Element, solunum, vücudumuz, besinler konusu ile ilgili test soruları

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 30 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Element, solunum, vücudumuz, besinler konusu ile ilgili test soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Cevaplar Alt Bölümdedir.
  1-Aşağıda verilen elementlerden hangileri ,bütün organik bileşiklerin yapısında ortak bulunur?
  I. Karbon
  II.Oksijen
  III.Azot
  IV.Hidrojen
  A)I-II B)III-IV C)I-III-IV D)I-II-IV

  2- I.Oksijen
  II.Karbon dioksit A) II-IV B) I-III C) I-IV D) II-III
  III.Besin
  IV.Su
  Yukarıdakilerden hangileri fotosentez sonucu meydana gelmez.?

  3-Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde fermantasyonun etkisi yoktur?

  A)Sirke B)Alkol C)Salça D)Peynir
  4-Aşağadakilerden hangisi ATP nin yapısında bulunmaz?
  A)Adenin B)Deoksiriboz C) Riboz D)Fosfat

  5) Aşağıdakilerden hangisinde, solunum doğrudan etkili değildir?
  A) Oksijenin alımasında B)Enerji elde edilmesinde
  C) Vücüt ısısının sağlanmasında D) Zararlı sıvı artıkların atılmasında

  6) I. Karbon II. Fosfor III.Hidrojen IV.Azot V. Oksijen
  Yukarıda verilen elementlerden hangileri karbonhidrat, yağ veproteinler için ortaktır?
  A)I-II-IV B) II-III-V C)I-IV-V D) I-III-V

  7) Aşağıdakilerden hangisi yağlar ve proteinler için ortak değildir?
  A)Hücre zarından geçebilir. B)Hücre zarının yapısında bulunur
  C)Enerji kaynağı olarak kullanılabilir. D) Çok atomlu moleküllerdir.

  8) Vücudunuzda kanama ya da yaralanma olduğu zaman kanın pıhtılaşması için hangi vitamin rol oynar?
  A) A vitamini B) B vitamini C) D vitamini D) K vitamini

  9) Aşağıdakilerden hangisi ,suyun vücuttaki görevlerinden biri değildir?
  A)Vücut sıcaklığının artmasını sağlar. B)sindirimde kullanılır.
  C) Besinlerin taşınmasında görevlidir. D)Besinlerin emiliminde etkilidir.

  10) Besin olarak aldığımız maddelerden ;
  I. Kalsiyum ,kemiklerin yapısında bulunur
  II.Potasyum , vücutta su miktarının düzenlenmesinde rol oynar.
  III.Demir ,hemoglabin yapısında bulunur.
  İfadelerinden hangileridoğrudur?
  A)Yalnız I B) I-III C) II-III D) I-I-III


  CEVAP ANAHTARI
  1-D 2-A 3-B 4 –B 5-C 6-D 7- A 8-D 9-A 10-D
  30 Mart 2011
  #1
 2. Element, solunum, vücudumuz, besinler konusu ile ilgili test soruları Cevapları

soru sor

Element, solunum, vücudumuz, besinler konusu ile ilgili test soruları