Ehliyet sınavlarında çıkan motor soruları

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, orjinal2.0 üyesi tarafından 11 Eylül 2008 tarihinde yazılmıştır. Ehliyet sınavlarında çıkan motor soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. hliyet sınavlarında 2005 yılından itibaren sorulmuş test sorularının konulara göre sınıflandırılmış halidir Sınavlara gireceklere başarılar dilerim
  MOTOR TANIMI VE SINIFLANDIRIMASI: 1

  1-İçten yanmalı motorların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür b)Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür
  2-Motorlarda dört zamanın oluşum sırası hangisidir?
  a)Emme-ateşleme-sıkıştırma -eksoz b)Sıkıştıma-ateşleme-emme-eksoz c)Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz d) Emme-eksoz-sıkıştırma-ateşleme
  3-Motorda hava filitresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Suyu temizler b)Yağı temizler c)Yakıtı temizler d)Havayı temizler
  4-Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
  a)Dinamo b)Motor c)Vites kutusu d)Difransiyel
  5-Araçlarda kullanılan motor çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Dıştan yanmalı b)Alttan yanmalı c)Üstten yanmalı d)İçten yanmalı
  6-Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
  a)Motorin b)Benzin c)Lpg d)Gazyağı
  7-Aracın fazla yakıt tüketimi nasıl anlaşılır?
  a)Sarı eksoz dumanından b)Beyaz eksoz dumanından c)Mavi eksoz dumanından d)Siyah eksoz dumanından
  8-Karterin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Soğutma suyuna depoluk eder b)Vites dişlilerine muhafazalık eder c)Motor yağına depoluk eder d)Kavramaya muhafazalık eder
  9-Sıkıştırılmış yakıt ve hava karışımını bujiyle tutuşturarak yakan motor hangisidir?
  a)Dizel motoru b)Benzin motoru c)Marş motoru d)Buhar makinası
  10-Hava filitresi tıkalı ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
  a)Normal karışımla b)Zengin karışımla c)Fakir karışımla d)Az yakıtlı bir karışımla
  11-Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
  a)Motor b)Vites kutusu c)Tekerlek d) Şaft
  12-Lpg hangi tip motorlarda kullanılır?
  a)Sıkıştırmayla ateşlemeli motorlarda b)Enjektör ile ateşlemeli motorlarda c)Dizel motorlarda d)Buji ile ateşlemeli motorlarda
  13-Benzinli motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a)Sıkıştırılmış benzin hava karışımı enjektörle ateşlenir b)Sıkıştırılmış benzin hava karışımı bujiyle ateşlenir
  14-Motorlar yakıtlarına göre nasıl sınıflandırılır?
  a)Mazot,fueloil ve lpg b)Dizel,fueloil ve lpg c)Benzin,motorin,lpg d)Gazyağı,mazot ve lpg
  15-Silindir içerisindeki yanmış gazlar hangi parçayla dışarı atılır?
  a)Emme manifoldu b)Radyatör hortumu c)Hava filitresi d) Eksoz manifoltu
  16-Bujiyle ateşlemeli motorlarda hangi yakıtlar kullanılır?
  a)Alkol -lpg b)Motorin -lpg c)Gazyagı -lpg d)Benzin -lpg
  17-Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarındandır?
  a)Manifolt b)Tekerlek c)Amortisör d)yakıt deposu
  18-Silindir içerisine sıkıştırılmış havanın üzerine mazotu püskürten parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Buji b)Enjektör c)Enjeksiyon pompası d)Besleme pompası
  19- Silindir bloğunun görevi nedir?
  a)Motorda bulunan suyu soğutur b)Motor yağını soğutur c)Vites dişlilerine muhafazalık eder d) Krank miline yataklık eder
  20-Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarındandır?
  a)Aks b)Rotil c)Supap d)Difransiyel
  21-Motorlar soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılırlar?
  a)Su ve yağ soğutmalı b)Su ve benzin soğutmalı c)Su ve hava soğutmalı d)Su ve motorin soğutmalı
  22-Aşağıdakilerden hangisi motor parçası değildir?
  a)Buji b)Piston c)Sekman d)Kampana
  23-Sıkıştırma zamanında dizel motorun benzin motorundan farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Sıkıştırma oranı düşüktür b)sıkıştırma oranı yüksektir c)Ateşleme voltajı yüksektir d)Sıkıştırma oranı aynıdır
  24-Bir aracın eksozundan siyah duman çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılır?
  a)Hava filitresine b)Yağ filitresine c)Soğutma suyuna d)Vantilatör kayışına
  25-Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
  a)Bir ve üç zamanlı b)Bir ve dört zamanlı c)iki ve dört zamanlı d)İki ve beş zamanlı
  26-Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
  A) Dizel motoru B) Marş motoru C) Benzin motoru D) Buhar makinesi
  27-Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
  A) Karışım B) Motorin C) Benzin D) Hava
  28-Hangisi motorun parçasıdır?
  A) Yakıt deposu B) Şaft C) Silindir bloğu D) Debriyaj
  29- Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?
  A) Soğutma suyunu depolamak B) Yağı depolamak C) Ateşleme yapmak D) Motora ilk hareketi vermek
  30-Motorda hava filtresinin görevi nedir?
  A) Suyu temizlerB) Yağı temizlerC) Yakıtı temizlerD) Havayı temizler
  31-Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
  A) Rotil B) Şaft C) Karter D) Aks
  32-Karbüratörlü benzin motorunda, emme zamanında silindirlere ne emilir?
  A) Hava ile yakıt karışımı B) Sadece yakıt C) Sadece hava D) Hava ve egzoz gazı
  33- Karter hangisinin elemanıdır?
  A) Motorun B) Kardan milinin C) Tekerleğin D) Radyatörün
  34- Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
  A) Triger kayışının B) Volan dişlisinin C) Endüksiyon bobininin D) Marş dişlisinin

