dilbilgisi konu anlatımı

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, yuni1 üyesi tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. dilbilgisi konu anlatımı hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. dilbilgisi konu anlatımı

  Linkler, telif hakları nedeniyle silinmiştir.

  Konu Kapatılmıştır.

  Edit: Wermidon76


  DİL NEDİR? 1
  Ana dil
  DİLİN ÖZELLİKLERİ 1
  DİLİN ÖNEMİ 1
  Dilin önemiyle ilgili sözler
  DİLİN MİLLET HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 2
  DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ 2
  DİLBİLGİSİNİN BÖLÜMLERİ 3
  DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 3
  I. Köken Bakımından Diller 4
  1. Altay dilleri
  2. Ural dilleri
  3.Hint-Avrupa dilleri
  4. Hami - Sami dilleri
  5.Çin/Tibet dilleri
  6.Bantu dilleri
  7.Kafkas dilleri
  II. Yapılarına Göre Diller 4
  1.Tek Heceli Diller
  2.Büklümlü (çekimli) diller
  3.Eklemeli diller

  TÜRKÇE’NİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 5
  Türkçe’nin Başlıca Özellikleri 5
  TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 6
  1.Eski Türkçe
  2.Kuzey Doğu Türkçesi
  3.Çağatay Türkçesi
  4.Batı Türkçesi
  Türkçe kelimelerin etimolojik gelişimine örnekler
  TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER 6
  1.Göktür Alfabesi
  2.Uygur Alfabesi
  3.Arap Alfabesi
  4. Lâtin Alfabesi
  5. Kril (Slav) Alfabesi
  YAZI DİLİ - KONUŞMA DİLİ 7
  TÜRKÇE’NİN ZENGİNLİĞİ VE BÜYÜKLÜĞÜ 7
  TÜRK DİLİ İNKILÂBI 7
  Türk dili ile ilgili Atatürk’ten özdeyişler

  TÜRKÇE’NİN ÖNEMİYLE İLGİLİ MAKALELER
  1.TÜRKÇE BİLMEK (MEHMET ŞEVKET EYGİ) 8
  2. AH TÜRKÇE VAH TÜRKÇE (BEŞİR AYVAZOĞLU) 9
  3.AH TÜRKÇE, VAH TÜRKÇE! (MEHMET ŞEVKET EYGİ) 9


  SES BİLGİSİ 11
  Konu Şeması
  Ses
  Ses yolu
  HARF ve HARF SİSTEMİ (ALFABE)
  Ses-Harf İlişkisi

  HECE 11
  Hece Çeşitleri
  SES TÜRLERİ 11
  1.ÜNLÜLER (SESLİLER) VE ÖZELLİKLERİ
  ÜNLÜ UYUMLARI 12
  1.BÜYÜK ÜNLÜ (SESLİ) UYUMU 12
  2.KÜÇÜK ÜNLÜ (SESLİ) UYUMU 13
  SONUÇ
  2.ÜNSÜZLER (SESSİZLER)
  SESSİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
  SES OLAYLARI 14
  Ses olaylarının sebepleri
  Sözcük sonunda kullanım
  Ünsüz yumuşaması (sert sessizlerin yumuşaması)
  Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)
  Ünlü daralması (darlaşma)
  Ünlü düşmesi (hece düşmesi, ses düşmesi)
  Ünlü türemesi
  Ünsüz türemesi
  Ünsüz düşmesi
  İç ses benzeşmesi (ünsüz benzeşmesi)
  Ünlü değişmesi
  Kaynaşma (kaynaştırma)
  Ulama

  TONLAMA 17
  VURGU 17


  KÖK - EK- KELİME YAPISI
  KÖK 19
  1.İSİM KÖKLERİ
  2. FİİL KÖKLERİ
  GÖVDE
  EKLER
  EK 20
  I. ÇEKİM EKLERİ 20
  A. İSİM ÇEKİM EKLERİ 21
  1. HÂL (DURUM) EKLERİ 21
  2. İYELİK EKLERİ 23
  3. İLGİ ZAMİRİ 24
  4. ÇOĞUL EKİ 24
  5. “Mİ” SORU EKİ 25
  6. EK-FİİL 25
  7. TAMLAMA EKLERİ 26
  B. FİİL ÇEKİM EKLERİ
  1. ZAMAN ve ŞEKİL EKLERİ 26
  a. HABER KİP EKLERİ 26
  b. DİLEK KİP EKLERİ 27
  2. ŞAHIS EKLERİ 27
  3. OLUMSUZLUK EKİ 28
  4. SORU EKİ 28
  5. EK-FİİL 28

