Kuran Nasıl Yazıldı?

İsimli konu WH 'Genel Sohbet' kategorisinde, \\marjory\\ üyesi tarafından 6 Mayıs 2008 tarihinde yazılmıştır. Kuran Nasıl Yazıldı? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Muhammed ve arkadaşları Kuran'ı nasıl hazırladılar? 1.bölüm Kendisini ALLAH(c.c.) elçisi olarak ilan eden Arabistan'ın Kureyş Kabilesi'nden Muhammed'in, okur-yazar olmayan birisi olduğuna inanılır.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
  Hz.Muhammed ve arkadaşları Kuran'ı nasıl hazırladılar?
  [/FONT]​
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
  Kendisini ALLAH(c.c.) elçisi olarak ilan eden Arabistan'ın Kureyş Kabilesi'nden Muhammed'in, okur-yazar olmayan birisi olduğuna inanılır. İslamiyet'in kitabı Kuran'ın, Tanrı tarafından gönderildiğini savunanlar, okur-yazar olmayan birisinin nasıl kitap yazabileceğini sorarak, Kuran'ı Muhammed'in yazmadığını güya savunmaktadırlar.
  [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
  Muhammed'in okur-yazar olması ihtimalide var. Muhammed, okur-yazar olmasa bile, kör yada sağır da değildi ve kendisine "anlatılanlar"ı Kuran'a koyacak kadar becerikli idi.. Kendisine kimler yardımcı oluyordu hazırladığı kitap için.
  [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İslam tarihinde, Bel'**, Yaiş, Addas, Yessar, Cebr ve Iranlı Selman (Farisi) ve İman adındaki yardımcılarından söz edilir. Bunlardan Bel'**, Yunanlı bir köleydi. Yaiş ve Cebr (Yemenli) de birer köle idiler.[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]

  İlhan Arsel'in Şeriat'tan Kıssalar adlı kitabının önsözünde de Muhammed'in diğer öğreticileri/yardımcıları olarak Bahîra, Verkâ ve Abdullah Ibn-i Selâm'ın adları geçer.
  [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Muhammed katiplerini genellikle Yahudilikten yada Hıristiyanlıktan dönme yada İbrani'ce ve Süryanice bilen kişilerden seçerdi. Bu dillere vakıf değil iseler, öğrenmelerini isterdi. Örneğin, Hicret'in dördüncü yılında katiplerinden Zeyd bin Sabit'e Yahudi yazısını öğrenmesini söylemiştir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Söylendiğine göre, en ziyade yararlandığı kimselerin başında, Hıristiyanlıktan dönme Selma'nı Farisî ile, Yahudilikten dönme Abdullah İbn-i Selam gelirdi. Siyer'in yazarları İbn-i İshak, İbn Hişâm ve Tabakat yazarı İbn-i Sa's gibi (ya da benzeri) kaynakların bildirmesine göre, Selman-ı Farisî, İranlı bir "Mecusî" iken çok genç yaşta Hıristiyanlığı kabul ederek Suriye'ye gelmiş, daha sonra Bedevîler tarafından esir alınıp bir Yahudi'ye satılmış ve o­nun tarafından Medine'ye getirilmiştir. Kölelikten kurtulmak için Muhammed'e başvurup da o­nun tarafından satın alınmasıyla İslam'a girmiş ve azad olmuştur. Hristiyan ve Yahudi dinlerini en iyi bilen birisi olarak Farisi, Muhammed'e sadece din konusunda değil, yönetim ve savaş konusunda da Muhammed'e yardımcı olmuştur. Hendek Savaşı olarak bilinen savaşta, Muhammed'e hendek kazılmasını öneren kişinin Farisi olduğu söylenir. [/FONT]

  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Abdullah İbn-i Selam'a gelince, Tevrat'ı en iyi bilen Yahudi'lerden birisiydi. Muhammed'in Medine'ye hicretinden sonra İslamiyet'e girmiştir. Tevrat konusunda,
  Muhammed'e en fazla bilgi verenlerden biri olduğu kabul edilir. O kadar ki, Muhammed o­nu, muhtemelen bu yardımlarından dolayı, "Cennetlik olan o­n kişinin onuncusu" olarak tanımlamıştır. (Bkz. Sahih-i Buhari ... c.IX, s.81, ve c.X, s.25 vd.)
  [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
  Muhammed bu kaynaklardan aldığı bilgileri, kendi günlük siyasetine uyduracak şekilde değişikliklere sokmuştur. Ancak, bunu yaparken, "kıssa"ları (masal ve hikayeleri) bir teviye ya da belli bir sıra ve silsile esasına göre değil, fakat Kuran'ın çeşitli surelerine ve bu surelerin ayetlerine dağıtmıştır. Bazılarını da hadis olarak ifade etmiştir.
  [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kuran'ın okur-yazar olmayan Muhammed tarafından hazırlanması bu şekilde mümkün olmuştur. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ne var ki, Muhammed'in Kuran'ı, daha sonra bizzat halife Ebu Bekir tarafından yaktırılmış ve sonra da değişikliklere uğramıştır[/FONT]
  6 Mayıs 2008
  #1
 2. Kuran Nasıl Yazıldı? Cevapları

soru sor

Kuran Nasıl Yazıldı?