kaplumbağaların tüm özellikleri

İsimli konu WH 'Hayvanlar Alemi' kategorisinde, \\marjory\\ üyesi tarafından 12 Aralık 2007 tarihinde yazılmıştır. kaplumbağaların tüm özellikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. KAPLUMBAĞALAR HAKKINDA

  Kaplumbağalar, omurgalı (Verabralı) hayvanlardır. Hayvanlar aleminde; Sürüngenler sınıfında yer alırlar. Kaplumbağalar halkımız arasında TOSBAĞA olarak da isimlendirilmektedir. Genellikle kaplumbağalar yavaş hareket ettikleri ve sırtlarındaki kabuklarından dolayı, zaman zaman hikaye ve fıkralara konu olmuşlardır. Fakat tam tersine kaplumbağalar bilindiğinin aksine çok yavaş değil, oldukça hızlı hareket eden hayvanlardır.

  Çoğu insan, yılan, kertenkele, timsah gibi diğer sürüngenlerden korkmalarına karşın kaplumbağalara karşı sevgi ile yaklaşmaktadır. Özellikle; bu hayvanlar çocukların ilgisini çekmektedir. Bu sevgi son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal ortamlarının dışında evlerde de yaygın bir şekilde kaplumbağa beslenmesini artırmıştır.

  Kaplumbağalar eski jeolojik zamandan beri yaşayan hayvanlar olup 200-300 milyon yıl öncesinden günümüze kadar nesillerini devam ettirmeyi başarmışlardır. Doğada meydana gelen tüm olumsuz değişmeler ki bunun başında çevre kirliliği gelmektedir. Çevre kirliliği diğer canlılar gibi, kaplumbağaların nesillerini de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. Ülkelerdeki bilinçsiz ve plansız şehirleşme, tarlaların ve ormanların azalması kara kaplumbağalarının yaşama ortamlarını ve yumurta bıraktıkları yerleri yok etmektedir. Bunu yanında orman yangınları da benzer, olumsuz etkiler yaratmaktadır. Evsel ve sanayi artıklarının arıtılmadan ırmak, göller ve denizlere akıtılması tatlı su ve deniz kaplumbağalarının ölümlerine yol açmaktadır. İnsan eliyle yaratılan bütün bu olumsuz koşullar bu hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar evlerinde kaplumbağa besleyen insanların kaplumbağalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermiştir.

  Hayvanların doğaları, yapıları, bakımları, beslenme ve hastalıkları hakkında bilgi eksikliği tıpkı çevre kirliliği kadar, evlerde bakılan kaplumbağaların yaşamalarına zarar vermektedir.

  KAPLUMBAĞALARIN BİYOLOJİSİ

  Kaplumbağaların bilinen 200'den fazla çeşidi vardır.

  Yaşadıkları ortama göre 3 ayrı grupta toplanırlar.

  1- Kara Kaplumbağaları

  2-Tatlısu Kaplumbağaları

  3-Deniz Kaplumbağaları

  Ülkemizde yaşayan Kaplumbağa Çeşitleri:

  Kara Kaplumbağaları : Testudo Graeca , Testudo Hermanni (Trakya Kaplumbağası)

  Tatlısu Kaplumbağaları: Emys Orbicularis (Benekli Kaplumbağa), Mauremys Caspica, Trionyx Euphraticus (Fırat Kaplumbağası), Trionyx Triunguis (Nil Kaplumbağası)

  Deniz Kaplumbağaları : Carreta Carreta, Chelonia Mydos

  KAPLUMBAĞALARIN MORFOLOJİLERİ

  Kaplumbağalar yaşadıkları ortama adapte olmuş ve ortam özelliklerine göre vucutlarında, dış görünüşlerinde bir takım değişiklikleri meydana gelmiştir. Genel olarak bütün kaplumbağaların baş, ön ve arka ayakları, kuyrukları ile arka bölümleri görünecek şekilde, deri ile devamlı vücutları üstten ve alttan kabuk (Bağa) tarafından örtülmüştür. Kabuk iskelet ve deriye ilişkilidir. Kabuk, derinin keratinize olmasıyla meydana gelmiştir. Bölümlü bir yapı gösteren kabuk, tabakalar halinde alttan yukarıya doğru büyüme göstermekte ve tabakalar halinde üst taraftan zaman zaman atılmaktadır.

  Hayvanlar başlarını, ayaklarını ve kuyruklarını çevreden gelen tehlikelere karşı yada dinlenme anında kabuğun içine çekilebilirler. Kabuk tatlı su kaplumbağalarında kara kaplumbağalarına benzemesine karşın, deniz kaplumbağalarında, sırt kabuğu yüzmeye daha uygun bir şekle dönüşmüş ve küçülmüştür. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının başlarını ve ön ayaklarını kabuklarının içine şansları ortadan kalkmıştır.

  Kaplımbağaların çenelerinde diş yoktur. Kuşların gaga yapısına benzerlik göstermektedir. Dillerini fazla dışarı çıkaramazlar. Gözler parlak ve göz kapakları gelişmiştir. Kulak kepçeleri bulunmamaktadır. İki burun deliğine sahiptir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını vücutlarının içine doğru çekerler. Bunun için türlerine göre boyun S şeklinde kıvrılarak veya yana çevrilerek bu hareket sağlanır.