  II. YAPIM EKLERİ 28
  1. İsim yapan yapım ekleri29
  a. İsimden isim yapan ekler 29
  b. Fiilden isim yapan ekler 30
  2. Fiil yapan yapım ekleri31
  a. İsimden fiil yapan ekler 31
  b. Fiilden fiil yapan ekler 31

  YAPILARINA GÖRE KELİMELER 32
  1.Basit Kelimeler
  2.Türemiş Kelimeler
  3.Birleşik Kelimeler
  A) Birleşik isimlen
  B )Birleşik sıfat
  C) Birleşik yapılı fiiller
  a)Yardımcı fiille kurulan birleşik filler
  b)Anlamca kaynaşmış (Deyim Halindeki) birleşik filler
  c)Kurallı birleşik fiiller
  1.Tezlik fiili
  2.Yeterlik fiili
  3.Sürerlik fiili
  4.Yaklaşma fiili


  KELİME BİLGİSİ

  Kelime (sözcük) 34
  KELİMEDE ANLAM 34

  A. ANLAM BAKIMINDAN KELİMELER 34
  1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM)
  2. YAN ANLAM
  3. MECAZ ANLAM
  4. DEYİM ANLAM
  Deyimlerin özellikleri
  5. TERİM ANLAM
  6. ARGO ANLAM
  7. SOYUT ANLAM
  8. SOMUT ANLAM
  9. GENEL ve ÖZEL ANLAM

  B. Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkileri 37
  1. EŞ ANLAMLI KELİMELER
  2. YAKIN ANLAMLI KELİMELER
  3. ZIT ANLAMLI KELİMELER
  4. EŞ SESLİ KELİMELER
  5. İkilemeler
  6. YANSIMALAR
  7. atasözleri
  8. DOLAYLAMA
  9. anlam genişlemesi
  10. anlam daralması
  11. anlam iyileşmesi
  12. anlam kötülenmesi
  13. güzel adlandırma
  14. AD AKTARMASI


  KELİME GRUPLARI 39
  Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri
  1. İSİM TAMLAMALARI 40
  Tanımı
  Özellikleri
  a. Belirtili İsim Tamlaması 41
  b. Belirtisiz İsim Tamlaması 42
  c.Takısız isim tamlaması 43
  d.Zincirleme isim tamlaması 43
  e.Karma tamlama 43

  3. İSİM-FİİL GRUBU 43
  4. SIFAT-FİİL GRUBU 44
  5. ZARF-FİİL GRUBU 44
  6. TEKRAR GRUBU (İKİLEME) 45
  7. EDAT GRUBU 45
  8. BAĞLAMA GRUBU 46
  9. AİTLİK GRUBU 47
  10. UNVAN GRUBU 47
  11. ÜNLEM GRUBU 47
  12. SAYI GRUBU 47
  13. KISALTMA GRUPLARI 48
  a. İsnat Grubu
  b. Yükleme Grubu
  c. Yaklaşma Grubu
  d. Bulunma Grubu
  e. Uzaklaşma Grubu
  f. Vasıta Grubu
  14. BİRLEŞİK İSİM 49


  CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

  A) CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİSİ 50
  1) CÜMLEDE EŞ ANLAM
  2. CÜMLEDE YAKIN ANLAM
  3) NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ
  4) AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ
  5) KARŞITLIK İLİŞKİSİ
  6) KOŞUL-SONUÇ İLİŞKİSİ
  7) KARŞILAŞTIRMA İLİŞKİSİ
  8) TAHMİN, İHTİMAL, OLASILIK İLİŞKİSİ
  9) CÜMLENİN KONUSU

