Gesi Bağları Türküsünün Orjinal Şiiri

İsimli konu WH 'Müzik' kategorisinde, ziki üyesi tarafından 23 Ağustos 2010 tarihinde yazılmıştır. Gesi Bağları Türküsünün Orjinal Şiiri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. GESİ BAĞLARI  1

  Gesi Bağları’ndan gelsin geçilsin
  Kurulsun masalar rakı konyak içilsin
  Herkes sevdiğini alsın seçilsin
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  2

  Gesi Bağları’nda dolanıyorum
  Yitirdim yarimi (anam) aranıyorum
  Bir çift selamına güveniyorum
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansım derdime

  3

  Gesi bağlarında bülbüller öter
  Ateşim yanmadan (anam) tütünüm tüter
  Bana bir hal olmuş ölümden beter
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  4

  Gesi Bağları’nda üç ırgat işler
  Sıladan geliyor (anam) şu uçan kuşlar
  Anneler doğurur ele bağışlar
  Örtün pencereleri (anam) esmesin yeller
  Dertli olduğumu (anam) bilmesin eller

  5

  Gesi Bağları’nın gülleri mavi
  Ayrıldım yarimden (anam) gülemem gayri
  Yardan ayrılanın böyle olur hali
  Yas tutsun ellerim (anam) kına yakmayım
  Kör olsun gözlerim (anam) sürme çekmeyim

  6

  Gesi Bağları’nda tokaştım taşa
  Kardeş ekmeğini (anam) hakarlar başa
  Girip çalıştığım emeğim boşa
  Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  7

  Gesi’ye giderken yolum ayrıldı
  Bindim arabaya (anam) başım çevrildi
  Siyah saçım sağ yanıma devrildi
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  8

  Tıkır tıkır merdivenden inmedim
  Güle güle anam yar koynuna girmedim
  Cahil idim kıymetini bilmedim
  Atma anam atma , beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

  9

  Kuruldu kazanım harenim yoktur
  Söküldü sim saçım anam örenim yoktur
  Kapıdan içeri girenim yoktur
  Örtün pencereler anam esmesin yeller
  Dertli olduğumu anam bilmesin eller.

  10

  Bana gül diyorlar neme güleyim
  Ayrılık üzerimdeki, kime neyleyim
  Bir mektup gönder gönlüm eyleyim
  Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş bu dünyada, anamın kuzusu.

  11

  Bulamadım kır atımın gemini
  Süremedim anam gençliğimin demini
  Ben sürmedim eller sürsün demini
  Neyleyim dünyada anam yar olmayınca
  Domurcuk gül iken anam koklamayınca.

  12

  Çattım ocağıma hürmetim yoktur
  Döktüm zülfü saçı anam örenim yoktur
  Anamdan babamdan gelenim yoktur
  Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu.

  13

  Enginli yüksekli kayalarımız
  Gam ile yoğrulu anam mayalarımız
  Doğurmaz olsaydı analarımız
  Neyleyim neyleyim hep alınım yazısı
  Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu.

  14

  Urganım atmadık dallar mı kaldı
  Başıma gelmedik anam haller mi kaldı
  Beni söymedik diller mi kaldı
  Ne deyip ağlayım, anam alın yazgısı
  Kader böyle imiş anam onmaz bazısı.

  15

  Şu görünen bahçe m’ola bağ m’ola
  Şu dağın ardında yarim var m’ola
  Oturup da beni yad eder m’ola
  Atma anam atma beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

  16

  Sac üstünde fısır fısır bazlama
  Küçük iken ciğerlerim gözleme
  Ben diyorum gelir diye gözleme
  Örtün pencereler, anam esmesin yeller
  Dertli olduğumu anam bilmesin eller.

  17

  Gesi bağlarında şıvga dalım yok
  Derdimi söylesem anam dinler yarim yok
  Herkes güler oynar sorgu sual yok
  Ben gülsem oynasam anam yasak diyorlar
  Yarını elinden anam alsak diyorlar.

  18

  Gesi’ye giderken yolum ayrıldı
  Bindim arabaya başım çevrildi
  Selvi saçım sol yanıma devrildi
  Ölüm olmasın da anam ayrılık olsun
  Bize sebep olan anam içten vurulsun

  19

  Mezarımı geniş açın dar olsun
  Etrafı mor sümbüllü bağ olsun
  Ben ölüyom ahbaplarım sağ olsun
  El kadar alınımda türlü yazım var
  Evvel bir başımdı, şimdi körpe kuzum var

  20

  Ateş alıp ısınmadım korunda
  Güle güle anam yar gezmedim kolunda
  Methim gezer elalemin dilinde
  Atma anam atma, beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  21

  Bülbül gelmiş gül dalına konuyor
  Hangi dala yuva yapsa kuruyor
  Herkesin yari yanında duruyor
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  22

  Bülbülüm uçtu da kafesi durur
  Ne güzel ellerin (anam) babası durur
  Babasız yuvada evlat mı büyür
  Örtün pencereleri (anam) esmesin yeller
  Dertli olduğumu (anam) bilmesin eller

  23

  Yazmam gül yaprağı düremem gayri
  Yalnızım evlere (anam) giremem gayri
  Bana bir hal oldu diyemem gayri
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  24

  Gesi bağlarında kılarım namaz
  Kılarım kılarım halka yaramaz
  Haktan geldi bize bir ulu niyaz
  Örtün pencereleri değmesin yeller
  Bugün efkarlıyım gelmesin eller

  25

  Gesi Bağları’nın gülü olayım
  Arayı arayı yari bulayım
  Gül bülbülden başkasına sorayım
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmeyen ben o yari neyleyim

  26

  Gesi Bağları’nda kamber tay olur
  Anam andıkça aklım zay olur
  Ayrılık dediğin birkaç ay olur
  Örtün pencereleri esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  27

  Şu dereden akan bulanık seller
  Derdim içimdeki ne bilsin eller
  Oturup ağlasam divane derler
  Ne deyim ne ağlayım hep alnımın yazısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  28

  Sandıktan basmamı giyesim geldi
  Ciğerim anamı göresim geldi
  Varıp iki elini öpesim geldi
  Örtün pencereleri esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  29

  Tandıra et vurdum yiyesim geldi
  Ciğerim anamı göresim geldi
  Açıp mezarına giresim geldi
  Ne deyim ağlayım hep alnımın yazısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  30

  Gesi Bağları’nda bir top gülüm var
  Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
  Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  31

  Gesi Bağları’nda geçilmez yastan
  Dört yanım ıslandı yağmurdan yaştan
  Sağ yanım ağrıdı soluma yaslan
  Hep yalan mı oldu o geçen günler
  Bahçede ötmez oldu bülbüller

  32

  Gesi Bağları’nda açılmış güller
  Derdimi söylesem deli olmuş derler
  Seni sevdiğimi bilmesin eller
  Gel otur yanıma boyu posu güzelim
  Gülemem ağlarım ah çekerim gezerim

  33

  Gesi bağlarında kaynar karınca
  İçim kan ağlar anam yaşıtım görünce
  Ben bu dertten iflah olmam ölünce
  Hep yalan mı oldu anam o geçen günler
  Bahçedeki ötmez oldu anam bülbüller.

  34

  Gesi bağlarında yiğitler gezer
  Eller ne bilsin anam yüreğimi ezer
  Yarim gitti hasreti beni üzer
  Ben gülsem oynasam anam yasak diyorlar
  Varını elinden anam alsak diyorlar.

  35

  Gesi bağlarının köpeği olsam
  Koklayı koklayı anam anamı bulsam
  Bulduğum yerde öpsem koklasam
  Atma garip anam yazılara yabanlara
  Keşke verseydin köyümüzdeki çobana.

  36

  Gesi bağlarında bülbüller öter
  Anamın ekmeği burnuma tüter
  El kadar verseler o bana yeter
  El kadar alnımda türlü türlü yazım var
  Evvel bir başımdı, şimdi körpe kuzum var.

  37

  Gesi Bağları’nda bir oylum kaya
  Düşmüşüm sevdana ne diyon bana
  Bir yüzük yaptırdım yadigar sana
  Takın parmağına dar mı geliyor
  Gurbete gitmesi zor mu geliyor

  38

  Gesi Bağlarında yolun sağında
  Güller çiçek mi açar yavru bağrında
  Yavrusu koynunda elin yanında
  Yas tutsun ellerim kına yakmayım
  Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim

  39

  Gesi Bağlarında attım urganı
  Üstüme örttüler gurbet yorganı
  Benim anam çifte kessin kurbanı
  Ne deyip ağlayım hep alnımın yazgısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  40

  Gesi Bağlarında dikili taşlar
  Benden selam söylen hey uçan kuşlar
  Memlekette kaldı yaren yoldaşlar
  Örtün pencereleri esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  41

  Her boyadan bir boyalı taşım var
  Yaşım küçük ne belalı başım var
  Feleğinen döğüşecek işim var
  El kadar alnımda türlü türlü yazım var
  Evvel bir başımdı, şimdi körpe kuzum var

