Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 29 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler



  1. 1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4[​IMG]

  2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
  A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
  B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
  C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
  D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.[​IMG]

  3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
  A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.[​IMG]
  B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
  C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
  D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.

  4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
  A) zevkler
  B) beslenme[​IMG]
  C) hobiler
  D) yetenekler

  5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
  A) Türkülerimiz
  B) . Yollarımız [​IMG]
  C) Halk oyunlarımız
  D) Bayrağımız

  6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
  A) kongrelerin yapılması
  B) TBMM açılması[​IMG]
  C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
  D) padişahın yurdu terk etmesi

  7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
  A) gelenek
  B) görenek
  C) kanıt
  D) kültür[​IMG]

  8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
  A) kardeş
  B) dayı
  C) hala
  D) enişte[​IMG]

  9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yazılı tarih yöntemi
  B) Sözlü tarih yöntemi[​IMG]
  C) Araşrırma yöntemi
  D) Olayları yaşama

  10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
  A) Annemizden
  B) Babamızdan
  C) Kitaplarımızdan[​IMG]
  D) Dedemizden

  11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
  A) bilimsel buluşlar
  B) resimler
  C) kitaplar
  D) söylentiler[​IMG]

  12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
  A) ileri görüşlülüğü
  B) açıksözlülüğü
  C) barışçı
  D) savaşmayı sever[​IMG]

  13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
  A) vatan ve millet sevgisi
  B) barışçılık
  C) Egemenlik padişaha aittir[​IMG]
  D) Akılcılık

  14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
  A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
  B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
  C) Millet egemenliğini esas alma
  D) Yabancı devletin himayesine girme[​IMG]

  15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I,II ve III[​IMG]

  16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
  A) Evlenmemiş çocuklar
  B) Komşular[​IMG]
  C) Babaanne
  D) Amca

  17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
  A) Türkü
  B) Oyun
  C) Roman[​IMG]
  D) Düğün

  18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
  A) Cirit [​IMG]
  B) . Futbol
  C) Voleybol
  D) tenis

  19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
  A) geleneklerimiz[​IMG]
  B) göreneklerimiz
  C) kanıtlarımız
  D) kültürümüz

  20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
  A) dil
  B) kıyafetler
  C) savaş[​IMG]
  D) gelenekler

  21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?
  A) Anne
  B) Baba
  C) Dayı
  D) Çocuk[​IMG]

  22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?
  A) Gelenek
  B) Kanıt
  C) Değer
  D) Kültür[​IMG]

  23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
  A) kültür
  B) gelenekler
  C) dil[​IMG]
  D) kalp

  24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) tarih
  B) kanıt[​IMG]
  C) tanık
  D) kitap

  25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
  A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
  B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
  C) millet egemenliğini esas alma
  D) yabancı bir devletin himayesi altına girme[​IMG]

  26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
  A) Amasya
  B) Erzurum
  C) Ankara
  D) Antalya[​IMG]

  27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?
  A) Dil
  B) Teknoloji[​IMG]
  C) Sanat
  D) Mimari

  28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
  A) İzmir'in işgaliyle
  B) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla[​IMG]
  C) İstanbul'un işgaliyle
  D) Sivas Kongresiyle

  29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?
  A) evrenselliğini
  B) anlaşılır olduğunu[​IMG]
  C) alçak gönüllü olduğunu
  D) cömert olduğunu

  30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?
  A) Amasya
  B) Sivas
  C) Erzincan[​IMG]
  D) Erzurum

  31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
  A) Doğum tarihini
  B) Babasının adını
  C) Maddi durumunu[​IMG]
  D) Nerede doğduğunu

  32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
  A) vatan ve millet sevgisi
  B) barışçılık
  C) egemenlik padişaha aittir[​IMG]
  D) akılcılık

  33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?
  A) Samsun
  B) Sivas
  C) Erzurum
  D) Antalya[​IMG]

  34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?
  A) Dil Birliği
  B) Tarih Birliği
  C) Yurt Birliği
  D) Askerlik yapma[​IMG]

  35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?
  A) kurtuluş savaşı
  B) 1.dünya savaşı[​IMG]
  C) 2.dünya savaşı
  D) inönü savaşı

  36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) 1-2-3-4
  B) 2-1-3-4[​IMG]
  C) 4-2-1-3
  D) 3-2-1-4

  37. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
  A) Kendi yaşıtlarımız
  B) Öğretmenimiz
  C) Yaşlı akrabalarımız[​IMG]
  D) Komşumuz

  38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?
  A) Değer
  B) Kültür
  C) Dil
  D) Gelenek[​IMG]

  39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?
  A) 4
  B) 3[​IMG]
  C) 2
  D) 1

  40. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
  A) Kına gecesi
  B) Asker uğurlama
  C) Sünnet düğünü
  D) Konser izleme[​IMG]

  41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
  B) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
  C) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar[​IMG]
  D) Kültürler zaman içinde değişime uğrar

  42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
  A) annemiz
  B) ablamız
  C) dedemiz[​IMG]
  D) biz

  43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
  A) 3-1-2-4
  B) 4-3-2-1
  C) 1-3-2-4
  D) 4-1-2-3[​IMG]

  44. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
  A) milli hikayeler ve destanlar
  B) gelenek ve görenekler
  C) geleneksel giysiler
  D) noel kutlamaları[​IMG]

  45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Halkın kahramanlığı
  B) Atatürk'ün liderliği
  C) Milli birlik ve beraberlik
  D) Komşu ülkeler[​IMG]

  46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
  A) Golf
  B) Cirit
  C) Bilardo
  D) Tenis[​IMG]

  47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
  A) Gelenek
  B) Görenek
  C) Folklor
  D) Teknoloji[​IMG]

  48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) mühendis
  B) doktor[​IMG]
  C) öğretmen
  D) esnaf

  49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
  A) yardımlaşma
  B) dayanışma
  C) görevden kaçma [​IMG]
  D) cesaret

  50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
  A) Destanlar
  B) Bilimsel gelişmeler[​IMG]
  C) Ninniler
  D) Bilmeceler

  51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
  A) Zafer anıtları
  B) Kabirler ve şehitlikler
  C) Gazilere ait madalyalar
  D) Caddeler[​IMG]

  52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
  A) Milli mücadele[​IMG]
  B) Savaşlar
  C) Kahramanlıklar
  D) Demokrasi

  53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
  A) Yardımseverlik ve cömertlik
  B) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
  C) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.[​IMG]
  D) Çöpleri çöp kutusuna atmak.

  54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
  A) anne
  B) baba
  C) kardeş
  D) arkadaş[​IMG]

  55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
  A) Basketbol
  B) Tenis
  C) Voleybol
  D) Güreş[​IMG]

  56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
  A) dil
  B) savaş[​IMG]
  C) giysiler
  D) gelenekler

  57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
  A) İç anadolu
  B) Karadeniz
  C) Ege[​IMG]
  D) Doğu anadolu

  58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
  A) akraba
  B) evlat
  C) aile [​IMG]
  D) topluluk

  59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
  A) değer
  B) kültür [​IMG]
  C) dil
  D) ahlak

  60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
  A) barış
  B) boks
  C) savaş[​IMG]
  D) kavga



  ALINTI
  29 Mart 2011
  #1
 2. Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Cevapları

 3. atatürkün doğduğu yer
  6 Şubat 2012
  #2
soru sor

Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler