,
 3. efdale salavatike

  ,
 4. enguzel salavatlar,
 5. allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike ve adede mallumatike ve barik ve sellim,
 6. delali hayrattaki salavatlar