isim tamlamasıyla ilgili cümleler

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, prensesteke üyesi tarafından 4 Ekim 2010 tarihinde yazılmıştır. isim tamlamasıyla ilgili cümleler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. isim tamlamasıyla ilgili ümleler yazarmısınız nolur yarına yetiştirmem lazım 100 tane cümle yazarsanız çok sevinirim kelimede olabilir..
  4 Ekim 2010
  #1
 2. isim tamlamasıyla ilgili cümleler Cevapları

 3. 1- BELİRTİLİ AD TAMLAMASI: Bu tamlamalarda tamlayan da tamlanan da tamlama eki alır.

  ÖRNEK

  Çocuğ-un kazağ-ı
  Ev-in gelir-i
  Eima-nın yeşil-i
  Kapı-nın tokmağ-ı
  Konu-nun görüşülme-si
  Ev-in oda-sı

  UYAR 1: "Su ve ne" sözcükleri tamlayan oldukların*da "n" kaynaştırma ünsüzü yerine "y" kaynaştırma ünsüzünü alır.

  ÖRNEK Suyun sesi Neyin nesi

  UYARI 2: Belirtili ad tamlamalarında tamlayan söz*cük kişi zamiri de olabilir. Bu tamlamalarda tamlama eklerinin yerini iyelik ekleri alabilir.

  ÖRNEK Benim kalemim

  2- BELİRTİSİZ AD TAMLAMASI: Bu tamlamalarda yalnızca tamlanan sözcük "-ı, -i, -u, -ü" tamlayan ek*lerinden birini alır. Tamlayan sözcük ek almaz, yalın haldedir.

  ÖRNEKÇocuk araba-sı

  Belirtisiz ad tamlamaları türlü anlamlarda ve görev*lerde kullanılmaktadır:

  a- Belirtisiz ad tamlamalarının çoğu tür gösterir.

  ÖRNEK Yolcu tren-ıYemek masa-sı Okul çanta-sı

  b- Yiyecek ve içeceklerin neden yapıldığını Yaprak dolma-sı Ayva reçel-i Portakal su-y-u

  c- Tamlayan kişi ve yer adı olursa, çıkış yerlerini ve yetiştikleri yerleri gösterir

  ÖRNEK Ankara koyun-u

  d- Yer adı olarak kullanılan ve çoğu bileşik sözcük olan belirtisiz ad tamlamaları da vardır:

  ÖRNEK Kuşada-sı Adapazar-ı

  e- Zaman gösteren sayı adları, belirtisiz ad tamlama*sı biçiminde kullanılır.

  93 harb-i 1975bahar-ı

  f- Belirtisiz ad tamlamaları gazete, dergi, kurum, gün, ay bildiren ad takımları kurar.

  ÖRNEK iş Banka-sı Salı gün-ü Nisan ay-ı

  g- Bazı meslek adları, belirtisiz ad tamlaması şeklin*dedir.

  Edebiyat öğretmen-i

  h- Ulus adları belirtisiz ad tamlamaları kurar ve o ulusla olan ilgiyi belirtir.

  ÖRNEK Çin mutfağ-ı Alman bira-sı

  ı- Eylemsilerle (mastarlarla) de belirtisiz ad tamlama*ları kurulabilir.

  ÖRNEK Düşünme pay-ı

  i- Belirtisiz ad tamlamaları, zincirleme ad tamlamala*rında da kullanılır. Bu durumlarda, belirtisiz ad tamla*ması, tamlayan ya da tamlanan görevini üstlenir.

  ÖRNEK Annemin telefon görüşmesi Muhtarın ker*** evi

  3- TAKISIZ AD TAMLAMALARI: Tamlayan ve tam*lananın ek almadan oluşturduğu tamlamalardır. Sıfat tamlamalarıyla karıştırılmamalıdır.Takısız ad tamlamaları türlü anlamlarda ve görevler*de kullanılır:

  a- Tamlayan sözcük, tamlanan sözcüğün neden ya*pıldığını belirtir.ÖRNEK Yün çorapTahta masaCam bardakÇelik tencere

  b- Takısız ad tamlamalarında tamlayan sözcük, tam*lanan sözcüğün neye benzediğini, mecazlı olarak gösterir.ÖRNEKElma yanakKiraz dudakDev adam

  c- Yer adlarının bir kısmı, takısız ad tamlaması şeklin*dedir. Genellikle bileşik yazılır

  ÖRNEK Çankaya Beşiktaş Galatasaray

  d-Takısız ad tamlamaları akrabalık adları kurar.

