Hz. LÛT (a.s) kimdir ?

İsimli konu WH 'Peygamberler' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 3 Eylül 2010 tarihinde yazılmıştır. Hz. LÛT (a.s) kimdir ? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Hz LÛT (as)

  Kur'ân-ı Kerim'de geçen peygamberlerden biri Lût (as) ile birlikte Hz İbrahim'in kardeşi Hârân'ın oğludur Lût (as), İbrahim (as) ile birlikte Harran'dan Filistin'e göç etti Burada kıtlık baş gösterince Lût ve İbrahim (as) beraberce Mısır'a gittiler Bir süre sonra Mısır kralının verdiği mal ve sürüleri yanlarına alarak birlikte tekrar Filistin'e döndüler Zamanla yerleştikleri bölge, sürülerini almaz oldu Hz Lût bunun üzerine, amcası İbrahim (as)'ın bölgesinden ayrılıp Sedom şehrine yerleşti Daha sonra bu şehre peygamber olarak gönderildi Sedomlular bozuk ahlâklı, kötü niyet insanlar idi Yol keserler, yolcuların elinde avucunda ne varsa alırlardı
  Sedom halkı dünyada daha önce kimsenin yapmadığı sapık işleri, ahlaksızlıkları yapıyor, eşcinsel davranışlarda bulunuyor, azgınlıkta birbirleriyle yarış ediyorlardı Hz Lût, kavmini doğru yola davet ettiyse de aldırmadılar Yaptıkları kötü işleri devam ettirdiler Karısı da ona inanmayanlardandı

  Hz Lût, "âlemlerden hiç kimsenin sizden önce yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz" (el-A'raf, 7/80-81); "evet, siz cahil bir milletsiniz" (en-Neml, 27/55); "yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz?" (el-Ankebût, 29/29) diyerek onları doğru yola davet etti, içinde bulundukları delâlet ve cehaletten kurtarmağa çalıştı

  Hz Lût'un yaptığı ikazlara aldırmayan Lût kavmi de peygamberi yalanladı Kardeşleri Lût onlara; "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak âlemlerin rabbine aittir Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz"dedi (eş-Şuara, 26/160-166) Bunun üzerine kavmi de ona cevaben "Ey Lût! Bu sözlerinden vazgeçmezsen, mutlaka kovulacaksın" (eş-Şuara, 26/167) Doğru sözlü isen bize Allah'ın azabını getir" (el-Ankebût, 29/29) diyerek Hz Lût ve kendisine in******rla alay ettiler ve şehirden çıkarmak istediler (el-A'raf, 7/82), Lût Peygamber, kavminin azgınlıklarına karşı Allah'tan yardım istedi "Rabb'im şu bozguncu kavme karşı bana yardım et" (el-Ankebut, 29/30); "Rabb'im, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar" (eş-Şuara, 25/169) diye dua etti

  Bunun üzerine Allahü Teâlâ, Hz Lût'un öğütlerine ve davetine uymayan kavmini yok etmek üzere "elçiler" (melekler) görevlendirdi Melekler, önce Hz İbrahim (as)'a uğradılar ve orada Hz Lût'un kavmini cezalandırmak üzere geldiklerini söylediler "Biz şüphesiz suçlu bir millete gönderildik Lût'un ailesi (Hz Lût'a in******r) bunun dışındadır Karısı hariç hepsini kurtaracağız Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk" (el-Hicr,15/58-60) "Biz bu kasaba halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zalim kimselerdir İbrahim: "Ama Lût oradadır" dedi Elçiler (melekler): "Biz orada olanları daha iyi biliriz, onu ve geride kalanlardan olacak karısı dışında ailesini kurtaracağız" dediler" (el-Ankebût, 29/31-32)

  Melekler, Hz İbrahim'den ayrıldıktan sonra Hz Lût'un bulunduğu Sedom şehrine geldiler Melekler gelince, Hazreti Lût onları tanıyamadı Melekler ona"Biz sadece şüphe edip durdukları azabı getirdik, sana gerçekle geldik Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz" (el-Hicr, 15/63-64) diyerek kendilerini tanıttılarMelekler geldiğinde Hazreti Lût çok sıkıldı "Bu çetin bir gündür" (Hûd 11/77) dedi Sıkılma sebebi, melekleri insan zannetmesi idi Çünkü melekler genç ve yakışıklı erkekler suretinde gelmişlerdi Hz Lût, kavminin yaptığı ahlâksız hareketleri ve kötü huylarını biliyordu Korkusu bundandı Misafirlerin geldiğini duyan "şehir halkı sevinerek geldiler" (el-Hicr, 15/67)

