Ders alınacak sözler

İsimli konu WH 'Genel Sohbet' kategorisinde, matematikçi63 üyesi tarafından 21 Ağustos 2009 tarihinde yazılmıştır. Ders alınacak sözler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. KARAKTER

  --------------------------------------------------------------------------------

  Her insanın üç türlü karekteri vardır: Belli ettiği sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr)
  Zayıf karekter bir günah değildir ama insanı günaha götürür. (Brigitte)
  Güzel bir düşünceyle güçlü bir karekter birleşince harikalar ortaya çıkar. (Goethe)
  İnsanın karekteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)
  Altın ateşle kadın altınla erkek de kadınla erir. (Pythagore)
  Köpek kucağınıza sıçrarsa sizi sevdiği içindir. Kedi aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir. (Alfred Nort Whilehead)

  KENDİNİ BİLMEK

  --------------------------------------------------------------------------------

  Dünyayı kim biliyor? Kendini bilen. (Novalis)
  Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene kimse yardım etmez. (Pastalozzi)
  İnsana "Kendini bil" demek yalnız gururunu kırmak değil değerini de bildirmektir. (Çiçero)
  Kendi kendinin hakimi olmayan bir kimse hür değildir. (A.Calaudius)
  Köleliğin en kötüsü kendi nefsine köle olmaktır. (La Fontaine)
  Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltiniz. (Hz. Ömer r.a.)


  KİN

  --------------------------------------------------------------------------------

  Mümin kinci olmaz. (Hadis-i Şerif)
  Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz. (Nietzsche)
  Kinimiz büyüdükçe kin beslediğimiz kimseden daha çok küçülürüz. (La Rochefoucauld)
  Kindarlık ve sertli şeytanı dışa kovmaz içeri atar. (Aleksis Kivi)

  KUSUR

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kusurların en büyüğü insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır. (Thomas Caryle)
  Biz başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara ve kendi hatalarımızı görmemek bakımından da köstebeklere benzeriz. (François de Sales)
  Kamburunu dostunun höş görmesini isteyen dostunun sivilcelerini affetmelidir. (Horatius)
  Kusuru kendisine söylenmeyen adam ayıbını hüner sanır. (Sadi)
  Bizi ahlaksız insanların kusurlarından daha çok iyi birinin kusurları hayrete düşürür. (Fielding)
  Müslümanın kusurunu gizleyenin Allah Teala dünya ve ahirette kusurlarını örter. (Hadis-i Şerif)
  Başkalarının kusurlarını aramakla vakit geçirmek kendi noksanlarımızla asla meşgul olmadığımıza delalet eder. Sales)
  Başkalarının kusuru gönümüz önündedir. Kendimizinkelere ise sırtımızı çeviririz. (Seneca)


  KONUŞMAK

  --------------------------------------------------------------------------------

  Çok konuşmayın herkesin gözünden düşersiniz. (Hz. Ali r.a.)
  Konuşmak yaradılıştan susmak akıldan gelir. (Chi Lehmann)
  Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var? Çok dinliyelim de az konuşalım diye. (Diyojen)
  Az konuşmaktan pek az çok konuşmaktan sıksık pişman olunur. (Confucius)
  Çok konuşmak insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur. (La bruyere)
  İnsanın cümlelerine hakim olabilmesi için konusuna hakim olması gerekir. (Lioyda George)
  Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır. (Eflatun)
  Konuşmaların en önemlisi kendi kedimizle konuşmamızdır ama bunu nedense ihmal ederiz. (Oxemstiern)
  Çok bilmeli az konuşmalı her soruya cevap vermemelidir. (Martine Luther)
  İnsan dilini tutup konuşmadıkça ayıbıda gizli kalır. (Sadi)
  İNSAN

  --------------------------------------------------------------------------------

  İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. (Plautus)
  Her insan meyvesi ile tanınır. (Martine Luther)
  İnsanların en kötüsü iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz.Ali r.a.)
  Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu herkes gibi insandır. (Montaigne)
  Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Hölderlin)
  Bir insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle de insanlaşır. (Albert Camus)
  Olgun insan güzel sözler söyleyen değil söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. (Confucius)
  Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. (La Bruyere)
  Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. (Napoleon)
  Hiç bir insan raslamadım ki onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. (Alfred de Vigny)
  İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir ağzı açılınca söner. (Kaşgarlı Mahmut)
  Kendinden çok kişinin korktuğu kimse çok kişiden korkmalıdır. (Publilius Cyrus)
  İnsan "Ne ise o olmayı" rededen tek mahluktur. (Albert Camus)
  Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. (Epictetos


  CAHİLLİK

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. (La Edri)
  Basma cahilin izine gitme şeytanın sözüne (Ruhsati)
  Bilgisiz bir kimse savaş davuluna benzer sesi çok içi boştur. (Sadi)
  Boş kap dolu fıçıdan çok ses çıkarır. (John Lyly)
  Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere)  Musibet zekayı eğitir.
  *Kişinin sözü[​IMG] amelinden çok olursa aklı noksandır.
  21 Ağustos 2009
  #1
 2. Ders alınacak sözler Cevapları

soru sor

Ders alınacak sözler