ingilizce teknolojinin zararları ile ilgili cümle?

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 29 Mart 2010 tarihinde yazılmıştır. ingilizce teknolojinin zararları ile ilgili cümle? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. arkadaşlar lütfen yardmcı olun lütfen canlarım
  29 Mart 2010
  #1
 2. ingilizce teknolojinin zararları ile ilgili cümle? Cevapları

 3. TECHNOLOGY LOSSES of

  Teknoloji insanların hayatlarını yoluna koymak için tasarlanmıştır. Her yıl çok daha fazla araba yollara çıkmakta.
  Technology to straighten out the lives of people designed. Each year, more cars are out on the road.
  bu yeni araçlar önceki modellerden daha çevreyle barışık olmasına rağmen, artan araç sayısını inkar edemez..
  With this new, more environmentally friendly vehicles from the previous model, despite the increasing number of vehicles can not deny that ..
  Teknolojinin çevresel etkileri sadece son zamanlarda idrak edildi.
  Realize the environmental impact of technology was only recently.

  • Ozon incelmesi ve delinmesi – otomobiller ve aerosol kutuların fazlalığına bağlı olarak
  • Ozone depletion and drilling - cars and aerosol cans, depending on redundancy
  • Yağmur ormanlarının katledilmesi – toprakların genişletilmesi, kağıt ürünleri için kesim gibi…, hayvan endüstrisi için milyonlarca hayvanın üretilebileceği çayırlar yaratmak için.
  • Rain forests are killed - the expansion of the soil, such as paper products for the sector ... the animal industry to produce millions of animals to create pastures.


  Gerek termik santrallerden, gerekse fabrika bacalarından, araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar, gün geçtikçe atmosferdeki havayı daha da kirletiyorlar.
  Thermal power plants need, both from the factory chimneys, car exhaust gases emerging from the atmosphere, day after day are polluting the air even more.
  Sadece havayı kirletmekle kalmıyor, çok yoğunlaştığı zaman, asit yağmuru şeklinde toprağı da etkiliyorlar.
  But not only pollute the air, when it gets too intense, they also affect the soil in the form of acid rain.
  Hava kirliliğine yol açan gazların insan sağlığını nasıl etkilediği yıllardır araştırılan bir konu.
  Of gases causing air pollution affect human health for years, researched the issue.
  Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor.
  Most air pollution is one of the sulfur gases into the open, causing respiratory problems, in addition to lung tissue is damaged.
  Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor.
  Monoxide, affect the nervous system is working.
  Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor.
  Lead to brain damage that leads to children.
  Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor.
  The nitrojendioksit still abundant, the power of breathing to quicken the causes of asthma.

  Bugün çoğu insanın karşı karşıya kaldığı elektromanyetik alanların zararları sigara içmek, nükleer radyasyon, yoğun hava kirliliği,kronik yetersiz beslenme ve benzerlerinden olasılıkla daha az zararlıdır.
  Most people today face hazards of smoking to electromagnetic fields, nuclear radiation, heavy air pollution, chronic malnutrition and so is probably less harmful.
  Ancak maruz kaldığımız alanların günden güne artıyor olması ve etkilerinin ancak uzun vadede ortaya çıkabilecek olması bu durumu değiştirebilir.
  Exposed areas, but we are increasing day by day, and the effects that may arise in the long run, but that could change this situation.

  Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerindeki artışın epidemiyolojik olarak gösterilmesi ile tüm bu konudaki araştırmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) tarafından tekrar incelenmiş ve 1996 yılında yüksek gerilim hatları yakınında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu Amerikan Bilimler Akademisi tarafından kabul edilmiştir.
  High-voltage lines near homes having children with childhood cancer increases in epidemiological demonstration with all this research in the U.S. National Academy of Sciences (American Academy of Sciences) by re-examined the 1996 high-voltage lines close to the children living in the leukemia risk of occurrence of the other by 1.5 times than that was adopted by the American Academy of Sciences.

  Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin (0-300 Hz) kanser riskini artırdığını göstermektedir. 0-300 Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokularıdır.
  Structured epidemiological studies of high voltage lines and electrical appliances (0-300 Hz) cancer risk suggests. 0-300 Hz frequency fields conductivity properties due to the most affected tissues, brain fluid and blood, to a lesser degree affected tissues of the eye, eye fluid, troid, muscle, gastrointestinal tract, prostate and testis tissue are.

  Nükleer santrallerde atom çekirdekleri parçalanarak enerji sağlanır.Atomun çıkardığ ısı enerjisi yüksektir,ama çıkardığı radyasyon ancak özel binalarda veya kurşun mezarlarda saklanır ve uzun yıllar radyasyon yayar.Ayrıca santraldeki ufak bir sızıntı milyonlarca canlının radyasyona maruz kalmasına sebep olacaktır.Örneğin;1986 yılında Rusya'da Çernobil Nükleet Santrali'ndeki sızıntıdan 3milyon insan radyasyona maruz kalmış,radyasyon,Karadeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır.
  Nuclear power plants atomic nuclei fragmented energy sağlanır.Atomun çıkardığ heat energy is high, but off the radiation but the private buildings or lead in the tombs are kept for many years radiation yayar.Ayrıca plant in a small spill of millions organism's exposure to radiation causes olacaktır.Örneğin; in 1986 in Russia leakage from the Chernobyl Power Plant Nükleet 3milyon people exposed to radiation, radiation, have reached the Black Sea coast.

  Türkçesi
  TEKNOLOJİNİN ZARARLARI

  Teknoloji insanların hayatlarını yoluna koymak için tasarlanmıştır. Her yıl çok daha fazla araba yollara çıkmakta. bu yeni araçlar önceki modellerden daha çevreyle barışık olmasına rağmen, artan araç sayısını inkar edemez.. Teknolojinin çevresel etkileri sadece son zamanlarda idrak edildi.

  • Ozon incelmesi ve delinmesi – otomobiller ve aerosol kutuların fazlalığına bağlı olarak
  • Yağmur ormanlarının katledilmesi – toprakların genişletilmesi, kağıt ürünleri için kesim gibi…, hayvan endüstrisi için milyonlarca hayvanın üretilebileceği çayırlar yaratmak için.


  Gerek termik santrallerden, gerekse fabrika bacalarından, araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar, gün geçtikçe atmosferdeki havayı daha da kirletiyorlar. Sadece havayı kirletmekle kalmıyor, çok yoğunlaştığı zaman, asit yağmuru şeklinde toprağı da etkiliyorlar. Hava kirliliğine yol açan gazların insan sağlığını nasıl etkilediği yıllardır araştırılan bir konu. Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor. Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor.

  Bugün çoğu insanın karşı karşıya kaldığı elektromanyetik alanların zararları sigara içmek, nükleer radyasyon, yoğun hava kirliliği,kronik yetersiz beslenme ve benzerlerinden olasılıkla daha az zararlıdır. Ancak maruz kaldığımız alanların günden güne artıyor olması ve etkilerinin ancak uzun vadede ortaya çıkabilecek olması bu durumu değiştirebilir.

  Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerindeki artışın epidemiyolojik olarak gösterilmesi ile tüm bu konudaki araştırmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) tarafından tekrar incelenmiş ve 1996 yılında yüksek gerilim hatları yakınında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu Amerikan Bilimler Akademisi tarafından kabul edilmiştir.

  Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin (0-300 Hz) kanser riskini artırdığını göstermektedir. 0-300 Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokularıdır.

  Nükleer santrallerde atom çekirdekleri parçalanarak enerji sağlanır.Atomun çıkardığ ısı enerjisi yüksektir,ama çıkardığı radyasyon ancak özel binalarda veya kurşun mezarlarda saklanır ve uzun yıllar radyasyon yayar.Ayrıca santraldeki ufak bir sızıntı milyonlarca canlının radyasyona maruz kalmasına sebep olacaktır.Örneğin;1986 yılında Rusya'da Çernobil Nükleet Santrali'ndeki sızıntıdan 3milyon insan radyasyona maruz kalmış,radyasyon,Karadeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır.
  29 Mart 2010
  #2
 4. yoyo rapçi derki teknolojinin zararlı ..........................
  2 Nisan 2012
  #3
 5. of ya ardığımı bulamadım
  7 Mayıs 2013
  #4
 6. make people lazy
  11 Mayıs 2013
  #5
soru sor

ingilizce teknolojinin zararları ile ilgili cümle?

Alakalı Aramalar:

 1. teknolojinin zararları ingilizce

  ,
 2. teknolojinin zararları ingilizce cümleler

  ,
 3. teknolojinin dezavantajlari ingilizce

  ,
 4. ingilizce teknolojinin zararları,
 5. teknolojinin zararları ingilizce anlatım,
 6. teknolojinin avantajları ve dezavantajları ingilizce maddeler halinde,
 7. ingilizce teknoloji zararları,
 8. teknolojinin yararları ve zararları ingilizce,
 9. teknolojinin sağlığa zararları English,
 10. teknolojinin zararları maddeler halinde ingilizce