  B) ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE 52
  1) NESNEL ANLATIM
  2) ÖZNEL ANLATIM
  a. Varsayım
  b. Yorumlama
  c. Yakınma
  d. ŞAŞIRMA
  e. TAHMİN
  f. ÖNERİ
  g. YORUM
  3) DOĞRUDAN ANLATIM
  4) DOLAYLI ANLATIM
  5) ÜSLUP
  6) KİNAYELİ ANLATIM
  7) TANIMLAMA
  8) ATASÖZLERİ
  9) ÖZDEYİŞ (VECİZE)
  10) DEYİM

  C) CÜMLE OLUŞTURMA 55
  A)Karışık Olarak Verilen Sözcüklerle Cümle Kurma
  B) Karışık Olarak Verilen Cümle Parçacıklarının Sıraya Konması
  C) Eksik Cümlenin Tamamlanması

  PARAGRAF
  Paragraf konusunu üç başlık altında işleyebiliriz
  A) PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ 56
  PARAGRAFIN KONUSU
  PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
  BAŞLIK
  DUYULAR
  DUYGULAR
  PARÇADAN ÇIKARILACAK SONUÇLAR
  PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ

  B) PARAGRAFIN YAPI YÖNÜ 58
  PARAGRAFIN YAPISI
  PARAGRAF TAMAMLAMA
  PARAGRAF OLUŞTURMA
  DÜŞÜNCENİN AKIŞINI BOZAN CÜMLE
  PARAGRAFIN BÖLÜNMESİ

  C) PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ 60
  1) ANLATIM TEKNİKLERİ 60
  Açıklayıcı Anlatım
  Tartışmacı Anlatım
  Öyküleyici Anlatım
  Betimleyici Anlatım
  2) DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 61
  a) Tanımlama
  b) Tanık Gösterme
  c) Benzetme
  d) Örneklendirme
  e) Karşılaştırma
  f) Nesnel Anlatım:
  g) Öznel Anlatım

  İSİMLER
  Tanım 63
  A. VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE 63
  1. Özel İsim
  Başlıca Özel İsimler
  2. Cins İsmi
  Başlıca Cins İsimleri
  B. MADDELERİNE GÖRE İSİMLER 64
  1. Somut İsim
  2. Soyut İsim
  C. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER 64
  1. Tekil isim
  2. Çoğul isim
  3. Topluluk İsmi
  D. YAPILARINA GÖRE İSİMLER 65
  1. Basit İsim
  2. Türemiş isim
  3. Birleşik İsim
  a. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler
  b. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler
  İSİMLERDE KÜÇÜLTME 67
  İSMİN HÂLLERİ 67
  1. Yalın Hâl (Nominatif)
  2. Belirtme (Yükleme) Hâli
  3. Yönelme Hâli
  4. Bulunma Hâli
  5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli
  6. Eşitlik Hâli
  7. Vasıta Hâli
  8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli)


  SIFATLAR 71
  A) SIFATLARIN ÖZELLİKLERİ 71
  B) SIFAT ÇEŞİTLERİ 72
  1. NİTELEME SIFATLARI 72
  Adlaşmış Sıfat
  2. BELİRTME SIFATLARI 72
  1.İŞARET SIFATLARI
  2.BELGİSİZ SIFATLAR
  3.SAYI SIFATLARI
  a. Asıl sayı sıfatları
  b.Sıra sayı sıfatları
  c.Kesir sayı sıfatları
  d.Üleştirme sayı sıfatları
  4.SORU SIFATLARI
  5.ÜNVAN SIFATLARI
  SIFATLARDA KÜÇÜLTME 74
  SIFATLARDA PEKİŞTİRME 74
  SIFATLARDA DERECELENDİRME 74

  C)YAPILARINA GÖRE SIFATLAR 74
  1. Basit Sıfatlar
  2. Türemiş Sıfatlar
  3. Birleşik Sıfatlar
  a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar
  b. Kurallı birleşik sıfatlar

  D)SIFATLARDA ANLAM 75
  1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
  2. Sıfatlarda Anlam Daraltma
  3. Sıfatlarda Karşılaştırma
  2. SIFAT TAMLAMASI 76
  Tanımı
  Özellikleri


