İslamda İbadetlerin Faydaları Ünitemizi Değerlendirelim

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 23 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. İslamda İbadetlerin Faydaları Ünitemizi Değerlendirelim hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1.[​IMG]

  İslam'ı öğrenmek, öğretmek, ona uygun yaşamak, dua, niyaz, tefekkürle Allaha yönelmek ibadettir. Ayrıca İslamın emir ve yasaklarına uymak, kazancını helal ve meşru yollardan sağlamak, canı, malı, çevreyi, tabiatı, doğal dengeyi ve sağlığı korumak, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek, her türlü güzel davranış birer ibadettir.

  ''DİKKAT'' Özgün İçerik Bu yazının kopyalanması Yazılı ve görsel basında yada İnternette yayınlanması Kesinlikle Yasaktır.
  2.[​IMG]

  Lokman (a.s)'in oğluna ibadetle ilgili verdiği öğüdün ana hatları nelerdir? Yazınız.

  [​IMG]

  Lokman (a.s) oğluna; ''Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.'' diye öğüt vermiştir.
  3.[​IMG]

  İbadetler insanın yaradanı ile ilişkisini nasıl güçlendirir? Anlatınız.

  [​IMG]

  İbadetler Allah için yapılır. Namaz müminin miracıdır.O insanı Allah katına yükselten bir ibadettir. Namazda okunan ayet ve dua Yaratıcı ile ilişkileri güçlendirir. Namazın rüku ve secdesinde, tahıyyatında okunan salavatlar, dua ve tesbihler birer zikirdir. Kula düşen görev, ibadetlerini sürekli yaparak Allahla ilişkisini kuvvetlendirmektir.
  ''Duanız olamasa Rabb'im size ne diye değer versin?'' Ayetindende anlaşıldığı üzere Allahla ilişki kurabilmenin bir yoluda duadır. Namazlardan sonra yada her hangi bir isteğimiz olduğunda Allaha dua edersek Allahta duamıza cevap verecektir. ''Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenindileğine karşılık veririm. O halde (kullarm da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlarki doğru yolu bulalar'' -(Bakara Suresi-186. ayet). Ayet çok açık dileyen Alaha daha yakın olabilir. İnanan ve onun emir ve yasaklarına uyan, ibadet eden herkez Allah lailişkisini güçlendirir.

  4.[​IMG]

  İbadetler insana nasıl bir iç huzuru verir ? Anlatınız.

  [​IMG]

  Günlük hayatın sıkıntıları bizi yorar, kendimizi huzursuz hissederiz. Bir kenara çekilip huzur bulmaya çalışırız işte ibadet müslümanlar iyi bir sığınaktır. Allah'a karşı olan görevi yerine getirmenin verdiği huzurda ayrıca insanları rahatlatır. Aslında bu hissedilen rahatlık ibadetin insana kazandırdığı bir iç huzurudur. Namaz kılan insan yüce Allah'la baş başa kalır. Hayatın sorun ve sıkıntılarından uzaklaşır. Yüce yaradana sığınmak ona güvenmek ve yardım edeceğini bilmek insana güven verir. ''(Onlar) iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriylesükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur'' Ayetide ne güzel açıklamış her şeyi. Müslüman toplumlarda huzurun daha yaygın olması da tesadüf değildir.

  5.[​IMG]

  İbadetler insanda güven duygusunu nasıl geliştirir? Açıklayınız.

  [​IMG]

  Allah'ın rızasını kazanmak için ibadeteder. Namaz kılar, oruç tutar, imkanı varsa hac ve umre ziyareti yapar, zekat vererek muhtaçlara yardımcı olur, güzel söz söyler, iyilik yapar. Bu güzel davrnışları yaptığı için sevap kazanır. İşte yaptığı ibadetlerin boşa gitmediğine, zerre kadar bir iyiliğin mükafatını göreceğine olan inancı, onda güven duygusu uyandırır. Güvenecek bir yaratıcını olması ve ona yapılan ibadetler insanda huzur ve rahatlamaya sebep olur.
  6.[​IMG]

  Namaz ibadeti insanda sorumluluk duygusunu nasıl geliştirir? Örneklerle açıklayınız.

  [​IMG]

  Namaz ile insan, zamanını planlar, gününü iyi değerlendirmeye çalışır. Günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıkan insan, Yüce yaratıcını her an kendisini görüp gözettiğini bilir. İşte bu sebepten daha sorumlu davranır daha az hata yapar çevresindeki canlılara bu sorumluluk duygusu ile yaklaşır. İnsanlar faydalı olmaya çalışır diğer canlıları da korur ve gözetir. Çünkü hepsi Allah'ın bir lutfudur. Namazını kılan insan sorumlu bir vatandaşta olması gereken iç denetim mekanizmasına doğal olarak farkında olmadan sahip olur.
  7.[​IMG]

  Oruç ve zekat ibadetinin toplumsal faydalarını yazınız.  [​IMG]

  Oruç toplumsal sorumluluk duygusunun gelişmesinde önemlidir; Oruç tutan insan açlıkla boğuşan fakir insanların çektiği sıkıntıları bir nebzede olsa hisseder, bu yüzden iftar sofraları için hazırlanan yemekler mümkün olduğu kadar çok insanla paylaşılır. Daha çok misafir çağrılır, Davetler olur. Zekat'ta yine toplumun fakir kesiminin rahatlaması ve huzur bulması için çok önemlidir. Zekatını veren varlıklı insanların olduğu toplumlarda aç kalan insan bulunmaz. Fakirlik ve sıkıntı içindeki insanlarada uzanan ellerin olması toplum huzuru için son derece önemli ve stratejik değerdedir. Toplumlarda zengin ve fakir kesim arasındaki uçurumlar toplumsal barışı ve huzuru tehdit eder.
  8.[​IMG]

  '' Ey resulüm elbetteki sen en güzel ahlak üzeresin! '' ayetini ibadetlerin ahlaka katkısı açısından açıklayınız.

