Eşek ve İnsan

İsimli konu WH 'Hikayeler' kategorisinde, 4CaRNiVoR üyesi tarafından 26 Ekim 2009 tarihinde yazılmıştır. Eşek ve İnsan hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bir yaz günü adamın biri, eşeğini alıp dağa oduna gitmiş. Odunları kesmiş, düzeltmiş, eşeğe yüklemiş. Yüklemiş yüklemesine de her şeyin bir haddi sınırı vardır. Eşeğin boyuna posuna, gücüne kuvvetine bakmadan hazırladığı odunların hepsini eşeğe sarmış. "Deh" demiş eşeğe, tısılaya tısılaya yola düşmüş. Biraz gitmişler, adam: - Hava sıcak, ben de bir hayli yoruldum, demiş kendi kendine ve eşeğe binmeye karar vermiş. Çekmiş eşeği bir taşın dibine, binmiş eşeğe.
  Eşeğin dili yok ki söylesin. "Ben de yoruldum, yüküm de çok fazla!" desin. Eşek bu insafsız adamın elinden kurtulma çaresi düşünmeye başlamış. Nihayet adamı bir yolunu bulup düşürmeye karar vermiş. Bir düzlüğe çıktıklarında hızlanmış ve birden durmuş, adam düşmüş, kendisi de yıkılmış. Sonra ani bir hareketle ayağa kalkmış, odunu sarmakta kullanılan ipler kırılınca odunlar da yere dökülmüş. Böylece yükün altından kurtulmuş. Üstelik bir de sahibine tekme atmış. Bu olayı çevreden gören herkes koşup gelmiş. Eşeği yakalamışlar. Evire çevire dövmüşler. Sonra da bir ağaca bağlamışlar. Adamın yarasını sarmışlar. Ayağa kalkan adam da önce eşeği dövmüş, sonra da bu işe yaramaz artık deyip eşeğin semerini ipini alıp salıvermiş.
  Eşek uçsuz bucaksız, sahipsiz tarlalarda gezmiş, dolaşmış, keyfince yemiş, içmiş. Ona artık ne "deh" ne de "çüş" diyen varmış artık. Gün geçmiş, ay geçmiş, bir gün bakmış bir düzlükte insan kalabalığı görmüş. Merak edip kalabalığın yanına gitmiş. Gitmiş görmüş ki halk oraya eşek yarışları için gelmiş.
  Ortada bir çuval dolusu para varmış. Kimin eşeği yarışta birinci gelirse o adam bu paraların sahibi olacakmış. Fakat eşek, orta yerde dolaşan ihtiyar, eli bastonlu, boynunu bükük olayları seyreden zavallı adamın eşeğinin olmadığını anlamış, ona acımış. Adama yaklaşmış, ona sürtünmüş. Adama yardım eli uzatmak istiyormuş. İhtiyar adam ayağına kadar gelen bu kısmeti tepmek istememiş ve eşeğin boynuna bir ip bağlamış ve yarışa katılmış. Diğer hayvanlar çoktan gittiği için onlar geride kalmışlar. Dağlarda aylardır, rahatça yaşayan, iş yapmadığından iyice semizleyip güçlenen eşek, koşmaya başlamış. Sanki kuş gibi uçuyormuş. Çok kısa bir zaman sonra önceden yola çıkan eşekleri bir bir geride bırakmış. En önde giden bazı zenginler eşeklerinin, ihtiyarın eşeğinin ardında kalmasına kızmışlar, bazı eşekler ihtiyara yardım eden eşeğin ayağını ısırmışlar, her şeye rağmen, yardımsever eşek ihtiyar adam için yarışı bırakmamış. Birinci olmuş. Parayı almış. Eşek mutluluktan uçuyormuş, ihtiyarın gönlünü aldım diye.
  İçinden:
  - "Şimdi beni evine götürür,
  Önüme bir tekne saman koyar,
  Ambarından da yem getirir
  Yerim onları afiyetle
  Aç karnım bir güzel doyar!" diye geçirir. Fakat adam parayı alır almaz, "gayri bu bana yaramaz" der. Eşeğin sırtına baston sertçe iner, eşek kurtuluşu kaçmakta bulur. Yaptığı yardımdan bin pişman olur. Kendi kendine söylenir:
  "Vay benim eşek başım, vay
  İnsan oğluna güven olmaz
  Gayri hayvanların hatrını say
  Onlardan seni döven olmaz."
  Eşek gitmiş dağlara, adam düşmüş yollara. Derler ki adam o parayla zengin olmuş, ama insanlara da yardım etmezmiş.


  Kaynak: Deniz Atı, 2. Baskı, Gonca Yayınları, İstanbul-2004
  26 Ekim 2009
  #1
 2. Eşek ve İnsan Cevapları

soru sor

Eşek ve İnsan