Kısaca Matematik Nedir? Tanımı Anlamı Matematik Ne Demektir?

İsimli konu WH 'Matematik' kategorisinde, Metallica üyesi tarafından 14 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır. Kısaca Matematik Nedir? Tanımı Anlamı Matematik Ne Demektir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Matematik nedir diye arattığınızda karşınıza sayfalar boyu uzanan matematik nedir terimleri mi çıkıyor? Kısaca matematik nedir diye öğrenmek mi istiyorsunuz. İşte size matematik nedir kısa.

  Matematik nedir, kısaca matematik anlamı, matematik nedir tanımı, matematik ne demektir kısaca, kısa matematik ne demektir.

  Kısaca Matematik Nedir  Matematik Terimleri Sözlüğü'nde Matematik; "biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini us bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilim gibi dallara ayrılan bilim" olarak tanımlanmaktadır. Ancak "Matematik nedir?" sorusunu tek bir tanımla tam olarak yanıtlamak oldukça güçtür.

  Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve öğelerini belirterek daha iyi açıklamak mümkündür.

  [​IMG]

  Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur.

  Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.

  Bir Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, usavurabilme,iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.Günümüz toplumunun, sorunların üstesinden gelebilecek, problem çözebilecek bireylere gereksinmesi vardır. Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. matematik her biri üzerine kurularak gelişen bir alan olduğundan, ön öğrenmelerin önemi büyüktür. Bu durum her zaman hatırlanmalı ve her aşamada ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, matematik öğretiminde duyuşsal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır.
  14 Mayıs 2012
  #1
 2. Kısaca Matematik Nedir? Tanımı Anlamı Matematik Ne Demektir? Cevapları

 3. Kısaca Matematik Kelime Anlamı  Matematik sözcük kökeni olarka neye dayanır? Matematik kelimesinin kökeni?

  Eski Yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen μάθημα (máthema) sözcüğünden türemiştir. μαθηματικός (mathematikós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir.[2]
  14 Mayıs 2012
  #2
 4. matematik zor bir şey değil
  27 Eylül 2014
  #3
soru sor

Kısaca Matematik Nedir? Tanımı Anlamı Matematik Ne Demektir?

Alakalı Aramalar:

 1. matematik nedir kısaca tanımı

  ,
 2. matematik ne demek

  ,
 3. matematiğin anlamı nedir

  ,
 4. matematik nedir ,
 5. matematik ne demekti