Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular

İsimli konu WH 'Matematik' kategorisinde, kızılmaske üyesi tarafından 5 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular

  --LİSE 1--

  Rasyonel Sayılar

  Kesir Çeşitleri
  Rasyonel Sayıların Eşitliği
  Yansıma simetri geçişme
  Rasyonel Sayılar Kümesinde İşlemler
  Toplama Çıkarma Çarpma ve Bölme İşleminin Özellikleri
  Rasyonel Sayılarda Sıralama
  Obeb ve Okek
  Rasyonel Sayıların Yoğunluğu
  Ondalık Sayılar
  Devirli Ondalık Sayı
  Kesir Problemleri
  Rasyonel Sayılarla ilgili Çözümlü Testler

  16 Sayfa


  Eşitsizlikler

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  Çarpım ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
  Pratik Kurallar
  Eşitsizlik Sistemleri
  Mutlak Değerli Eşitsizlikler
  Denklem Çözümleri
  Gerçek kökler ile Bir K Gerçel Sayısının Karşılaştırılması
  Üçterimlinin Pozitif veya Negatif Olması
  Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Testler

  35 Sayfa  Denklemler

  Denklem Çözüm Kümeleri
  İki Bilinmeyenli Denklemleri Çözüm Kümeleri
  Geometrik Anlamı
  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotları
  Yok Etme Metodu
  Yerine Koyma Metodu
  Özel Denklemler
  Denklemler ile İlgili Çözümlü Testler

  12 Sayfa  Mutlak Değer

  Karekök ve Mutlak Değer
  Mutlak Değer ile ilgili Özellikler
  Çözümlü Testler

  14 Sayfa  Köklü İfadeler

  Rasyonel Üstün Genişletilmesi ve Sadeleştirilmesi
  Toplama çıkarma çarpma bölme
  Paydanın Rasyonel Yapılması
  Kök İçinde Köklü İfadeler
  Sonsuz Kökler
  Köklü İfadelerde Sıralama
  Özel Kökler
  Çözümlü Testler

  15 Sayfa  Reel Sayılar Sıralama ve Eşitsizlik

  İrrasyonel Sayılar
  Reel Sayılarda İşlemler
  Reel Sayılarda Eşitliğin Özelliği
  Reel Sayılarda Sıralama
  Sıralama Özellikleri
  Reel Sayı Aralıkları
  Çözümlü Testler

  11 Sayfa  Üslü İfadeler

  Üslü İfadelerde 4 İşlem
  Tabanları Aynı üstleri Farklı İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
  Tabanları Farklı Üstleri Aynı Olan İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
  Üslü Sayıların Sıralaması
  Üslü Denklemler
  10 un Kuvvetleri
  Çözümlü Testler

  13 Sayfa  Doğal ve Tam Sayılar

  Sayma Sayılar Kümesi
  4 İşlem
  Doğal Sayıların Kuvveti
  Üslü Sayılar
  Bölme İşleminin Özellikleri
  Taban Aritmetiği
  Faktöriyel
  Asal Sayılar
  Asal Çarpanlar
  Bölünebilme Kuralları
  (2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,19 ile bölünebilme kuraları)
  Ebob - Ekok
  Tek ve Çift Tamsayılar Özellikleri

  15 Sayfa  Problemler

  Denklem Kurma Problemleri
  Problem Çözme Stratejisi
  Matematik Diline Çevirme
  Kesir Problemleri
  Yaş Problemleri
  İşçi - Havuz Problemleri
  Hareket Problemleri
  Yüzde Problemleri
  Faiz Problemleri
  Karışım Problemleri
  Konu ile İlgili Çözümlü Test

  15 Sayfa  Kümeler

  Küme Kavramı
  Küme Gösterimi
  Sonlu ve Sonsuz Kümeler
  Alt Küme ve Özellikleri
  Kuvvet Kümesi
  Kümelerde İşlemler
  Dağılma Özelliği
  Evrensel Küme
  Tümleme ve Özellikler
  Fark Kümesi ve Özellikleri
  Açık Önermeler
  Varlıksal ve Evrensel Niceleyiciler
  En az ve Her ile Yapılan Önermelerin Olumsuzu
  Konu ile İlgili Çözümlü Test