  42

  Anam kirmenini alsın eline
  Tarasın yününü taksın beline
  Gelsin baksın yavrusunun haline
  Ben gülsem oynasam yasak diyorlar
  Varını elinden alsak diyorlar

  43

  Başına bürünmüş el kadar astar
  Asker babasını yavrular ister
  Benim yarim diye yolunu gözler
  Neyleyim dünyada yar olmayınca
  Domurcuk gül iken koklanmayınca

  44

  Gesi bağlarında ötüşen kuşlar
  Hayıra çıkmadı gördüğüm düşler
  Yıldan yıla meyva veren ağaçlar
  Devşirdim çiçeği dalda ne kaldı
  Gidiyom gurbete burda nem kaldı

  45

  Gesi bağlarında salkım söğütler
  Anam yok ki versin bana öğütler
  Gün görüp gidiyor benden kötüler
  Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

  46

  Ocağımı çattım herenim yoktur
  Söküldü sim saçım örenim yoktur
  Kapıdan içeri girenim yoktur
  Gel otur yanıma başımın tacı
  Ayrılık ekmeği zehirden acı

  47

  Gesi bağlarında açıldı güller
  Sevdiği yanımda sefada eller
  Hep bize tokandı yaramaz diller
  Ben gülsem oynasam yasak diyorlar
  Varını elinden alsak diyorlar

  48

  Arı olsam her çiçeğe konarım
  Yar yitirdim yana yana ararım
  Var mı benim şu Gesi’ye zararım
  Atma anam atma beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  49

  Gesi dedikleri bir çatal dere
  Ahbaplar içinde yüreğim yara
  Çok emekler verdim vefasız yere
  Örtün pencereler esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  50

  Yine kalaylandı sofanın taşı
  Silerim silerim gitmez gözümün yaşı
  Benim çektiklerim bir soysuz yası
  Meğer taşa biber ekilmez imiş
  Kötülerin kahrı çekilmez imiş

  51

  Anam beni ne hal ile doğurdu
  El kapısı hamur etti yoğurdu
  Gücüm yeter yetmez işler buyurdu
  Gurbet elde neler geldi başıma
  Anam yok ki şu derdime katıla

  52

  Anam mendilimi düremiyorum
  Yalnızım evlere giremiyorum
  Anasız babasız duramıyorum
  Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

  53

  Anam yok ki ağıdımı dinlesin
  Babam yok ki şikayetim dinlesin
  Şu cahil gönlümü kimler eylesin
  El kadar alnımda türlü türlü yazım var
  Evvel bir başımdı,şimdi körpe kuzum var

  54

  Gesi bağlarında gülüm duruyor
  Hangi dala yuva yapsam kuruyor
  Bülbül bile kadersizi biliyor
  Ne deyip ağlayım hep alnımın yazısı
  Onmaz imiş güzellerin bazısı

  55

  Yazmam gül yaprağı düremiyorum
  Yalnızım evlere giremiyorum
  Söktüm sim saçımı öremiyorum
  Devşirdim çiçeği benim dalda ne kaldı
  Gidiyom gurbete benim burda nem kaldı

  56

  Bellettim bağımı yemedim üzüm
  Kaynattım pekmezi gelirim güzün
  Garibe vermezler bir salkım üzüm
  Neydeyim ağlayım alın yazısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  57

  Bu yıl çiçek çoktur dallar götürmez
  Dağlar diken olmuş kervan oturmaz
  Benim bağrım yaz olmuş sitem götürmez
  Eğil dağlar eğil yari göresim geldi
  Siyah zülfümü yüzüne süresim geldi

  58

  Yüceden kaldırın gelin ölüsü
  Elmalar donatın söğüt dolusu
  Bana derler kadersizin birisi
  Dertli diye çağırsınlar adımı
  Yazmamınan bağlasınlar başımı

  59

  Yazmam gül yaprağı karanfil irenk
  Aksine vuruyor devran-ı felek
  Gesi bağlarında Leyla diyerek
  Ah neyleyim şu alnımın yazısı
  Onmaz imiş güzellerin bazısı

  60

  Bana gül diyorlar neme güleyim
  Ayrılık serime düştü neyleyim
  Anamdan doğalı ben de böyleyim
  Gel otur yanıma boyu posu güzelim
  Gülemem ağlarım ah çekerim gezerim

  61

  Çırpını çırpını yuvadan uçtum
  Ağlayı ağlayı bu hale düştüm
  Getirin anamı babamdan geçtim
  Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş dünyada, anamın kuzusu

  62

  Çıra yanmayınca ceviz mi kavlar
  Ciğer yanmayınca gözler mi ağlar
  Oturum ağlasam divane derler
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  63