  ÖRNEK Kız kardeş Erkek kardeş

  e- Takısız ad tamlamaları şeklinde kurulmuş deyim*ler de vardır.

  ÖRNEK Kepçe kulak

  4-ZİNCİRLEME AD TAMLAMALARIYa tamlayan ya tamlanan ya da her ikisi de birer ad tamlaması olan yani içinde birden çok ad tamlaması bulunan tamlamalardır. Tamlayan ya da tamlanan birden fazla sözcükten oluşur.

  ÖRNEK Ev-in bahçe kapı-s-ı Ayşe'nin abla-sı-nın gece elbise-s-i Çocuk pudra-sı-nın kutu-su-nun kapağ-ı

  AD TAMLAMALARINDA ARAYA SÖZCÜK GİRİŞİ

  Belirtili ad tamlamalarında tamlayan sözcükle tamla*nan sözcük arasına sözcük girebilir.

  ÖRNEK Öğrenciler-in ders çalışma gibi bir görev-i de var*dır.

  UYARI 1: Zincirleme ad tamlamalarında da araya sözcük girebilirken, belirtisiz ve takısız ad tamlamala*rında araya sözcük girmez.

  UYARI 2: Mastarlar (isim fiiller) ad tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanılır.

  ÖRNEK Telefon konuşması Görüşmenin sonu

  UYARI 3: Ad tamlamaları bazen bir adı niteleyerek sıfat görevi üstlenebilir.

  ÖRNEK Senin dolaştığın yollar"Senin dolaştığın" belirtili ad tamlaması "yollar" adı*nın sıfatı olarak kullanılmıştır.

  UYARI 4: Ad tamlamalarının içinde sıfat bulunursa böyle tamlamalara karma tamlama denir.

  ÖRNEK Yeşil köşkün lambasıAğacın solgun yaprakları

  UYARI 5: Ad tamlamalarında tamlayan düşebilir.

  ÖRNEK (Onun) gömleği yırtılmış.

  AD TAMLAMALARINDA SÖZCÜKLERİN YER DEĞİŞTİRMESİ

  Türkçedeki ad tamlamalarında ilk sözcük tamlayan ikinci sözcük ise tamlanan olarak kullanılır. Özellikle şiirde bu kullanımın bazen değiştiği ve tamlananın önce, tamlayanın ise sonra kullanıldığı görülür.

  ÖRNEK Üstüme bir kurşun doğruldu sandım Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Kasketimi eğip üstüne acılarımın Patlamıştı tekeri kamyonun

  Tamlamalarla Ilgili çalişma Sayfasi

  TAMLAMALAR  1-Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat tamlamalarını bulunuz.

  a) Filmdeki olaylar, Bulgaristan sınırında geçiyor.

  b) Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacak.

  c) Belediye kaçak yapıya izin vermez.

  d) Gittiğiniz yer çok kalabalıkmış.

  e) Kış günleri sazlı sözlü eğlenceler düzenleniyor burada.  2- Aşağıdaki cümlelerdeki adlaşmış sıfatları bulunuz.

  a) Ahmet Bey, eskilere saydı duyan biridir.

  b) Zenginlerle arkadaşlık etmek hoşuna giderdi.

  c) Büyükler gençlerden çok şey bekliyor.

  d) Sıcaklar bastırmadan okullar tatile girdi.

  e) Orhan Veli şiirlerinde garipleri ele almıştır.  3- Aşağıda verilen kelimeleri karşısında belirtilen tamlamalarda cümlede kullanınız.

  Örnek: güzel (sıfat tamlaması): Hilal güzel saçlarını kestirmek istemiyordu.

  a) Korku (belirtisiz isim tamlaması):

  b) Hangi (sıfat tamlaması):

  c) Yorgun (sıfat tamlaması):

  d) Televizyon (belirtili isim tamlaması):

  e) Savaş (belirtisiz isim tamlaması):

  f) Çelik (takısız isim tamlaması):

  g) Bahçe (zincirleme isim tamlaması):  4- Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili tamlamaların çeşidini yazın ve cümlede hangi görevde kullanıldığını belirtiniz.

  a) Macera romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor.

  b) Bu işi yapan onun kardeşidir.

  c) Bahar gelince, köşkün büyük bahçesinde çiçekler açardı.

  d) En büyük arzusu salonu geniş bir eve sahip olmaktı.

  e) Yardımları dağıtırken fakir insanları düşünelim.  5- Aşağıdaki cümlelerdeki isim tamlamalarının bulup çeşitlerini yazınız.

