Maddenin Özellikleri Nelerdir?

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 7 Ocak 2010 tarihinde yazılmıştır. Maddenin Özellikleri Nelerdir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Maddenin Temel özellikleri lazım.
  7 Ocak 2010
  #1
 2. Maddenin Özellikleri Nelerdir? Cevapları

 3. Maddenin Temel Özellikleri

  KİMYA : Maddenin yapısını ve maddeler arasındaki ilişkiyi inceleyen pozitif bir bilimdir.

  MADDE : Hacmi ve kütlesi olan her varlık maddedir. "Taş, hava, su, ağaç... vb. gibi."
  MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ : Her maddede olması gereken özelliklere ortak özelliklere denir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

  1) Kütle : Evrendeki madde miktarıdır.

  2) Hacim : Madde miktarının uzayda doldurduğu boşluktur.

  3) Eylemsizlik : Maddenin sahip olduğu durumu koruma isteğidir.

  4)Tanecikli Yapı:Bütün maddeler atom denilen küçük taneciklerden yapılmıştır.Atomlar da proton,nötron ve elektron gibi küçük taneciklerden yapılmıştır. Bütün bu tanecikler arasında boşluklar vardır. Onun için madenin yapısında boşluklu ve tanecikli yapı esastır.

  5) Elektrikli Yapı: Bütün maddelerin yapısında + ve - yükler mevcuttur. Bunlardan biri eksik olursa madde madde olmaktan çıkar.
  7 Ocak 2010
  #2
 4. MADDENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

  KİMYA : Maddenin yapısını ve maddeler arasındaki ilişkiyi inceleyen pozitif bir bilimdir.
  MADDE : Hacmi ve kütlesi olan her varlık maddedir. “Taş, hava, su, ağaç... vb. gibi.”

  MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ : Her maddede olması gereken özelliklere ortak özelliklere denir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
  1) Kütle : Evrendeki madde miktarıdır.
  2) Hacim : Madde miktarının uzayda doldurduğu boşluktur.
  3) Eylemsizlik : Maddenin sahip olduğu durumu koruma isteğidir.
  4)Tanecikli Yapı[​IMG]ütün maddeler atom denilen küçük taneciklerden yapılmıştır.Atomlar da proton,nötron ve elektron gibi küçük taneciklerden yapılmıştır. Bütün bu tanecikler arasında boşluklar vardır. Onun için madenin yapısında boşluklu ve tanecikli yapı esastır.
  5) Elektrikli Yapı: Bütün maddelerin yapısında + ve - yükler mevcuttur. Bunlardan biri eksik olursa madde madde olmaktan çıkar.

  MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ
  Günlük hayatta bazı maddelere dokunduğumuzda bu erimiş deriz. bazılarına donmuş, bazılarına da bu bahar olup uçmuş deriz. Acaba neden bu ifadeleri kullanırız? Yine bu erime , buhar olup uçma nasıl olmaktadır?
  Daha önce görmüştük; maddeler atom ya da molekül denen küçük taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin birbirine olan uzaklığı, yakınlığı maddenin erimesini, buhar olup uçmasını sağlamaktadır.
  Bu atom ya da molekül denilen tanecikler birbirine çok yakınsa, birbirinden bağımsız hareket edemiyorsa, hareketleri sonucunda maddenin şekli değişmiyorsa; bu durumda madde KATI’dır deriz. Eğer tanecikler arası uzaklık biraz artmış, tanecikler birbirinden kısmen bağımsız hareket edebiliyorsa ya da tanecikler birbiri üzerinden kayıyorsa (madde bir yerden bir yere akıyorsa) o zaman bu madde SIVI’dır deriz. maddenin tanecikleri birbirinden bağımsız hareket ediyorsa, koyuldukları bütün kapları dolduruyorsa o zaman bu madde GAZ’dır deriz. Bu katı, sıvı ve gaz olma durumlarına maddenin FİZİKSEL HALLERİ denir.
  ________________________________________

  Bu fiziksel halleri şöyle de tanımlayabiliriz.
  KATI:
  • Hacmi ve şekli sabit olan maddelerdir.
  • Tanecikler arası çekim kuvveti en fazladır.
  • Tanecikler birbirinden bağımsız hareket edemez.
  • Katılar yalnızca tabana basınç yaparlar.
  ________________________________________