  Zamirler (ADILLAR)78
  Zamirlerin Özellikleri
  A. Sözcük Hâlindeki Zamirler 78
  1. Kişi Zamirleri
  2. İşaret Zamirleri
  3. Soru Zamirleri
  4. Belgisiz Zamirler
  B. Ek Hâlindeki Zamirler 81
  1. İyelik Zamirler
  2. İlgi zamiri -ki
  YAPILARINA GÖRE ZAMİRLER 82
  1. Basit Zamirler
  2. Birleşik Zamirler
  3. Öbekleşmiş Zamirler
  4. Ek Hâlindeki Zamirler
  Zamirlerin Öğe Oluşu


  Zarflar 83
  Özellikleri
  A. Görev ve Anlam Bakımından Zarflar 83
  1. Durum Zarfları 83
  a. Niteleme Zarfları
  b. Kesinlik Zarfları
  c. Yineleme Zarfları
  d. Olasılık Zarfları
  e. Yaklaşıklık Zarfları
  f. Üleştirme Zarfları
  g. Sınırlama Zarfları
  2. Zaman Zarfları 84
  3. Yön Zarfları 85
  4. Miktar Zarfları 86
  5. Soru Zarfları 87
  6. Gösterme Zarfı 87

  B. Zarflarda Pekiştirme 87
  c. Yapı Bakımından Zarflar 87
  1. Basit Zarflar
  2. Türemiş Zarflar
  3. Birleşik Zarflar
  4. Öbekleşmiş Zarflar


  EDATLAR 88
  Tanımı
  Özellikleri ve Örnekler
  Başlıca Edatlar 89

  BAĞLAÇLAR 92
  Tanım
  Özellikleri
  BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ 92
  a. Sıralama Bağlaçları 92
  b. Eşdeğerlik Bağlaçları 93
  c. Karşılaştırma Bağlaçları93
  d. Karşıtlık Bağlaçları 94
  e. Gerekçe Bağlaçları 94
  f. Özetleme Bağlaçları 94
  g. Pekiştirme Bağlaçları 94
  h. “de, ki, ise” bağlaçları 95

  YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR 96
  1. Basit Bağlaçlar
  2. Türemiş Bağlaçlar
  3. Birleşik Bağlaçlar
  4. Öbekleşmiş Bağlaçlar

  ÜNLEMLER 97
  1. ASIL ÜNLEMLER
  Seslenme Ünlemleri
  Duygu Ünlemleri
  2. ÜNLEM DEĞERİ KAZANMIŞ KELİME ve SÖZLER

  FİİLLER 98
  Tanım
  Çekimli Fiilin Yapısındaki Unsurlar
  1. Kök ve Gövde
  2. Şahıs Ekleri
  3. Ek-fiil, Çekimi ve Görevleri
  Filemler Aktarma
  Fillerde Somutluk - Soyutluk
  A. FİİLDE HAREKET 98
  1. İş ve Kılış Fiilleri
  2. Durum Fiilleri
  3. Oluş Fiilleri
  B. FİİLDE ZAMAN 99
  1. Şimdiki Zaman
  2. Geçmiş Zaman
  a. Bilinen Geçmiş Zaman
  b. Öğrenilen Geçmiş Zaman
  3. Gelecek Zaman

  C. FİİLDE KİŞİ 99
  D. FİİLDE KİP 100
  FİİL TABANI (KÖK VEYA GÖVDE)
  I. BASİT ZAMANLI ÇEKİMLER
  1. Haber (Bildirme) Kipleri
  a. Bilinen (di’li) Geçmiş Zaman Kipi 100
  b. Öğrenilen (miş’li) Geçmiş Zaman 101
  c. Şimdiki Zaman 101
  d. Gelecek Zaman 102
  e. Geniş Zaman 102
  2. DİLEK KİPLERİ
  a. Gereklilik Kipi 103
  b. İstek Kipi 104
  c. Dilek-Şart Kipi 104
  d. Emir Kipi 105
  FİLLERİN OLUMLU OLUMSUZ ŞEKLİ 106
  FİLLERİN SORU ŞEKLİ 106