  a) Akıllılık, başkalarının sözüyle hareket etmediğini bilmektir.

  b) Telefon numaralarını aklımda tutamam.

  c) Vatan sevgisinin yüceliğini herkes benliğinde duyar.

  d) Yörük çadırında yemekler tahta kaşıkla yeniyordu.

  e) Ayağının altına muz kabuğu koymuşlar.  6- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaların çeşidini yazınız.

  a) Çil çil altınlar bulacağımızı sanmıştık.

  b) Ben bu çocukların hepsini de yakından tanırım.

  c) Gönderdiğim mektup geri geldi.

  d) Amasya’nın en tanınmış meyvesi elmadır.

  e) Bahçenin köşesinde bir demir kapı vardı.  7- Aşağıdaki kelimelere yapım-çekim ekleri getirerek karşılarında belirtilen çeşitte tamlamalar oluşturup cümlede kullanınız.

  a) Bahçe-büyük (sıfat tamlaması):

  b) Ev-genç (sıfat tamlaması):

  c) Kolye-gümüş (takısız isim tamlaması)

  d) Tablo-duvar (sıfat tamlaması):

  e) Tuş-telefon (belirtili isim tamlaması):

  f) Motor-arıza-araba (zincirleme isim tamlaması):

  g) Koku-çiçek (belirtisiz isim tamlaması):  8- Aşağıdaki cümlelerde sıfat-fiil görevinde olan kelimeleri bulunuz.

  a) Beklenmedik olaylar canımı sıkıyordu.

  b) Görünmez kaza diye buna derler.

  c) Kıyıya vurmuş balıklar yenmez.

  d) Dün yazılan mektubu bugün atabildim.

  e) Kışın yakacak odun bile bulamamıştı.

  f) Ahmet Dede öpülesi elleri olan bir insandır.

  g) Mağazadaki bazı yazar kasalar bozulmuş.  9- “Tencere” kelimesiyle yapılan tamlamaların çeşidi ile bu tamlamaların cümle içindeki görevini yazınız.

  a) Tencere kapağı bir türlü kapanmıyordu.

  b) Tencerenin dibi çok fazla kararmış.

  c) Annem yeşil tencereyi eskiciye sattı.

  d) Pazarlamacıdan aldığı çelik tencereyi geri vermek istedi.

  e) Tencerenin siyah kulpu düşmüş.  10- Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

  Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer.

  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,

  Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi.

  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

  “Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

  Hercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap,

  Seni ancak ebediyyetler eder istiab.

  Yukarıdaki şiirde olan tamlamaları bulup karşılarına yazınız.

  Sıfat tamlaması:

  Sıfat tamlaması:

  Sıfat tamlaması:

  Belirtili isim tamlaması:  11- Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerlere karşılarında belirtilen çeşitte tamlama olacak şekilde uygun kelimeler yazınız.

  a) Vapurda ............... yer bulmak çok zordu. (sıfat tamlaması)

  b) Ali köyünün ........... özlemişti. (belirtili isim tamlaması)

  c) Afganistan’daki savaşta füzeler............ gemilerinden atılıyor. (belirtisiz isim tamlaması)

  d) Hırsızlar ........... kasayı açmayı başarmışlardı. (takısız isim tamlaması)

  e) Doğanın ............. güzelliği gözler önüne serilmişti. (karma tamlama)
  4 Ekim 2010
  #2
 4. bende tam olarak bilmiyorum banada 5 tae örnek lazım bulan varsa lütfen 5 tane yazsın cümle kelime herşey olur
  3 Nisan 2011
  #3
 5. nedir ne için
  7 Nisan 2011
  #4
 6. Ad tamlamaları, yapılışları bakımından dört türlüdür:

  1- Belirtisiz Ad Tamlaması:Tamlayan ek almaz. Tamlanan III. Tekil kişi iyelik eki alır.


  Örnekler:

  Bahar rüzgarı
  Okyanus akıntısı
  Soru kitapçıkları
  Sanat sevgisi
  Avrupa Yakası
  Yaprak Dökümü

  2- Belirtili Ad Tamlaması: Tamlayan ilgi eki (-ın), tamlanan III. Tekil iyelik eki alır.


  Örnekler:

  Öğretmenin sorusu
  İklimin etkileri
  Çocukların şımarıklığı
  Charli’nin Melekleri

  3- Zincirleme Ad Tamlaması: En az üç addan oluşur. Bir ad tamlamasının sonuna ya da başına bir üçüncü ad getirilerek yapılır. İki tamlamasının kaynaşmasıyla oluşabilir. Tamlanan mutlaka ek alır.