  ATEŞLEME VE SOĞUTMA SİSTEMİ SORULARI 2
  1-Akümülâtörün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
  a) Elemanlar içerisindeki yağ seviyesine b) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına c) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
  2-Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Yüksek voltaj üretmek b)Karbüratöre yakıt göndermek c)Marş motoruna ilk hareket için elektrik göndermek d)Direksiyon tertibatını çalıştırmak
  3-Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
  a) Asit b) Alkol c) Saf su d) Antifriz
  4-Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Suyu boşaltılıp yağlanırB) Antifrizle doldurulurC) Plakaları temizlenirD) Kutup başlarının oksitleri temizlenir
  5-Motor çalışmazken akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak b) Diferansiyeli çalıştırmak c) Yağlamayı sağlamak d) Vites kutusunu çalıştırmak
  6-Akümülatör başka akümülatörle takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
  A) Artı kutup, artı kutupla - Eksi kutup eksi kutupla B) Eksi kutup, artı kutupla - Artı kutup eksi kutupla
  C) Artı kutup şasi ile D) Eksi kutup şasi ile
  7-Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Akümülatörün içerisine saf su konur B) Akümülatörün içerisine antifriz konurC) Akümülatör tam şarj ettirilir D) Akümülatör yarım şarj ettirilir
  8-Araç üzerinde akümülatörün kendiliğinden boşalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yakıt sisteminde kaçak varb) Yağlama sisteminde kaçak vardırc) Elektrik sisteminde kaçak vardırd) Soğutma sisteminde kaçak vardır
  9-Araç iteklenerek çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
  A) Rölanti ayarının bozulması B) Vantilatör kayışının kopması C) Triger kayışının kopması
  10-Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
  a) Yağ seviyesinin düşüklüğü b) Yakıt seviyesinin düşüklüğü c) Akümülatörün zayıf olması d) Buji kablolarından birinin çıkmış olması
  11-Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçası değildir?
  a) Endüksiyon bobini b) Radyatör c) Distribütör d) Tevzi makarası
  12-Bujilere ateşleme sırası göre akım dağıtan parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karbüratör b) Distribütör c) Akümülatör d) Marş motoru
  13-Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
  a) Şaft b) Balans c) Avans d) Rot
  14-Ateşleme sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karterdeki benzin-hava karışımını ateşlemek b) Silindirdeki yağ karışımını ateşlemek c) Silindirdeki benzin-hava karışımını ateşlemek
  15-Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda aracın aşağıdaki parçalarından hangisi değiştirilmelidir?
  a) Aks b) Mafsal c) istavroz d) Buji
  16-Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Silindirlere ateşleme sırasına göre akım göndermek b) Silindirlere ateşleme sırasına göre yağ göndermek
  c) Akümülatörün voltajını 6 ile 12 volt arasında tutmak d) Akümülatörün voltajını 15000 volt arasında yükseltmek
  17-Buji ayarları yanlış yapılmış motorun egzoz dumanı hangi renkte çıkar?
  A) Siyah B) Mavi C) Kırmızı D) Sarı
  18-Buji hangi sistemin elemanıdır?
  A) Ateşleme sisteminin B) Soğutma sisteminin C) Yağlama sisteminin D) Şarj sisteminin
  19-Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
  A) Motorun çekişten düşmesi B) Motorun hararet yapması C) Motorun yağ yakması D) Motorun kavrama yapması
  20-Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Motor yağı eksilmesi B) Benzin bitmesi C) Radyatör suyu eksilmesi D) Endüksiyon bobini kablosunun çıkması
  21-Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa aşağıdakilerden hangisinin yanması beklenir?
  a)Bujilerin b)Endüksiyon bobininin c)Konjektörün d)Flaşörün
  22-Distribitörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak b)Eksoz gazının çıkmasını sağlar c)Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek voltaj dağıtmak
  23-Elektronik ateşleme sistemi bulunan araçlarda hangi parça bulunmaz?
  a)Buji b)Platin c)Distribitör d)Endüksiyon bobini
  24- Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemi elemanıdır?
  a)Dinamo b)Alternatör c)Regülatör d)Distribitör
  25- Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Yüksek gerilim üretmek b)Ateşlemeyi sağlamak c)Yüksek akım üretmek d)Akümülatörü şarj etmek
  26- Kontak anahtarının görevi nedir?
  a) Ateşleme yapmaktı] b) Aküyü şarj etmektir c) Elektrik devresini açıp kapatmaktır d) Motora ilk hareketi vermektir
  27- Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan parçadır?
  a) Distribütör b) Karbüratör c) Konjektör d) Akümülatör
  28- Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
  a) Marş sistemi parçaları kurulanır
  b) Ateşleme sistemi parçaları kurulanır c) Şarj sistemi parçaları kurulanır d) Aydınlatma sistemi parçaları
  29-Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  a) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır[ b) Gaz pedalının sonuna kadar basılarak marş yapılır c) Fren pedalına basılarak marş yapılır
  30-Ateşleme sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yanma için gerekli yüksek gerilimi üretmek b) Motorun soğutulmasını sağlamak c) Motora ilk hareketi vermek d) Akümülâtörü şarj etmek
  31-Platin ve tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
  a) şaft b) Distribütör c) Tekerlek d) Konjektör
  32-Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidirB) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir
  C) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir D) Zamanında benzin alınmalıdır
  33- Aşagıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
  A) Benzin-hava karışımını kıvılcımla tutuşturmak B) Mevcut akımınn yükselmesini sağlamak
  C) Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek D) Sıcak hava üzerine yakıt püskürtmek
  34-Hava soğutmalı bir motorda aşağıdaki parçalardan hangisi yoktur?
  a)Radyatör b)Akümülatör c)Silindir kapağı d)Buji
  35-Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket verir?
  a)Krank miline b)Kam miline c)Yağ pompasına d)Su pompasına
  36-Termostatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Motor yağını çalışma sıcaklığında tutma b)Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında tutma c)Difransiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
  37-Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  a)Vantilatör kayışı gevşektir b)Vantilatör kayışı kopmuştur c)Su pompası arızalıdır d)Hararet müşiri arızalıdır
  38-Vanilatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Radyatördeki suyu ısıtmak b)Radyatördeki suyu soğutmak c)Kalorifer suyunu ısıtmak d) Motor yağını ısıtmak
  39-Su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek b)Radyatördeki suyu silindirlere göndermek c)Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
  40-Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kondansatör b)Alternatör c)Termostat d)Konjektör
  41-Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
  a)Motor hemen durur b)Motor suyu soğur c)Motor suyuna yağ karışır d)Motor hararet yapar
  42-Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
  a)Motor hararet yapar b)Motor yağ yakar c)Alternatör yatakları bozulur d)Bujiler ateşleme yapmaz
  43-Araç çalıştıktan sonra motor çalışma sıcaklığına gelmiyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir?
  a)Karbüratör b)Termostat c)Buji d)Jikle
  44- Radyatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Motorine depoluk eder b) Yağlama yağına depoluk eder c) Benzine depoluk eder d) Soğutma suyuna depoluk eder
  45-Motor bloğundaki su kanallarında çokmiktarda paslanma ve kireçlenmeolmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  a) Motor yağ yakar b) Motor çalışmaz c) Motor zengin karışımla çalışır d) Motor fazla ısınır
  46-Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Vantilatör b) Radyatör c) Termostat d) Hararet göstergesi
  47-Radyatördeki su azaldığında, su nereye ilave edilir?
  a) Takviye su kabına b) Takviye yakıt kabına c) Takviye hidrolik kabına d) Takviye yağ kabına
  48-Aşağıdakilerden hangisi soğutma sisteminin parçasıdır?
  a) Karbüratör b) Alternatör c) Hararet göstergesi d) Dinamo
  49-Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?
  a) Asit b) Eter c) Yağ d) Antifriz
  50-Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
  a) Ortasında b) Hizasında c) Altında d) Üstünde
  51-Aşağıdakilerden hangisi, motorun hararet yapmasının sebeplerindendir?
  a) Motorda termostat yoktur b) Termostat arızalıdır c) Vantilatör kayışı sıkıdır d) Hararet göstergesi arızalıdır
  52-Çok sıcak radyatörün, kapağı nasıl açılır?
  a) Radyatörün hava basıncı alınır sonra kapak açılırb) Radyatörün kapağı hızla açılırc) Radyatör kapağı basıncı alınmadan açılır
  53-Su kaynatmış motora konulacak su nasıl olmalıdır?
  a) Soğuk b) Ilık c) Asitli d) Alkollü
  54-Soğutma sisteminde su azalıyorsa sebebi ne olabilir?
  a) Manifoltlarda kaçak vardır b) Supaplarda kaçak vardır c) Pistonlarda kaçak vardır d) Kalorifer hortumlarında kaçak vardır
  55-Aracın termostatının çıkartılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
  a) Motor çok ısınır, aşınmalar artar b) Motor soğuk çalışır, geç ısınır, aşınmalar artar c) Motor hararet yapar, aşınmalar artar
  56-Radyatör takviye (ilâve) su kabında su hangi seviyede olmalıdır?
  a) Kaptaki işaretin üst kısmında b) Kaptaki işaretin alt kısmında c) Kabın kapak seviyesinde d) Kaptaki işaretli yerde
  57-Su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek b) Radyatördeki suyu silindirler içerisine göndermek
  c) Radyatördeki suyu kartere göndermek d) Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
  58-Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kondansatör b) Konjektör c) Alternatör d) Termostat
  59- Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?
  A) Fren hidroliğinin az olması B) Akümülatörün tam şarj yapılması C) Motor suyunun az oluşu
  60-Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
  A) Motorun çekişten düşmesiB) Motorun hararet yapmasıC) Motorun yağ yakmasıD) Motorun kavrama yapması
  61--Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?
  A) Vantilatör kayışının gergin olması B) Vantilatör kayışının kopmuş olması
  C) Distribütörün arızalanması D) Bujilerin arızalanması
  62-Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı motorda soğutma sistemi parçasıdır?
  A) Karbüratör B) Vantilatör C) Kondansatör D) Distribütör
  63- Aşağıdakilerin hangisindeki kaçak, radyatördeki suyun aşırı miktarda azalmasına neden olur?
  A) Supaplardaki B) Emme manifoldundaki C) Egzoz manifoldundaki D) Radyatör hortumlarındaki
  64- Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı sistemin parçasıdır?
  A) Karter B) Supap C) Amortisör D) Radyatör
  65- Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı motorun parçasıdır?
  A) Radyatör B) Termostat C) Hava kanatçıkları D) Su pompası  Motorun tanımı ve sınıflandırılması sorularının cevapları:
  1-b 2-C 3-D 4-B 5-D 6-A 7-D 8-C 9-B 10-B 11-A 12-D 13-B 14-C 15-D 16-D