  Kabukları ortadan dışa doğru genişleyen bir çizgililik göstermektedir. Deri pullu bir yapıdadır. Pullar kuşların tüy yapısına benzerdir fakat kuşlardaki tüy özelliğini göstermez. Kabukları sırt omurları, kaburgalar ve kalça kemiği ile kaynaşmıştır. Boyun ve kuyruk omurları hareketlidir.

  KAPLUMBAĞALARIN MORFOLOJİLERİ

  Kaplumbağalar yaşadıkları ortama adapte olmuş ve ortam özelliklerine göre vucutlarında, dış görünüşlerinde bir takım değişiklikleri meydana gelmiştir. Genel olarak bütün kaplumbağaların baş, ön ve arka ayakları, kuyrukları ile arka bölümleri görünecek şekilde, deri ile devamlı vücutları üstten ve alttan kabuk (Bağa) tarafından örtülmüştür. Kabuk iskelet ve deriye ilişkilidir. Kabuk, derinin keratinize olmasıyla meydana gelmiştir. Bölümlü bir yapı gösteren kabuk, tabakalar halinde alttan yukarıya doğru büyüme göstermekte ve tabakalar halinde üst taraftan zaman zaman atılmaktadır.

  Hayvanlar başlarını, ayaklarını ve kuyruklarını çevreden gelen tehlikelere karşı yada dinlenme anında kabuğun içine çekilebilirler. Kabuk tatlı su kaplumbağalarında kara kaplumbağalarına benzemesine karşın, deniz kaplumbağalarında, sırt kabuğu yüzmeye daha uygun bir şekle dönüşmüş ve küçülmüştür. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının başlarını ve ön ayaklarını kabuklarının içine şansları ortadan kalkmıştır.

  Kaplumbağaların çenelerinde diş yoktur. Kuşların gaga yapısına benzerlik göstermektedir. Dillerini fazla dışarı çıkaramazlar. Gözler parlak ve göz kapakları gelişmiştir. Kulak kepçeleri bulunmamaktadır. İki burun deliğine sahiptir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını vücutlarının içine doğru çekerler. Bunun için türlerine göre boyun S şeklinde kıvrılarak veya yana çevrilerek bu hareket sağlanır.

  Kabukları ortadan dışa doğru genişleyen bir çizgililik göstermektedir. Deri pullu bir yapıdadır. Pullar kuşların tüy yapısına benzerdir fakat kuşlardaki tüy özelliğini göstermez. Kabukları sırt omurları, kaburgalar ve kalça kemiği ile kaynaşmıştır. Boyun ve kuyruk omurları hareketlidir.

  KARAKAPLUMBAĞALARI

  Kara Kaplumbağaları dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadırlar. Dağlık, ormanlık hatta çöl olan bölgelerde bile kara kaplumbağalara rastlamak mümkündür. Kara kaplumbağalarının ayaklarında beş parmak bulunmaktadır. Yürümeye uygundur, ağaç v.b. yerlere tırmanma hareketi yapmaya uygun değildir. Kara kaplumbağaları 3-5 cm'den 1 metre boya kadar olan cinslere sahiptirler.

  TATLISU KAPLUMBAĞALARI

  Kaplumbağalar karadan su yaşamına geçen hayvanlardır. Tatlısu kaplumbağaları günlük yaşamalarını hem karada hemde sularda geçirirler. Tropikal ve suptropikal iklim bölgelerinde yaşarlar. Bu hayvanların yüzebilmeleri için parmakları arasında yarım perde şekillenmiştir ve su yaşamına adaptasyon göstermişlerdir. Yani bu değişiklikler kalıtsal olarak yavrulara geçmektedir. Ayaklarla birlikte sırt kabukları biraz daha küçülmüş ve uzamış, yüzmeye uygun bir duruma gelmiştir. Genel olarak evlerde tatlı su kaplumbağaları beslenmektedir. Bunların bakımlarının kolay olması ve 30-40 cm den daha fazla büyümedikleri için tercih edilmektedir.

  DENİZ KAPLUMBAĞALARI

  Deniz kaplumbağaları ise yalnızca çiftleşme zamanı karalara yaklaşırlar. Ancak yumurtlamak için deniz kıyılarına çıkarlar ve genel olarak hayatlarının tamamı denizlerde geçer. Bu yüzdendir ki ayaklarının yüzmeye uygun palet benzeri şekil değişikliğine uğradığı görülmektedir. Tırnaklardan bir veya iki tanesi kalmıştır. Kabukları ise kayık benzeri uzun bir şekil almış baş ve ön ayakların bulunduğu yerden kabuk daha geriye çekilmiştir.