  Örnekler:

  Sel felaketinin sonuçları
  Sanat dünyasının sorunları
  Öğrencilerin ders ücretleri
  Memurların vergi iadeleri
  Okulun beton duvarları
  Türkçe öğretmeninin not defteri

  4- Takısız Ad Tamlaması: Tamlayan ve tamlanan ek almaz. Bir şeyin neden yapıldığını ya da neye ben-zediğini gösterir.


  Örnekler:

  Yün kazak
  Taş duvar
  İpek saç

  Ad Tamlamarıyla İlgili Özellikler:


  Özellik 1: Ad tamlamalarında, tamlanan eki (iyelik eki) kaldırılınca tamlama bozulur:


  Toplantı salonu ==> ("Toplantı salon" denmez.)
  Müzik dersi ==> ("Müzik ders" denmez.)

  Özellik 2: Zamirlerle kurulan ad tamlamalarında kimi zaman tamlananın aldığı iyelik eki anlatımdan düşer:


  Sizin ev (iniz) okula uzak mı?
  Bizim sınıf (imiz) çok kalabalık.


  Özellik 3: Belirtili ad tamlamalarında, tamlanan belgisiz zamirse, tamlayan eki (-in) yerine (-den) eki kullanılabilir:


  Çocukların birkaçı yoktu.
  Çocuklardan, birkaçı yoktu.


  Özellik 4: Kimi anlatımlarda ad tamlamasının tamlayanı ya da tamlananı düşebilir:

  Henüz, arabası tamir edilemedi.
  - Bu kitap kimin?

  - Ayşe'nin (kitabı)  Özellik 5: Devrik cümleli anlatımlarda tamlanan unsur-ları yer değiştirebilir:  "Geçti güzelliği yaz günlerinin
  Geçti sevdalar, aşklar..."  Özellik 6: Ad tamlamalarında kaynaştırma harfi olarak "n" ve "s" kullanılır. (Sadece "su" sözcüğüyle yapılan tamlamalarda "y" kaynaştırıcısı kullanılır.)


  Öykü -n- ün kahramanları
  Çorba - n- ın koku - s- u
  Irmağın su - y- u
  Su - y- un tadı


  Özellik 7: Ad tamlamalarında tamlayan - tamlanan arasında değişik anlam ilgileri vardır.


  bulgur pilavı (hammadde - ürün ilişkisi)
  sel felaketi (sebep - sonuç ilişkisi)
  öğrenci yurdu (tamlananın neye özgü olduğu)
  dikiş makinesi (tamlananın ne işe yaradığı)


  Özellik 8: Ad tamlamaları bir sıfatla nitelenebilir.


  bakımsız köy yolları
  ucuz çocuk ayakkabısı


  Özellik 9: Ad tamlamalarında tamlayan veya tamlanan sıfatla nitelenebilir. Tamlananın arasına sözcükler, söz öbekleri girebilir:


  Çalışkan öğrencilerin notları
  Karadeniz'in köpüklü dalgaları
  İstanbul'un insanları canından bezdiren sorunları
  Dağ rüzgârlarının mutluluk veren şarkısı

  KONU TESTLERİ: TEST-1 TEST-2 TEST-3  ad tamlamalari ad tamlamarıyla ilgili özellikler adlar belirtili ad tamlaması belirtisiz ad tamlaması isim tamlamalarıyla ilgili özellikler isimler takısız ad tamlaması zincirleme ad tamlaması
  7 Şubat 2012
  #5
 7. arkadaşlar bana cahit sıtkı tarancı desem ki cevaplar yardım eder misinz !!!!
  8 Şubat 2012
  #6
 8. sorunuzu daha net bir şekilde tekrar sorabilir misiniz ?

