Dünyanın Katmanları

İsimli konu WH 'Kültür' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 20 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Dünyanın Katmanları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. DÜNYANIN KATMANLARI

  Dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır.Dünya;gaz katmanı,su katmanı ,yer kabuğu ve çekirdek olmak üzere 5 katmandan oluşur.

  Dünyanın Katmanları;
  1: Gaz katmanı(Atmosfer)
  2: Su katmanı(Hidrosfer)
  3: Yer kabuğu(Litosfer)
  4: Magma katmanı(Pirosfer)
  5: Çekirdek katmanı(Barisfer)



  ATMOSFER (HAVA KÜRE)


  Dünyayı saran gaz tabakasıdır,hava küre adına verilir. Atmosferdeki değişik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur.Yer çekiminin bittiği yerde atmosfer de biter.Uzay boşluğu başlar.Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar.Ağır gazlar (iki oksijen -azot-iki kobalt) gibi yere yakın alt tabakalarda hafif gazlar ise üst tabakalarda yer alır.( Yerden 9km yükseltiden sonra yaşamaya yetecek oksijen bulunmaz.17-18km sonra ise oksijen oranı iyice azalır ve bu katlarda ateş yakacak kadar bir oksijen kalmaz.)
  Atmosferin kalınlığı, Dünyanın ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak,kutuplarda az ekvatorda daha fazladır.Ortalama kalınlığı 10.000km kadardır.


  ATMOSFERİN ROLÜ


  1)- İçerdiği oksijen aracılığı ile yaşama olanak tanır.
  2)- Özellikleri sayesinde, Dünyanın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.
  3)- Güneşten gelen kısa dalgalı zararlı ışınları süzerek dünyayı yaşanır hale getirir.
  4)- Hava akımları yolu ile güneş alan yerlerin çok sıcak,olmayan yerlerin çok soğuk olmasını önler.Eğer atmosfer olmasaydı güneş alanı yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak,gölge yerlerin ise tam karanlık ve soğuk olması gerekirdi.
  5)- Güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önleyen bir örtü görevi görür.Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen ışığın yansıyıp dağılarak gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.



  1)- TROPOSFER: Atmosferin en alt tabakasıdır.ortalama13km kalınlığındaki troposfer yerden ekvatorda 16km kutuplarda 6km yüksekliktedir.troposferin kalınlığındaki değişme sıcaklıkla ilgilidir.(Ekvatorda ısınan hava genleşerek yüksektir.Kutuplarda ise soğuyan hava ağırlaşarak alçalır.)
  * Atmosferdeki gazların %75'i bu katman dadır.
  *Bütün meteorolojik olaylar burada görülür.
  *Su buharının tamamı buradadır.
  *Atmosfer aşağıdan yukarıya doğru ısındığından,yükseldikçe sıcaklık 100m. de 0,5 santigrat derece düşer.
  *Su buharı troposferin dışına çıkmadığından bütün iklim olayları burada görülür.
  *Yükseldikçe ısı düştüğünden su buharı troposferin dışına çıkmaz.

  2)-STRATOSFER:
  *Sıcaklık her yerde -50 santigrat derecede sabittir.
  *-Yatay hava hareketleri görülür.
  *Su buharı olmadığından bulut oluşmaz.

  3)-MEZOSFER:

  a)-Ozonosferksijen güneş ışıklarının etkisiyle (2oksijen) bünyesine bir molekül oksijen daha alarak (3oksijen) ozonu oluşturur.
  Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.
  b)-Kemosfer:
  * Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlarının etkisiyle iyonlarına ayrılır.İyonlaşma sonucu ısı arttığından sıcaklık 100santigratderece çıkar.
  *Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur.

  4)- İYONOSFER:
  * Gaz moleküllerinin lutra vole ışınlarının etkisiyle parçalanarak iyonlarına ayrışması sonucunda açığa çıkan enerji sıcaklığın 200 santigrat derece aşamasında yol açar.
  * Atmosferdeki gazlar bu katmanda iyonlarına ayrılır.
  * İyonosfer in üst katına "Egzosfer" denir.
  * Egzosfer den sonra uzay boşluğu başlar.



  ATMOSFERİ OLUŞTURAN GAZLAR:

  1)-ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN,MİKTARI DEĞİŞMEYEN GAZLAR:
  Azot % 78
  Oksijen % 21
  * Asal gazlar % 1 (neon,argon,helyum,kripton,hidrojen)
  * Oksijen suda erime özelliği göstermesi,sularda canlı yaşama yol açar.
  * Soğuk sularda oksijen oranı daha fazladır.
  * Hava ısındıkça erimiş olan oksijen sudan dışarıya verilir.Onun için yaz mevsiminde deniz kıyılarında oksijen oranı azda olsa artar.
  * Havadaki oksijen oranı yazın kışa oranla biraz daha fazladır.


