Kendimi Tanıyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 29 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Kendimi Tanıyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Kendimi Tanıyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler  1. 1- Aşağıdakilerden hangisi diğer insanlarla benzer özelliklerimize bir örnektir?
  A) Giyinme ihtiyacı[​IMG]
  B) Kitap okuma alışkanlığı
  C) Zevkler
  D) Kabiliyetler

  2. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
  A) Arkadaşlarım mutlaka benimle aynı düşünceye sahip olmalı.
  B) Herkes futbol oynamaktan hoşlanır.
  C) Bir olayda iki insanfarklı duygu yaşayabilir,[​IMG]
  D) Bütünöğrencileraynı zevke sahiptir.

  3. )Hangisi insanın temel ihtiyaçlarından biri değildir?
  A) beslenmek
  B) oyun oynamak[​IMG]
  C) barınmak
  D) giyinmek

  4. Gel gel .Ne olursan yine gel! diyen düşünürümüz kimdir?
  A) Yunus Emre
  B) Evliya Çelebi
  C) Mevlana [​IMG]
  D) Pir Sultan Aptal

  5. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık değildir?
  A) . Gözlüklü olmak
  B) Uzun saçlı olmak
  C) Konuşmak.[​IMG]
  D) Mavi gözlü olmak.

  6. İnsanların birbirinden farklı olmaları ne gibi bir özelliğin oluşmasına neden oluyor?
  A) toplumsal zenginlik
  B) bireysel zenginlik
  C) kişisel zenginlik
  D) aile zenginliği[​IMG]

  7. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesinde mutlaka olmalıdır?
  A) Boy
  B) Kilo
  C) Doğum yeri[​IMG]
  D) Okul adı

  8. Hangisi bireysel bir farklılık değildir?
  A) ) Gözlüklü olmak.
  B) Uzun boylu olmak.
  C) Çekik gözlü olmak
  D) Bir aileye sahip olmak[​IMG]

  9. insanlar hangi yönleri ile birbirlerine benzerler?
  A) Cinsiyet
  B) Zevkler
  C) Beslenme[​IMG]
  D) Yetenekler

  10. Aşağıdakilerden hangisi kişini görünüş özellikleri arasında yer almaz?
  A) Kilo
  B) Boy
  C) Sinirlilik[​IMG]
  D) Göz rengi

  11. Bize kimliğimiz sorulduğunda aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?
  A) soyadımız
  B) amca sayımız [​IMG]
  C) yaşımız
  D) işimiz

  12. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duygunun ifade edilmesi vardır?
  A) Yolda arkadaşımı gördüm.
  B) Eve geldiğimde yemek yedim.
  C) Bugün çok mutluyum.[​IMG]
  D) Karşımızdakinin fikirlerini dinlemeliyiz.

  13. Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bireylerde görülmesi gereken özelliklerden değildir?
  A) sevgi
  B) saygı
  C) kurallara uyma
  D) sorumsuzluk[​IMG]

  14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kimlik belgesinde bulunmaz?
  A) adı
  B) soyadı
  C) doğum tarihi
  D) tuttuğu takım[​IMG]

  15. Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında yer almaz?
  A) anne
  B) baba
  C) kardeş
  D) komşu[​IMG]

  16. "İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır" Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?
  A) cinsiyet
  B) yetenekler
  C) barınma ihtiyacı[​IMG]
  D) zevkler

  17. Harun'un hangi özelliği diğerlerinden farklıdır?
  A) sinirli olması
  B) dürüst olması
  C) uzun boylu olması[​IMG]
  D) bazen uyurken rüya görmesi

  18. 2- Derece yapmayı hedeflediği bir yarışmada dereceye giremeyen bir öğrenci hangi duyguyu yaşar?
  A) Sevinç
  B) Öfke
  C) Hayal kırıklığı[​IMG]
  D) Heyecan

  19. Hayvanlardan, bitkilerden hoşlanan bir çocuğun aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış olur?
  A) Çiçekleri koruması
  B) kuşlara yem vermesi
  C) ağaç filizlerini koparması[​IMG]
  D) ağaç dikmesi

  20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
  A) yemek yemek
  B) su içmek
  C) sinemaya gitmek
  D) ayakkabı alamk[​IMG]

  21. Nüfus cüzdanına bakarak hangi sonuca ulaşılamaz?
  A) Yaş
  B) Soyadı
  C) Kan grubu
  D) Okuduğu okul[​IMG]

  22. Aşağıdakilerdaen hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
  A) adınız
  B) . doğum yeriniz
  C) anne- baba adı
  D) yetenekleriniz[​IMG]

  23. Aşağıdakilerden hangisi kimliğimizde bulunmaz?
  A) aile sıra no
  B) TC kimlik no
  C) baba adı
  D) okul no[​IMG]

  24. Duygularımız bizde neyin gelişmesine sebep olur?
  A) Yeteneklerimizin gelişmesine
  B) boyumuzun gelişmesine
  C) düşüncelerimizin gelişmesine[​IMG]
  D) yaşantımızın gelişmesine