  [​IMG]

  Peygamber efendimiz (s.a.v) Kur'an ahlakı ile yaşamıştır. Ahlaki açıdan kusursuzdur ve insanlığa örnektir. Kur'anı anlamaya çalışan bir müslüman, Kur'an okuyarak pek çok güzel ahlak anlayışını öğrenebilir.
  Peygamberimiz çok ibadet eder bu konudada müslümanlara yol göstermiştir. İbadet etmek insanı daha çok huzura ve güvene kavuşturur. Ahlak anlayışının gelişmesi için daha çok ibadet ederek Peygamber efendimiz (s.a.v) yolundan gitmeliyiz. İnsanlar Kur'an ahlakını yaşadığı sürece ibadet eder ibadet ettikçede ahlak anlayışı gelişir.
  9.[​IMG]

  İbadetler insanları kötülüklerden nasıl alıkoyar örnekler vererek açıklayınız.

  [​IMG]

  Namaz kılan insan günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıkar ve onun kendisini gözettiğini hiç unutmaz. Böyleyken insanın kötü bir davranış yapması hataya düşmesi çok zordur. Namaz insanları her türlü ahlaksızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyar. Oruç sabrı öğretir. İnsanı kötü söz ve gıybetten korur. Dedikodu yapmasını engeller. Oruçlu insan kalbini kötü duygu ve düşüncelerden arındırır. Zekat ve sadaka kendini kaybedip lüks ve şaşa içinde yaşayıp fakirleri unutmayı, toplumdan kopmayı engeller, cömertliği öğretir. Hac ibadeti insanı ahlaken olgunlaştırır, hacca giden insan kötülüklerden daha çok sakınır.
  10.[​IMG]

  İbadetler insanı nasıl diğerkam yapar? Belirtiniz.

  [​IMG]

  Oruç tutan insan akraba eş dost ve fakirleri iftar sofrasına çağırır böylece diğer insanları düşünerek diğerkam'lık yapmış olur. Kazancının bir kısmını yoksul ve fakirlere veren kişi hem o insanlara yardım ederek diğerkamlık yapmış olur hem de zekat ibadetini yerine getirmiş olur. Kurban ibadetindede yine aynı diğerkamlık örnekleri vardır.
  11.[​IMG]

  İbadetlerde niçin sadece maddi menfaatler düşünülemez? Açıklayınız.

  [​IMG]

  İbadet Allah rızası için yapılır. Maddi menfaat için ibadet yapılması düşünülemez, insanlar Allahın emirlerini yerine getirmek ve sevap kazanmak için ibadet ederler.
  12.[​IMG]

  Hırsızlık, kapkaç, gasp ve haksız kazanç temini gibi suçların azalmasında ibadetlerin nasıl bir etkisi olabilir? Yazınız.

  [​IMG]

  İslam hırsızlık ve haksız kazanç sağlamayı kesinlikle yasaklar. Bu davranışlar günahtır. İbadet eden ve Allahın rızasını kazanmaya çalışan bir insanın diğer taraftan bu tür kötü alışkanlıklarının olması mümkün değildir. İbadet eden inançlı insan diğer insanlara faydalı olmaya çalışır daha çok sevap kazanmak için günah ve yasaklardan uzak durur. Bu açıdan düşünüldüğünde ibadetini yapan samimi müslümanların çoğaldığı bir toplumda daha çok huzur olur, hırsızlık gasp gibi kötü olaylar azalır.
  13.[​IMG]

  Sadaka verilirken nelere dikkat edilmelidir?

  [​IMG]

  İnsanlara gösteriş yapmak için sadaka verilmez. Sadaka, verilen kişiyi incitmeden ve küçük düşürmeden uygun bir şekilde verilmelidir. Allah rızası gözetilerek verilmeyen bir sadakanın da ahirette bir menfaati yoktur.
  14.[​IMG]

  Namaz, oruç ve hac ibadetleri insanların kaynaşmasına nasıl katkı sağlar?

  [​IMG]

  İbadetlerin bir çoğu bilikte yapılır, bu açıdan önemli bir sosyal işlevleri vardır. Cemaatle kılınan namaz daha çok sevap kazandırır, müslümanlar evde namaz kılmak yerine camiye yada mescide giderler ve daha çok sevap kazanırlar.Ayrıca cemaatte bulunan değişik insanlarla tanışıp kaynaşırlar. Cemaate dahil olmak insana ayrı bir güven verir insan yalnızlık psikolojisinden uzaklaşır. Cuma ve bayram namazları da aynı şekilde toplumun bireylerinin birbirini görüp kaynaşmasını, eski dostların birbirini yeniden görmesine vesile olur. Hac ibadetide aynı şekilde geniş insan toplulukları ile hep birlikte yapılır aynı amaç için toplanan farklı milletlerden müslümanlar görüşüp kaynaşır birbirlerini tanıma fırsatı bulur. Oruç ibadetide iftarlarda insanların toplanıp kaynaşması açısından son derece faydalıdır. Birlikte yapılan ibadetler müslümanlar arasındaki her türlü makam ve mevki farkını ortadan kaldırı. Tek bir amaç için bir araya gelmiş cemaat ruhu ve kardeşliğini oluşturur.
  23 Mart 2011
  #1
 2. İslamda İbadetlerin Faydaları Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

soru sor

İslamda İbadetlerin Faydaları Ünitemizi Değerlendirelim