  17-A 18-B 19-D 20-C 21-C 22-D 23-B 24-A 25-C 26-C 27-D 28-C 29-B 30-D

  31-C 32-A 33-A 34-A

  Ateşleme ve Soğutma sistemi sorularının cevapları:
  1-B 2-C 3-C 4-D 5-A 6-A 7-C 8-C 9-C 10-D 11-B 12-B 13-C 14-C 15-D 16-D

  17-A 18-A 19-A 20-D 21-B 22-C 23-B 24-D 25-B 26-C 27-A 28-B 29-B 30-A

  31-B 32-C 33-A 34-A 35-D 36-B 37-D 38-B 39-A 40-C 41-D 42-C 43-B 44-D

  45-D 46-C 47-A 48-C 49-D 50-D 51-B 52-A 53-B 54-D 55-B 56-D 57-A 58-D

  59-C 60-A 61-B 62-B 63-D 64-D 65-C


  YAĞLAMA VE YAKIT SİSTEMİ SORULARI
  1-Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Silindire benzin-hava karışımı göndermek b) Silindire yağ göndermek c) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
  2- Aşağıdakilerden hangisi yakıt sistemi parçasıdır?
  a) Buji b) Yağ pompası c) Yakıt pompası d) Yağ filtresi
  3-Enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yakıt tasarrufu sağlar b) Yağ tasarrufu sağlar c) Su tasarrufu sağlar d) Hidrolik tasarrufu sağlar
  4-Dizel motorunun soğuk havalarda geç çalışmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Enjeksiyon basıncı yüksektir b) Besleme pompası fazla yakıt gönderiyor c) Hararet müşüri arızalıdırd) Isıtma bujisi arızalıdır
  5-Benzinli motorlarda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak b) Karbüratörden manifolda c) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak
  6- Aracın fazla yakıt tüketimi nasıl anlaşılır?
  a) Beyaz egzoz dumanından b) Sarı egzoz dumanından c) Mavi egzoz dumanından d) Siyah egzoz dumanından
  7- Dizel motorunu soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  a) Antifriz b) Termostat c) Kızdırma bujisi d) Hava filtresi
  8- Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
  a) Düzenli b) Yağ yakarak c) Zengin karışımla d) Düzensiz ve tekleyerek
  9- Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  a) Sistemin havası alınır b) Sistem yağlanır c) Sistem benzinle doldurulur d) Sistem yağla doldurulur
  10-Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra, marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
  a) Yağ lambası b) Şarj lambası c) Enjeksiyon sistem uyarı lambası d) Enjeksiyon sistem yağ lambası
  11- Motor sıcakken jikle çekili unutulursa aşağıdakilerden neyin olması beklenir?
  a) Motor devrinin düşmesi b) Az yakıt tüketilmesi c) Çalışmasında değişikliğin olmaması d) Fazla yakıt tüketilmesi
  12--LPG hangi tip motorda kullanılır?
  a) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda b) Enjektör ile ateşlemeli motorlarda c) Dizel motorlarda d) Bujiyle ateşlemeli motorlarda
  13- Araçta, yakıtın güvenli olarak bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yakıt deposu b) Bagaj c) Radyatör d) Torpido
  14- Benzinle havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yakıt pompası b) Hava filtresi c) Karbüratör d) Supaplar
  15- Soğuk motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Buji b) Enjektör c) Distribütör d) Jikle
  16- Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
  A) Rölanti devresinin düşük olması B) Rölanti devresinin yüksek olması C) Jikle devresinin kapalı olması
  17-Jikle devresi, silindire havanın az yakıtın ise fazla girmesini sağlarBuna göre seyir halinde iken jikle devresi
  açık olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
  A)Yakıt sarfiyatının artması B) Yakıt sarfiyatının en az olması C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorun soğuk çalışması
  18- Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
  A) Vantilatör B) Kondansatör C) Yakıt deposu D) Karter
  19- Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
  A) Radyatör peteklerinin tıkanması B) Vantilatör kayışının gevşek olması C) Hava filtresinin tıkanması
  20- Aşağıdakilerden hangisi motorda benzin hava karışımını ayarlar?
  A) Benzin otomatiği B) Egzoz manifoldu C) Karbüratör D) Distribütör
  21- Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
  A) Motor sıcaklığının artması B) Motor yağının kirli olması C) Karışım oranının bozulması D) Motor yağının kalınlaşması
  22- Aşağıdakilerden hangisi, araç kış şartlarına hazırlanırken kışlık konuma alınır?
  A) Hava filtresi B) Kavrama sistemi C) Hidrolik fren sistemi D)El freni
  23--Dizel motorlu araç çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karbüratör tıkanmıştır b) Bujiler ateşleme yapmıyordur c) Soğutma sistemi hava yapmıştır d) Yakıt sistemi hava yapmıştır
  24- Depodaki yakıt seviyesini sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
  a) Yağ göstergesi b) Şarj göstergesi c) Yakıt göstergesi d) Hararet göstergesi
  25- Benzinle havayı belirli oranlarda karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yakıt pompası b) Hava filtresi c) Karbüratör d) Supap
  26- Aşağıdakilerden hangisi jikle devresinin görevidir?
  a)Sıcak havada motorun kolay çalışmasını sağlamak b)Aracın sarsıntısız çalışmasını sağlamak c)Soğuk havada motorun kolay çalışmasını sağlamak
  27- Silindir içinde sıkıştırılmış havanın üzerine mazotu püskürten parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Enjektör b) Buji c) Enjeksiyon pompası d) Besleme pompası
  28-Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorunun egzozundan siyah duman çıkmasına sebep olur?
  a) Su seviyesinin düşük olması b) Yağ filtresinin kirli olması c) Yağ seviyesinin düşük olması d) Yakıt pompasının arızalı olması
