Kanserin Etkileri

İsimli konu WH 'Hastalıklar' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 16 Mayıs 2008 tarihinde yazılmıştır. Kanserin Etkileri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Kanserin Etkileri  Hücre sayısındaki aşırı artışın bazı koşullarda nasıl olup da yaşamsal tehlike yarattığını anlamak kimi za*man güçtür. Habis hastalığın ciddi etkileri kanserin yayıldığı normal dokuların ve/veya bölgelerin (örn. karaciğer, kemik ya da akciğerler) normal işlevlerini engelleyecek şe*kilde giderek daha çok kanserli hüc*reyle dolması ve hasara uğraması sonucunda oluşur. Belirli bir böl*geyle sınırlı (lokalize) kanserlerin ölümle sonuçlanması oldukça alışıl*madık bir durumdur. Kanser ölüm*lerinin büyük bölümü hastalığın ya*yılmasına ya da metastazlara bağlıdır. Ancak, bu fiziksel süreçlere ek olarak kanserler hem belli bir bölge*de hem de dolaşım sistemi aracılı*ğıyla tüm vücudu etkileyen çok çe*şitli zehirli (toksik) kimyasal madde*ler üreterek de genel durumda gi*derek artan bir bozulmaya neden olabilir. Bu kimyasal maddeler kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir.

  SINIFLAMA
  Kanserler, hücrelerin normal olan*dan ne ölçüde farklılaştığına göre derecelendirilir. İyi farklılaşmış (tıp dilinde iyi diferansiye) kanserlerde (kimi zaman “grad 1″ de denir), nor*mal hücre yapısı korunur ve hücreler sık bölünmez. Hücrelerden bazıları, esas özgül görevlerini belli ölçüler*de hâlâ yerine getirebilir. Yelpazenin öbür ucunda kötü farklılaşmış (tıp dilinde kötü diferansiye) kanserler (grad 3) yer alır; bu kanserlerde hüc*reler öylesine değişmişlerdir ki, nor*mal hücrelerden artık çok farklıdır ve görevlerini yerine getirme yetilerini tamamen yitirmişlerdir. Kötü farklı*laşmış kanserler daha hızlı çoğalma ve daha saldırgan olma eğiliminde*dir ve akıbeti daha kötüdür. Bunların arasında farklılaşması orta düzeyde olan kanserler yer alır.

  Kahserler yayıldıkları dokulara göre değil, köken aldıkları normal hücrenin türüne göre sınıflandırılır. Buna birincil sınıflandırma adı da ve*rilebilir. Her sınıftan kanser yukarıda tanımlandığı gibi derecelendirilir; kanserlerin büyüklükleri ve yayılma dereceleri de “evrelendirme” adı verilen süreç içinde değerlendirilir (bk. s. 30). Birinci] sınıflandırma dik*kate alındığında, hemen tüm kanser türleri aşağıdaki gruplardan birine yerleştirilebilir.
  16 Mayıs 2008
  #1
 2. Kanserin Etkileri Cevapları

 3. teşekkürler...
  16 Ağustos 2008
  #2
soru sor

Kanserin Etkileri