  Deniz kaplumbağaları dünyanın genellikle orta ve tropikal bölgelerine yakın denizlerinde yaşamalarını sürdürürler. Ülkemizde de Akdeniz ve Ege Kıyılarında yumurtlama zamanı görülmektedirler. Deniz kaplumbağalarının yuvalanması için iklim kadar uygun kumsallarında olmasına bağlıdır. Ülkemizde Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Göksu Deltası, Kazanlı, Akyatağan ve Samandağ'da yumurtlama plajları mevcuttur.

  KAPLUMBAĞALARIN ANATOMİLERİ

  Kaplumbağalar akciğer solunumu yapmaktadırlar.Akciğerler anatomik olarak sırta doğru yerleşmiş ve kabuğa yapışmış şekildedir. Diğer hayvanlarla karşılaştırıldığında kürek kemiği karın tarafında görülmektedir. Göğüs kafesleri yoktur. Boyun omurları hareketli sırt ve bel omurlarının kuyruğa kadar kabukla kaynaşmış olduğu görülmektedir. Yemek boruları S şeklinde kıvrımlıdır. Tek delikten gaita ve idrar atarlar. Korktukları zaman kakalarını yaparlar. Normal kakaları zeytin çekirdeğine benzer. Dolaşım sistemleri dört gözlü kalp tam vücudun ortasına yerleşmiştir. Cinsiyet organları; erkeklerde penis bulunur. Penis çiftleşme sırasında bir eldiven gibi dışarı çıkmaktadır

  KAPLUMBAĞALARIN FİZYOLOJİLERİ

  kaplumbağa besleyenlerin en çok merak ettikleri konuların hayvanların yaşının ne oduğu ve cinsiyetinin belirlenmesinin nasıl yapıldığı sorularıdır.

  Kaplumbağalar yaklaşık 60 yıl yaşamaktadırlar.

  Kaplumbağaların yaşının belirlenmesi : Kesin bilgiler olmamasına rağmen 3 yaşında bir kaplumbağa el ayasının ¼'ü kadardır. Her üç yılda birde ¼ el ayası büyüklüğünde bir gelişme gösterir. Kabuğun arka plakalarındaki izlerdende yaklaşık yaş tayini yapılabilir

  KAPLUMBAĞALARDA CİNSİYET ve ÜREME

  Kaplumbağalarda erkeklerle dişileri ayıran en önemli özellikler; Dişilerde kloaka kuyruk kökünde son bulur, erkeklerde kuyruk dişilere göre daha uzun ve kalındır. Çiftleşmeyi kolaylaştırabilmek için karın altı kabuğu erkeklerde daha kuvvetli ve içe doğru çöküktür. Erkeklerde ön bacak tırnaklarından bir tanesi dişiyi çiftleşme anında kavrayabilmek için daha uzundur.

  Hayvanat bahçesi gibi yerlerde cinsiyet tayini kan analizleriyle yapılmakta hayvanın dişi ve erkek olduğu öğrenilmektedir. Kandaki Östörojen ve Testesteron hormonları seviyelerine bakılır.

  Avrupa kaplumbağalarında cinsel olgunluk 12 yaşlarında başlar.

  KAPLUMBAĞALARIN YUMURTA ve KULUÇKA ZAMANI

  yumurtadan yavru çıkma süreleri 2-3 ay sürmektedir. Testusdo gracea (Tosbağa) kaplumbağalar 2-3 cm boyunda 6-12 adet yumurta yaparlar. Tatlı su kaplumbağaları ise 3-12 beyaz uzun şekilli yumurta

  yaparlar. Yavrular ise 2-3 ay süre sonra yumurtadan çıkarlar. Kaplumbağaların tüm çeşitleri yumurtalarını toprağa bırakırlar. Kara ve Tatlı Su kaplumbağaları yaşadıkları doğal çevrede uygun bir ortamı seçerek eştikleri çukurlara yumurtlarlar ve üzerini toprakla örterler. Deniz kaplumbağaları hayatlarının çoğunu denizde geçirdikleri için Dünyanın belirli kumsallarında kıyıya çıkarak; kumsalda eştikleri çukurlara yumurtlarlar. Genelde bu işlemide geceleri yaparlar.

  Sürüngenlerin cinsiyetlerinin belirlenmesinde kuluçka dönemi çevre ısısının etkili olduğu yönünde bir çok araştırma yapılmıştır.

  Ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları dünyaca ünlü kum plajları bulunmaktadır. Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Göksu Deltası, Kazanlı, Akyatağan, Samandağ gibi bölgeler deniz kaplumbağalarından Caretta Caretta ve Cheloniamydas'ın ana vatanlarıdır.

  Çiftleşme isteği mevsimine bağlıdır. Tropik ve subtropik iklim koşullarına göre değişiklik gösterir. Ayrıca dış ortam koşulları da bu olayı etkilemektedir. Genelde kaplumabağalar nisan ayının başından, mayıs ayının sonuna kadar çiftleşirler. Bu dönemde günlerin uzun olması ve güneş ışığının fazlalığı önemli rol oynamaktadır. Ultraviyole ışınların, kaplumbağaların yaşamlarındaki çiftleşme ve yumurtadan yavruların çıkması gibi fizyolojik olaylara etkisi oldukça fazladır. Dişiler çiftleştikten sonra spermi 4 yıl gibi süre ile saklayabilirler.

