Ekonomik Büyüme - Test Soruları

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 6 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Ekonomik Büyüme - Test Soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1. Kullanılan emek ve sermaye gibi girdilerin miktarı ile bu girdilerle üretilebilecek maksimum miktarı arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

  A) Tüketim Fonksiyonu B) Üretim Fonksiyonu C) Yatırım Fonksiyonu D) Girdi Fonksiyonu E) Teknolojik Fonksiyon  2. Sermayedeki bir birimlik değişmenin hasıla miktarında yol açtığı değişme miktarına ne ad verilir?

  A) Sermaye B) Ürün Geliri C) Sermayenin marjinal ürünü D) Girdinin marjinal verimi E) Girdinin marjinal külfeti  3. AT/T terimi neyi ifade etmektedir?

  A) Solow artığı B) Lukas çarpanı C) Laspeyres çarpanı D) Süper çarpan E) Gini çarpanı  4. İşçi başına hasıla ve sermayenin artık değişmediği duruma ne ad verilir?

  A) Enflasyon vergisi B) Konjonktür C) Ekonominin durağan durumu D) Ekonominin canlanma durumu E) Depresyon  5. Solow'un büyüme modelinin merkezinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vardır?

  A) Durağan Durum B) Dalgalanma C) Depresyon D) Resesyon E) Devalüasyon  6. Robert Lucas ve Paul Romer'in ekonomik büyümeyi sürdürmesi için aşağıdakilerden hangisi yeterlidir?

  A) Beşeri ve fiziksel sermayenin birlikteliği B) AR - GE faaliyeti yüksekliği C) Teknolojik devinim
  D) Enflasyon vergisi yüksekliği E) Kredi Limitinin yüksekliği  7. Sermaye stoğunda 200 birimlik bir artış sermayenin marjinal ürünü 0.25 iken hasılada kaç birimlik artış sağlanır?

  A) 50 6)75 C)100 D) 220 E) 250  8. Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüdüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Atatürk dönemi B) İnönü dönemi C) Bayar dönemi D) ikinci Dünya Savaşı dönemi E) Özal dönemi  9. Türkiye büyüme oranı açısından aşağıdaki grublardan hangisine dahildir?

  A) Düşük gelirli ülkeler B) Düşük orta gelirli ülkeler C) Üst orta gelirli ülkeler D) Yüksek orta gelirli ülkeler
  E) Yüksek gelirli ülkeler  10. Emek miktarındaki 20 birimlik artış, emeğin marjinal ürünü 10 iken, marjinal hasılada ne kadarlık artışa yol açar?

  A) 200 B) 250 C) 300 D) 350 E) 400


  YANITLAR:

  1-B 2-C 3-A 4-C 5-A 6-A 7-A 8-A 9-C 10-A


  alıntı
  6 Mart 2011
  #1
 2. Ekonomik Büyüme - Test Soruları Cevapları

soru sor

Ekonomik Büyüme - Test Soruları

Alakalı Aramalar:

 1. iktisadi buyume test sorulari

  ,
 2. iktisadi büyüme ile ilgili sorular

  ,
 3. iktisadi büyüme soruları

  ,
 4. iktisadi buyume sorular