  Gesi bağlarının yılanı olsam
  Dolanı dolanı yanına varsam
  Uyusam uyansam derdime yansam
  Hep yalan oldu o geçen günler
  Bahçede ötmez oldu bülbüller

  64

  Gesi bağlarını gördün mü bilmem
  Toprağına bağdaş kurdun mu bilmem
  Gizli sırlarıma erdin mi bilmem
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmeyen ben o yari neyleyim

  65

  Gesi bağlarından geçemiyorum
  Az doldur kadehi içemiyorum
  Anamdan babamdan geçemiyorum
  Ölüm olmasın da ayrılık olsun
  Bize sebep olan içten vurulsun

  66

  Gesi’ye giderken yolun sağında
  Güller açmış nazlı yarin bağında
  Yeni değmiş on üç on dört çağında
  Gel otur yanıma boyu posu güzelim
  Dost düşman yanında güler oynar gezerim

  67

  Gesi’ye giderken yolum ayrıldı
  Bindim arabaya başım çevrildi
  Siyah saçım sağ yanıma devrildi
  Eğil dağlar eğil yari göresim geldi
  Siyah zülfünü yüzüme süresim geldi

  68

  Eşik arasında fenerim yitti
  Feleğin ettiği gücüme gitti
  Bana ettiğini kimlere etti
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

  69

  Ellerin mektubu gelir okunur
  Benim yüreğime hançer sokulur
  Bugün posta günü canım sıkılır
  Atma garip anam yazılara yabana
  Keşke verseydin köyümüzdeki çobana

  70

  Evereğin bayırına düzüne
  Döndüm baktım karlar yağmış izime
  Uyma dedim uydun eller sözüne
  Sağ olanlar bir gün olur kavuşur
  Küs olanlar bir gün gelir barışır

  71

  Gesi’nin etrafı tozlu yol m’ola
  Salını salını gelen yar m’ola
  Urgan atsam ölsem ölüm zor m’ola
  Şimdi ben anladım onmadığımı
  Daha çilelerimin dolmadığını

  72

  Gesi’nin evleri kemer kemerdir
  Derdim içimde küme kümedir
  Ağlamak dururken gülmek nemedir
  Örtün pencereleri esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  73

  Söktüm sim saçımı örenim yoktur
  Kapıdan içeri girenim yoktur
  Ağlasam sızlasam görenim yoktur
  Doğurmaz olsaydın anam başım belalı
  Bir murat almadım anamdan doğalı

  74

  Salkım söğüt gibi dallarım yerde
  Gözlerim gözlerim gözlerim yolda
  Götürün anama evleri nerde
  Gurbet elde neler geldi başıma
  Anam yok ki şu derdime katlana

  75

  Şu dağlara çıksam yolu arasam
  Mendilim elimde döne döne ağlasam
  Anam yok ki ben derdimi söylesem
  Ne deyim ağlayım alın yazısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  76

  Tel tel olur Kayseri’nin ovası
  Yüzüne bakmadım karın doyası
  Taze olur evlilerin boyası
  Ne deyip ağlayım alın yazısı
  Gülüp oynamıyor gelinlerin bazısı

  77

  Yüce dağ başına gelmesin eller
  Bu gün efkarlıyım açmasın güller
  Diz dize gelip de döktüğüm diller
  Ne deyip ağlayım bu böyle olmaz
  Kulların başına gelmedik kalmaz

  78

  Gesi bağlarından indi bir firek
  Bu mektubu yazan dertli bir yürek
  Gönderin anamı o bana gerek
  Yaz yaz mektubu postaya bırak
  Varamam yanına yollar pek ırak

  79

  Gesi’ye gidenin bağrı taş gerek
  Atı saltanatlı bir kardeş gerek
  Ağlamak dururken gülmek ne gerek
  Yas tutsun ellerim kına yakmayım
  Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim

  80

  Sofraya oturdum gelin kız gibi
  Gözüme bakarlar imkansız gibi
  Ortadaki yemek acı tuz gibi
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  81

  Güğümlere su doldurdum ılımış
  Benim kader ilk akşamdan uyumuş
  Ne yapayım dostlar yazım bu imiş
  Örtün pencereleri esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  82

  Gesi bağlarını belleyen olsa
  Şu cahil gönlümü eğleyen olsa
  Beni de anama yollayan olsa
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  83

  Gesi bağlarında kaynar kum idim
  Ben eller içinde yanan mum idim
  Ibdı Allah, sonra senden umudum
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