  II. Ek-Fiil ve BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER 106
  Ek-Fiil 106
  BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER 107
  1. Hikâye birleşik zamanı
  2. Rivayet birleşik zamanı
  3. Şart birleşik zamanı
  E. FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI 108
  F. FİİLDE ÇATI 108
  1. ÖZNELERİNE GÖRE FİİL ÇATILARI 109
  a. Etken Fiil
  b. Edilgen Fiil
  c. Dönüşlü Fiil
  d. İşteş Fiil
  2. NESNELERİNE GÖRE FİİL ÇATILARI 110
  a. Geçişli Fiil
  b. Geçişsiz Fiil
  c. Oldurgan Fiil
  d. Ettirgen Fiil
  Yardımcı Fiiller 111
  YAPI BAKIMINDAN FİİLLER 111
  1. Basit Fiiller 111
  2. Türemiş Fiiller 111
  3. Birleşik Fiiller 111
  a) Yardımcı fille kurulan birleşik filler 111
  b) Kurallı Birleşik Fiiller 112
  *Yeterlik Fiili
  *Tezlik Fiili
  *Sürerlik Fiili
  *Yaklaşma Fiili
  c) Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller 113
  Deyimlerin özellikleri
  Fiilimsiler114
  1. İsim-fiiller114
  2. Sıfat-fiiller (Ortaçlar) 115
  3. Zarf-fiiller (Ulaçlar) 116
  a.Bağlama Ulacı
  b. Durum Ulaçları
  c. Zaman Ulaçları
  d. Başlama Ulaçları
  e. Nedenlik Ulaçları
  f. Bitirme Ulaçları
  FİİL ÇEKİMİ TABLOSU 117-EK


  CÜMLE 118
  Özellikleri
  CÜMLENİN ÖĞELERİ 118
  Öğe
  1. YÜKLEM 119
  2. ÖZNE 120
  Özellikleri
  Öznesiz Cümleler
  Özne-yüklem Uyumu
  3. NESNE 122
  4. DOLAYLI TÜMLEÇ 122
  5. ZARF TÜMLECİ 123
  CÜMLE DIŞI UNSURLAR VE ARA SÖZ, ARA CÜMLE 125


  CÜMLE ÇEŞİTLERİ 126
  A. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 126
  1. Fiil Cümlesi
  2. İsim Cümlesi
  Sonuç
  B. ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER 127
  1. Kurallı (Düz) Cümle
  2. Devrik Cümle
  Sonuç
  C. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER 128
  1. Olumlu Cümle
  2. Olumsuz Cümle
  3. Soru Cümlesi
  4. Emir Cümlesi
  5. Ünlem Cümlesi
  6. Şart Cümlesi
  7. İstek Cümlesi
  Sonuç
  D. YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER 131
  1. Basit Cümle
  2. Birleşik Cümle
  a. Girişik Birleşik Cümle
  b. İç İçe Birleşik Cümle
  c. İlgi Cümlesi
  d. Şartlı Birleşik Cümle
  3. Sıralı Cümleler
  4. Bağlı Cümle
  a. “ki”li Bağlı Cümleler
  b. Diğer Bağlaçlarla Kurulanlar
  Sonuç
  DİL YANLIŞLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI 134

  1. MANTIK VE BİLGİ BAKIMINDAN DOĞRULUK 134
  2. DİL BİLGİSİ BAKIMINDAN DOĞRULUK 134
  a)Yapılışları yanlış olan kelimeler
  b)Yardımcı fiillerin yanlış kullanılması
  c) Eksiklik
  d) Uyumsuzluk
  e) İmlâ ve noktalama yanlışları
  f) Dizgi yanlışlarından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  3.AÇIKLIK 136
  a) Sıra yanlışlığı
  b) Anlamca çelişen sözlerin birlikte kullanılması
  c) Anlamda aykırılık
  d) Atasözleri ve deyimleri yanlış kullanmak
  4. DURULUK 136
  a) Fazlalık
  5. YALINLIK 137
  a) Garabet
  6. AKICILIK 167
  a) Tekrarlama
  b) Zincirleme
  c) Tenafür  YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 138

  1. BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLERİN KULLANIMI 139
  2. KISALTMALARIN YAZIMI 142
  3. EK-FİİLİN YAZIMI 143
  4. “İLE” EDATININ (HEM EDAT, HEM BAĞLAÇ)YAZIMI 143
  5. “Mİ” SORU EKİNİN YAZIMI 143
  6. “DE” NİN YAZIMI 143
  7. “Kİ” NİN VE YAZIMI 144
  8. AYRI VE BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI 144
  9. İKİLEMELERİN YAZIMI 145
  10. SAYILARIN YAZIMI 145
  11. TARİHLERİN YAZIMI 145
  12. PEKİŞTİRMELİ KELİMELERİN YAZIMI 146
  13. DÜZELTME İŞARETİNİN KULLANIMI 146
  A. İNCELTME GÖREVİ
  B. UZATMA GÖREVİ
  14. İKİ ŞEKİLDE YAZILABİLEN KELİMELER 147
  15. YABANCI KELİMELERDE BÜYÜK “İ”NİN YAZIMI 148
  16. SES DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜLEN BAZI KELİMELERİN YAZIMI 148
  17. HEM AYRI HEM BİTİŞİK YAZILABİLEN EKLER 148
  18. ÜNLÜ UYUMLARINA AYKIRI OLAN EKLERİN YAZIMI 148
  19. ALINTI KELİMELERDE KESME İŞARETİNİN KULLANILMASI-KULLANILMAMASI 149
  20. SATIR SONUNDA KELİMELERİN BÖLÜNMESİ 149
  21. ALINTI KELİMELERİN YAZIMININ DİLİMİZE UYARLANMASI-UYARLANMAMASI 150
  22. YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI 150
  A. ARAPÇA VE FARSÇA ÖZEL ADLARIN YAZIMI
  B. LÂTİN ALFABESİNİ KULLANAN MİLLETLERE AİT ÖZEL İSİMLERİN YAZILIŞI
  C. YUNANCA ADLARIN YAZIMI
  D. RUSÇA ADLARIN YAZIMI
  E. ÇİNCE VE JAPONCA ADLARIN YAZILIŞI
  23. DİĞER TÜRKLERE AİT İSİMLERİN YAZIMI 151

  NOKTALAMA İŞARETLERİ 152
  1.NOKTA (.) 152
  2.VİRGÜL (,) 152
  3.NOKTALI VİRGÜL (,) 152
  4.İKİ NOKTA( 152
  5. ÜÇ NOKTA (...) 152
  6.KESME İŞARETİ(‘) 152
  7.TIRNAK İŞARETİ (“) 154
  8.SORU İŞARETİ(?) 154
  9.PARANTEZ ( ) 154
  10.ÜNLEM (!) 154
  11. EĞİK ÇİZGİ ( / ) 154
  11.KISA ÇİZGİ (-) 155
  12.UZUN ÇİZGİ (—) 155
  13.TEK TIRNAK İŞARETİ ( ’ ) 155
  14.DENDEN İŞARETİ ( “ ) 155
  15.YAY AYRAÇ ( ( ) ) 155
  NOKTA ÜZERİNE 155

  6 Kasım 2007
  #1
 2. dilbilgisi konu anlatımı Cevapları

 3. neden adilik yapıyorsunuz ki, linke tıklıyorsun reklam bölümüne gidiyo, o zman nede link veriyosunuz adi köpeklerrrrrrrrrr...............
  7 Ağustos 2008
  #2
 4. linki açacan içinde de link bozuk mu
  28 Eylül 2008
  #3
 5. evet bozuk link mefta olmuss
  21 Mart 2009
  #4
 6. :S bu ne biçim iş ya adam akıllı koysanıza şu linkleri be
  5 Nisan 2009
  #5
 7. tskler arkadaslar
  1 Mayıs 2009
  #6
 8. bu nasıl iş ya resmen dalqa qeçiolar bizmle >:(
  5 Mayıs 2009
  #7
soru sor

dilbilgisi konu anlatımı