> EĞİtİm Bİlİmlerİnİn GelİŞİmİ

İsimli konu WH 'Kitap Özetleri' kategorisinde, ReAlWaN üyesi tarafından 30 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. > EĞİtİm Bİlİmlerİnİn GelİŞİmİ hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. EĞİTİM BİLİMLERİNİN GELİŞİMİ
  Gaston Mialaret
  Çev : Hüseyin IZGAR, Musa GÜRSEL
  Nobel Yayınları, 2001, 112 sayfa​  Pedagog eski Yunan’da çocukların eğitimini üstlenmiş çocuk bakıcısı olan köleye verilen isimdir. Daha sonra bu kavram eğitimci ve öğretmen sözcüklerinin eş anlamlısı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat gerçekte pedagoji sözcüğünün ortaya çıkışı çok daha sonradır. Robert sözlüğüne göre 1485’te ortaya çıktığı söyleniyor. Dil akademisi onu 1763 de kabul etmiştir.
  Durkheime’e göre pedagoji, eğitimin uygulama teorisidir. Daha genel anlamda çocuk eğitiminin bilimidir. Bu anlamda pedagoji, birinin üzerinde gerçekleşen davranış değiştirme eylemi anlamına gelen eğitimden ayrılmaktadır.
  1961’li yıllara gelinceye kadar pedagoji ile eğitim arasında şöyle bir ayrım göze çarpıyordu. Eğitim, eylemin kuralıdır. Pedagoji. ise, düşüncenin kuralıdır
  Eğitim kavramı iki sözcükten türemiştir. Biri Educare, diğeri ise Educere dir. Educare sözcüğünü esas alan yaklaşım, çocuğu bilgi ile beslemek olarak tanımlamakta ve eğitimin işlevini de çocuğu bilgi ile beslemek olarak kabul etmektedir.
  Educere sözcüğünün anlamına göre tanımlayan yaklaşım ise; çocuğu toplumun isteklerine göre yetiştirmek olarak tanımlamakta, eğitimin işlevini ise çocukta var olan yetenekleri ortaya çıkarmak olarak algılamaktadır.
  Fransa’da ister bir işyerinde çalışsın, ister bir resmi kurumda çalışsın, yükselmek isteyen yetişkinlere formasyon kazandıran uygulamalar oldukça yayılmıştır. Günümüzde bazı ülkelerde, üçüncü yaş üniversitelerinin açıldığı görülüyor. Yaşlılık üzerine yapılan araştırmaların büyük bölümünü mesleki aktivitesini yitirmiş insanlar üzerinde yapılan araştırmalar oluşturuyor.
  Eğitim bilimleri, eğitim olaylarını, eğitim durumlarındaki gelişmeyi, görevlerini ve varolma koşullarını inceleyen bir disiplinler topluluğundan oluşur .
  Eğitimbilimlerinde çeşitlilik ve bütünlük vardır. Eğitim bilimlerini disiplinler arası yaklaşımı, bir eğitim tarihçisi önce tarihçi olmak, bir eğitim ekonomisti önce çağdaş ekonomi modellerine sahip olmak zorundadır. Ayrıca eğitim bilimlerinin disiplinler dışı ve içi yaklaşımları da vardır.
  Pedagojik araştırmaların rahatça yapılabileceği, problemlerin kolayca çözülebileceği, teknik materyalle donatılmış bir pedagoji araştırma laboratuarı ileride umulmaktadır.
  Eğitim bilimlerinde her türlü araştırma yapılabilir. Fakat bütün araştırmalarda ve araştırmanın her şamasında, çok titiz bir bilimsel tutum içinde olunmalı ve tarafsızlık kurallarına mutlaka saygı duyulmalıdır.
  Üniversite hocalarına pedagojik formasyon verilmelidir. Bu formasyonu almayanlar işlerinde tam olarak başarılı olamazlar.
  Son bölümde Fransa’daki eğitim bilimlerinin dünü ve bugünü tarihsel açıdan incelenmiş ve değerlendirilmiştir.​
  30 Kasım 2007
  #1
 2. > EĞİtİm Bİlİmlerİnİn GelİŞİmİ Cevapları

 3. "eğitim bilimlerinin gelişimi"-musa gürsel kitabının özetini istiyorum.
  23 Ekim 2008
  #2
 4. paylaşım için teşekkürler
  16 Aralık 2008
  #3
soru sor

> EĞİtİm Bİlİmlerİnİn GelİŞİmİ