Güzel Ülkem Türkiye Soruları - 4.Sınıf Türkçe

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 29 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Güzel Ülkem Türkiye Soruları - 4.Sınıf Türkçe hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Güzel Ülkem Türkiye Soruları - 4.Sınıf Türkçe  1. Aşağıdakileren hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) gülen insanlar
  B) tatlı buluşlar[​IMG]
  C) gümüş kolye
  D) susmayan çocuklar

  2. - Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “dil” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) . Dilini dışarıya çıkarma!
  B) . Dile kolay tam on yıl geçti.[​IMG]
  C) . Dilinde yara varmış
  D) Yemek yerken dilini ısırmış.

  3. aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır?
  A) siyah-kara
  B) okul-mektep
  C) iyi-kötü[​IMG]
  D) iri-büyük

  4. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) iniş-çıkış
  B) anı-hatıra[​IMG]
  C) borçlu-alacaklı
  D) ak-kara

  5. Sözcük-cümle arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) kalem-kalemlik
  B) su-sürahi
  C) harf-alfabe[​IMG]
  D) kuş-ağaç

  6. Aşağıdakilerden hangisi eşsesli kelimedir?
  A) kara[​IMG]
  B) beyaz
  C) yeni
  D) temiz

  7. "usta" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) patron
  B) yetenekli
  C) çırak[​IMG]
  D) acemi

  8. "Geçen sene köye gittik" cümlesinde sene kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) zaman
  B) dönem
  C) tatil
  D) yıl[​IMG]

  9. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönünden diğerinden farklıdır?
  A) soğuk-sıcak
  B) konuk -misafir[​IMG]
  C) geniş -dar
  D) sık-seyrek

  10. "ler" eki aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna getirilemez?
  A) kedi
  B) düş
  C) anlatsam[​IMG]
  D) serçe

  11. aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'o ' sözcüğü bir adın yerine kullanılmıştır?
  A) o,herzaman başarılıdır.[​IMG]
  B) o elbise sana yakışmamış.
  C) eline o kremi kullan.
  D) o çiçek zaten solmuştu.

  12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir nasihat vardır?
  A) Gülme komşuna, gelir başına.[​IMG]
  B) Dost kara günde belli olur.
  C) Bal tutan parmağını yalar.
  D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

  13. aşağıdakilerden hangisi mecaz olmamak şartıyla diğerlerinden farklıdır?
  A) masa
  B) kitap
  C) un
  D) yüz[​IMG]

  14. 1. düşünmeyi 2. olamaz 3. başarılı 4. bilmeyen sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
  A) 4,2,3,1
  B) 3,1,4,2
  C) 3,2,4,1
  D) 1,4,3,2[​IMG]

  15. Aşağıdakilerden hangisinde “O” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) O da buraya gelecek.[​IMG]
  B) O kitabı bana verir misin?
  C) O okula bir daha gitmeyeceğim.
  D) O elbise sana çok yakışıyor.

  16. -ler eki aşağıdakilerden hangisinde çokluk anlamı katmaz?
  A) elmalar
  B) annemler[​IMG]
  C) sınıflar
  D) yollar

  17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamdadır?
  A) Mum dibine ışık vermez.
  B) El elden üstündür.
  C) Damlaya damlaya göl olur?
  D) Bugünün işini yarına bırakma.[​IMG]

  18. cümlesindeki kelimesinde kaç ek vardır?
  A) 1
  B) 2[​IMG]
  C) 4
  D) 6

  19. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kırgınlığı gidermek anlamı vardır?
  A) Gönlü düşmek
  B) gönül almak
  C) gönül kırmak[​IMG]
  D) gönülsüz olmak

  20. - Aşağıdakilerden hangisi “içi sıkılmak”deyimi ile anlamca aynıdır?
  A) İçine oturmak
  B) İçini dökmek
  C) İçi daralmak[​IMG]
  D) İçi daralmak

  21. aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ''?'' konmaz?
  A) ali ne zaman geldi
  B) dedem öldü mü
  C) elma da tatlı mı tatlı
  D) fatma telefon açtı mı[​IMG]

  22. I-birazdan II- akşam III-dün IV-yarın ................... bize gelecek. Boşluk bırakılan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisinin getirilmesi cümlede bir anlatım bozuklıuğuna yol açar.
  A) I
  B) II
  C) III[​IMG]
  D) IV

  23. kelimelerindeki ekler aşağıdaki kelimelerin hangisinde aynı amaçla kullanılmıştır?
  A) Balıkesir
  B) Futbolcu[​IMG]
  C) korner
  D) Taç