  29- Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
  a) Buji b) Debriyaj c) Platin d) Rölanti
  30- Enjektörlere sırası ile basınçlı mazot gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Besleme pompası b) Enjeksiyon pompası c) Hava filtresi d) Mazot filtresi
  31-Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
  a) Yağ lambası b) Kızdırma bujilerinin lambası c) El freni lambası d) Şarj lambası
  32--Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına sebep olur?
  A) Hava filtresinin tıkalı olması B) Yağ filtresinin tıkalı olması C) Yakıt deposundaki yakıtın tamamen bitmesi D) Yakıt filtresinin tıkalı olması
  33- Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
  A) Motorun sarsıntılı çalışması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Hava tüketiminin düşmesi D) Yakıt tüketiminin artması
  34- Aşağıdakilerden hangisi, araç kış şartlarına hazırlanırken kışlık pozisyona çevrilir?
  A) Otomatik jikle B) Hidrolik fren sistemi C) Kavrama sistemi D) El freni
  35- Hangisi yakıt filtresinin görevidir?
  A) Motora giren havayı temizlemek B) Motora giden yakıtı temizlemek C) Yakıtı enjektörlere göndermek
  36-Isıtma bujilerinin görevi nedir? A) Ateşleme yapmak B) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
  C) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek D) Motora giren havayı temizlemek
  37- Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına sebep olur?
  A) Yakıt pompasının ayarsız olması B) Depodaki yakıtın tükenmesi C) Supap ayarının bozuk olması
  38- Dizel motorlarda yakıt sistemi hava yaparsa ne olur?
  A) Motor yanar B) Motor sarsntılı çalışır C) Motor yağ yakar D) Motor çalışmaz
  39- Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle ne püskürtülür?
  A) Su buharı B) Antifriz C) Hidrolik yağı D) Motorin
  40- Hangisi dizel motorların yakıt sistemi elemanıdır?
  A) Su pompası B) Besleme pompası C) Yağ pompası D) Fren merkez pompası
  41-Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ateşleme sistemine yardımcı olmak b)Motorun soğutulmasına yardımcı olmak c)Yakıtın yanmasına yardımcı olmak d)Motorun erken ısınmasını sağlamak
  42-Aşağıdakilerden hangisi yağlama sistemi parçasıdır?
  a) Yağ pompası b) Su pompası c) Vantilatör d) Termostat
  43-Motordaki yağın basıncını yağ göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yağ çubuğu b) Yağ müşürü c) Yağ filtresi d) Yağ deposu
  44-Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Silindirler aşınmıştır b) Kam aşınmıştır c) Krank mili aşınmıştır d) Volan aşınmıştır
  45-Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Sürtünmeden dolayı oluşan aşınmayı önlemek b) Motorun erken ısınmasını sağlamak c) Motorda yakıt tasarrufu sağlamak d)Motorda düzgün ateşlemeyi sağlamak
  46-Karterin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Soğutma sistemi suyuna depoluk ederb)Vites dişlilerine muhafazalık eder c)Motor yağlama yağına depoluk ederd)Kavramaya muhafazalıkeder
  47-Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
  a) El fren lâmbasının b) Park lâmbasının c) Sinyal lâmbasının d) Yağ lâmbasının
  48-Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
  a) İki çizgi arasında b) Alt çizgide c) Üst çizgide d) Alt çizgiden aşağıda
  49-Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
  a) Motor devri yükseltilir b) Motor devri düşürülür c) Motor rölantide çalıştırılır d) Motor hemen durdurulur
  50-Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Araç eğimli yerdeyken motor durdurulur ve kontrol edilir b) Motor durdurulur, yağın kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir
  51-Motorda, çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
  a) Soğutma b) Yakıt c) Yağlama d) Ateşleme
  52-Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karterdeki antifriz seviyesini gösterir b)Karterdeki hidrolik seviyesini gösterir c)Karterdeki motor yağı seviyesini gösterir d)Karterdeki asit seviyesini gösterir
  53-Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Motor yağında su vardır b) Motor yağ yakıyordur c) Yakıtta su vardır d) Motor fazla benzin yakıyordur
  54-Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
  a) Yağ filtresi b) Su pompası c) Vantilatör d) Termostat
  55-Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
  a) Yakıt sistemi b) Şarj sistemi c) Marş sistemi d) Yağlama sistemi
  56-Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerin hangisindedir?
  a) Radyatörde su yoktur b) Karbüratöre yakıt gelmiyordur c) Karterde yağ kalmamıştır d) Depoda yakıt kalmamıştır
  57-Yağ lâmbası, araç çalışırken yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yağ müşürünün kablosunda kısa devre olmuştur b) Karterde yağlama yağı fazladırC) Külbütörde yağlama yağı fazladır
  58-Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır?
  a) Yağ çubuğundan b) Yağ karterinden c) Yağ göstergesinden d) Yağ filtresinden
  59-Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
  A) Motor çok soğur B) Motor yakıtına yağ karışır C) Motor ısınır yanar D) Motor suyuna yağ karışır
  60-Karterdeki yağı, basınçlı olarak motor parçalarına gönderen hangisidir?
  A) Su pompasıdır B) Yağ pompasıdır C) Distribütördür D) Radyatördür
  61- Karterde yağın kalmadığı, ilk önce aracın hangi göstergesinden anlaşılır?
  A) Şarj göstergesinden B) Hız göstergesinden C) Yakıt göstergesinden D) Yağ göstergesinden

