İlgi Testi

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, nefesinleyüzeceğim üyesi tarafından 21 Ocak 2011 tarihinde yazılmıştır. İlgi Testi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. psikolojik test - ilgi envanteri - ilgi testi nasıl yapılır

  İlgi envanterleri bireylerin ilgilerini belirlemek ve kendilerini tanımalarını sağlamak amacıyla geliştirilir. Bu envanterleri ilk olarak E. K. Strong tarafından geliştirilmiştir. Okullarda öğrencilerin ilgi duydukları alanları belirlemek ve doğru mesleğe yönlendirmek için uygulanır. Ayrıca endüstride bireylerin belirli iş alanlarına olan ilgi düzeylerinin saptanmasında kullanılır.

  İlgi envanterleri bireyin doğrudan verdiği cevaplar ve gözlem aracılığıyla elde edilen verilerle kullanıldığında daha sahici sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin, çocukların oyunlarda üstlendikleri roller, okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerdeki görevleri ve hoşlandığı alanlarla ilgili sözel açıklamaları ilgi envanterlerinden alınan sonuçlarla birlikte değerlendirilir.

  Bireylerin ilgileri zamanla kişisel etkenler ve çevresel koşulların etkisiyle sürekli değişebilmektedir. Küçük yaşlarda başlayan ilgiler çok sık değişebilir, hatta bir anda birden fazla alana ilgili gösterilebilir. Ancak ergenlikten sonra kısmen de olsa ilgiler sabitlenebiliyor. Bundan dolayı ilgi envanterlerinin ergenlikten önce uygulanması önerilmemektedir. Bireyin bir alana ilgi duyması onun o alanda yetenekli olduğunu ve başarı sağlayacağı anlamına gelmez.

  Örneğin, doktor olmak isteyen öğrenci tıp eğitimi için gerekli başarıyı gösteremez veya ressam olmak isteyen kişinin resim yapma yeteneği olmayabilir. Bu nedenle öğrenciler sadece ilgilerine göre yönlendirilmemeli, ilgi envanterlerinden elde edilen sonuçlar ile başarı ve yetenek testlerindeki sonuçlar birlikte değerlendirilerek uygun bir alana yönlendirilmelidir.

  Kuder İlgi Alanları Envanteri
  Mesleki eğilimi ölçen bir envanterdir. Bireyin sadece bir mesleğe olan ilgilisin değil, genel bir meslek alanına olan ilgisini belirler. Bu mesleki alanlar şunlardır: Hava, el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik, sosyal ve büro. Üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşan envanter, herhangi bir süreye sınırlaması yoktur. Daha çok lise öğrencilerine uygulanır. Ortalama 40 kişilik bir gruba uygulanabilir.

  İlgilerin belirlemesin için geliştirilmiş testlerden bir kısmı şöyle sıralanabilir:

  Strong Mesleki İlgi Envanteri
  Lee-Thorpe Mesleki İlgi Envanteri
  Gordon Mesleki İlgi Envanteri
  Rothwell-Miller İlgi Çizelgesi
  Hall Mesleki Yönelim Testi
  Ohio Mesleki İlgi Testi
  Campbell İlgi Envanteri
  Minnesota İlgi Envanteri
  Connally Mesleki İlgi Anketi
  Mesleki Tercih Anketi
  Brook Tepki Testi
  21 Ocak 2011
  #1
 2. İlgi Testi Cevapları

soru sor

İlgi Testi