  2)- ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN,MİKTARI DEĞİŞMEYEN GAZLAR:
  Ozon
  Tozlar
  * Ozon güneşten gelen zararlı ışınların yere ulaşmasını önler,çok azda olsa vücutta D vitamini oluşumuna olanak tanıyan ışınların geçmesine izin verir.
  * Tozlar,havada fazla oldukları zaman görüşü ve solunumu güçleştirir.
  * Tozlar,havada yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak,yağışın oluşumunu sağlar.
  * Tozlar havada fazla miktarda bulundukları zaman renkli yağmurların oluşmasına neden olurlar.
  3)- ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN MİKTARI DEĞİŞEN GAZLAR:
  Co2 su buharıdır.
  * Atmosferde miktarı yer ve zamana göre en fazla değişen gaz su buharıdır.
  * Su buharı oranı kıyılardan içerilere ve alçaklardan yükseklere çıkıldıkça azalır.
  * Sıcaklık arttıkça su buharı oranı artar.
  Su buharının etkileri:
  1)-Yağışların oluşmasını sağlar.
  2)-Atmosferin sıcaklık emmesi ve alt kısımlarının ısınmasını kolaylaştırır.
  3)-Koruyucu bir örtü oluşturarak sıcaklığın uzaya kaçmasını azaltır.
  4)-Su buharı boğazımızın ve derimizin fazla kurumasını önler.
  5)-Hava içindeki bakterilerin yaşamasına olanak sağlar.

  SU KÜRE (HİDROSFER)

  Okyanuslar ve denizler:Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir.Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır.Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:
  * Derinlik
  * Kapladıkları alan
  * Tuzluluk
  * Akıntı sistemleri
  * Sıcaklık
  * Karaların fiziksel özelliklerinde etkilenme
  Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi,her denizde belli bir okyanusun parçasıdır.Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.
  a)- Kenar denizler:Okyanusların hemen yanında,kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır.Örneğin;,umman denizi vb.
  b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz'dir.Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir.Afrika,Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.
  c)-Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur.Hazar denizi gibi.
  Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:
  Tuzluluk:Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır.Örneğinkyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde,1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır.
  Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır:

  Sodyum klorür: %78,32
  Potasyum klorür: %1,69
  Magnezyum klorür: %9,44
  Magnezyum sülfat: %6,40
  Kalsiyum sülfat: %3,94,
  Toplam : 99,79


  Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir.Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir.Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler.Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir.
  Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür.Aynı durum gidildikçe de gözlenir.

  YER KABUĞU KATMANI


  Yer kabuğu,çeşitli taş ve kayaların bulunduğu katmandır.En üst kısım toprakla örtülüdür.Bazı bölümleri ise sularla kaplıdır.Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar.

  MAĞMA KATMANI

  Magma katmanı,yer kabuğunun altındaki tabakadır.Sıcaklığı 2000 santigrat derecedir.Bu katman,yer kabuğunun ergimiş maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır.

  ÇEKİRDEK KATMANI

  Çekirdek katmanı yerkürenin en iç katmanıdır.Sıcaklık 5000 santigrat derecedir.Çok sıcak olduğu halde basıncın etkisiyle buradaki maddeler erimemiştir.
  20 Kasım 2007
  #1
 2. Dünyanın Katmanları Cevapları

 3. çok MAKBULE geçti
  17 Mart 2008
  #2
 4. Paylaşım için saol...
  1 Nisan 2008
  #3
 5. Okul ödevleri için güzel bir paylaşım. Teşekkürler.
  1 Ekim 2008
  #4
 6. paylaşım için teşekkürler
  23 Ocak 2009
  #5
 7. çok teşekkürler:tamam:
  25 Şubat 2009
  #6
 8. gusel olmu kardes ii aferin
  10 Mart 2009
  #7
 9. çok güzel bi paylaşım...emeğine sağlık.
  17 Mart 2009
  #8
 10. pylşm için saol
  27 Nisan 2009
  #9
 11. paylaşım için saol.........
  8 Mayıs 2009
  #10
 12. eck

  eck

  Paylaşım için teşekkürler...
  18 Mayıs 2009
  #11
 13. teşekkürler...:tamam:
  8 Eylül 2009
  #12
 14. paylaşımın için teşekkürler
  19 Eylül 2009
  #13
 15. teşekkürler bilgiler için
  25 Eylül 2009
  #14
 16. SaoL pyLassm İCin..!
  10 Ekim 2009
  #15
 17. Paylaşım için Teşekkürler ...
  8 Ocak 2010
  #16
 18. ödevim için yardımcı oldu saolun
  21 Mart 2011
  #17
 19. allah razı olsun saolll bu sana sevappp geldii
  7 Nisan 2011
  #18
 20. tşşkrler sol
  18 Nisan 2011
  #19
 21. dünyanın katmanları hava küre su küre taş küre ateş küre ağır küredir.
  19 Nisan 2011
  #20
soru sor

Dünyanın Katmanları