Hikâye Türleri

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 25 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. Hikâye Türleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Hikâye Türleri
  hikayenin tarihsel süreci - olay öyküsü - durum öyküsü - klasik vaka öyküsü - Çehov tarzı öykü

  Hikâyeciliğin tarihsel süreci incelendiğinde karşımıza iki tür hikâye çıkmaktadır. Bu türler “olay öyküsü” ve “durum öyküsü” olarak adlandırılır.

  1. Olay öyküsü

  Bu tarz öykülere “klasik vak’a öyküsü” de denir.
  Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır.
  Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.
  Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir, düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir.

  Bu teknik, Fransız sanatçı Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan) tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere “Maupassant tarzı öykü” de denir.

  Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Ayrıca Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın da olay türü öykücülüğünün temsilcileri arasındadır.

  2. Durum öyküsü

  Bu tarz öykülere “modern öykü” de denir.
  Her hikâye olaya dayanmaz.
  Bu tür öykülerde merak öğesi ikinci plandadır.
  Yazar, bu öykülerde okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır.

  Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar.

  Durum öyküsü ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere “Çehov tarzı öykü” de denir. Bu tarz öykünün Türk edebiyatındaki temsilcileri: Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal.


  alıntı
  25 Ağustos 2011
  #1
 2. Hikâye Türleri Cevapları

soru sor

Hikâye Türleri