Küçük Şirk Nedir?..

İsimli konu WH 'İslam ve Din Kültürü' kategorisinde, ..::Wâv::.. üyesi tarafından 31 Mart 2010 tarihinde yazılmıştır. Küçük Şirk Nedir?.. hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Küçük Şirk Nedir?
  Cenâb-ı Hak buyuruyor:

  "-Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…" (Bakara, 264)

  Rasûlullah (sav) buyuruyor:
  "Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir." diyerek, ümmetini riyadan şiddetle sakındırmaktadır.
  Ashab-ı Kiram dediler ki: "Ya Rasûlullah, küçük şirk nedir?" Rasûlullah (sav):
  "-Riyadır. Yani başkalarına gösteriş için ibadet yapmaktır. Allah Teala, kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken, insanlara gösteriş için ibadet yapanlara şöyle der: "Dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında size verecekleri bir şey bulabiliyor musunuz?" (Tirmizî, Nüzur, 9; İbn Mace, Fiten, 9; Malik b.Enes, Muvatta, Büyu, 34)

  Ulemadan birinin şöyle dediği rivâyet edilmektedir: "Gösteriş (riyâ) ve başkalarına duyurmak için amel eden kimse, sokağa çıkıp da kesesini çakıl taşlarıyla dolduran, insanların, "bu adamın kesesi ne kadar da dolu!" dediği adama benzer. Halbuki kesesini çakıl taşlarıyla dolduran adamın, insanların sözünden başka hiç bir menfaati yoktur. Zira onunla bir şey satın almak istese, hiç bir şey veremez." (M. Sami Ramazanoğlu, Altınoluk Dergisi, 1998-Aralık, Sayı: 154)


  Kısa Günün Kârı

  Bir ihtiyaç sahibine sadaka ver

  Lügatçe
  şirk: Müşriklik, Allah'a şerik, ortak koşma, Allah'dan başka bir Allah bulunduğuna inanma
  31 Mart 2010
  #1
 2. Küçük Şirk Nedir?.. Cevapları

soru sor

Küçük Şirk Nedir?..