Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri (Özet Olarak)

İsimli konu WH 'Edebiyat' kategorisinde, yaralıkuş üyesi tarafından 13 Eylül 2009 tarihinde yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri (Özet Olarak) hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1873 yılında İstanbul'da doğdu[​IMG] 27 Aralık 1936 yılında aynı kentte öldü. Babası[​IMG] Fatih Camii medrese hocalarından Arnavut İpek'li Tahir Efendi'dir. Ortaöğrenimini Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde ve Mekteb-i Mülkiye İdadisi'nde gördü[​IMG] bir yandan da Fatih Camisi'ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrendi. Ortaöğrenimini bitirdiği yıl[​IMG] yeni açılan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdi[​IMG] dört yıl süren öğrenimi sonunda baytarlık (veterinerlik) bölümünü birincilikle bitirdi (1893). Ziraat Bakanlığı'na memur olarak girdi[​IMG] dört yıl kadar Rumeli[​IMG] Anadolu[​IMG] Arnavutluk ve Arabistan'da görev yaptı. Bir süre sonra[​IMG] ek görev olarak[​IMG] Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nde kitabet dersleri (1906) verdi. 1908'den sonra[​IMG] arkadaşı Eşref Edip ile birlikte Sırat-ı Müstakim (1908) ve daha sonra Sebil'ür-Reşad (1912) dergilerini çıkardı; bu yıllarda[​IMG] resmi görevi olan Umur-i Baytariye Müdür Muavinliğinde çalışırken Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine atandı (1908). Balkan Savaşı'ndan sonra Umur-i Baytariye şubesindeki görevinden (1913)[​IMG] ardından Darülfünun'daki (1914) görevinden ayrıldı. Meşrutiyet'in ilk döneminde[​IMG] Ziya Gökalp'in öncülüğüyle başlayan "Türkçülük" akımına karşı[​IMG] Mısırlı bilgin Muhammed Abduh'un (1849-1905) etkisiyle[​IMG] "İslâm birliği" görüşünü benimsedi. Sırat-ı Müstakim ve Sebil'ür-Reşad'da yayımladığı makaleler[​IMG] şiirler[​IMG] çeviriler ve Fatih[​IMG] Şehzadebaşı[​IMG] Süleymaniye[​IMG] Beyazıt camilerinde verdiği vaazlarla (1912) bu ülküyü yaymaya çalıştı. Birinci Dünya Savaşı içinde İtilaf Devletleri'ne karşı Ortadoğu'da bir İslâm Birliği kurma siyaseti güden Almanya'nın çağrısı üzerine[​IMG] Harbiye Nezareti'ne bağlı "Teşkilat-ı Mahsusa" tarafından Berlin'e gönderildi (1914)[​IMG] burada Almanlar'ın eline esir düşmüş Müslümanlar için kurulan kamplarda incelemelerde bulundu. Dönüşünde yine birkaç ay kadar da Arabistan'a yollandı[​IMG] savaş yılları içinde "Bâb ül Meşihat"e bağlı olarak kurulan "Dâr ül-Hikmet il-İslâmiye" başkatipliğine atandı (1918). Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye'den yana davranış ve yazılarından dolayı[​IMG] Dâr ül-Hikmet il-İslâmiye'deki görevinden atıldı (1920). Anadolu'ya geçerek Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Burdur Milletvekili olarak görev yaptı (1920-1923); Konya ayaklanmasını önlemek[​IMG] halka öğüt vermek için Konya'ya gönderildi. Oradan Kastamonu'ya geçti[​IMG] Nasrullah Camisi'nde Sevr Antlaşması'nın iç yüzünü[​IMG] Kurtuluş Savaşı'nın niteliğini anlatan coşkulu bir vaaz verdi[​IMG] bu vaaz Diyarbakır'da basılarak (1921) bütün vilayetlere ve cephelere dağıtıldı. Yaşamının bu döneminde "İstiklâl Marşı"nı yazdı (1921). Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra İstanbul'a döndü; çağdaş ve uygar yeni Türkiye'nin kurulması için zorunlu görülen siyasal ve toplumsal devinim ve devrimleri[​IMG] kendi inanç ve ülküsüne aykırı gördüğü için Türkiye'den ayrıldı. Mısır'a gitti[​IMG] Hilvan'a yerleşti[​IMG] Kahire'deki Câmi-ül Mısriyye" adlı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı müderrisliğine bulundu (1925-1936)[​IMG] bu gönüllü sürgün döneminde siroz hastalığına tutuldu; sağaltım için döndüğü İstanbul'da öldü.
  Türk edebiyatında "toplum için sanat" akımının başlıca temsilcilerinden biridir. Halka seslenen[​IMG]yalın[​IMG] halkın söyleyiş özelliklerini koruyan[​IMG] konusu günlük ya da siyasal olaylardan alınmış[​IMG] gerçekçi ve gözleme dayalı[​IMG] aruz ölçüsü ile lirik-epik[​IMG] lirik-didaktik şiirler yazdı.

  ESERLERİ:
  Safahât[​IMG] ikinci kitap[​IMG] Süleymaniye Kürsüsünde (1912)
  Safahât[​IMG] üçüncü kitap[​IMG] Hakkın Sesleri (1913)
  Safahât[​IMG] birinci kitap (1914)
  Safahât[​IMG] dördüncü kitap[​IMG] Fatih Kürsüsünde (1914)
  Safahât[​IMG] beşinci kitap[​IMG] Hâtıralar (1917)
  Safahât[​IMG] altıncı kitap[​IMG] Âsım (1919)
  Safahât[​IMG] yedinci kitap[​IMG] Gölgeler (1933)
  Safahât[​IMG] bütün şiirleri I-II (1943[​IMG] ölümünden sonra)
  13 Eylül 2009
  #1
 2. Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri (Özet Olarak) Cevapları

 3. Teşekkürler
  2 Kasım 2009
  #2
 4. PayLasm İcin TesekkürLer..!
  27 Aralık 2009
  #3
 5. Allah Razı olsun bende özet arıyodum... klavyeniz bozulmasın inşallah :):bravo::bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
  7 Mart 2011
  #4
 6. paylaşım için saolll
  8 Mart 2011
  #5
 7. paylaşım için sa0L......
  9 Mart 2011
  #6
 8. mehmet akif ersoyun özlü sözleri mumsemanet

  Adaletli sultanyeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır(Hadis-i Şerif)

  Adalet mülkün temelidir(Hz Ömer ra)

  Adalet kainatın ruhudur(Ömer Hayyam)

  Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmeye mahkumdurlar(Hadis-i Şerif)

  Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka birşey değildir(Clemencau)

  Adalet topaldırağır ağır yürürfakat gideceği yere er geç varır(Mirabeu)

  Adil olmak yeterli değildirAdaletsizliğe müsaade etmemek gerekir(Hz Musa (AS))

  Allah herkese layık olduğu cevheri verdiEğer kedinin kanadı olsaydı serçenin nesli biterdi(Sadi)

  Adaletle zulüm bir arada durmaz(Atasözü)

  Abidin ibadeti nefsiniadilin adaleti alemi ıslah eder(Arap Atasözü)

  Adaletin hakim olduğu yerdesilahın yeri yoktur(Amyot)

  Bir devletin devam ve bekaası adaletle mümkün olur(Hz Ali (RA))

  Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile hiçbir zaman adil olmaz(Seneca)

  Cennet'e ilk girecek üç sınıf var; Bunlardan biri de adil hükümdarlardır(Hadis-i şerif)

  Geç kalan adalet adaletsizliktir(Walter Savage Landor)

  Geciken adalet adaletsizlik getirir(Macar Atasözü)

  Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir(Mahatma Gandi)

