İnternet Okur Yazarlığı - Sataşma ve Taciz

İsimli konu WH 'Eğitim Kültür' kategorisinde, kızılmaske üyesi tarafından 5 Eylül 2010 tarihinde yazılmıştır. İnternet Okur Yazarlığı - Sataşma ve Taciz hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Sataşma ve Taciz


  Sataşma ve taciz ile Internet arasındaki bağlantı nedir?
  − Sataşma (Bullying - Wikipedia, the free encyclopedia) ve taciz
  (Harassment - Wikipedia, the free encyclopedia), kişilerin kendilerini ve çevrelerindeki
  dünyayı nasıl algıladığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
  − Sataşmanın tanımı genelde o tanımı yapan kişiye bağlıdır. Ancak bir çok insana
  göre bir zaman dilimi içerisinde çeşitli şekillerde tekrarlanarak başka bir insana
  zarar vermek maksadıyla yapılan bir harekettir. Ebeveynler ve çocuklar genellikle
  bu problemin düzeyi konusunda aynı algılamaya sahip değildir.
  − Sataşma, sözle veya fiziksel temasla olabilir. Günümüzde saldırgan veya kötü epostalar,
  sohbet odaları veya mesaj kutusu yorumları hatta daha da ilerisi bir kişiye
  veya bazı insan gruplarına karşı zararlı içerik ile kurulan web siteleri ile Internet
  yoluyla sanal sataşmayı da içermektedir.
  − Eğitimciler her zaman sınıf içinde ve dışında sataşma ve tacizle uğraşmak zorunda
  kalmışlardır. Şimdi bizim için bu tür sataşmanın Internet’i de ne şekilde
  ilgilendirdiği konusunu anlamamız gereklidir.
  Okulda ve evde sataşma ve tacize karşı ne yapılabilir?
  − Eğer öğrenciler üretken bir şekilde öğreneceklerse, kendinden emin ve güvenli
  olduklarını hissettikleri bir ortama gereksinimleri vardır.
  − Eğer bir öğrenciye sataşılıyor ve taciz ediliyorsa, odaklanma güçlüğü olacağından,
  tehlikede hissedeceğinden ve kendine güvenini kaybedeceğinden dolayı öğrenmesi
  kısıtlanır.
  − Öğretmenler ve ebeveynler olarak onlara sınıfta, oyun alanında veya çevrimiçinde
  çalışırken mümkün olan en iyi öğrenme ortamını güvence altına almaktan
  sorumluyuz.
  − Öğrenciler kendi hareketleri için sorumluluk almaya gereksinim duyarlar, ancak
  sataşma ve taciz, güveni ve öz saygıyı azaltır.
  − Kendini tehdit altında (çevrimiçinde veya değil) hisseden öğrenciler güvendikleri
  bir yetişkinin yardımına gereksinim duyarlar. Sataşmada bulunan kişinin de,
  gelecekte bu davranışını tekrarlamaması için, rehberliğe gereksinimi olduğunu
  hatırlamalıyız.
  − Okullar; yerinde, özel ilkelere de sahip olmalıdır. Önleyici önlemleri okulunuzun
  sataşmaya karşı Internet politikaları ile birleştirmek iyi bir fikir olabilir.
  63
  Etik ve güvenlik konuları
  − Sınıfta sataşma ve taciz, korku ve güvensizlik atmosferi yaratarak ve öğrenmeyi
  neredeyse imkansız kılarak bütün sınıfın moralini düşürebilir.
  − Sataşma veya tacizin bir problem olmaması için yardımcı olacak bir önlem,
  müfredatınıza öfke kontrolü ve çatışma çözümünü dahil etmektir. Bu tipteki iyi
  seçilmiş programlar çocukların ve gençlerin çatışmalarda potansiyel arabulucular
  olarak kendi yeteneklerini keşfetmelerine izin verir. Bu şekilde, çevrimiçi ve
  çevrim dışında küçük çatışmaların tehlike veren davranışlara dönüşmesi azaltılmış
  olur.
  − Okulda Internet’in öğrenciler ve personel tarafından ne zaman ve nasıl
  kullanıldığını denetlemek için okulunuzun, yerinde, açık bir politikası olmalıdırçoğunlukla
  buna makul kullanım politikası (AUP)
  (Acceptable use policy - Wikipedia, the free encyclopedia) denir. Internet kullanımını
  kayıt altına alan bu belge, müstehcen dil kullanımı ve saldırgan/mütecaviz dil
  kullanımına izin verilmeyeceğini açık bir şekilde anlatmalıdır. Internet’i uygun
  olarak kullanmayan kişiler, doğrudan sonuçlar hakkında açıkça
  bilgilendirilmelidir.
  − Kimin ne zaman ve nerede çevrimiçinde olduğu da dahil olmak üzere Internet
  kullanımını belgeleyebilen bir yöntem olmalıdır.
  − Öğrencilere çevrim içinde iken kendilerini taciz eden veya herhangi bir şekilde
  sataşan biri olduğunda iletişimi kesmeleri söylenmelidir.
  − Öğrenciler güvendikleri bir yetişkine olanı hemen söylemelidir ve eğer mümkünse,
  onlara saldırgan materyali göstermelidir. Daha sonra yetişkin okulun AUP’sinde
  tarif edilen işlemleri takip etmelidir.
  − İşlem, bir çocuğa bir kişi tarafından sataşılması gibi gerçek hayattaki ile aynıdır.
  Çocuklar bu durumda saldırganla teması kesmelidir ve olayı güvendiği bir
  yetişkine anlatmalıdır. Yalnızmış gibi ve kendi kendisine halletmesi gerekiyormuş
  gibi hissetmemelidir.
  Özet olarak, okul Internet kullanım politikası, çatışma çözümlenmesi, çevrimiçinde
  sataşma olayında öğrencilerin ve personelin ne yapacağının eğitimi, istismar hedeflerine
  olumlu destek sağlanması, ve mümkün olduğunda, istismar edenlere davranışlarını
  değiştirme yardımını içermelidir. Bu tür yerinde politikalarla okullar, sataşma ve taciz
  konularıyla karşılaştıklarında daha az sorun yaşarlar.
  Sınıf ödevi için düşünceler
  − Rol modeli: öğrenciler sahte problem çözme sürecine katılmalıdır. Öğretmenler
  rolleri dağıtır ve öğrencilerin bir problemi çözmeden sorumlu oldukları grupları
  oluştururlar. Bir sonraki adım, öğrencilerin konuya başka bir açıdan bakmalarını
  sağlayan rolleri değiştirmektir.
  64
  − Tartışma grupları: öğrenciler izlenimleri hakkında konuşmaya teşvik edildikleri
  çalışmalarının değerlendirildiği tartışma gruplarına katılırlar.
  Uygun kullanım
  Çevrimiçi sataşma, e-posta ile veya herhangi bir mesajla taciz etme konusunda
  yapılabileceklerle ilgili bazı düşünceler:
  − Öğrencilere bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postaları açmamaları öğretilmelidir.
  − Eğer bir e-posta açılırsa ve saldırgan bulunursa, onu hemen siliniz.
  − Eğer bir kişi saldırgan ve mütecaviz e-postalar göndermeye devam ediyorsa epostanın
  nereden gönderildiğini öğrenmek (e-posta mesajı yoluyla) mümkündür.
  Rahatsızlığı hemen bildirmek için o hizmet sağlayıcıyla
  (Internet service provider - Wikipedia, the free encyclopedia) irtibat kurunuz..
  − Çevrimiçinde sataşma konusunda ne yapılacağı ile ilgili olarak okulunuzun
  sataşma üzerine politikasında ve/veya makul kullanıcı politikasında hükümler
  olmalıdır.
  − Sataşmanın herhangi bir türünde olduğu gibi, öğrenciler ne zaman çevrimiçinde
  taciz edilirlerse size veya başka bir güvenilir yetişkine gelebileceklerini bilmelidir.
  5 Eylül 2010
  #1
 2. İnternet Okur Yazarlığı - Sataşma ve Taciz Cevapları

soru sor

İnternet Okur Yazarlığı - Sataşma ve Taciz