  30 Sayfa  Bağıntı ve Fonksiyon

  Sıralı N li ifadeler
  İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
  Kartezyen Çarpımın Özellikleri
  Koordinat Sistemi Analitik Düzlem
  Bağıntı
  Bağıntının Şeması ve Grafiği
  Bağıntı Sayısı
  Bir Bağıntının Tersi
  İki Bağıntının Bileşkesi
  Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri
  Ters Simetri Özellikleri
  Denklik Bağıntısı
  Denklik Sınıfları
  Sıralama Bağıntısı
  Fonksiyon
  Fonksiyonun Grafiği
  Fonksiyonlarda Dört İşlem
  Eşit Fonksiyonlar
  Fonksiyon Çeşitleri
  Permütasyon Fonksiyon
  Birim Fonksiyon
  Fonksiyonların Bileşkesi
  Fonksiyon Sayısı
  Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

  53 Sayfa  İşlem

  şlemin Özellikleri
  Modüler Aritmetik
  Matematik Sistemler
  Grup, Halka, Cisim
  Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

  19 Sayfa


  --LİSE 2--


  İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

  İkinci Dereceden Fonksiyonlar Ve Grafikler
  Parobol Çizimleri
  Tepe Noktası, Simetri Ekseni
  Grafik Çizimleri
  Parabol Denkleminin Bulunması
  Noktalara Ve Doğrulara Göre Parabol Denklemi
  Eşitsizlik Sistemleri
  İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Analitik Düzlemde Grafikle Çözümü
  Parabolun Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
  60 Adet Ayrıntılı Çözülü Test Sorusu  2. ve 3. Dereceden Denklemler

  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
  İndirgenmiş Diskiriminant Yarım Formül
  2. Dereceden Denkleme Dönüştürülebilen Denklemler
  Çarpanlara Ayrılabilen Denklemler
  Değişken Değiştirme
  Köklü Denklemler
  Üslü ve Mutlak Değerli Denklemler
  Denklem Sistemleri
  Parametreli Denklemler
  2.Dereceden bir denklemin Kökleri ve Katsayıları Arasındaki Bağıntılar
  Kökleri verilen Denklemi Bulmak
  Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
  Dördüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
  70 adet Çözümlü Test Soruları  Polinomlar

  Bir Değişkenli Polinom Halkası
  İki Değişkenli Polinom Halkası
  İki Polinomun Eşitliği
  Bir Polinomun Bir Gerçel Sayı İçin Aldığı Değer
  Polinomlarda İşlemler
  Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme
  Horner Yöntemi ile Bölme
  Bölmede Kalanın Bulunması
  72 Adet Ayrıntılı Çözümlü Sorular

  27 Sayfa  Polinomların Çarpanlara Ayrılması

  Polinomların Çarpanlara Ayrılması
  Ortak Çarpan Parantezine Alma
  Gruplandırma
  Özdeşiklerden Yararlanma
  Binom Açılımı ve Özellikleri
  P(X) İn X = K İçin DeğeriP(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan
  P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan
  P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi
  P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi
  Polinomlarda EBOB EKOK
  Rasyonel İfadelerde Polinom
  Polinom Denklemler
  İki ve Daha Çok Bilinmeyenli Denklemler
  Basit Kesirlere Ayırma
  50 Adet Ayrıntılı Çözümlü Soru

  43 Sayfa  Permitasyon Kombinezon Binom Açılımı Olasılık

  Sıralı Nliler
  Sayma Kuralları
  Saymanın Temel İlkesi
  Çarpansal Kavramı
  Faktöriyel Kuralları
  Dönel Sıralama
  Tekrarlı Permütasyonlar
  Kombinasyon ve Özellikleri
  Permütasyon ve Permürtasyon Arasındaki Farklar
  Binom Açılımı
  Olasılık Fonksiyonu
  Eş Olumlu Örnek Uzay
  Koşullu Olasılık ve Bağımsız Olaylar
  Çarpım Kuralı
  Konuyla İlgili 60 adet Çözümlü Sorular

  44 Sayfa  Eşitsizlikler

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  Çarpım Ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
  Pratik Kurallar
  Eşitsizlik Sistemi
  Mutlak Değerli Eşitsizlikler
  Gerçel Köklerin Karşılaştırması
  Diskrimant Durumlarına Göre İnceleme
  Eşitsizlikteki Bilinmeyen K Değerini Bulma
  İkinci Dereceden Denklemin Köklerinin İşaretlerinin İncelenmesi
  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Köklerinin Bir Gerçel Sayı İle Karşılaştırılması
  Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Açıklamalı Testler
  Teoremler ve Alıştırmalar

