Her Yönüyle Kürt Dosyası

İsimli konu WH 'Kitap Özetleri' kategorisinde, cagoooo üyesi tarafından 1 Aralık 2007 tarihinde yazılmıştır. Her Yönüyle Kürt Dosyası hakkında bilgi ve tartışmalar.

  1. Her Yönüyle Kürt Dosyası KİTABIN YAZARI Prof.Dr. Abdulhaluk ÇAY halen MHP Milletvekili YAYINEVİ VE ADRESİ Turan Kültür Vakfı Paşa Limanı cad.22/2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL BASIM TARİHİ BİRİNCİ BASKI : Temmuz 1993,İKİNCİ BASKI : Şubat 1994,ÜÇÜNCÜ BASKI : Ağustos 1994,DÖRDÜNCÜ BASKI : Mayıs 1996 KİTABIN YAYIM MAKSADI Daha önce de benzer konularda kitapları olan yazarın; Batının şark meselesi diye ortaya çıkardıkları konulardan biri olan KÜRTÇÜLÜĞÜN ne maksatla çıkarıldığı ve bilimsel gerçeklerden ne kadar uzak olduğunun bilinmesi maksadıyla kitabını kaleme aldığı değerlendirilmektedir. KİTABIN ÖZETİ : KİTABIN VARSA ANA BÖLÜMLERİ : Kitap; Giriş ve Sonuç bölümleri dışında altı bölümden oluşmaktadır. 1995 Yılında Kürtlerin menşei ile ilgili efsanelere Radikal İslam yanlısı basının tepki göstermesi ve yazarı hedef gösteren yazıları nedeniyle sonuç bölümünde bu hususlara cevap verilerek Kitabın son (4 ncü ) baskısı genişletilmiş olarak yayınlanmıştır. KİTABIN BÜTÜN OLARAK VEYA BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ : GİRİŞ BÖLÜMÜ : Giriş bölümünde Batının Şark meselesi ve Emperyalist devletlerin Türk politikası konusuna değinilmiş, 1071 yılından günümüze kadar uygulanan politika incelenmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM : Bu bölümde KÜRT olarak adlandırılan grupların coğrafi ve Demografik dağılımları incelenmiş, Kürt denilen toplulukların tarihte hiç bir zaman nüfus dağılım politakası olarak bir birlik oluşturacak şartları oluşturmadığı dil, inanç, ırk,kültür, vb. unsurlar açısından ayrı özellikler taşıdığı belirtilmiştir. İKİNCİ BÖLÜM : Yazar 2 nci bölümde Kürtçülük faaliyetlerinin Kültürel boyutunu ele almış, dört alt bölümde kürtlerin menşei, efsaneler, tarih, kürt dili, Kürdistan coğrafyası, etnoğrafik değerler ile manevi ve moral kültür değerleri incelenmiş ve araştırılmıştır. Kürt toplumların kültür değerleri ile Türk kültür değerleri mukayese edilerek her iki toplumun değerleri arasında büyük benzerliklerin olduğu ortaya konulmuştur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bu bölümde Kürt terimi etimolojik olarak incelenmiş, Kürt teriminin İslam kaynaklarında,Türk tarihinde, Türkçede, Anadolu folklorunda ve Türk aşiret ve oymaklarında olmak üzere incelemesi yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda kendilerine KÜRT adı verilen toplulukların büyük bir bölümünün Türk aslından geldiği,Kürt adının sosyolojik bir kullanım şekli olduğu gerçeği ortaya konulmuştur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Dördüncü bölümde Türk ve Kürt aşiret yapıları incelenerek mukayese edilmiş, Kürt aşiretlerinin de Türklerdeki gibi oniki veya yirmidörtlü özellik taşıdığı, teşkilat yapısı için kullanılan bir çok terimin aynı veya benzer olduğu tespit edilmiştir. BEŞİNCİ BÖLÜM : Bu bölümde millet ve milliyet kavramlarının temel unsurları irdelenerek Kürtlerden millet olarak bahsedilemeyeceği, Kürtlerin bir çok etnik grubun asimilasyonu ve birleşmesi sonucu ortaya çıktığı gerçeği belirtilmiştir. ALTINCI BÖLÜM : Altıncı bölümde 19 ncu yüzyılın başından itibaren günümüze kadar yapılan siyasi teşkilatlanmalar ile tarihteki ayaklanmalar incelenmiştir. Kürtlerdeki siyasi yapılanmanın 19 ncu yüzyılın başında Rum ve Ermeni faaliyetlerine paralel olarak ortaya