  "Lût'un konukları olan melekleri elde etmeye (onlara tecavüz etmeye) kalkıştılar" (el-Kamer, 54/37) "Hz Lût onlara: "Bunlar benim konuklarımdır; onlara karşı beni rüsvay etmeyin Allah'tan korkun, beni utandırmayın" dedi" (el-Hicr, 15/68-69) Misafirlere dokunulmaması için Ey milletim işte bunlar benim kızlarım, onlar sizin için daha temizdir (size nikahlayabilirim) Konuklarımın önünde beni rezil etmeyin İçinizde aklı başında kimse yok mudur? dedi" (Hûd, 11/78) Sedom halkı sapıklıktan başka bir şey düşünmüyordu "Andolsun ki senin kızlarınla bir işimiz olmadığını biliyorsun: Doğrusu ne istediğimizin farkındasın" (Hûd, 11/79) diyerek bunu reddettiler Hz Lût, bu defa: "Keşki size yetecek bir kuvvetim olsa ve ya sağlam bir yere sığınsam" dedi (Hud, 11/80) Hz Lût iyice sıkılmıştı Bunun üzerine melekler; "Ey Lût! Biz rabbinin elçileriyiz, onlar sana ilişemeyecekler" (Hûd, 11/81) diyerek kimliklerini açıkladılar ve onu teselli ettiler

  Artık Allah Teâlâ'nın Lût kavmine takdir ettiği azabın vakti gelmişti Melekler, Hazreti Lûta: "Geceleyin bir ara, ailenle beraber yola çık Karının dışında kimse geri kalmasın Doğrusu onların başına gelenler onun başına da gelecektir Vadeleri gün doğana kadardır Gün doğması yakın değil mi?" (Hîd, 11/81) "Bu kasaba halkının yaptıkları yolsuzluklardan ötürü gökten elbette bir azap indireceğiz" (el-Ankebût, 29/34) Sabahleyin Sedom müthiş bir zelzele ile sarsıldı Halkın üzerine kime isabet edeceği yazılı taşlar yağdırıldı Böylece ahlâksızlıklarının cezasını görmüş oldular (Abdulfettah Tabbara, Ma'al Enbiya' Fil-Kur'an, s, 142-146; Muhammed Ahmed Cad, Kısasu'l-Kur'ân, 68-76)

  Bundan sonrası da Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır:

  "Buyurduğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerine de Rabbinin katından işaretli olarak yığın yığın sert taş yağdırdık Bunlar zalimlerden hiç bir zaman uzak olmayacaktır" (Hûd, 11/82-83)

  "Tanyeri ağarırken çığlık onları yakalayıverdi Memleketlerini alt üst ettik; üzerlerine sert taş yağdırdık Bunda, görebilen insanlar için ibretler vardır O şehrin kalıntıları işlek yollar üzerinde hâlâ durmaktadır Bunda in******r için ibret vardır" (el-Hicr, 15/73-77)

  "Bunun üzerine onu (Lût'u) ve ailesini kurtardık Yalnız karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk Geride kalanların üzerine bir yağmur yağdırdık Uyarılan, fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü idi" (en-Neml, 27/57-59)

  "Andolsun ki, sabah erken, önü alınmaz bir azab başlarına geldi Âzabımı ve uyarılarımı dinlememenin sonucunu tadın" dedik (el-Kamer, 54/38-39)

  Görüldüğü gibi, Lût'un kıssasındaki en büyük özellik onun eşcinsellikle yaptığı mücadeledir Eşcinsellik İslâm'da en büyük günahlar arasındadırEşcinselliğe livata * yada lûtilik * denmesi, bu çirkin fiili ilk olarak bu kavmin işlemesinden dolayıdır Yine görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim, bu iğrenç fiili yapanları kınamakta ve faillerinin dünya ve ahirette büyük azap göreceklerini ifade etmektedir
  3 Eylül 2010
  #1
 2. Hz. LÛT (a.s) kimdir ? Cevapları

soru sor

Hz. LÛT (a.s) kimdir ?