İlim Çinde'de Olsa Alınız Sözü Sahih Hadis midir?

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 5 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır. İlim Çinde'de Olsa Alınız Sözü Sahih Hadis midir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. "İlim Çin'de olsa arayınız."Hadis-i Şerifi sahih midir?
  5 Aralık 2009
  #1
 2. İlim Çinde'de Olsa Alınız Sözü Sahih Hadis midir? Cevapları

 3. İlim Çinde'de Olsa Alınız Sözü Sahih Hadis midir?

  “İlim Çin’de de olsa alınız” Hadisi sahih midir? Sahih ise kaynağını belirterek kısaca açıklar mısınız?”

  Bu hadis-i şerif, sahih kaynaklarda yer alan bir hadistir. Uyanık olarak Peygamber Efendimiz (asm) ile yetmiş defa görüşen ve ulaştığı hadislerin doğruluğunu bizzat ilk ağızdan tesbit eden Büyük İslâm Âlimi Celâleddin Suyutî bu hadisi kitabına almıştır.

  Hadisin tamamı şöyledir: Hazret-i Enes (ra) rivayet etmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.”5

  Bu hadis-i şeriften şu hükümleri ve sonuçları çıkarmamız mümkündür:
  1- İlim cihanşümuldur (evrenseldir). Faydalı bilgi belli bir kavmin malı değildir ve her yerde bulunabilir. Başka bir ifadeyle, doğru bilginin milliyeti yoktur. İnsan doğru bilgiyi Çin’de de olsa aramalı ve onu her nerede bulursa almalıdır.

  2- Allah, faydalı bilgiyi isteyene verir. Müslüman olup olmaması fark etmeksizin; isteyen, yoluna baş koyan, uğrunda çalışan ve istidat lisanıyla duâ eden herkes faydalı bilgiye ulaşma hususunda Allah’tan yardım görebilir, Allah’ın yardımıyla faydalı bilgi elde edebilir. Kim bu uğurda istidat lisanını konuşturur ve Allah’tan isterse, Allah ona verir. Nitekim Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, şu yer yüzüne hâkim olan insanlık saltanatının, teknolojinin ve ulaşılan medeniyetin,

  Kârun gibi gururlanarak ve üzerinde boğuşularak elde edilmediğini;
  bütün bu medeniyetin aczi ve zaafı için insanlığın emrine verilen maddeye ait bilgilerin ürünü olduğunu;
  bu bilgilere ulaşmak için kendisine Allah tarafından yardım edildiğini,
  doğru ve faydalı bilgi öğrenme kapıları açıldığını
  ve bizzat aklı ve bilinci yaratan Allah tarafından doğru bilginin insana ilham edildiğini kaydeder.6

  3- Allah, insanoğlunu doğru bilgiyi öğrenme yetkisi ve donanımı ile donatmıştır. Yeryüzüne halife oluşunun bir alâmeti budur. Müslüman olup olmaması ayrı bir meseledir. Şüphesiz Müslüman doğru bilgiye daha çok koşmalıdır. Fakat günümüzde maddeye ait doğru bilgiler Müslüman olmayanların ellerindedir. Bunu teslim edelim. Çünkü onlar istiyorlar, onlar arıyorlar. İstidat lisanıyla onlar duâ ediyorlar. Allah da onlara veriyor.

  Müslümanlara gelince... Ellerindeki dinde, doğru bilgiyi almakla ilgili sayısız emirler bulan Müslümanlar, bu konuda Müslüman olmayanlardan geri durumdadırlar. Bunun cezasını da geri kalmışlıkla ve ileri ülkelerin çantasını taşımakla çekiyorlar. Bu gün İslâm âleminin çektiği sıkıntıların başka bir sebebi yoktur.

  Dün böyle değildi. Dün Müslümanlar medeniyetin, doğru bilginin ve gelişmenin üstadı idiler. Fakat bir zaman geldi ki, bilgi aramayı bıraktılar. Seleflerince aranmış ve ulaşılmış bilgileri de bilgi arayan batıya cömertçe ihsan ettiler. Batının Müslümanlardan bilgi almasında bir yanlışlık yoktu. Fakat Müslümanların bilgiye uzak düşmeleri, hiç olmazsa seleflerini takip etmemeleri büyük hata idi.

  İslâm âlemi bu durgunluğunu –tembellik demeye dilim varmıyor- hâlâ üzerinden atabilmiş değil. Bu gün hacımızın Mekke’den getirdiği namaz takkeleri Çin malı, tesbih sayaçları Japon malı...

  4- Her Müslüman’a ilgi alanına giren ve istidadının kaldırdığı doğru bilgiyi öğrenmek farzdır. Öğrendiklerini insanlığa hizmet olarak sunmak da sünnettir.

  5- Melekler, ilim talebelerine duâ ederler, onları tehlikelere karşı Allah’ın izni ve emriyle korurlar.

  Dipnotlar
  5. Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 640; 6. Sözler, s. 296
  5 Aralık 2009
  #2
soru sor

İlim Çinde'de Olsa Alınız Sözü Sahih Hadis midir?

Alakalı Aramalar:

 1. ilim çinde de olsa gidip alınız sözü kime aittir

  ,
 2. ilim çinde bile olsa gidiniz

  ,
 3. ilim çinde dahi olsa gidip alınız kimin sözü

  ,
 4. ilim çinde bile olsa gidip alın sözünü kim söylemiştir,
 5. ilim çinde olsa gidip alınız kimin sözü,
 6. ilim çinde de olsa gidip alınız hadisi hangi ilim icin soylenmistir,
 7. ilim çin'de bile olsa gidip alın sözünü kim söylemiştir