  MARŞ,ŞARJ ve AYDINLATMA SİSTEMİ SORULARI
  1-Marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karbüratöre yakıt göndermek b) Akümülatörü şarj etmek c) Alternatöre hareket vermek d) Motora ilk hareketi vermek
  2-Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
  a) Eksantrik dişlisine b) Mahruti dişlisine c) Volan dişlisine d) Krank dişlisine
  3-Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa muhtemel arıza nedir?
  a) Karbüratöre yakıt gelmiyordur b) Bujilere akım gelmiyordur c) Akümülatör boşalmıştır d) Vantilatör kayışı kopmuştur
  4-Aracın ilk çalıştırılması esnasında, bir miktar gaz verildikten sonra hangi pedala basılmasının faydası vardır?
  a) Gaz pedalına b) Fren pedalına c) Debriyaj pedalına d) Takviye pedalına
  5-Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  a) Motor daha hızlı döner b) Marş dişlisi zarar görür c) Motor daha yavaş döner d) Motor daha iyi yağlama yapar
  6-Araçta, kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
  a) 10-15 sn b) 20-60 sn c) 60-80 sn d) 80-90 sn
  7-Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, farlar yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Benzin otomatiği arızalıdır b) Bujiler arızalıdır c) Yağ pompası arızalıdır d) Akümülâtörün kutup başları gevşektir
  8-Araç iteklenerek motor çalıştırılacak olursa aşağıdaki parçalardan hangisi kopabilir? 6
  a) Volan kayışı b) Vantilatör kayışı c) Triger kayışı d) Marş kayışı
  9-Marş motoru, marş durumunda dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Buji kabloları gevşektir b) Karbüratöre yakıt gelmiyordur c) Vantilatör kayışı gevşektir d) Akümülatörün kutup başları gevşektir
  10-Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip, motor çalışmıyorsa sebebi aşagıdakilerden hangisidir?
  a)Aracın el freni çekiktir b)Debriyaj arızalıdır c)Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır d)Akümülâtörün kutup başları gevşektir
  11-Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa hangisinin olması beklenir?
  a) Alternatörün yanması b) Far ampullerinin patlaması c) Endüksiyon bobininin yanması d) Akümülatörün boşalması
  12-Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Şarj sistemidir B) Soğutma sistemidir C) Marş sistemidirD) Yağlama sistemidir
  13-Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalıyorsa muhtemel problem aşağıdakilerin hangisinde olabilir
  A) Marş motorunun kablo bağlantılarında B) Jikle devresinde C) Akümülatörün kutup başlarında D) Rölanti devresinde
  14Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek b) Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmekc) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
  15-Motor çalışırken şarj lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Marş motoru arızalıdır b) Alternatör arızalıdır c) Far ampulleri yanmıştır d) Fan motoru arızalıdır
  16-Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Şarj sistemi b) Marş sistemi c) Yakıt sistemi d) Soğutma sistemi
  17-Motorun devri arttıkça, alternatörden çıkan voltajı ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Distribütör b) Konjektör (regülâtör) c) Endüksiyon bobin d) Kondansatör (meksefe)
  18-Motor çalışırken şarj lâmbası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması b) Distribütör bağlantılarının gevşek olması c) Alternatör kablo bağlantılarının gevşek olması
  19-Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanıdır?
  a) Distribütör b) Konjektör c) Platin d) Endüksiyon bobini
  20-Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanlarından biri değildir?
  a) Alternatör b) Karbüratör c) şarj lâmbası d) Konjektör (regülatör)
  21-Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
  a) Şarj göstergesinden b) Yakıt göstergesinden c) Hararet göstergesinden d) Yağ göstergesinden
  22-Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sistemi parçasıdır?
  a) Vantilatör b) Sigorta c) Buji d) Alternatör
  23-Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Fren lâmbalarının yanıp sönmesini sağlar b) Geri vites lâmbalarının yanıp sönmesinin sağlar c) Sinyal lâmbalarının yanıp sönmesini sağlar
  24-Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bujilere giden akımı yükseltmek b) Kısa devre olduğunda sistemi korumak c) Akümülatörü şarj etmek
  25-Aracın sinyal lâmbalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Endüksiyon bobini yanmıştır b) Alternatör yanmıştır c) Ampul yanmıştır d) Konjektör yanmıştır
  26-Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lambası çok sık yanıp sönüyorsa arıza aşağıdakilerden hangisindedir?
  a) Sinyal lambalarından biri yanmıyordur b) Fren lambalarından biri yanmıyordur c) Far lambalarından biri yanmıyordur
  27Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
  a) Marş motorunun kablosu çıkarılırb) Bataryanın kutup başları çıkarılırc) Distribütörün kablosu çıkarılırd) Alternatörün kablosu çıkarılır
  28-Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
  A) Far B) Korna C) Park lambası D) Yağ lambası
  29-Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Akümülatör boşalmıştır B) Akümülatör kablo bağlantıları gevşektir
  C) Akümülatör kablo bağlantıları paslanmıştırD) Far kablo bağlantıları paslanmıştır
  30-Aşağıdakilerden hangisi araca römork bağlandığında yapılması zorunludur? A) Römorkun üzerine branda çekilmesi C) Römorkun farlarının yakılması D) Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