  SIVI:
  • Hacmi sabit olup şekli sabit olmayan maddelerdir.
  • Tanecikler arası çekim kuvveti katılara oranla daha az, ama
  gazlara oranla daha fazladır
  *Tanecikler birbirinden kısmen bağımsız hareket eder, birbiri üzerinden kayarlar, akışkandırlar.
  • sıvılar yalnızca tabana basınç yapmazlar. Tabana en fazla basınç yaparlar,derinlik azaldıkça yanlara yaptıkları basınçta azalır.
  ________________________________________

  GAZ:
  • Hacmi ve şekli sabit olmayan maddelerdir.
  • Gazlar içinde bulundukları bütün kapları doldururlar.
  • Tanecikler birbirinden bağımsız hareket ederler.
  • Tanecikler arası çekim kuvveti yok denecek kadar azdır.
  • Tanecikler birbirleriyle ve içinde bulundukları kabın iç yüzeyiyle sürekli çarpışırlar. (Esnek çarpışma)
  • Gazlar içinde bulundukları kabın iç yüzeyinde her noktaya aynı basıncı yaparlar.
  ________________________________________

  NOT: İlim adamları maddenin dördüncü hali olan PLAZMA’ dan da bahsederler. merak ediyorsanız TIKLAYIN
  Biz şimdi bu üç fiziksel hal arasındaki geçişlerin sıcaklıkla olan ilişkisini aşağıdaki suyun sıcaklık zaman grafiğinde inceleyelim.


  Bu grafik 1 atmosfer basınca göre hazırlanmıştır.
  ( Ek = KİNETİK ENERJİ, Ep = POTANSİYEL ENERJİ )


  Bu hal değişim olaylarını birde şema alarak görelim.


  KARIŞIMLARI AYIRMA TEKNİKLERİ
  Bİr maddeyi analiz ederken önce onun saf madde mi yoksa karışım mı olduğuna bakmalıyız. Böylece maddeyi tanıdıktan sonra, onu ayrıştırmak için hangi tekniği kullanacağımıza karar vermeliyiz. Bu karar verme olayını şöyle şematize edebiliriz.


  ________________________________________


  I. AYRIMSAL DAMITMA
  Kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvılardan oluşmuş homojen karışımlara uygulanır. Karışım destilasyon kabında ısıtılır. Kaynama noktası küçük olan sıvı önce kaynayıp karışımdan ayrılarak tekrar sıvı bir halde diğer kapta toplanır.

  Grafikte ayrımsal damıtmaya uğramış
  alkol- su karışımının sıcaklık zaman ilişkisi
  verilmiştir. grafiği şöyle yorumlayabiliriz.
  t1 anına kadar alkol ve su beraber ısınıyor.
  sıcaklık 800C 'ye geldiğinde alkol moleküllerinin kinetik enerjisi maksimuma ulaştığından su buharı moleküllerine göre daha hızlı hareket eder ve soğutma kabından daha hızlı geçeçeğinden az etkilenir ve geç sıvılaşır.( diğer kapta). su buharı molekülleri daha yavaş hareket edeceğinden bulunduğu kabı daha terk edemeden sıvılaşacaktır. böylece alkol daha önce kaynayıp kabı terk ederek sudan ayrılır.

  * Ayrımsal damıtma grafiklerinde kaç tane düzlük varsa karışımda en az o kadar sıvı vardır.
  * Ayrımsal damıtma olayında kaynama noktası en küçük olan sıvı önce buharlaşarak ayrılır.

  ________________________________________


  II. ÖZ KÜTLE FARKI
  Öz kütleleri farklı iki katının da çözünmediği çözünmediği bir sıvıya atılarak; öz öz kütlesi sıvıdan büyük olanın dibe doğru, öz kütlesi küçük olanın yukarı doğru hareketi ile katılar bir birinden ayrılırlar. Yine bir biri içerisinde çözünmeyen sıvıların ayrılmasında ayırma hunisi kullanılır. Bu tür heterojen sıvı-sıvı karışımlarda da öz kütle farkı kullanılır.  ________________________________________
  III. ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYRIŞTIRMA
  Bazı maddeler suda çözünür, bazıları çözünmez. Bu durumda bu tür maddelerden oluşmuş karışım suya atılınca ; çözünenler suda homojen karışır, çözünmeyenler ise sudan ayrı bir faz oluşturur. Sıvı kısım süzülerek çökeltiden ayrılır.
  Bazı maddeler suyun haricinde başka çözücülerde çözünebilir. Yine suda çözünen maddelerin çözünürlükleri farklı farklıdır. Bu yöntemle yapılan ayrıştırma işlemlerinde bütün bu özellikler göz önünde bulundurulur.
  ________________________________________

  IV. KROMATOGRAFİ
  Karışımları, iki ayrı faz arasında; bu fazlardaki hareket hızlarının
  Hareketli faz Durgun faz
  Dağılma Kromatografisi SIVI SIVI
  Adsorpsiyon Kromatografisi SIVI KATI
  Gaz - Gaz Kromatografisi GAZ SIVI
  Gaz - Katı Kromatografisi GAZ KATI
  farklılığından yararlanarak yapılan ayrıştırma işlemidir.

  ÖRNEK:
  Süzgeç kağıdının üzerine az biraz mürekkep dökerseniz belli bir süre sonra iki ayrı renkte ayrışma görünür. Bu yönteme kağıt kromatografisi denir. Değişik türde kromatografi yöntemleri vardır. Bunlar ve uygulandığı fiziksel haller tabloda verilmiştir.

  ________________________________________

  V. YOĞUNLAŞMA NOKTASI FARKI
  Gaz - gaz karışımlara uygulanan yöntemdir. Gazlar yüksek basınç altında soğutulurlarsa sıvılaşırlar. Karışımda yoğunlaşma noktası en yüksek olan gaz önce sıvılaşarak karışımdan ayrılır. Bir nevi ayrımsal damıtma işleminin tersidir.

  Yukarıda anlatılanları şema halinde görmek isterseniz halterciye tıklayınız.
  ________________________________________  ________________________________________


  II. ÖZ KÜTLE FARKI
  Öz kütleleri farklı iki katının da çözünmediği çözünmediği bir sıvıya atılarak; öz öz kütlesi sıvıdan büyük olanın dibe doğru, öz kütlesi küçük olanın yukarı doğru hareketi ile katılar bir birinden ayrılırlar. Yine bir biri içerisinde çözünmeyen sıvıların ayrılmasında ayırma hunisi kullanılır. Bu tür heterojen sıvı-sıvı karışımlarda da öz kütle farkı kullanılır.


  ________________________________________
  III. ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYRIŞTIRMA
  Bazı maddeler suda çözünür, bazıları çözünmez. Bu durumda bu tür maddelerden oluşmuş karışım suya atılınca ; çözünenler suda homojen karışır, çözünmeyenler ise sudan ayrı bir faz oluşturur. Sıvı kısım süzülerek çökeltiden ayrılır.
  Bazı maddeler suyun haricinde başka çözücülerde çözünebilir. Yine suda çözünen maddelerin çözünürlükleri farklı farklıdır. Bu yöntemle yapılan ayrıştırma işlemlerinde bütün bu özellikler göz önünde bulundurulur.
  ________________________________________

  IV. KROMATOGRAFİ
  Karışımları, iki ayrı faz arasında; bu fazlardaki hareket hızlarının
  Hareketli faz Durgun faz
  Dağılma Kromatografisi SIVI SIVI
  Adsorpsiyon Kromatografisi SIVI KATI
  Gaz - Gaz Kromatografisi GAZ SIVI
  Gaz - Katı Kromatografisi GAZ KATI
  farklılığından yararlanarak yapılan ayrıştırma işlemidir.

  ÖRNEK:
  Süzgeç kağıdının üzerine az biraz mürekkep dökerseniz belli bir süre sonra iki ayrı renkte ayrışma görünür. Bu yönteme kağıt kromatografisi denir. Değişik türde kromatografi yöntemleri vardır. Bunlar ve uygulandığı fiziksel haller tabloda verilmiştir.
  7 Ocak 2010
  #3
 5. bence hocamın verdiği bilgilerle öss den full çekersin:D
  11 Ocak 2010
  #4
 6. meraba :):)
  24 Şubat 2011
  #5
soru sor

Maddenin Özellikleri Nelerdir?