  24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir deyim yanlış kullanılmıştır?
  A) Hediyeleri görünce etekleri zil çaldı.
  B) Yaşlanınca dünyadan elini eteğini çekti.
  C) Kazayı duyunca beyninden vurulmuşa döndü.
  D) Çok çalıştığı için öğretmenin gözüne girdi.[​IMG]

  25. “Ayda yılda bir yurt dışına çıkardı.” Cümlesinde altı çizili söz yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
  A) Uzun yıllar boyunca
  B) Kırk yılda bir
  C) Sık sık
  D) Hemen hemen her yıl[​IMG]

  26. Aşağıdaki sözlerden hangisi “tasarrufun önemi”ni anlatmaktadır?
  A) Para parayı çeker.
  B) Para dediğin elin kiri.
  C) Ak akçe kara gün içindir.
  D) Kefenin cebi yoktur[​IMG]

  27. - “Geri”sözcüğü cümleleri hangisinde farklı kullanılmıştır?
  A) . Dükkan evin biraz gerisinde
  B) Geriye dönmeden yürü.
  C) Söylediklerini kabul etmez, zamana göre geri bir adamdır.[​IMG]
  D) İki adım geriden geliyorum

  28. 7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğrayan kelime vardır?
  A) Parmağım neredeyse kopuyordu.
  B) Bileğim çok acıdı.
  C) Bacağımda yara var.
  D) Karnım ağrıyor.[​IMG]

  29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihin yazılışı yanlıştır?
  A) ) 19Ekim 2004’te evlendiler.
  B) Atatürk 10Kasım 1938’de öldü.
  C) 30 Ağustos’da Zafer bayramı’nı Kutluyoruz.
  D) Bu gün 24 Haziran 2000cumartesi.[​IMG]

  30. "Kadın, ihtiyar adama özlemle sarıldı." cümlesindeki " ihtiyar" sözcüğünün görevi nedir?
  A) isim
  B) sıfat[​IMG]
  C) zamir
  D) edat

  31. “Sönmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Süt taşınca ocak kendiliğinden söndü.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A) . Sürekli gol yiyince yıldızı söndü.
  B) Kaza yapınca havası söndü.
  C) Maçı kaybedince umutları söndü.
  D) . Odun atmayı unutunca soba söndü.[​IMG]

  32. 8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Yarın gidecekmisin?[​IMG]
  B) Okula başladın mı?
  C) Sen mi okula başladın?
  D) Sen de gördün mü?

  33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) adam çok öfgeliydi.[​IMG]
  B) Müsaitseniz size geleceğiz.
  C) Projelerini anlattı ve gitti.
  D) Stadyum çok kalabalıktı.

  34. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur?
  A) ezzacı
  B) saklanbaç
  C) şöför
  D) pantolon[​IMG]

  35. -“Küçük kedi bahçeye çıkmış.”cümlesinde “küçük”kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) haylaz
  B) büyük
  C) ufak[​IMG]
  D) iri

  36. 9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de -ayrı yazılmalıdır?
  A) Okulda resim yaptık.
  B) Bende yazabilirim.[​IMG]
  C) Bahçede çiçekler var.
  D) Cebimde para yok.

  37. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi cümlede yanlış yazılmıştır?
  A) babam TEK’te çalışıyor.
  B) TBMM 23 Nisan 1920’ de açıldı
  C) Her Gün 3 k.m yürüyor.[​IMG]
  D) Prof. Dr. Mine Tan ‘ı dinlemeye geldik.

  38. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) O, 1965'te doğmuş.
  B) İstemiyor mu?
  C) Üçer üçer saymaya başladım.
  D) 17 inci sıradaydı.[​IMG]

  39. – h er – sabah bırakır – amcam – beni – okuluma 1 2 3 4 5 6 Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur
  A) 1-4-2-5-3-6
  B) 4-1-2-5-6-3[​IMG]
  C) 4-3-2-5-6-1
  D) 3-1-2-5-6-4

  40. Tutumlu olmak gerekir. İnsan başına ne geleceğini önceden bilemez. Bu gün çok zengin olan biri , yarın çok zor duruma düşebilir. Onun için paramızın bir kısmını gelecek için saklamalı, savuran olmamalıyız. Yarını da düşünmeliyiz. 10ve 11. Soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 10)Yazar aşağıdakilerden hangisinin önemine değinmektedir?
  A) Sağlığın
  B) Tutumlu olmanın[​IMG]
  C) Sevginin
  D) Yardımseverliğin

  41. ''Denize düşen yılana sarılır''ifadesinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
  A) Tasarruf
  B) Çaresizlik[​IMG]
  C) Sevgi
  D) Umut

  42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Sıddık, çalışkan birisidir
  B) Buse’nin okulu çok yakın.
  C) Uzun süre tiren bekledik
  D) Yeniden düşünürsen iyi edersin.[​IMG]