çıktığı, İngiltere, Rusya ve Fransa gibi devletler nezdinde kabül ve destek gördüğü ortaya konulmuştur.Doğu Anadolu bölgesindeki ayaklanmalar özellikle 19 ncu yüzyılın ikinci yarısından sonra tamamen Rusya ve İngilterenin desteği ve güdümüyle meydana gelmiştir.Petrolün ortaya çıkmasıyla Ortadoğunun önemi artmış, Türkiye ve Rusya arasında Ermeni ve Kürtlerden tampon bir devlet yaratma hedeflenmiştir. Kuzey Irak bölgesinde yaşananlar, değerlendirildiğinde aynı düşüncenin günümüzde de devam ettiği ve ABD tarafından desteklendiği gerçeği açıkça ifade edilmiştir. SONUÇ BÖLÜMÜ : 1995 yılında Radikal İslam yanlısı basının Kürtlerin menşei ile ilgili efsanelere dayanan hususlara büyük tepki göstermesi sonucu kitabın son baskısının sonuç bölümünde Radikal İslam ile Marksist-Leninist çevrelerin el ele vererek nasıl ortaklaşa hareket ettikleri ve bu çevrelerin Kürt meselesine bakışları incelenmiştir. Yazar ideolojik faaliyetler ve ayaklanmalar şeklinde tezahür eden Kürtçülük hareketlerinin genel değerlendirilmesinde şu gerçekleri tespit etmiştir. A. Teşkilatlı bir Kürt milliyetçiliği her döneminde belirli bir azınlığını ilgisini çekmiş, çoğunluk tarafından desteklenmemiştir. B. İsyanlarda genellikle şahsi menfaat, kişisel çıkarlar ve çatışmalar ile dış kışkırtmalar ön planda yer almıştır. C. Siyasi Kürtçülük hareketlerinde genellikle dini kesim etkili olmuştur, diğer aydınlar hatta günümüzde PKK bile bu nedenle islami kesimle ister istemez anlaşmak durumunda kalmıştır. D. Bölgede çıkarı olan emperyalist güçler Kürt adı verilen grupları her devirde piyon olarak kullanmıştır.Bunun en bariz örneği Molla Mustafa BARZANİ olaylarında görülmüştür.Barzani zaman zaman RUSYA, ABD. İran tarafından kullanılmış, her üç devlet te IRAK yönetimiyle anlaştığında vaatlerini unutarak BARZANİ’yi kendi kaderiyle baş başa bırakmıştır . E. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1984 yılından sonra gittikçe şiddetlenen terör eylemlerinin sebeplerini Ortadoğu’da emelleri olan emperyalist devletlerin kürt politikasında aramak gerekir. SONUÇ : A. KİTABIN ANA FİKRİ : Kürtçülük politikasının altında emperyalist devletlerin Ortadoğudaki hakimiyet mücadelesi yatmaktadır.Türkiyenin bölgedeki etkinliğini ve jeopolitik hakimiyetini engellmek maksadıyla Ortdoğu’da suni bir Kürt devleti yaratılmak istenmektedir. Bu gün Türkiye İran, Irak ve Suriye topraklarında dağınık olarak yaşayan ve kendilerine Kürt adı verilen bu unsurların Türkiye’ye düşman yerli ve yabancı araştırmacıların iddialarının aksine Kürtlerin ayrı bir ırk olmadığı dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, folklor, ve etnoloji araştırmaları sonucu Kürt adı verilen bu topluluklar ile Türk milletinin bir çok benzer özellik taşıdığı ortaya konulmuştur.Bu gün PKK terörünün desteklenmesi şark meselesinin günümüzdeki yeni bir politik uygulamasından başka bir şey değildir. B. KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER : Kitap; bilinen bir çok hususa bilimsel gerçeklik kazandırmıştır. C. KİTAP HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER : Kitabın; iç ve dış basında devamlı yer alan, maddi ve manevi olarak Türkiyenin günümüzdeki en büyük sorunlarından biri olan Kürtçülük konusunda bilimsel gerçekleri ortaya koyduğu, T.S.K. personeli tarafından okunmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. Not : Kitap özetlerindeki fikirler yazarların özel fikirlerini yansıtmaktadır.
    1 Aralık 2007
    #1
  2. Her Yönüyle Kürt Dosyası Cevapları

soru sor

Her Yönüyle Kürt Dosyası