  84

  Merdivenden tıkır tıkır inerken
  Yazması boynuma dolanır severken
  Uyumuşum ak gerdandan emerken
  Örtün pencereler değmesin yeller
  Bu gün efkarlıyım gelmesin eller

  85

  Gesi bağlarında has nane biter
  Bana bir hal oldu ölümden beter
  Sevdiğim ettiğin canıma yeter
  Yaz yaz mektubunu postaya bırak
  Varamam yanına, yollar çok ırak

  86

  Gül koymuşlar menekşenin adını
  Almadım dünyadan ben muradımı
  Ben ölürsem dertli koyun adımı
  Atma garip anam yazılara yabana
  Keşke verseydin beni köyümüzdeki çobana

  87

  Bu nasıl tecelli bu nasıl kader
  Derdim içimdedir ne bilsin eller
  Oturup ağlasam deli mi derler
  Neyleyim, neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

  88

  Gesi bağlarında gül ile çayır
  Ana ben ölüyom başını çevir
  Kaynanam imansız, güveyin gavur
  Ne diyeyim ağlayayım alın yazısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  89

  Elimi atmadık dallar mı kaldı
  Başıma gelmedik haller mi kaldı
  Beni söylemedik diller mi kaldı
  El kadar alnımda türlü türlü yazım var
  Evvel bir başımdı şimdi körpe kuzum var

  90

  Gesi bağlarında gül ile susam
  Tecellisi olmaz yerine küsen
  Candan kimsem yok derdimi desem
  El kadar alnımda türlü yazım var
  Evvel yalnızdım şimdi kuzum var

  91

  Anam yok ki diye diye ağlasın
  Babam yok ki kuşağımı bağlasın
  Kardeş yok ki salacamda baş tutsun
  Atma garip anam yazılara yabana
  Keşke verseydin köyümüzdeki çobana

  92

  Bülbüle su verdim altın tasınan
  Yolunu beklerim bir hevesinen
  Günlerim geçiyor ah u zarınan
  Örtün pencereler esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  93

  Gesi bağlarında gül ile nergis
  Sabahlar olmuyor sevdiğim sensiz
  Cennetin köşkünde duramam sensiz
  Ölüm olmasın da ayrılık olsun
  Bize sebep olan Allah’tan bulsun

  94

  Gesi bağlarında bir tarla nohut
  Anam ben ölüyom bir yasin okut
  Küçük kardeşimi yarime büyüt
  Örtün pencereler esmesin yeller
  Dertli olduğumu bilmesin eller

  95

  Dağdan yuvarlandı kayalarımız
  Gam ile yoğruldu mayalarımız
  N’ola taş doğuraydı analarımız
  Ne deyim ağlayım hep alın yazısı
  Kader böyle imiş onmaz bazısı

  96

  Kuruldu kanadım kefenim yoktur
  Kapıdan içeri girenim yoktur
  Gurbette anamın haberi yoktur
  Beklerim yolunu gelene kadar
  Çekerim derdini ölene kadar

  97

  Kütür kütür kırdın felek dalımı
  Kimselere diyemiyom halimi
  Ben sana ne yaptım Allah’ın zalimi
  Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
  Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

  98

  Gesi bağlarında dolanıyorum
  Yitirdim yarimi aranıyorum
  Bir çift selamına güveniyorum
  Eğil dağlar eğil gülleriniz açtı mı
  Benim sevdiceğim burdan geçti mi

  99

  Yağmur yağar ince elek tülbentten
  Kurtar Allah beni gayri gurbetten
  Ölmeyince kurtuluş yok bu dertten
  Yol ver dağlar ben gideyim sılama
  Sılam zümrüt yeşili buna nasıl dayana

  100

  Gesi bağlarında bir top gül idim
  Yağmur yağdı güneş vurdu eridim
  Evvel yarin sevdiceği ben idim
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim...
  23 Ağustos 2010
  #1
 2. Gesi Bağları Türküsünün Orjinal Şiiri Cevapları

 3. yitirdimmm yarimiiii aman aranıyorummmm:muha:
  24 Ağustos 2010
  #2
 4. rakılar kanyaklar içilsin gzl olmuş tşkler ;)
  24 Ağustos 2010
  #3
 5. aman içiLmesin öyLe şeyLer hiç gerek yok :D
  25 Ağustos 2010
  #4
 6. rakımı kanyakmı yok hayır hayır içmeyecem :muha::muahaha:
  27 Ağustos 2010
  #5
soru sor

Gesi Bağları Türküsünün Orjinal Şiiri

Alakalı Aramalar:

 1. gesi bağları şiir

  ,
 2. ben yarimden ayrıldım §şiir