  43. Tutumlu olmak gerekir. İnsan başına ne geleceğini önceden bilemez. Bu gün çok zengin olan biri , yarın çok zor duruma düşebilir. Onun için paramızın bir kısmını gelecek için saklamalı, savuran olmamalıyız. Yarını da düşünmeliyiz. 10ve 11. Soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Yazarın düşüncesini aşağıdaki ata sözlerinden hangisi en iyi ifade eder?
  A) Ak akçe kara gün içindir.[​IMG]
  B) Ayağını yorganına göre uzat.
  C) Damlaya damlaya göl olur.
  D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

  44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
  A) Bugün sinemaya gideceğiz.
  B) Korku filmlerini hiç sevmem.
  C) Saçlarımı her zaman özenle tararım.
  D) Öyle açım ki bir fili bile yiyebilirim.[​IMG]

  45. Aşağıdaki cümlelerde hangisinde terim anlamlı kelime vardır?
  A) Başım ağrıyor.
  B) Dağ, oldukça yüksekti.
  C) Su içer misin?
  D) İyi ki gelmişsin, çok özlemiştim.[​IMG]

  46. Hangi cümlede “-mi “ farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Bayram geldi mi içimiz sevinçle dolar.
  B) Neşelendi mi gülmekten ölürüz .
  C) Dün akşam yatmadan önce süt içtin mi?[​IMG]
  D) buraya geldi mi bayram yarine döner burası.

  47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevinç belirten bir anlatım vardır?
  A) Bugün doktora gittim.
  B) Ablam top oynadı
  C) Babamı görünce çok korktum.
  D) Mutluluktan uçuyorduk.[​IMG]

  48. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) yazı[​IMG]
  B) dergi
  C) kıtap
  D) gazete

  49. ) Annesi pastayı fırında unutmuştu. Çünkü telefonda konuşmaya dalmıştı. Pasta yanınca….”Annesi Hakan ‘a yeniden pasta yaptı.” Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) A) hakan’a sözcüğü cümlenin başına alınmalıdır.
  B) B) ”pasta” sözcüğü cümleden alınmalı.
  C) C) “tekrar sözcüğü cümleden atılmalı.[​IMG]
  D) D) “Annesi sözcüğü cümleden atılmalı.

  50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü belirten bir anlatım vardır?
  A) . Bugün annemin ağladığını görünce ben de ağladım.[​IMG]
  B) Sevinçle yanıma geldiler.
  C) Otobüsün korna sesiyle irkildi.
  D) Ödevini yapmadı.

  51. “Amasya( ) ya kaç defa gittin( )”cümlesinde ayraç içindeki yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
  A) ("),(!)
  B) ('),(?)
  C) ('),(.)[​IMG]
  D) (^),(.)

  52. “Babam notları görünce çok sevindi.” Yukarıdaki cümlenin karşıt bir yargıyı anlatması için “sevinmek” yerine aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun olur?
  A) yumuşamak
  B) heyecanlanmak
  C) üzülmek[​IMG]
  D) umutlanmak

  53. Ali Baba mağaranın önüne gelir(1).Sağına soluna etrafına bakarak sihirli cümleyi söyler(2).Mağaranın kapısı gürültüyle açılır(3).Ali baba sessizce mağaraya girer(4). Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin birinde anlatım bozukluğu vardır. Bu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1
  B) 2[​IMG]
  C) 3
  D) 4

  54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el”sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Elindekini çabuk yere bırak!
  B) Kuşu elime alınca çok korktu.
  C) Ellerim çok ağrıdı.
  D) Eller bize iş vermez.[​IMG]

  55. evde – var – güzel – yemekler Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sıralama nasıl olur?
  A) 3-4-2-1
  B) 1-3-4-2[​IMG]
  C) 2-3-1-4
  D) 3-2-1-4

  56. ” Bahçemizin kenarında küçük bir dere akar.” Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
  A) A) “Bahçemizin “ sözcüğü “ bahçemizden “ sözcüğü şeklinde değiştirilerek.
  B) “Dere” sözcüğü yerine “ırmak” sözcüğü yazılarak.
  C) C) “Akar “ sözcüğü yerine “ geçer” sözcüğü yazılarak.
  D) D) Kenarında” sözcüğü yerine “kenarından” sözcüğü yazılarak.[​IMG]