  35 Sayfa  Trigonometri

  Cos, Sin, Tan, Cot, sec
  Trigonometrik esitlikleri ezberlemenin pratik Yolları
  Açı ölçüsü birimleri.
  Orta taban.
  Ö---- Teoremi.
  Özel bazı açılar için sinüs değerlerini hatırlamanın pratik bir yolu
  Kosinüs Teoremi.
  Sinüs Teoremi.
  Heron formülü.
  Sinüs-Alan-Kenar liskisi.
  Tanjant Teoremi.
  Toplam-Fark formülleri.
  Yarım açı ve kat formülleri.
  Morrie Esitligi.
  :ki kat formülleri.
  Dönüşüm Formülleri.
  Simpson formülleri
  Ters Dönüşüm Formülleri.
  Prosthaphaeresis formülleri
  Werner formülleri
  Üçgende bazı trigonometrik eşitlikler.
  Üçgende bazı trigonometrik eşitsizlikler.
  Trigonometrik fonksiyonların grafikleri ve periyot bulma.
  y = f(x) – k ve y = f(x) + k grafikleri.
  y = f(x – k) ve y = f(x + k) grafikleri
  y = -f(x) grafikleri.
  y = k.f(x) grafikleri
  y = |f(x)| ve y = f(|x|) grafikleri.
  y = f(k-x) grafikleri.
  y = f "(x) grafikleri.
  Ters Trigonometrik Fonksiyonlar.
  Arcsin grafiği
  sin x = sin a esitlikleri
  cos x = cos aesitlikleri.
  tan x = tan a esitlikleri.
  Birinci dereceden trigonometrik denklemlerin çözümü.
  Homojen Denklemler
  Trigonometriyle ilgili çözümlü testler

  98 sayfa

  5 Kasım 2007
  #1
 2. Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular Cevapları

 3. ya tıklıom ama alakasız bi site açılıo...ordn soora napılcağını yzaaar msıınızzz??:(nie yaaa .....
  10 Aralık 2007
  #2
 4. rapithire diye bir indirme sayfası geliyor sanırım orada get ve preminum diye iki seçenek var get yazan yeri seçiyorsun otomatik saniye geri sayımı bittikten sonra seni başka yani indirme
  yapacağın sayfaya götürüyor altta bulunan dört haneli güvenlik kodunu yazıp down. yapıyorsun umarım işine yarar kolay gelsin arkadaşım:):D
  ...................
  23 Aralık 2007
  #3
 5. mutlak değer çözümlü sorular
  26 Mart 2008
  #4
 6. küfür yok küfür yok lan ne biçim insansınız açıkta kalanlar belli oluyormuş meğer amaç buymuş
  31 Mart 2008
  #5
 7. yha bn bişi anlamadım bu işten açılmıo bu sayfa bilen yhok mu arkiler yha
  3 Nisan 2008
  #6
 8. sağolasın çok lazımdı
  4 Nisan 2008
  #7
 9. hiç bi shey annamadm ben saçma bi sayfa açılıo free ve piremıum die 2 seçeneq veriLmiş :S euro olaraq fiyat çıqıo bumu yardımcı olma anlayışı peah:alala:
  5 Nisan 2008
  #8
 10. nsıl oldo22222222222222222222222222222222266666
  5 Nisan 2008
  #9
 11. [ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok]sağol dostum[ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok][ok]
  7 Nisan 2008
  #10
 12. ya abi başlıkta lise 1-2-3-4 tüm konular yazıyoo bana lise 4 lazım ama 2'de kalmışın bea:hayır:
  7 Nisan 2008
  #11
 13. bana yardım edin hiçbişeyi açamıyorum yaaaaaaaaaa[kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin][kahretsin]
  12 Nisan 2008
  #12
 14. Hepsini indirdim cok teşekkürler emeğinize sağlık[ok]
  18 Nisan 2008
  #13
 15. 23 Nisan 2008
  #14
 16. bende yeni üye oldum lise2ye gidiorm ii oldu:D
  6 Temmuz 2008
  #15
 17. tesekkurlerrrrr
  1 Ağustos 2008
  #16
 18. cok tesekkurler ama lise 1234 demişşin lise 3 ile lise 4 neden yok?
  2 Ağustos 2008
  #17
 19. :D :D gelen sayfada free ye tıklayın sonra indirme çıkar gülmekten öldüm ya rapid i bilmeyen varmı
  6 Ağustos 2008
  #18
 20. gercekten cok tesekkkürer güzel paylsım ama bi de arkadsların dedikleri gibi lise3 ve4 de olsa mükemmle olacakmus :)
  8 Ağustos 2008
  #19
 21. bu nee yaaa anlamadımmm valla
  17 Ağustos 2008
  #20
soru sor

Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular