MastÜrbasyonun Zararlari

İsimli konu WH 'Sağlık' kategorisinde, hakan85 üyesi tarafından 27 Eylül 2007 tarihinde yazılmıştır. MastÜrbasyonun Zararlari hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1) Psikolojik Yönden:
  1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

  2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

  3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftlerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

  4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

  5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

  2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:
  Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

  Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk eder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

  Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

  Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

  Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez...

  Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

  Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebeblerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

  Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukluğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

  İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

  Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.

  Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

  Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

  Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

  Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

  Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

  İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

  a) Allah (c.c.) buyuruyor:
  "Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır." (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

  Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır."

  O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir
  27 Eylül 2007
  #1
 2. MastÜrbasyonun Zararlari Cevapları

 3. tşk faydalı bi konu
  8 Ekim 2007
  #2
 4. her gün 2-3 kere masturbasyon çeksek bize ne gibi zararı olur ? biliorsanız lütfen cvp
  11 Aralık 2008
  #3
 5. Cinsel güç eksikliği birçok insanın hayatını kabusa çevirmeye devam ediyor.İlişkiye tutku ve heyecan getirilmek isteniyorsa[​IMG] vücuttaki etkisi bilim adamlarınca kanıtlanmış afrodizyaklarla başlangıç yapılabilir. "Cinsel arzu uyandırıcı" anlamına gelen afrodizyaklar[​IMG] adını Yunanlıların aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alıyor. Günümüzde ise çeşitli içkiler[​IMG] gıda maddeleri[​IMG] parfümler[​IMG] bitkiler ve kimyasal maddeler afrodizyak olarak biliniyor. Her gün birçok kişi[​IMG] farkına bile varmadan[​IMG] afrodizyak özellikleri olan pek çok gıda maddesi tüketiyor.


  Sağlıklı bir cinsel yaşam için dengeli beslenmenin ve afrodizyakların yanı sıra günlük egzersizler yapmak da gerekiyor. Ve ayrıca cinsel gücü azaltıp sigara ve stresten uzak yaşamak ve uykusuz kalmamak gerekiyor. Trafik[​IMG] iş stresi[​IMG] ekonomik sorunlar cinsel yaşamı kabusa dönüştürüyor. Uzmanlar[​IMG] cinsel sorunların ortaya çıkmasında psikolojik faktörlerin önemli ölçüde rol oynadığına dikkat çekiyor. Şifalı bitkiler[​IMG] stres nedeniyle cinsel isteksizlik yaşayanların imdadına yetişiyor.  Cinsel bölgelere daha çok kan akışını sağlamak[​IMG]testesteron oranını artırmak[​IMG]seks yaparken sert olmanın[​IMG]cinsel yönden istekli olmanın[​IMG]daha güçlü ereksiyonun ve güçlü orgazmın[​IMG]vucuda gerekli olan sıcaklık ve erjiyi sağlamak için afrodizyak bitkilerden elde edilen yüzde yüz naturel[​IMG]hiç bir zararlı kimyasal katkı içermeyen Amerikadan ithal edilen ve bakanlık onaylı[​IMG]doğal viagra Adventlabs ZAP[​IMG]Prof.Dr.Mustafa Erdoğan Sürat'ın sağlık danışmanlığını yaptığı Dogalecza.com Türkiyenin Doğal Sağlık Deposu- "Doğadan Gelen Sağlık" sağlık sitesinde cinsel performansı artırıcı gıda takviyesi olarak önerilmektedir.


  Cinsel performans yetersizliği[​IMG]iktidarsızlık sorunu olanlar[​IMG]Doğal viagra olan Adventlabs ZAP ürünü hakkında detaylı bilgi almak ve hertürlü sağlık problemlerini Prof.Dr.Mustafa Erdoğan Sürat Hocamızla paylaşmak isteyenlere sağlık sitesinin linkini yazıyorum.Saygılar[​IMG].Adventlabs ZAP Azgın Teke Tableti-CİNSEL GÜÇ ARTTIRICI -ERKEKLERE ÖZEL-Bitkisel 30 Tablet FDA Onaylı | ADVENTLABS | Dogalecza.com
  15 Aralık 2008
  #4
 6. fetullah gülen mi yazmış bunları :D saçma sapan bilmeden yazmayın
  31 Mart 2009
  #5
 7. mastürbasyonun zararı yoktur. Yalnız her konuda oldugu uzere aşırısı psikolojik ve sosyal zararlar verebilir kişiye( ki günde birkaç kilo portakal yemenin verdiği aşırı tüketim zararı gibi)..
  Beyninizdeki örümcek ağlarını salmayın temiz insanların üstüne!
  1 Nisan 2009
  #6
 8. ewet bende de aynı sorunlar var hocam bu masturbasyon ile ilgili bundan kurtulmanın bi yolu varmı
  varsa eğer bana yordımcı olun şimdiden saolun
  çünkü bu durumdan çok :agla: duyuyorum
  8 Nisan 2009
  #7
 9. tibetin gençlik pınarı isimli kitabı alın (birinci kitap olmasına dikkat edin)zaten ince bi kitap orada 6. ayin var ben denemedim ama alır okursanız fikir sahibi olursunuz
  17 Nisan 2009
  #8
 10. PAyLasım ıcın saoL ...
  15 Temmuz 2009
  #9
 11. Yokluktan Hocam Ya olsa Napalım Mastürbasyonu [sigara]
  14 Temmuz 2011
  #10
 12. hayatimda bu kadar yanlis ve gereksiz bi yazi daha okumadim. doktor olarak utandim resmen. bi arkadas ne guzel demis. bu yaziyi fetullah gulen mi yazmis diye. aynen o yazmis. yazik ya. cahil insanlarda bunlari okuyup inaniyor ya ona yaniyorum
  6 Eylül 2011
  #11
 13. ASIL cahil siz ve sizin gibiler saçma sapan cümleler kuruyorsunuz yok fetullah hocamı yazmış yok örümcek ağı...Birtek okul okumakla olmuyor bu işler... Ben 2 üni Mezunuyum Doçent Dr'um Vücuda zararları cinsel istelsizlikten tutunda hadımlık ve sperm sayısında azlığa kadar götürebilecek birşey... İnsanlar örümcek ağı diye sizin beyninizi yıkamış o örümcek ağı denilen şey bir çok kısmın kabullenemediği şeyler.... Biz müslüman bir ülkeyiz bunları konusunca yobaz deniliyor ama hristiyanları görünce saygı duyuluyor.. önce bunları söyleyenler kendilerine çeki düzen versinler mastürbasyon kısaca göz zinası ve haramdır aksine iddia eden sağlam bir delil le çıksın... Ben Allahın kitabına dayanarak söylüyorum
  27 Eylül 2011
  #12
 14. Çoğu soyledıgıne katılıyorum....Ancak sonda haramdır demıssın burda eksık bılgın var masturbasyon yapmanın dınen sartları dınde herşeye bı kolaylık verılmıs bunun la ılgılı sağlam kaynaklara dayalı bılgıler mevcut elımde...Ancak tabıkı kendını tatmın etmek ve şehvetı arttırmak ıcın yapılana haramdır bu konuda ıtarazım olamaz lakın zina edec kadar azgınlık gostermek veya asırı cınsel arzunun artması durumda yada evlı cıftlerde cınsel ılışkı kısıye yeterlı gelmedıkten sonra hala boşalma istegi duyuldugunda vb durumlarda ızın verılmıstır... ;)
  27 Eylül 2011
  #13
 15. o yazıyı yazan zaten hiç otuzbir çekmeyin dememiş sadece fazla aşırıya kaçmayın demiş!aşırıya kaçırıncada oluşacak psikolojik,bedensel ve sosyal zararları açıklamış. yok fethullah yazmışta yok örümcek kafaymışta ille herşeyi oraya yoracaksınız. kafanızda bi islam düşmanlığı var hemen herşeyi oraya çekip çekip duruyorsunuz. sizin zorunuz nedir anlayamıyorum ben bu milletin diniyle imanıyla ne die uğraşırsınız neyse Allah hidayet versin sizede bizede..!
  26 Haziran 2012
  #14
 16. çok güzel paylaşım olmuş teşekkürler
  8 Eylül 2012
  #15
 17. kardeşim ammada gereksiz polomikler yaratıyorsunuz yaaaaa....bu işin eğer fizyolojik sosyal ve psikolojik olumsuz etkileri varsa budur önemli olan...dini açıdan bu işin zararları vardırla fetfa vermek dine zarar verir...çünkü din kutsal bir olgudur ve her türlü konusu rabbimle kul u arasındadır ve orada kalmalıdır....sen ailene gerekenleri öğret ama hepsi bu kadar kişi bunu dini açıdan merak ediyorsa alır kur an ı okur bilmediği anlamadığı yerleri de gider din adamlarına sorar öğrenir...her konunun içine din i karıştıra karıştıra yüceler yücesi dinimizi ne hale getirdiler ...bunlardan da mı hiç ders almazsınız...12 eylülde birisi çıktı atatürk ü her şeyin içine soktu adım başı atatürk anıtı yaptı bilinçli olarak milleti atatürkten soğuttu...öteki çıktı 2002 den beri milleti dinden soğuttu ayakkabı kutularında gemiciklerle ayırma kayırmayla dinle başörtüsüyle milleti uyutup oyalıyor,YETER BE KARDEŞİM YA YETER ....Yüceler yücesi islam dini sadece sizin tekelinizdemi ya bırakın artık bu din i her konunun içine karıştırmayı... vaz geçin bu huyunuzdan...milleti dinden soğutuyorsunuz...kaç tane imam hatip mezunu arkadaşım var tevbe haşa Rabbime din e türkiyedeki sözde islam alimlerine isyan durumundalar ...yapmayın bunu kardeşim her kes dinini bırakın özgürce içinde yaşasın...size ne yahu...sen kendinden sorumlusun,mahalle baskısının ne gereği var ...Rabbim de sizden soracak bunların hesabını...Rabbim hiç kimseyi beni savunun diye görevlendirmedi...çünkü YÜCE RABBİMİN ASLA SAVUNULMAYA İHTİYACI YOK...O ki yerleri gökleri yoktan var etmiş sonsuuuuuz ve ölümsüz...ondan geldik yine ona dönüp hesap vereceğiz...ama kimsenin hesabını değil kendi hesabımızı vereceğiz...Rabbime görevlerini yerine getirdin mi getirmedin mi ...onun için tekrar ediyorum ; kimsenin dini sınırlarını ihlal etmeyin ...ben sadece bunu belirtmek istedim....sevgi ve saygılarımla....
  22 Şubat 2014
  #16
 18. YλяCλη

  YλяCλη Yönetici

  Alışkanlığın sona ermesi ve düzenli bir cinsel yaşamınızın olması için kendinize uygun partner bulmanızdır.
  26 Şubat 2014
  #17
 19. arkadaslar dogrudur ben 3 5 kere masturbasyon yapıyorum ve bıldım bılelı panık atak okb hastasıyım durduk yere ınsan boyle bır hastalıga duser mı mast da harcadıgınız enerjı vıtamın b12 dir beyınde olan serotonın yanı mutluluk hormonu b vitamını ıle beslenıyor o yuzden o hormon vıtamınsız kaldıgında okb veya bazı beyın hastalıkları yapıyor arastırım bu hastalıgın nedenını hıc bır dktor yazmıyor hep ıyı dıyorlar ama ben zararını gördum
  7 Mayıs 2014
  #18
 20. arkadaslar bende okb ve panık bozuklugu var kendımı bıldım bılelı ve ınsan durduk yere hasta olur mu bır seyler eksık kı vucutta ınsanın ic duzeyıne vuruyor bende gunde 3 5 kere masturbasyon yapıyordum ve zararını gördum şimdi okb hastasıyım ve nedenıde belli ama urolojı doktoruna bızzat gıddım sordum olumlu bılgı vermedi ve dusundm arastırdım her harcadıgımız masturbasyonda b vıtamını kaybedıyoruz ve beynımızde serotonın dıye mutluluk hormonu var buda b vıtamını ıle beslenıyor dusundum vıtamın eksıklıgı oldugunda negatıf dusunceler ortaya cıkıyor buda bazı beyın hastalıklarına yol acıyorr.
  7 Mayıs 2014
  #19
soru sor

MastÜrbasyonun Zararlari

Alakalı Aramalar:

 1. sperm atmanın zararları

  ,
 2. fazla ereksiyonun zararları

  ,
 3. fazla sperm atmanın zararları

  ,
 4. mastürbasyonun beyne zararı,
 5. aşırı ereksiyonun zararları,
 6. masturbasyon psikolojiyi bozar mi,
 7. masturbasyonun beyne zarari varmi,
 8. 31 atmanın zararları,
 9. cok bosalmanin beyne zararlari,
 10. sperm atmanın faydaları