  DESEM Kİ

  Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
  Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
  Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
  Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
  Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
  Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
  Sende tattım yemişlerin cümlesini.
  Desem ki sen benim için,
  Hava kadar lazım,
  Ekmek kadar mübarek,
  Su gibi aziz bir şeysin;
  Nimettensin, nimettensin!
  Desem ki...
  İnan bana sevgilim inan,
  Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
  Ve soframda en eski şarap.
  Ben sende yaşıyorum,
  Sen bende hüküm sürmektesin.
  Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
  Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
  Günlerden sonra bir gün,
  Şayet sesimi farkedemezsen,
  Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,
  Bil ki ölmüşüm.
  Fakat yine üzülme, müsterih ol;
  Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,
  Ve neden sonra
  Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede,
  Hatırla ki mahşer günüdür
  Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.
  9 Şubat 2012
  #7
 9. arkadaşlar bana cahit sıtkı tarancı desem ki şiirindeki sıfat ve isim tamları bulabilir misiniz acil :D
  11 Şubat 2012
  #8
 10. arkadaşlar bana cahit sıtkı tarancı desem ki cevaplar yardım eder misinz !!!! sıfat ve isim tamlası bulabilirsiniz
  11 Şubat 2012
  #9
 11. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
  Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
  Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
  Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
  Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
  Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
  Sende tattım yemişlerin cümlesini.
  Desem ki sen benim için,
  Hava kadar lazım,
  Ekmek kadar mübarek,
  Su gibi aziz bir şeysin;
  Nimettensin, nimettensin!
  Desem ki...
  İnan bana sevgilim inan,
  Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
  Ve soframda en eski şarap.
  Ben sende yaşıyorum,
  Sen bende hüküm sürmektesin.
  Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
  Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
  Günlerden sonra bir gün,
  Şayet sesimi farkedemezsen,
  Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,
  Bil ki ölmüşüm.
  Fakat yine üzülme, müsterih ol;
  Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,
  Ve neden sonra
  Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede,
  Hatırla ki mahşer günüdür
  Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

  yardım etmeye çalıştım ama bilemiyorum sonuç ne olur :D
  11 Şubat 2012
  #10
 12. kopyaları almışsın san6ırım bana gerek kalmadı XD
  11 Şubat 2012
  #11
 13. Yaş otuz beş!
  Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
  Dante gibi ortasındayız ömrün.
  Delikanlı çağımızdaki cevher,
  Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
  Gözünün yaşına bakmadan gider.
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
  Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
  Ya gözler altındaki mor halkalar?
  Neden böyle düşman görünürsünüz,
  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
  Zamanla nasıl değişiyor insan!
  Hangi resmime baksam ben değilim.
  Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
  Bu güler yüzlü adam ben değilim;
  Yalandır kaygısız olduğum yalan.
  Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
  Hatırası bile yabancı gelir.
  Hayata beraber başladığımız,
  Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
  Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
  Gökyüzünün başka rengi de varmış!
  Geç farkettim taşın sert olduğunu.
  Su insanı boğar, ateş yakarmış!
  Her doğan günün bir dert olduğunu,
  İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
  Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
  Her yıl biraz daha benimsediğim.
  Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
  Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
  Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
  Neylersin ölüm herkesin başında.
  Uyudun uyanamadın olacak.
  Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
  Bir namazlık saltanatın olacak,
  Taht misali o musalla taşında.

  Yazar : CAHİT SITKI TARANCI arkadaşlar bana isim ve sıfat bulum kırmızı ve mavi renk bulabilrseniz çok teşekürler arakadaşımın dönem ödevi :D
  19 Şubat 2012
  #12
 14. Yaş otuz beş!

  Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
  Dante gibi ortasındayız ömrün.
  Delikanlı çağımızdaki cevher,
  Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
  Gözünün yaşına bakmadan gider.
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
  Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
  Ya gözler altındaki mor halkalar?
  Neden böyle düşman görünürsünüz,
  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
  Zamanla nasıl değişiyor insan!
  Hangi resmime baksam ben değilim.
  Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
  Bu güler yüzlü adam ben değilim;
  Yalandır kaygısız olduğum yalan.
  Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
  Hatırası bile yabancı gelir.
  Hayata beraber başladığımız,
  Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
  Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
  Gökyüzünün başka rengi de varmış!
  Geç farkettim taşın sert olduğunu.
  Su insanı boğar, ateş yakarmış!
  Her doğan günün bir dert olduğunu,
  İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
  Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
  Her yıl biraz daha benimsediğim.
  Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
  Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
  Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
  Neylersin ölüm herkesin başında.
  Uyudun uyanamadın olacak.
  Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
  Bir namazlık saltanatın olacak,
  Taht misali o
  musalla taşında.


  isim=
  kırmızı
  sıfat=
  mavi


  dip not : Türkçe öğretmeni falan değilim. yanlışlıklar olabilir. :-)
  19 Şubat 2012
  #13
 15. Yardımlarınız için çok teşekürler :D:D:)
  19 Şubat 2012
  #14
 16. ya cümle yokmuu banada 2 gün sonraya yetişeceeeek
  12 Mart 2012
  #15
 17. ananın amı çok güzel ananın amında var
  29 Nisan 2014
  #16
soru sor

isim tamlamasıyla ilgili cümleler

Alakalı Aramalar:

 1. bahar gelme üstüme şiirindeki isim tamlamaları

  ,
 2. tamlamalar örnek cümleler indir