  Kılıç; zaferleri zeka; siyasi üstünlüğü Adalet'de manevi kuvveti temin eder(Limon Luce)

  Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir(Joseph Joubert)

  Kılıcın yapamadığını adalet yapar(Kanuni Sultan Süleyman)

  Kuvvete dayanmayan adalet aciz adalete dayanmayan kuvvet zalimdir(Pascal)

  Memleketler kılıçla alınır lakin adaletle muhafaza edilir(Timurlenk)

  Toprağın iki metre altında herkes eşittir(İtalyan Atasözü)

  Zaman adalet zembereği ile kurulu boşandığı zaman devran şaşkına dönecektir(Anlamlı Söz)

  Başkalarının ızdırabını unutmak kolaydır(Graham Greene)

  Bizi pişiren ızdıraptırgezip görmek değildir(YKadri Karaosmanoğlu)

  Bugün sana en ağır gelen amel hangisi iseyarın terazide en ağır basacak olanda odur(hikmetli söz)

  Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır(HErhan Bener)

  Başımıza gelen felaketlerden dolayı daima birini suçlamak ihtiyacı duyarız(Pirandello)

  Büyük müsibetlerbüyük adamların yetiştiği okuldur(Napoleon)

  Büyük müsibetler karşısında büyük cesaretler doğar(Regnard)

  Cihanda adem olan bigam olmazonun için bigam olan adem olmaz (Necati)

  Define yılansız olmaz kolay elde adilmez (Hafız)

  Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsainsan da acı çekmeden olgunlaşamaz(Conficius)

  En çok acı çekenler avare kimselerdir(Benjamin Franklin)

  Felaketten mutluluk doğarçünkü mutluluk felaketin içinde gizlidir(Leo Tse)

  Felaket kabarık dost sayısını sıfıra doğru indirir(Shakespeare)

  Felaket gelip çatmadan önce açık veya kapalı bir şekilde geleceğini mutlaka haber verir(Balzac)

  Geçmiş bir dert için yakınmak yeni dertler edinmektir(Shakespeare)

  Her derde bir deva varonu bulmaktadır hüner(Mehmet Es'ad)

  Istırap çekmemiş ruhsaadetten ne anlar(George Sand)

  Istırap hakikatin yoludur(Andre Maurois)

  İnsan bir çırakacılarda onun efendisidirAcı çekmedikçe insan kendi kendini tanıyamaz(Alfred De Mussed)

  İnsanlar akılsızlıkları yüzünden alınlarında yazılı olandan daha çok acı çekerler(Eflatun)

  İnsanların en çok bela ve musibete maruz kalanları peygamberler ve sonrada salih zatlardır(Hadis-i Şerif)

  İyi insanlar bir musibet geçirdikten sonra daha da iyi olurlar(Henri Frederik Amiel)

  Kendisine ıstırap vermedikleri taktirde bir insan uzuvları olduğunu bilir ni hiç?(Unanuno)

  Kederi seven her zaman uğruna ağlayacak birşeyler bulur(Danimarka Atasözü)

  Kendimizde her zaman başkalarının acılarına dayanacak gücü buluruz(La Rochefoucauld)

  Kişiyi pırlanta kılançektiği zorluklardır(Japon Atasözü)

  Müsibete boyun eğersen oda sana boyun eğer(Tolstoy)

  Musibet saatlerinde hepimiz birer yetim gibiyizdir(Andre Paul Antoine)

  Şeker kamışı her dem tatlıdırinsanlarsa bazen acı(Birmanya Sözü)
  7 Şubat 2012
  #7
 9. Paylaşım için saol....!!!!
  12 Mart 2012
  #8
 10. gardaş çok uzun
  14 Mart 2012
  #9
 11. çok saol payLAŞTIĞIN İCİN
  27 Mart 2012
  #10
 12. Çok kısaymış ha :D
  3 Mayıs 2012
  #11
soru sor

Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri (Özet Olarak)