  Yağlama ve Yakıt sistemi sorularının cevapları:
  1-A 2-C 3-A 4-D 5-C 6-D 7-C 8-D 9-A 10-C 11-D 12-D 13-A 14-C 15-D 16-B

  17-A 18-C 19-C 20-C 21-C 22-A 23-D 24-C 25-C 26-C 27-A 28-D 29-D 30-B

  31-B 32-C 33-D 34-A 35-B 36-B 37-B 38-D 39-D 40-B 41-B 42-A 43-B 44-A

  45-A 46-C 47-D 48-A 49-D 50-B 51-C 52-C 53-B 54-A 55-A 56-C 57-A 58-C

  59-C 60-B 61-D

  Marş,Şarj ve Aydınlatma sistemi sorularının cevapları:
  1-D 2-D 3-C 4-C 5-B 6-A 7-D 8-C 9-D 10-D 11-D 12-C 13-A 14-C 15-B 16-A

  17-B 18-C 19-B 20-B 21-A 22-B 23-C 24-B 25-C 26-A 27-B 28-C 29-D 30-D

  RODAJ VE EKSOZ SİSTEMİ SORULARI:
  -Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?
  A) Alkol B) Kurşunsuz benzin C) Süper benzin D) Gaz yağı
  -Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A) Ani duruş ve kalkış yapılır B) Motor tam güçle çalıştırılır C) Ani duruş ve kalkış yapılmaz D) Araçta devamlı aynı vitesle gidilir
  -Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Emme manifoldu B) Emme susturucusu C) Egzoz susturucusu D) Egzoz supabı
  -Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
  A) Motoru yüksek devirde çalıştırmak B) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek C) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
  -Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşaıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A) Fazla sürat yapılmaz B) Rölantide gidilir C) Fazla sürat yapılır D) Ani fren yapılır
  - Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünü azaltmada görev yapar
  Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkartılırsa ne olması beklenir?
  A) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi B) Gürültü kirliliğinin artması C) Motorun ısınarak istop etmesi D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması
  - Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?
  A) İlk bakım B) Yağ değişimi C) Supap ayarı D) Lastik bakımı
  -Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Motor hararet yapmıştırB) Motor yağı fazladır C) Egzoz susturucusu deliktir D) Hava filtresi deliktir
  11 Eylül 2008
  #1
 2. Ehliyet sınavlarında çıkan motor soruları Cevapları

 3. GÜÇ AKTARMA ORGANLARI SORULARI: 7
  1- Motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Vites kutusu B) Kavrama C) Şaft D) Aks
  2-Hareket hâlinde iken ayağın debriyaj pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Araç daha hızlı gider B) Lastikler aşınır C) Vites kutusu aşınır D) Debriyaj balatası aşınır
  3-Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kavrama B) Süspansiyon C) Vites kutusu D)Yaylar
  4-Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?
  A) Piston B) Supap C) Rotlar D) Şaft
  5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir?
  A) Diferansiyel B) Amortisör C) Rot D) Yay
  6-Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
  A) Debriyaj pedalına basılır B) El freni çekilirC) Gaz pedalına basılır D) Frene basılır
  7-Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
  A) Yağına B) Antifrizine C) Asidine D) Elektrolitine
  8-Aşağıdakilerden hangisi virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
  A) Direksiyon sistemi B) Diferansiyel sistemi C) Fren sistemi D) Ön düzen sistemi
  9-Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fren pedalına tam basılmamıştır B) Gaz pedalına tam basılmamıştır D) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır
  10-Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?
  A) Motor B) Kavrama C) Amortisör D) Rot
  11-Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?
  A) Rot B) Rotil C) Amortisör D) Debriyaj
  12-Kavrama sistemi aracın neresinde bulunur?
  A) Krank mili ile volan arasında B) Volan ile vites kutusu arasında C) Diferansiyel ile tekerlekler arasında
  13-Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
  A) Aracın hızı artar B) Aracın gücü artar C) Araç vitese geçmez D) Aracın freni tutmaz
  14-Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasını sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur B) Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur
  15-Kavrama sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Motordan vites kutusuna gelen hareketin hızını ayarlamak B) Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek
  16-Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fren pedalına tam basılmamıştırB) Gaz pedalına tam basılmamıştırC) Kavrama tam ayırmıyordur
  17-Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
  A) Vites kutusu B) Şaft mili C) Diferansiyel D) Kavrama
  18-Şafttan almış olduğu hareketi 90 derece çevirip akslara gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Krank mili B) Kavrama C) Diferansiyel D) Rot başları
  19-Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılmasına sebep olur?
  A) Aracı hızlı kullanılması B) Ani ve sert kalkış yapılması C) Aracı yavaş kullanılması D) Park hâlinde viteste bırakılması
  20-Diferansiyeldeki hareketi tekerleklere ileten aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şaft B) Vites kutusu C) Rot D) Aks
  21-Aracın fazla yakıt yakmasını sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şaftın kaçırması B) Vites kutusunun kaçırması C) Diferansiyelin kaçırması D) Kavramanın kaçırması
  22-Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
  A) Gaz pedalına basılır B) El freni çekilir C) Debriyaj pedalına basılır D) Frene basılır
  23- Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
  A) Aracın hızı artar B) Aracın gücü artar C) Araç vitese geçmez D) Aracın freni tutmaz
  24- Araç geri vitese geçmiyorsa, aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
  A) Debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır B) Gaz pedalından ayak çekilip yeniden basılır
  C) Gaz pedalına sonuna kadar basılır D) Fren pedalına sonuna kadar basılır

  LASTİKLER,DİREKSİYON DONANIMI VE SÜSPANSİYON SİSTSORULARI
  1-Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladırB) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır
  2-Belirli hız aralıklarında direksiyonda titremeler oluyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lastikler fazla soğuktur B) Lastik hava basıncı düşüktür C) Lastikler balanssızdır
  3-Rot ayarı bozuk olan araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
  A) Arka lastikler ortadan aşınırB) Ön lastikler içten veya dıştan aşınırC) Direksiyon mili eğrilirD) Direksiyon kovanı eğrilir
  4-Araç düz yolda normal hızla seyrederken bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vites kutusu arızalıdırB) Şaft arızalıdırC) Lâstiklerin hava basıncı eşittirD) Ön lâstiklerin hava basıncı eşit değildir
  5- Lâstik, orta kısmından aşınıyorsa sebebi nedir?
  A) Lâstik hava basıncı düşüktürB) Lâstik hava basıncı fazladırC) Rot ayarı bozukturD) Amortisör patlaktır
  6-Karlı havalarda hangi lastiklere zincir takılır?
  A) Ön lastiklerin birine B) Arka lastiklerin birine C) Çekici lastiklerin ikisine D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine
  7-Lastik havaları normalden fazla olursa araçta aşağıdakilerden hangisi medyana gelir?
  A) Krank mili bozulur B) Kam mili bozulur C) Enerji kaybı fazla olur D) Titremeler olur
  8-Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rot başları aşınmıştır B) Pistonlar aşınmıştırC) Krank mili aşınmıştır D) Vites kutusu aşınmıştır
  9-Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  A) Araçta titreme olur B) Krank mili bozulur C) Kam mili bozulur D) Yakıt tüketimi artar
  10-Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin etkilerindendir?
  A) Direksiyonun hafiflemesi B) Direksiyonda ve araçta titreşim C) Direksiyon zorluğu D) Virajlarda savrulma artar
  11-Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 8
  A) Amortisör kontrol edilirB) Lastiklerin havasının normal değerde olmasına dikkat edilirD) Motor yağının kontrolü yapılır
  12- Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
  A) Kavramada titreşimler hissedilirB) Direksiyonda titreşimler hissedilirC) Vites kutusunda titreşimler hissedilir
  13-Yayların salınımını kontrol altına alan parça aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diferansiyel B) Mafsal C) Amortisör D) Şaft
  14-Araç lâstikleri üzerinde bulunan rakamlar aşağıdakilerden hangisini belirtir?
  A) Lâstiğin ısısını B) Lâstiğin havasını C) Lâstiğin ebatlarını D) Lâstiğin yoğunluğunu
  15-Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diferansiyel B) Rotiller C) Rotlar D) Amortisör
  16-Ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rot ayarı bozuktur B) Buji ayarı bozuktur C) Avans ayarı bozuktur D) Rölanti ayarı bozuktur
  17-Isıdan dolayı lastiklerin hava basıncı fazlalaşmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Aracın yükü artırılırB) Aracın yükü azaltılırC) Lastiklerin havası olduğu basınçta bırakılır D) Lastiklerin havası azaltılır
  18- Ön lastiklerden biri yeni, diğeri eski olan araçla fren yapınca ne olur?
  A) Bir tarafa çeker B) Freni tutmazC) Fren pedalı sertleşir D) Arka frenler tutmaz
  19- Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
  A) Amortisör B) Krank mili C) Direksiyon D) Şaft
  20- Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
  A) Vites kutusu B) Diferansiyel C) Şaft D) Rot başları
  21- Aşağıdakilerden hangisi araçla römork bağlantısına sürülür?
  A) Benzin B) Gres yağı C) Antifriz D) Hidrolik yağı

