Fizik Ders Notları

İsimli konu WH 'Fizik' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 10 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır. Fizik Ders Notları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Fizik Ders Notları
  [​IMG]
  Fizik Kavram Haritası - Fizik Haritası - Fizik Konuları


  Fizik: Madde ve enerjiyi inceleyen, maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışındaki genel veya geçici yasalara bağlı, deneylerle araştırılabilen, ölçülebilen ve matematiksel olarak tanımlanabilen olgulara inceleyen bir bilim dalıdır.

  Skaler: Sadece sayı ile tanımlanabilen büyüklüklere denir.

  Doğru: İki nokta arasındaki en kısa yoldur.

  Doğrultu: Aynı düzlemdeki herhangi iki nokta arasındaki sonsuz noktalar kümesinin belirttiği yol, istikamet. Aralarında 180 derece bulunan, başlangıç noktaları aynı iki ışının belirttiği tek yoldur.

  Yön: Belirli bir noktaya göre olan yerdir.

  Vektör: Yönlendirilmiş doğru parçasıdır.

  Vektörel büyüklükler: Matematiksel ifadelerin yanı sıra doğrultu ,yön, başlangıç noktası ve şiddeti ile tanımlanabilen büyüklüklere denir.

  Kuvvet: Duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden bir cismi durdurabilen cisimlerin şekillerini ve yönlerini değiştirebilen etkiye denir.

  Eşit kuvvetler: Doğrultusu, yönü ve şiddeti aynı olan vektörlere denir.

  Zıt kuvvetler: Doğrultusu ve şiddeti aynı olup yönü zıt olan vektörlere denir.

  Paralel kuvvetler: Doğrultuları aynı uygulama noktaları farklı olan kuvvetlere denir.

  Bileşke kuvvet: İki yada daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye denir.

  Dengeleyici kuvvet: Bir cismi dengede tutmak için veya hareket halindeki bir cismin hızını sabit hızla sürdürebilmesi için bileşke kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde uygulanması gereken kuvvete denir.

  Kütle çekim kuvveti: İki cismin kütlelerinden dolayı birbirine uyguladıkları kuvvete denir. Cisimlerin kütleleriyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

  Sürtünme kuvveti: Daima cisme uygulanan kuvvete ters yönde olup hareket ettirici özelliği olmayıp hareketi engelleyici özelliği olan ve yüzeyin pürüzlülüğünden kaynaklanan kuvvete denir.

  Denge: Bir cisme hiçbir kuvvet etki etmiyorsa yada etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise ve cisme etki eden kuvvetlerin toplam döndürücü etkisi sıfır ise bu duruma denge hali denir.

  Moment: Kuvvetlerin döndürücü etkisine denir.

  Esneklik: Herhangi bir dış gücün etkisiyle biçim değişikliğine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski haline dönebilme özelliğidir.

  Dinamometre: Yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılan kuvveti ölçmeye yarayan alettir.

  Kütle: Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.

  Ağırlık: Bir cisme uygulanan yerçekimi etkisine denir.

  Ağırlık merkezi: Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki eden yerçekimi kuvvetlerinden oluşmuş, tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktasıdır.

  Hacim: Bir cismin uzayda kapladığı alana denir.

  Özkütle: Birim hacimdeki madde miktarıdır.

  Homojen: Her yerinde aynı özelliği gösteren maddeye denir.

  Türdeş: Yapılış maddesi, kütlesi, sıcaklığı, basıncı ve hacmi aynı olan maddelere denir.

  Eylemsizlik: Bir cismin durumunu koruma eğilimine denir. Duran bir cismin durmaya devam etme eğilimi, hareket eden bir cisminde sabit hızla hareketine devam etme eğilimidir.

  Hareket: Bir cismin sabit bir noktaya göre yerdeğiştirmesidir.

  Konum: Bir cismin sabit bir noktaya göre yönlü uzaklığına denir.

  Yerdeğiştirme: Bir cismin ilk konumundan son konumuna doğru olan en kısa yönlü uzaklıktır.

  Yol: Bir cismin katettiği mesafeye denir.

  Hız: Bir cismin birim zamandaki yerdeğiştirmesidir.

  Sürat: Bir cismin birim zamanda aldığı yoldur.

  Ortalama vektörel hız: Bir cismin belirli bir zamandaki yerdeğiştirmesidir.

  Ortalama skaler hız: Bir cismin belirli bir zaman içindeki toplam aldığı yoldur.

  Ani hız:
  Bir cismin herhangi bir andaki anlık hızına denir.

  İvme: Bir cismin birim zamandaki hız değişimidir.

  Ani ivme: Bir cismin herhangi bir andaki anlık ivmesidir.

  Serbest düşme: Belirli bir yükseklikten bırakılan bir cismin ağırlığından dolayı yaptığı hızlanma hareketine denir.

  Düzgün Doğrusal Hareket: Sabit hızla ilerleyen bir cismin hareketine denir.
  10 Aralık 2009
  #1
 2. Fizik Ders Notları Cevapları

soru sor

Fizik Ders Notları