  KAPLUMBAĞALARIN VÜCUT ISILARI

  Kaplumbağaların yaşamlarında ısınında çok önemli etkisi vardır. Hayvanların vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığının 0,1oC- 0,2oC altındadır.Vücut ısılarının 20oC 'nin altına düşmesi durumunda sindirim enzim aktiviteleri azalmaktadır. Evimizin ısı düzenlenmesinin rasgele olmasının hayvanın yaşamını olumsuz etkileyebileceğini göz önünden uzak tutmamak gerekir.

  KAPLUMBAĞALARIN DUYULARI

  KOKU ALMA

  Kaplumbağaların koku alma organları iyi gelişmiştir. Yiyeceklerin kokusunu iyi alırlar, su kaplumbağaları su içinde yiyeceklerinin kokularını alırlar ve yiyecekleri çok kolay bulurlar, ayrıca erkekler dişilerini koku ile tanırlar.

  GÖRME

  Gözleri çok keskindir. Göz kapakları hareketlidir. Üçüncü göz kapağı mevcuttur.Uzaktaki gıdaları iyi görürler. Özellikle sarı rengi iyi algılarlar.

  İŞİTME

  Zaman zaman zor işitirler. Kulak kepçeleri yoktur. Deri kulaklarını örter. Kulak zarı hemen derinin altındadır.

  KAPLUMBAĞALARDA KIŞ UYKUSU

  Normal doğa koşullarında kaplumbağalar Ekim-Mart ayları arasında kış uykusuna yatarlar. Kalp atışlarında ve solunumlarında yavaşlama olur. Kış uykusu içgüdüsel bir davranıştır. Bu davranış bütün kaplumbağalarda nesilden nesille aktarılır. Kaplumbağalarda kış uykusuna yatan diğer hayvanlarda bulunan yağ depolarına sahip değildirler. Kış uykusu sırasında yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerinde karaciğerlerinin özel yapısı ve böbrek tipinin önemli rol oynadığı sanılmaktadır.

  EVDE BESLENEN KAPLUMBAĞALAR İÇİN KIŞ UYKUSU

  Evde beslenilen kaplumbağaların 6-7 yaşına kadar kış uykusuna yatırılmamaları gerekmektedir. Bu dönemde hayvanların devamlı beslenmeye ihtiyaçları vardır. Proteinli gıdalar alarak organlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini tamamlaması gerekmektedir.

  Kış uykusu ve öncesi hayvanı tartmakta yarar vardır. Ev ortamında yaşayan tatlı su kaplumbağaları doğal çevrelerinden uzaklaştıkları için normalin dışında davranışlar izlenmektedir. Bunun nedeni ev ortamının ideal ısıya sahip olmaması ve güneşin ultraviyole ışığından yoksun olmasıdır.Hayvanlar barınaklarının köşelerine girmeye çalışırlar, hareketsiz ve iştahsız olurlar. Eğer bu durum sonbahar mevsimine rastlarsa bize kış uykusu zamanın geldiğini hatırlatır.

  Bu durumda aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır.

  1.Hayvanın bağırsaklarını boşaltmaya gerek yoktur. Yavaş yavaş yemleri azaltılır.

  2.Filtre ve havalandırmanın çalışır olması gerekir.

  3.Mevsim ve hareket azlığında hayvanın özel kış uykusu akvaryumuna alınması idealdir. Bu akvaryumlar 4-12oC su sıcaklığına sahip olmalıdır. Su sıcaklığının 12oC üstüne çıkmamasına dikkat etmelisiniz.

  Yukarıda sözü edildiği gibi doğayı iyi taklit edemediğimiz taktirde fizyolojik dengelerini bozarak hayvanların ölmelerine sebep olabiliriz.

  Kaplumbağaların kış uykusuna yattığını bilmeyen birçok insan onların öldüğünü sanarak toprağa gömmektedirler. Bilgi eksikliğine bağlı olarak istemeden hayvanların istemeyerek ölümüne sebep olmaktadırlar.

  Tropikal bölgelerde yaşayan kaplumbağalar kış uykusuna yatmazlar, deniz kaplumbağaları da göçmen hayvan davranışı ile sıcak ve yiyecek bulacakları denizlere göç ederler.

  KIŞ UYKUSUNDAN UYANDIRMA

  Kış uykusu ve öncesi hayvanı tartmakta yarar vardır. Uykudan çıktıktan sonra beslenme buna göre düzenlenir. Bazı kaplumbağaların kabızlık sorunu olabilir, bu durumda bağırsak içeriğini yumuşatmak için hayvanları 30oC'lik sıcak su banyosunda tutmak yararlın olabilir. Bu yöntem bagırsak içeriğini yumuşatacaktır.