  57. Gökhan, ne zaman erken kalkmış?
  A) peşembe
  B) cuma
  C) cumartesi[​IMG]
  D) pazar

  58. 21 – 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Gökhan , hafta sonları erken kalkmayı sevmezdi. Ancak bu cumartesi günü erken kalktı. Çünkü babasıyla Ladik Çayı’na balık yakalamaya gidecekti. Ladik Çayı, Seyfe Köyü sınırları içerisinde yer alır. Ladik Çayı’nda çok lezzetli alabalıklar olurdu. Bu balıklar, doğal bir ortamda beslendikleri için lezzetli olurlarmış. Gökhan’ın amcası böyle söylemişti Gökhan’a. Gökhan ve babası kuzuların, koyunların, atların arasından geçerek Ladik Çayı’na ulaştılar. Ladik Çayı’nda balıklar niçin lezzetli oluyormuş?
  A) hafta sonları avlandıkları için
  B) doğal bir ortamda beslendikleri için
  C) alabalık oldukları için
  D) Ladik Çayı’nda yaşadıkları için[​IMG]

  59. Ladik Çayı’ndaki balıklar nasıl oluyorlarmış?
  A) oldukça büyük
  B) genelde hasta
  C) oldukça küçük
  D) çok lezzetli[​IMG]

  60. Ladik Çayı , neredeymiş?
  A) Seyfe Köyü sınırları içinde[​IMG]
  B) Hafta sonu tatil yapılan yerde
  C) Şeftali bahçelerinin arasında
  D) Gökhanların komşu ilçesinde

  61. Ladik Çayı’nda çok lezzetli ne bulunurmuş?
  A) koyunlar
  B) kuzular
  C) alabalık[​IMG]
  D) atlar

  62. Ladik Çayı’nda balıkların lezzetli olduğunu kim söylemiş?
  A) Gökhan’ın babası
  B) Gökhan’ın amcası
  C) . Gökhan
  D) Seyfe Köuü’nde yaşayanlar [​IMG]


  63. “Kurabiyelerin yerinde yeller esiyor.” Cümlesinde “yerinde yerler esmek” hangi anlamda kullanılmıştır?
  A) eskimek
  B) kullanılmaz olmak
  C) etkisini devam ettirmemek
  D) yerinde olmamak[​IMG]

  64. (Ayakkabını bağlamayı mı unuttun?) cümlesindeki keli melerden hangisinin zıt anlamlısı aşağıda kullanılmıştır?
  A) Üzüm bağlarını gezelim mi?
  B) Hayvanları ahıra bağladın mı?
  C) Balığı oltanın ucundan kurtarmış.
  D) İpin ucunu kim çözdü?[​IMG]

  65. Aşağıdaki cümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
  A) Defter'lerimi evde unuttum.
  B) Samsun'a neden Istanbul'dan geldiniz.
  C) Barış,1978'te doğdu.
  D) Amasya'ya ne zaman geldiniz?[​IMG]

  66. "Eve Alide gelmedi,ayşede."cümlesinde kaç tane yazım yanlışı vardır?
  A) 3[​IMG]
  B) 2
  C) 1
  D) 4

  67. “ öğretmen – her – yoklama – ders – yapıyor” Yandaki sözcüklerden anlamlı bir tümce yapılırsa yoklama sözcüğü kaçıncı sırada olur?
  A) 4
  B) 3[​IMG]
  C) 2
  D) 1

  68. (Geç meç anlamam , çabuk eve gel.) cümlesinde kullanılan ikilemeye benzer ikileme aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
  A) Bu takımın renkleri siyah beyaz.
  B) Gel git olayına şahit olan var mı aranızda?
  C) Artık , oyun moyun oynamak istemiyorum.[​IMG]
  D) Ufak tefek bir adamdı.

  69. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna konulan işaret yanlıştır?
  A) Kaç kişi var. [​IMG]
  B) Geç kaldım.
  C) O, bir tavşandı.
  D) Sen de gel.

  70. (Güzellik fani , insanlık kalıcıdır.) Cümlesindeki ( fani) sözünün anlamı nedir?
  A) Kalıcı
  B) uçmak
  C) Geçici[​IMG]
  D) Her zaman olan

  71. “ Hiç kimse kalmadı herkes gitti.” Tümcesinde hangi sözcükten sonra virgül gelmelidir?
  A) herkes
  B) kalmadı[​IMG]
  C) gitti
  D) kimse

  72. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'OLASILIK' söz konusu değildir?
  A) Pencereyi silen kadın düşebilir
  B) Bir gün her şey güzel olabilir
  C) Otabüs kalkmış olabilir
  D) Sen de bizimle gelebilirsin[​IMG]


  73. "Bütün eller Kemal yazar Bütün diller Kemal söyler" dizelerinde toplam kaç hece vardır?
  A) 15
  B) 16[​IMG]
  C) 14
  D) 17
  ALINTI
  29 Mart 2011
  #1
 2. Güzel Ülkem Türkiye Soruları - 4.Sınıf Türkçe Cevapları

soru sor

Güzel Ülkem Türkiye Soruları - 4.Sınıf Türkçe