Evlenirken Tedbirli Olmanın Dini Boyutu

İsimli konu WH 'Evlilik Ve Cinsel Yaşam' kategorisinde, Y@z Y@ğмυяυ üyesi tarafından 19 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Evlenirken Tedbirli Olmanın Dini Boyutu hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Evlenirken Tedbirli Olmanın Dini Boyutu

  “Tedbirli olmak” demek, maddî ve manevî bütün şartlan yerine ge­tirdikten sonra, bu işe koyulmak demektir.Bir işe başlamadan önce bütün tedbirler alınmalı, yani, tüm sebep­lere başvurulmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, tasarlanacak işle ilgili bir “plan ve program” yapılmalıdır. Bunlar yapılmadan girişilen işlerin tü­münde “risk” söz konusudur.

  [​IMG]

  Atalarımız çok güzel bir sözle bunu dile getirmişler: “Bilmeden bir işe başlarsın, sonra başını taşlarsın.” Bu sözden yola çıkarak denilebilir ki; önce yapılacak iş bilinmeli, o işle ilgili bir ön hazırlık yapılmalı, sonra tat­bikata geçilmelidir.
  insanoğlunun karşısına şahsıyla, ailesiyle ve çevresiyle ilgili konularda birtakım engeller çıkabilir. Bu engelleri aşabilmek için önceden önlem al­ma mecburiyeti vardır. Kişi kendi gücüyle her türlü önlemi aldıktan sonra Allah’a teslim olur. islâm dininde bu hadiseye “tevekkül” deniyor.
  Bir Müslüman’ın tevekkül etmesi demek; yapacağı işi yoluna koyduk­tan sonra, gerisini Allah’a havale etmesi demektir. Bu durum, kişi için bü­yük bir huzur ve güvence kaynağıdır.
  İslâm’da tevekkül, Allah’a teslim olmaktır. Başka bir ifadeyle “Allah’ı ve­kil etme”dir. Bu konu, Kur’ân-ı Kerîm’de Ali imran Suresi’nin 159. ayetin­de şu şekilde açıklanır: “…..kararını verdiğin zaman da Allah’a güven….”
  Peygamber Efendimiz (s.a.v) de; “Önce deveni bağla, ondan sonra tevekkül et.” prensibini ortaya koyuyor.
  Buna göre, islam dininde tevekkül anlayışı, “sebep-sonuç ilişkileri” neticesinde ortaya çıkan bir hadisedir. Hangi iş olursa olsun, tedbir alın­madan tevekkül olmaz. Bunu bir misalle açıklayacak olursak; toprağa önce tohumu ekeceksiniz; gübresini, suyunu vereceksiniz; etrafındaki zararlı otları koparacaksınız, sonra da tohumun büyümesini bekleye­ceksiniz. Hiçbir hazırlık yapmadan tohumun büyümesini beklemek “ko­laycılık ve tembellik”tir,
  Baştan beri anlattıklarımızın hepsi, evlilik ve eş seçimi için de geçer­lidir. Evlenmeden önce alınması gereken bütün tedbirleri “özgür irade­nizle” alacaksınız, sonra da “ya nasip” deyip teslim olacaksınız.
  Sağlıklı ve Mutlu Bir Evlilik İçin…Sağlıklı ve mutlu bir evlilik için “önce tedbir, sonra tevekkül” diyoruz.Evlenecek çiftler, kuracakları yuvanın bütün alternatiflerini önceden araştırıp öğrenmek zorundadırlar.
  Gelişmiş ülkelere bir bakalım. Gelecekleriyle ilgili nasıl tedbirler alıyorlar. On senelik, 30 senelik, 50 senelik alternatif plan ve program­lar yapıyorlar. Ekonomik tedbirlerin yanında, askerî, siyasi ve sosyal tedbirler alıyorlar ve her yolu deni­yorlar. 50 sene sonrasında, “susuz ve petrolsüz” kalmamak için şimdi­den tedbirler alıyorlar. Bu tedbirle­rini gerçekleştirebilmek için gerekirse savaşı göze alıyorlar.
  Bütün bu arayışlar daha rahat, daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat sür­dürebilmek için yapılıyor. Evlilik de küçük bir devlet sayıldığına göre, bütün tedbirlerin önceden alınması gerekmektedir.Bu bağlamda, sağlıklı ve mutlu bir evlilik isteyen çiftlerin en çok üze­rinde duracakları konu, gerekli “tedbir”leri almaktır.
  19 Mayıs 2010
  #1
 2. Evlenirken Tedbirli Olmanın Dini Boyutu Cevapları

soru sor

Evlenirken Tedbirli Olmanın Dini Boyutu