  EVLERDE BAKIM


  Evlerde tatlı su kaplumbağaları cam bir kap veya akvaryumlarda bakılmaktadır. Sularının haftada en az bir kere değiştirilmesi gereklidir. Eğer gerekli özen gösterilmezse çabuk kirlenen sulardan dolayı küçük kaplumbağaların sağlıkları bozulabilir.  Büyük boy tatlı su kaplumbağaları için ideal bir akvaryum ısıtmalı, hava ve su temizleme filtreli, ultraviyole lambalı ve ayrıca aydınlatma lambası olacak şekilde hazırlanmalıdır.  Kara kaplumbağaları içinde Terrariumlar idealdir.

  KAPLUMBAĞALARIN BESLENMESİ

  Kaplumbağalar genel olarak etçil ve otçul olarak beslenmeye uygun sindirim sistemine sahiptirler. Doğada böcek , solucan, üzüm, karpuz, domates, kıvırcık ve sarı çiçekli bitkileri yiyerek beslenirler.  Kaplumbağaların beslenmesinde dikkat edilecek en önemli hususlar:  1-3 yaş arası kaplumbağalar vücut gelişimlerini tamamlamaları için protein ağırlıklı besin maddeleri almaları gerekmektedir. Bundan dolayı sürekli beslenmeli 6-7 yaşına kadar kış uykusuna yatırılmamalıdır.  Yemlerinde Kalsiyum ve Fosfor dengesine ve vitamin ihtiyacına göre gerekli katkılar ilave edilmelidir. Ayrıca su kaplumbağaları yiyeceklerini suda almaktan hoşlanırlar.  Evde beslenen kaplumbağalara hazır yemler vermek daha uygundur  KAPLUMBAĞALARIN GENEL BAKIMLARI


  Eğer sağlıklı bir kaplumbağamız olmasını istiyorsak periyodik olarak veteriner hekime göstermek gerekir. Hayvanı zaman zaman tartmak, tek yönlü beslememek ve ara sıra vücudunu vazelinlemek gerekir


  KAPLUMBAĞALARIN HASTALIKLARI  Bu bölümde verilen bilgiler ancak veteriner hekimler tarafından değerlendirilerek uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu bilgiler veteriner hekimler dışında, kaplumbağa besleyenlere karşılaştıkları sorunlarda yol gösterebilir.
  12 Aralık 2007
  #1
 2. kaplumbağaların tüm özellikleri Cevapları

 3. Kaplumbağanın hayatı ingilizce
  4 Mart 2009
  #2
 4. Evlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletleri istenilen hizmet ve konfor seviyesini etkilemeksizin daha az enerji ile kullanılabilir. Verimli aydınlatma sistemlerini ve ev aletlerini kullanarak elektrik faturalarında azalma sağlanabilir. Verimli aletlerin fiyatları benzer modellerinden pahalı olabilir. Bununla birlikte verimli aletlerin satınalınması esnasında ödenen fiyat farkı daha sonra elektrik faturalarındaki düşüş ile kullanıcıya geri ödenir.
  1999 verilerine göre, ülkemizde elektriğin % 47 gibi önemli oranı bina ve hizmetler sektöründe tüketilmiştir.
  Enerji türleri içerisinde elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle elektriğin tüketimi konusuna önem vermek gerekir. Enerji maliyetlerinin ve enerjiye olan talebin artması, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir.
  Enerji ihtiyacının % 62'sini ithal etmek zorunda olan ve fosil yakıt kullanarak elektrik enerjisine dönüşüm sağlayan santralların toplam veriminin % 30 olduğu ülkemizde enerjinin verimli kullanımının önemi açıkça görülmektedir.
  Çoğumuz çevresel olaylara duyarlı olmakla birlikte, artan enerji kullanımı ile orantılı olarak artış gösteren çevresel zararları azaltma konusunda ne yapabileceğimizden emin değilizdir. Eğer elektriği daha verimli kullanmayı seçersek Türkiye'de çevresel sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlarız.

  STANDARTLARIN TÜKETİCİYE SAĞLADIĞI YARARLAR
  Standartlar, kalite, güven ve değişebilirlik açısından kesin garantiler ifade eder. İhtiyacı en iyi şekilde karşılayabilecek bir ürün seçimi, bazen çok uzun zaman ve çaba harcanmasını gerektirebilir. Bunun sonucunda hatalı seçim yapmak ve memnun olmamak da mümkündür. Oysa bu karşılaştırma, tercih ve seçim işlemleri, standartlar sayesinde çok kolay ve kısa bir süre içinde başarı ile sonuçlandırılabilir.
  Gelecekte bütün elektrikli ev aletleri, enerji tüketimlerini gösteren etiketleri bulundurmak zorunda olacaklardır. Avrupa Birliği ülkelerinde, ilk aşamada buzdolapları ve derin dondurucular için bu sınıflandırma yapılmıştır. Ülkemizde de, Avrupa Birliği mevzuatlarına parelel olarak enerji etiketlemesi ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
  Elektrikli ev aletlerinde enerji etiketlemesi ile;
  •Tüketiciye alacağı ürünün yılda ne kadar enerji tüketeceği bilgisinin satınalma sırasında sağlanması,
  •İmalatçıların ürettikleri cihazların enerji tüketimlerini azaltmak için önlem almaya teşvik edilmesi,
  dolayısıyla enerjinin akılcı ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
  Enerji Etiketi Örneği​
  4 Mart 2009
  #3
 5. ödev gibi bir paylaşım saolasın:D
  6 Mart 2009
  #4
 6. çok güsel bi paylaşım...emeğine sağlık.
  17 Mart 2009
  #5
 7. paylaşım için saol
  21 Mart 2009
  #6
 8. ilginç paylaşım için teşekkür ................
  10 Nisan 2009
  #7
 9. eyide bu na çiftleşme denmez birleşe deniş :muahaha:
  24 Nisan 2009
  #8
 10. teşekkürler
  24 Nisan 2009
  #9
 11. Paylaşım için Teşekkürler...
  11 Mayıs 2009
  #10
 12. ellerine sağlık.....
  14 Mayıs 2009
  #11
 13. Kaplumbağaların Özellikleri İngilizce

  ABOUT Turtles

  Turtles, vertebrate (Verabralı) animals. In the world of animals, reptiles are located in the class. Among our people as turtles tortoise is named. Usually slow moving turtles and back in their shells because of their sometimes been the subject of stories and paragraphs are. In contrast to the very slow turtles is not known, but on the contrary, very fast-moving animals.

  Most people, snakes, lizards, other reptiles like crocodiles, but to fear with a love of turtles is approaching. In particular, this animal has drawn the attention of children. As recently all over the world that love our country home outside of the natural environment in the widely turtle feeding increased.

  Turtles living animals since ancient geological and 200-300 million years ago until today have managed to continue their generation. All the negative changes that occur in nature, which comes at the beginning of environmental pollution. Pollution, such as other organisms, the generation of turtles also faced with danger of extinction brought. Unconscious and unplanned urbanization in the country, fields and forests and the living environment of reduced land turtles lay eggs where they are destroyed. Besides this, a similar forest fires, have a negative impact. Domestic and industrial waste without treatment rivers, lakes and sea and fresh water to be drained will lead to the death of sea turtles. All these adverse conditions created man in these animals are negatively affected their lives. Research conducted in the homes of the people eating turtle turtles have shown that they are not having enough information about.

  Nature of animals, structures, health care, nutrition and lack of information about diseases, just as environmental pollution, damage to living in the house are bakılan turtles.

  Turtles BIOLOGY

  There are more than 200 known varieties of turtles.

  In 3 different groups according to their living environment are collected.

  1 - Land Turtle

  2-Freshwater Turtles

  3-Sea Turtles

  Living in our country, Turtle Types:

  Land Tortoises: Testudo graeca, Testudo Hermanni (Trakya Turtle)

  Freshwater Turtles: Emys orbicularis (European pond turtle), Mauremys caspica, Trionyx Euphraticus (Euphrates Turtle), Trionyx Triunguis (Nil Turtle)

  Sea Turtles: Carreta Carreta, Chelonia Mydos

  Of turtles MORPHOLOGY

  Adapted to the environment and the environment they live turtles according to their vucutlarında, a number of exterior changes have occurred. In general, all the turtles head, front and rear legs, tail and rear section should be visible, the skin and the continuous top and bottom of the body shell (Bağa) is covered by. Shell is related to the skeleton and skin. The shell of the skin is keratinized to have occurred. Section showing a shell structure, layers from the bottom upwards and growth layers from the top is taken from time to time.

  Animal heads, feet and tail of the environment against the dangers or to withdraw into a shell at the time of rest. Shell fresh water turtles, land turtles, although similar to, sea turtles, the shell back into shape was more suitable for swimming and have been lessened. Therefore, the shell of sea turtles into their heads and front legs have a chance disappeared.

  There is no teeth in jaws Kaplımbağaların. Structure is similar to the birds' beaks. Languages can not go out much. Bright eyes and eyelids developed. Auricle does not have. Has two nostrils. When the body into their heads that they want the turtles to draw. For this type of S-shaped curve according to the neck or side of this movement is achieved by pointing.

  Shells outward from the center of an expanding line shows. Scaly skin is a structure. Structure is similar to the stamps of birds, feathers of birds, but does not show features feather. Shells back vertebrae, ribs and hip bones were fused with. Neck and tail vertebrae are moving.

  Of turtles MORPHOLOGY

  Adapted to the environment and the environment they live turtles according to their vucutlarında, a number of exterior changes have occurred. In general, all the turtles head, front and rear legs, tail and rear section should be visible, the skin and the continuous top and bottom of the body shell (Bağa) is covered by. Shell is related to the skeleton and skin. The shell of the skin is keratinized to have occurred. Section showing a shell structure, layers from the bottom upwards and growth layers from the top is taken from time to time.

  Animal heads, feet and tail of the environment against the dangers or to withdraw into a shell at the time of rest. Shell fresh water turtles, land turtles, although similar to, sea turtles, the shell back into shape was more suitable for swimming and have been lessened. Therefore, the shell of sea turtles into their heads and front legs have a chance disappeared.

  There is no teeth in jaws of turtles. Structure is similar to the birds' beaks. Languages can not go out much. Bright eyes and eyelids developed. Auricle does not have. Has two nostrils. When the body into their heads that they want the turtles to draw. For this type of S-shaped curve according to the neck or side of this movement is achieved by pointing.

  Shells outward from the center of an expanding line shows. Scaly skin is a structure. Structure is similar to the stamps of birds, feathers of birds, but does not show features feather. Shells back vertebrae, ribs and hip bones were fused with. Neck and tail vertebrae are moving.

  KARAKAPLUMBAĞLARI

  Various regions of the world are living in the land turtles. Mountainous, forested areas and even deserts that can be met even land turtles. Five fingers are land turtles in the foot. Suitable to walk the tree v.b. location is not suitable for climbing motion. Land turtles 3-5 cm up to 1 meter paint to have sex.

  FRESHWATER turtles

  Turtles from land animals are passing into the water of life. Freshwater turtles of the everyday life both on land he will spend on my water. And live in tropical climate zones suptropikal. These animals can swim between the fingers and a half has been shaped curtain of water have shown adaptation to life. So these changes are passed to offspring as inherited. Some shells were smaller back with feet together and prolonged, a situation has become eligible to swim. In general, the house is fed in freshwater turtles. These are easy and that the maintenance of more than 30-40 cm are preferred for not growing.

  Sea Turtles

  Sea turtles are closer to the land only when mating. However, to the shores of the sea to spawn and the general interests of the whole of their lives at sea passing. This is suitable for hundreds of feet, hence the changes suffered similar palette is observed. Remained one or two nails. Took a long boat-like shells in front of the head and feet were taken to the location further back from the shell.

  Sea turtles and tropical regions of the world, usually close to the middle of the sea shall pursue their life. Our country in the Mediterranean and Aegean coasts on spawning time. Sea turtles nesting beaches are suitable for the climate depends. In our country, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtas, Gazipaşa, Göksu Delta, Kazan with Akyatağan and nesting beaches in Samandağ are available.

  Anatomy of turtles

  Pulmonary respiration as the anatomical yapmaktadırlar.Akciğerler turtles back into place and stuck to the shell is as follows. Compared with other animals can be seen by abdominal scapula. There are no chest. Moving back and lumbar vertebrae of the neck vertebrae are fused with a shell up to tail is observed. Esophagus is S-shaped curved. Stool and urine from a single hole throw. Afraid when they do their excrement. Normal stool is similar to olive nucleus. Circulatory system placed in the middle of the four-eyed heart was full body. Sex organs of men are in the penis. Penis during mating is out like a glove

  Physiology of turtles

  Most of those who worry about their turtle feeding animals the determination of the age and sex oduğu how to do what are the questions.

  Turtles have lived nearly 60 years.

  Determination of the age of turtles: 3 years despite the lack of definitive information a turtle hand months ¼ is. Every three years in a development the size of ¼ el month period shows. The shell of the back plate age determination can be made about izlerdende

  Sex and the Reproductive Turtles

  The most important feature that separates the men and the female turtles are; kloaka tail at the root ends of the female in males than females tail is long and thick. To facilitate mating to a stronger in men and abdominal six shells towards the inside is hollow. In men, one of the front leg nail to grasp the female is longer than the time of mating.

  In places such as zoo sex determination being made with blood analysis of male and female animals that are learned. Look at the level of testosterone in the blood and is Östörojen.

  Sexual maturity begins at age 12 in European tortoises.

  EGG TIME turtles and incubation

  2-3 months baby takes time out from the egg. Testusdo gracea (tortoise) 2-3 cm tall 6-12 eggs do turtles. Freshwater turtles are long-shaped egg white 3-12

  do. Offspring hatch after a 2-3 month period Games. All kinds of turtles, their eggs are left buried. Land and fresh water turtles live in their natural environment by choosing a suitable environment to match their spawning pit and they shall cover the earth MINI. Sea turtles spend their lives at sea for most of the world ashore at certain beaches, sandy beaches are nesting in the hollow of their spouses. Typically this işlemide do at night.

  Reptiles in determining the sex of the incubation period to be effective in the direction of environmental heat was a lot of research.

  Mediterranean and Aegean coasts of our country's sea turtles lay their eggs they are world-renowned sand beaches. Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Belek, Kızılot, Demirtas, Gazipaşa, Göksu Delta, Kazan with Akyatağan, Samandağ from regions such as sea turtles, Caretta caretta and express Cheloniamydas'ın homeland.

  Request depends on the mating season. Tropical and subtropical climatic conditions varies. In addition, this event affects the external environment conditions. In general, the beginning of the month of April kaplumabağalar, are mating until the end of May. This period of the day is long and sunlight play an important role of the excess. Ultraviolet rays, turtles and eggs from the offspring of mating in their life, come out to events such as the physiological effects are quite numerous. Females after mating as sperm for a period of 4 years can hide.

  BODY HEAT of turtles

  A very significant impact in the lives of turtles are warm. Temperature of the animals body temperature of around 0.1 oC-20oC to 0.2 oC altındadır.Vücut heat of digestive enzyme activities in the event fall under is decreasing. Heat our house the animal's life is random editing could adversely affect sight should not be kept away.

  SENSORY of turtles

  ODOR ALMA

  Turtles are well-developed organs of smell. Take a good smell of food, water turtles in the water and take the smell of food and food will find very easy, also recognize the smell of men female.

  SEE

  Eyes are very sharp. Eyelids are moving. They have good food on the third eyelid mevcuttur.Uzaktaki. Especially well perceive yellow color.

  HEARING

  They have heard from time to time. There are no auricle. Leather covers ears. Eardrum is immediately under the skin.

  Turtles of the WINTER SLEEP

  Normal natural conditions between the months of October to March turtles hibernate they. Deceleration in heart rate and breathing becomes. Hibernation is an instinctive behavior. This behavior in all the turtles are transferred from generation to generation. Turtles hibernate in the oil tank with the other animals are not. During hibernation their vital activities of the special structure of the liver and kidneys continues type is thought to play an important role.

  SLEEP FOR THE WINTER of Pet Turtles

  6-7 at home until the age of turtles feed called hibernation should not be admitted to the. During this period, animals need to be fed constantly. Protein foods in a healthy way of taking organs are required to complete the development.

  And before the winter sleep of animals is strongly recommended to weigh. Living in a home environment, fresh water turtles away from their natural environment outside of the normal behavior are followed. This is because the ideal home environment and the lack of heat from the sun's ultraviolet light into the corners of lacking shelter olmasıdır.Hayvanlar try, still are and will be a poor. If this case reaches the autumn season, the time had come to remind us of winter sleep.

  In this case, the following conditions must be taken into consideration.

  Is no need to empty their bowels 1.Hayvanın. Slowly reduced feed.

  And ventilation must be 2.Filtre works.

  The lack of movement of animals and special 3.Mevsim hibernation to take in the aquarium is ideal. This aquarium should have a 4-12oC water temperature. Water temperature should be careful not to go over 12oC.

  As mentioned above if we can not closely mimic nature by disturbing physiological balance can cause animals to die.

  Turtles hibernate do not know many people thought they were dead are buried in the soil. Depending on the lack of information unintentionally causing death of animals are not wanted.

  Living in tropical regions do not hibernate turtles, sea turtles animal behavior with the immigrants will get food hot and migrate to the sea.

  WINTER to AWAKEN from SLEEP

  And before the winter sleep of animals is strongly recommended to weigh. After the sleep nutrition are regulated accordingly. Some turtles may have constipation problem, in this case the contents of the intestines to soften the hot water bath to keep the animals 30oC'lik might be useful. This method will soften the bowel contents.

  HOME CARE in


  Home sweet water turtles in a glass container or aquarium are looking for. Water at least once per week is required to change. If care is not necessary due to rapid water pollution and the health of young turtles may be corrupted.  Large size is ideal for freshwater turtles aquarium heated, air and water cleaning filter, ultraviolet lamps, and also must be prepared to be lighting the lamp.  Land turtles in Terrariumlar ideal.

  Turtles NUTRITION

  Carnivorous and herbivorous turtles in general, as the digestive system have the appropriate nutrition. In nature, insects, worms, grapes, watermelon, tomatoes, curly, and yellow-flowered plants by eating feed.  Turtles of the most important points to be aware of nutrition:  Between the ages of 1-3 to complete the development turtles body protein food must get weighted. Therefore until the age of 6-7 should be fed continuously into hibernation should not be admitted.  Calcium and phosphorus balance needs to feed and vitamin additives should be added according to need. In addition, water turtles get their food in water, they like to.  Pet turtles ready to be more suitable to feed  GENERAL turtles CARES


  If we want to ensure that we have a healthy turtle to show veterinarians must periodically. Animal from time to time to weigh, not one-way feed and occasional body should Vaseline


  Turtles DISEASES  The information given in this section are assessed by veterinarians, but is prepared in a manner that can be applied. This information veterinarians, except those who have encountered problems eating turtle can guide

  :hehehe::hehehe:Sevgilerle yastik1:hehehe::hehehe:
  18 Ekim 2009
  #12
 14. paylaşım için teşekkürler...
  2 Kasım 2009
  #13
 15. ben bahçede bir kaplumbağa buldum 3-4 cm fln ve nasıl bakacağımı nelerle besleyeceğimi bilmiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.ayrıca bu kaplumbağadan hastalık fln bulaşır mı bize?hiç veterinere bi kaplumbağa için para veremem evde benim tahminlerimle çözülecek tavsiyeleriniz varsa yazar mısınız???????????
  LÜTFEN ......


  ACİL BELKİ SİZ BUNU YAZANA KADAR ÖLEBİLİR ÇÜNKÜ HASTA GİBİ HİÇ HAREKET ETMİYO _________
  23 Mart 2012
  #14
 16. Çok güzel paylaşım. Teşekkürler. :bravo:
  29 Mart 2012
  #15
 17. denizkaplumbağaları tatlı ve tuzlu suda yaşayan olarak ikiye ayrılır
  7 Nisan 2012
  #16
soru sor

kaplumbağaların tüm özellikleri