  25. Hangisi okul kimliğinde yer almaz?
  A) ) aile sıra no [​IMG]
  B) anne- baba adı
  C) doğum yeri
  D) sınıf/ şube

  26. Yasin 4/B sınıfında okumaktadır.Derslerinde fazla başarılı lomamasına rağmen beden eğitimi dersinde güzel futbol oynamaktadır. Bu tanım Yasin'in hangi özelliğini göstermektedir?
  A) Yasin başarılı bir öğrencidir.
  B) Yasin beden eğitimi dersini sevmemektedir.
  C) Yasin'in futbola karşı bir yeteneği vardır.[​IMG]
  D) Yasin derslerde yeteneğini gösterememektedir.

  27. Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl davranmalıyız?
  A) Farklı duygu ve düşüncelere izin vermeliyiz.
  B) Farklı düşünceleri görmemezlikten gelmeliyiz.
  C) Kendi düşüncelerimizin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmalıyız.
  D) Farklı duygu ve düşünceye katılmasak da saygılı davranmalıyız[​IMG]

  28. Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?
  A) ev adresimiz[​IMG]
  B) anne adımız
  C) cinsiyetimiz
  D) doğum yerimiz

  29. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü belirten bir anlam vardır?
  A) Bugün çok yoruldum.
  B) Keşke sinemaya gidebilseydim.[​IMG]
  C) Yolda sevimli bir kedi gördüm.
  D) Başarmak için çalışmalıyız.

  30. "Bireylerin kendine özgü özelliklerine ............... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) farklılık[​IMG]
  B) benzerlik
  C) duygu
  D) birey

  31. 3- Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?
  A) Takvim
  B) Kronoloji[​IMG]
  C) Tarih
  D) Sıralama

  32. Kendi hayatımızla ilgili bir zaman cetveli hazırlarsak, aşağıdakilerden hangisini en sona koymalıyız?
  A) Okula başladım.
  B) 2.Sınıfa geçtim.[​IMG]
  C) Suluova'da doğdum.
  D) Okumayı öğrendim.

  33. Hangisi ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan gelir –gider dengesidir?
  A) sigorta
  B) sosyal güvence
  C) bütçe
  D) ihtiyaç[​IMG]

  34. Olayların ve durumların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir?
  A) . kimlik
  B) .kanıt
  C) kronoloji [​IMG]
  D) . Jeoloji

  35. )”laiklik, diğer milletlerin örf ve adetlerine ………………davranmayı gerektirir.” Sözünü en iyi hangisi tamamlar.
  A) karşı çıkmayı
  B) olumsuz
  C) hoşgörülü [​IMG]
  D) bilinçli

  36. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın en önemli özelliğidir?
  A) Cimrilik
  B) Hoşgörü[​IMG]
  C) Kıskançlık
  D) Zenginlik

  37. İnsanların zihinlerinde ürettikleri fikirlere ne denir?
  A) akıl
  B) kimlik
  C) düşünce [​IMG]
  D) duygu

  38. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mutluluk belirten bir anlam vardır?
  A) Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum.
  B) Seyrettiğim filmi çok beğendim.
  C) Karşımızdakilerin fikirlerine saygı önemlidir.
  D) Dayımın tatilde bize gelecek olması ne güzel[​IMG]

  39. Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?
  A) ayağını yorganına göre uzat[​IMG]
  B) bu günün işini yarına bırakma
  C) bir elin nesi var, iki elin sesi var
  D) beş parmağın beşi bir olmaz

  40. Hangisi bireysel farklılıkla ilgili bir atasözüdür?
  A) .Beş parmağın beşi bir olmaz
  B) Bir elin nesi var,iki elin sesi var
  C) Sakla samanı.gelir zamanı[​IMG]
  D) . Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur

  41. Aşağıdaki davranışlardan hangisi tüm canlıları kapsar?
  A) düşünme
  B) hoşgörü
  C) inanç
  D) kızgınlık[​IMG]

  42. )Bir gıda ürünü alırken öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?
  A) A)Ürünün markasına. ) Ürünün ambalajının rengine.
  B) )Ürünün markasına.
  C) ürünün son kullanma tarihine[​IMG]
  D) ürünün reklamlarda çok çıkıyor olmasına

  43. 1-Duygu 1996'da doğdu. 2- 2002 yılında okula başladı. 3- 2010 yılında ilköğretimi bitirecek. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru sıralanılmıştır?
  A) 2-3-1
  B) 3-1-2
  C) 1-2-3[​IMG]
  D) 1-3-2

  44. Zeynep Hürriyet Mahallesi'ne yeni taşınan fakir bir ailenin kızıdır. Cansu Zeynep ile kısa sürede arkadaş olmuştur.Her zaman beraber oynamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
  A) Zeynep başarılı bir öğrencidir.
  B) İlgi alanları aynıdır.[​IMG]
  C) Cansu Zeynep'i kıskanmaktadır.
  D) Cansu ile Zeynep akrabadır.

  45. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?
  A) Beslenme ihtiyacı
  B) barınma ihtiyacı
  C) yetenekler[​IMG]
  D) ortak duygular

  46. Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için hangi kurum oluşturulmuştur?
  A) TSE
  B) THK
  C) TBMM
  D) TOBB[​IMG]

  47. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Saygısız
  B) Heyecanlı
  C) Hoşgörülü[​IMG]
  D) Çok dikkatli

  48. Hangi meslek önemlidir?
  A) ÇİFTÇİ
  B) hemşire
  C) öğretmen
  D) hepsi[​IMG]

  49. 2-1998 yılında doğdum. 1- Üç yaşındayken büyük bir kaza geçirdim. 4-2005 yılında okula başladım. 3-İlk karnemi 2005 yılının yarıyıl tatilinde aldım. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiiştir?
  A) 2-1-4-3[​IMG]
  B) 2-3-4-1
  C) 3-2-1-4
  D) 2-4-3-1

  50. Hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?
  A) Reklamını gördüğü bir ürünü hemen alır.[​IMG]
  B) Alacağı bir ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
  C) Alacağı ürünün bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
  D) Standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol eder

  51. iyi bir yüzücü olmamız,hangi bireysel özelliğimizden kaynaklanır?
  A) zekamızdan
  B) duyarlılığımızdan
  C) yeteneğimizden[​IMG]
  D) uyruğumuzdan

  52. Aşağıda meslekler ve çalışma alanları verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?
  A) Fırıncı-ekmek yapan kişi
  B) Fırıncı-ekmek yapan kişi çiftçi – tarımla uğraşan kişi
  C) boyacı – boya yapan kişi
  D) ) kapıcı- kapı yapan kişi[​IMG]

  53. Çok özlediğin bir arkadaşınla birden bire karşılaştın ne hissedersin?
  A) Dehşet
  B) Mutluluk[​IMG]
  C) Üzüntü
  D) Korku

  54. ''Empati''sözcüğünün tam karşılığı hangisidir?
  A) ortak düşünme
  B) düşünce birliğine varma
  C) karşıdakine anlayış gösterme
  D) kendini karşıdakinin yerine koyma[​IMG]

  55. Satın alınan bir ürün ile ilgili sorunla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Ürünü atmalıyız.
  B) Ürünü atmalıyız. Mahkemeye şikayet etmeliyiz
  C) Ürünü bir tamirciye götürmeliyiz
  D) Ürünün faturası ile birlikte satıcı veya yetkili servise gitmeliyiz[​IMG]

  56. 1.Dayanışma 2.Bencillik yapma 3.Saygılı olma 4.Yardımlaşma Yukarıdakilerden hangisi sınıfiçinde çatışmaya neden olur?
  A) 1
  B) 2[​IMG]
  C) 3
  D) 4

  57. ''Birey'' sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?
  A) insan
  B) kişi
  C) fert[​IMG]
  D) adam

  58. Hangisi teknolojik bir ürün sayılamaz?
  A) buzdolabı
  B) çamaşır makinesi
  C) radyo
  D) su[​IMG]

  59. Kimlik belgesi gösteremeyenler yada kimlik bilgilerinden kuşku duyulanlar, en çok kaç saat polis tarafından göz altında tutulabilirler?
  A) 32 saat
  B) 48 saat
  C) 62 saat
  D) 24 saat[​IMG]

  60. Aşağıdakilerden hangisi çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından biri olamaz
  A) yazı[​IMG]
  B) bilgisayar
  C) televizyon
  D) ceptelefonu

  61. ‘Hoşgörülülükte deniz gibi ol’ sözü kime aittir?
  A) Atatürk
  B) Mimar Sinan
  C) Evliya Çelebi
  D) Mevlana[​IMG]

  62. )İcat ediliş zamanlarını düşündüğümüzde hangi sıralama doğru olur?
  A) at arabası-tekerlek –otomobil
  B) ) otomobil-tekerlek-at arabası
  C) ) tekerlek-otomobil-at arabası
  D) tekerlek-at arabası –otomobil[​IMG]

  63. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
  A) adımız
  B) doğum yerimiz
  C) doğum tarihimiz
  D) annemizin kızlık soyadı[​IMG]

  64. Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeri ve doğum tarihi birlikte verilmiştir?
  A) Selanik–1881[​IMG]
  B) Ankara–1881
  C) İstanbul–1938
  D) Selanik–1938

  65. Aşağıdakilerden hangisi kişileri diğer insanlardan kesinlikle farklı kılar?
  A) ad
  B) doğum tarihi
  C) kan grubu
  D) parmak izi[​IMG]

  66. 1-Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?
  A) adınız
  B) babanızın adı
  C) yetenekleriniz[​IMG]
  D) doğum yeriniz  ALINTI
  29 Mart 2011
  #1
 2. Kendimi Tanıyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Cevapları

soru sor

Kendimi Tanıyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler