Hakim Ne İş Yapar?

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 25 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır. Hakim Ne İş Yapar? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Hakimlik Mesleği Hakkında Detaylı Bilgi Lazım.
  Nasıl Hakim Olunur?
  25 Şubat 2010
  #1
 2. Hakim Ne İş Yapar? Cevapları

 3. Hakim Ne İş Yapar


  Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

  Hakimin Görevleri
  • Kendisine gelen dava konusu dosyayı incelemek,
  • Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinlemek,
  • Sunulan bilgi ve belgeleri almak, dava dosyalarına eklemek ve bunları değerlendirmek,
  • Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm vermek.
  Hukuk programını tercih etmek isteyen bir öğrencinin;


  • Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,
  • Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
  • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  • Sabırlı ve anlayışlı,
  • Tarafsız karar verebilen,
  • Sorumluluk sahibi,
  • Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
  • Kuvvetli bir belleğe sahip,
  • Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
  • İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
  • Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir.

  Hakimlerin Çalışma Ortamları


  Hâkimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hâkimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hâkimler atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz konusudur. Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hâkimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar.

  İş bulma imkanları;

  Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, AskeriYüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye HukukMahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde çalışırlar.

  Eğitim imkanları;

  Hâkimlik mesleği; adli yargı hâkimi ve idari yargı hâkimi olarak iki branşa ayrılır. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteler iveya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitiminin verildiği Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari bilimler, Siyasal Bilgiler fakültelerine girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçmesınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak gerekmektedir. Hâkim olabilmek için ÖSYM'nin yaptığı sınavda başarılı olmak ve daha sonraki ikiyıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.
  8 Mayıs 2012
  #2
soru sor

Hakim Ne İş Yapar?