kral yoluna niçin kral adı verilmiştir

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 11 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır. kral yoluna niçin kral adı verilmiştir hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. kral yoluna niçin kral adı verilmiştir nolur çok ihtiyacım var acill
  11 Şubat 2010
  #1
 2. kral yoluna niçin kral adı verilmiştir Cevapları

 3. Kral Yolu veya tam ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu kralı Darius I zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir antik anayoldur. Darius yolu büyük imparatorluğunu boyunca Susa'dan Sardis'e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Bu kuryeler yedi günde 2.699 kilometre seyahat edebiliyorlardı. Yunanlı tarihçi Herodotus'un yazdığı, "Dünya'da Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur" cümleleri ile onları övmektedir. Benzer bir şekilde, "Ne kar ne yağmur ne sıcaklık ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi" cümlesi ise bu kuryelerin gayri resmi sloganlarıydı.

  Seyir
  Yolun seyri Herodotus'un yazılarından, arkeolojik araştırmalardan ve tarihi kayıtlardan yararlanılarak yeniden yapılmıştır. Batıda Sardis'ten başlayarak (Türkiye'de İzmir'in 95 km kadar doğusunda), doğuya doğru şu anki Türkiye'nin orta kuzey kısmından Asur'un başkenti Nineveh'a (şu anki Musul, Irak) varmaktadır, daha sonra Babil'in (şu anki Bağdat, Irak) güneyine geçmektedir. Babil'in yakınından, yolun iki ayrı yola ayrıldığı düşünülmektedir, bir tanesi kuzeybatıya daha sonra batıdan Ecbatana ve oradan da İpek Yolu ile beraber gitmektedir, diğer yol ise doğuya devam ederek Pers başkenti Susa'ya (şu anki İran) ulaşmaktadır ve daha sonra güneydoğudan Persepolis geçmektedir.

  Tarihi
  Yolun Pers İmparatorluğu'ndaki şehirler arasında en kolay veya en kısa yolu takip etmemesinden dolayı, arkeologlar yolun en batı kısmının Asur kralları tarafından yapıldığını düşünmektedirler çünkü yol eski imparatorluğun kalbine doğru gitmektedir. Daha doğu taraftaki parçaları ise (şu anki İran) büyük ticaret yolu İpek Yolu ile kesişmektedir.

  Ancak, Darius I şu an bildiğimiz Kral Yolu'nu yapmış olan kişidir. Yol tabanını iyileştirerek ve parçaları birleştirerek bir bütün haline getirmiştir. öncelikle krallığın pirradaziš veya elçileri için hızlı bir ulaşımda ortamı sağlamıştır.

  Darius'un geliştirmiş olduğu yol o kadar önemli bir antik eserdir ki Roma zamanında da kullanılmaya devam edilmiştir. Türkiye'de Diyarbakır'da bir köprü o zamanlardan beri hâlâ ayaktadır.
  11 Şubat 2010
  #2
 4. Pers Kralı Kyros İ.Ö.547 yılının sonlarına doğru Sardeis’i alarak Lydia Krallığına son verir; çok kısa bir sürede de tüm Anadolu’yu ele geçirir. O zamanın dünyasının tüm ticaretine egemen olmak istiyorlardı Persler.

  Bunun için Akdeniz limanları ve Anadolu kervan yolları üzerinde denetimi sağlamaları gerekiyordu. Önceden var olan bir yolu Pers Kralı I.Dareios (İ.Ö.522-486) geliştirir. Herodotos’un “Kral Yolu” diye adlandırdığı bu yol, Sardeis ile Güneybatı İran’daki Susa’ya değin uzanıyordu (Herodotos, V 52-54).

  Daha sonra bu yola Ephesos’u da ekler Herodotos (Herodotos, V 54). Bir yol da Sardeis ile Phokaia arasında bulunuyordu (Herodotos, II 106). Kral Yolu’nun devamı ve uzantısı olmalıydı bu yol. Kral Yolu araba trafiğine uygundu. Genellikle bir tür stabilizeydi, şose biçiminde bir yoldu.

  Phokaia’yı Sardeis’e bağlayan yol, büyük olasılıkla Foça’ya 7 km. uzaklıkta yer alan Pers Mezar Anıtının ve buradaki eski yolun bulunduğu yerden veya yakınından geçiyor olmalıydı.

  Şimdilerde bile “Susa Yolu” diye anılır halk arasında bu Anıtın yanından geçen eski yol. Son yıllarda bu anıt mezar ve çevresinde yapmış olduğumuz çalışmalarda ilginç ve önemli sonuçlara varıldı:

  Olasılıkla Sardeis savaşı sırasında ölen Susa Kralı Abradatas için Pers Kralı Kyros tarafından yaptırılmıştı bu anıt mezar. Kral Yolu’nun, yani Susa Yolu’nun Susa Kralının anıt mezarının yanından geçmiş olması akla yakındır.

  Diğer bir değişle Susa Kralının anıt mezarının yanından geçen yol, bu nedenle belki de “Susa Yolu” olarak anılıyordu.
  11 Şubat 2010
  #3
soru sor

kral yoluna niçin kral adı verilmiştir