  FREN SİSTEMİ SORULARI:
  1- Aşağıdakilerden hangisi fren sistemi parçasıdır?
  A) Kampana B) Volan C) Kavrama D) Aks
  2-Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diferansiyel arızalıdır B) Akslar arızalıdır C) Hidrolik kalmamıştır D) Kavrama kaçırıyordur
  3- El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Kampana aşınır B) Fren sistemi hava yapar C) Fren pedal boşluğu artar D) El freni tutmaz
  4-Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Duran araca ilk hareketi vermek B) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak C) Duran aracı sabitlemek
  5-Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır B) Aşıntının azalmasıdır C) El freninin daha güçlü olmasıdır
  6-Frene basıldığında etkili bir frenleme olmuyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olmasıdırB) Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınmasıdırC) Rot ayarı bozuktur
  7-Motor (kompresyon) freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taşıtı hızlandırır B) Taşıtı yavaşlatır C) Araç bir tarafa çeker D) Frenleme çok zayıflar
  8-Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
  A) Hidrolik seviyesi yüksektir B) Pedal boşluğu azdır C) Lastik hava basıncı düşüktür D) Sistemde hava vardır
  9-Araçlarda hangi tür fren bulunur?
  A) Debriyaj freni B) Ayak ve el freni C) Vites kutusu freni D) Krank mili freni
  10-Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır B) Aşıntının azalmasıdır C) El freninin daha güçlü olmasıdır
  11-ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlar B) Yakıt tasarrufu sağlar C) Frenlemede duruş mesafesini uzatır
  12-Aşağıdakilerden hangisi sürekli fren sürtünmesine sebep olur?
  A) Fren ayar boşluğunun fazlalığı B) Fren pedal boşluğunun fazlalığı C) Fren ayar boşluğunun olmaması
  13-Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Balata ve disk yüzeyi ıslanmıştır B) Lastik uyumsuzdur C) Balata ve disk yüzeyine toz parçacıkları sıkışmıştır
  14-Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor,zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) El freni çekilidir B) Jikle düğmesi çekilidir C) Lastiklerin havası fazladır D) Motor yağı eksilmiştir
  15-Frenleme esnasında araç bir tarafa savruluyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fren ayarları bozukturB) Diferansiyel ayarları bozukturC) Amortisör ayarları bozukturD) Vites kutusu ayarları bozuktur
  16-Soğuk havalarda araç el freni çekili hâlde park edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  A) El freni yağlanırB) Fren balataları donarak kampanaya yapışırC) Fren hidroliği azalırD) Fren sistemine hava dolar
  17-Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?
  A) Motor yağı B) Dişli yağı C) Hidrolik yağı D) Gres yağı
  18-Aşağıdakilerden hangisi kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
  A) Diferansiyel ayarının bozuk olması B) Vites kutusu ayarının bozuk olması C) Fren ayarının bozuk olması D) Motor ayarının bozuk olması
  19-Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  A) Ön tekerlekler durur B) Arka tekerlekler dururC) Ön ve arka tekerlekler birlikte dururD) Ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur_
  20- Fren hidrolik yağının seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
  A) Haftalık B) Günlük C) Aylık D) Altı aylık

  Rodaj ve eksoz sistemi sorularının cevapları:
  1-B 2-C 3-C 4-C 5-A 6-B 7-A 8-C

  Güç Aktarma Organları sorularının cevapları:
  1-B 2-D 3-C 4-D 5-A 6-A 7-A 8-B 9-D 10-B 11-D 12-B 13-C 14-B 15-B 16-C
  17-A 18-C 19-B 20-D 21-D 22-C 23-C 24-A

  Lastikler,Direksiyon ve Süspansiyon sistemi sorularının cevapları:
  1-B 2-C 3-B 4-D 5-B 6-C 7-D 8-A 9-D 10-B 11-B 12-B 13-C 14-C 15-D 16-A
  17-C 18-A 19-A 20-D 21-B

  Fren Sistemi sorularının cevapları:
  1-A 2-C 3-D 4-C 5-A 6-B 7-B 8-D 9-B 10-A 11-A 12-C 13-C 14-A 15-A 16-B
  17-C 18-C 19-C 20-B
  11 Eylül 2008
  #2
 4. slm nasılsınnız arkadaşalr
  27 Haziran 2010
  #3
soru sor

Ehliyet sınavlarında çıkan motor soruları