iZoHipsLer Ve ÖzellikLeri

İsimli konu WH 'Coğrafya' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 20 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. iZoHipsLer Ve ÖzellikLeri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile
  elde edilen kapalı eğrilerle gösterilir. Bu eğrilere izohips (Eşyükselti) eğrileri denir. En sık
  kullanılan yöntemdir.
  İzohipslerin Özellikleri:
  1. İç içe kapalı eğrilerdir.
  2. Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.
  3. En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.
  4. 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer.
  5. İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki
  izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) haritanın
  tamamında aynıdır.
  İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyük
  ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark
  büyüktür.
  6. Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.
  7. Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.
  8. İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.
  9. İzohipsler birbirini kesmezler.
  10. Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips aynı yükselti değerlerine
  sahiptir.
  11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.
  12. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği
  yerlerde eğim azdır.
  13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde;
  Eğim fazladır.
  Akarsuların akış hızları fazladır.
  Akarsuların aşındırma gücü fazladır.
  Akarsuların aşındırması derine doğrudur.
  Kıta sahanlığı dardır.
  Dağa tırmanma zordur.
  Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır
  20 Kasım 2007
  #1
 2. iZoHipsLer Ve ÖzellikLeri Cevapları

soru sor

iZoHipsLer Ve ÖzellikLeri